Нові надходження книжкових видань
01 лютого 2023 - 28 лютого 2023

736062 B
   55

Шеремет Евгений Михайлович
Новополтавское (Черниговское) карбонатитовое апатит-редкометальное месторождение Украинского щита (петролого-геохимическая характеристика, руды, комплексные критерии поисков, проблемы эксплуатации, инвестиционная привлекательность) [Текст] : [монография] / [Е. М. Шеремет, А. В. Дубина, С. Г. Кривдик и др.] ; под ред. А. Н. Пономаренко ; НАН Украины, Институт геохимии, минералогии и рудообразования имени Н. П. Семененко НАН Украины; Панов [ФОП : 2019, . - 199 c. табл.,. рис.,. Библиогр.: с. 181-194.
736054 B
   657

Загородній А. Г.
Облік і оподаткування: програми підготовки магістрів [Текст] : навч. посібник / [колектив авт.: А. Г. Загородній, О. І. Грицай, З. М. Скибінська та ін.] ; за заг. ред. А. Г. Загороднього, О. І. Грицай ; Національний ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2022, . - 208 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
736053 B
   33

Захарчин Галина Миронівна
Економіка та управління знаннями [Текст] : практикум / Г. М. Захарчин, Й. С. Ситник ; Національний ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2022, . - 96 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 87-92 (100 назв).
736104 R
   51

Яловенко Сергей Николаевич
Черный предел [Текст] : монография / С. Н. Яловенко; Панов [ФОП : 2020, . - 540 c. рис.,. граф.,. Библиогр.: с. 540.

Анотація: В данной работе вводится, новое ограничение - ни одно тело нельзя разогнать до массы больше чем масса чёрной дыры, в дополнение по ограничению скоростью света. На базе этого ограничения получаются новые формулы для теории относительности и расширение классических уравнений для массы, длины, времени. Показывается относительность заряда. Расширяются формулы для заряда и гравитации. Исследуется изменение законов физике при приближении массы к массе чёрной дыры.
736132 R
   621

Редьква Оксана З.
Економічна безпека машинобудівного комплексу України: концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Текст] : монографія / О. З. Редьква; "Університетська [ВПЦ : 2022, . - 344 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 304-328 (315 назв).

Анотація: У монографії представлено результати дослідження економічної безпеки машинобудівного комплексу країни. На цій основі запропоновано теоретичні підходи та практичні аспекти забезпечення економічної безпеки машинобудівних підприємств та відповідної державної політики в умовах виходу даних підприємницьких структур на траєкторію сталого соціально-економічного зростання. Дослідження виконано на прикладі машинобудівних підприємств країни, які при належній державній політиці можуть мати перспективи розвитку.
736111 R
   33

Пінчук Олег Леонідович
Інтегроване управління водними ресурсами [Текст] : навч. посібник / О. Л. Пінчук, Є. Г. Герасімов, С. О. Куницький ; Національний ун-т водного господарства та природокористування; Рівне [НУВГП] : 2023, . - 100 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 98-99 (15 назв).

Анотація: В навчальному посібнику розкрито суть концепції інтегрованого управління водними ресурсами. Основну увагу зосереджено на підготовці планів управління як на національному рівні, так і на рівні річкового басейну.
736118 R
   63

Гадзало Ярослав Михайлович
Каталог сортів зернових колосових культур, представлених на демонстраційному полігоні Миколаївського НАУ у 2022 році [Текст] : [автор. кол.: Я. М. Гадзало, В. С. Шебанін, Р. А. Вожегова та ін.]; нац. [Миколаївський : 2022, . - 195 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 192-193 (19 назв).
736116 R
   37

Снитюк Віктор Євгенович
Технологія еволюційного формування розкладів у закладах вищої освіти [Текст] : монографія / В. Є. Снитюк, О. М. Сіпко; ФОП [Видавець : 2022, . - 136 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 123-135 (113 назв).
736101 R
   63

Свірень Микола Олександрович
Інженерний менеджмент виробництва та збуту сільськогосподарських машин [Текст] : навч. посібник / М. О. Свірень, В. В. Амосов, В. В. Маєвський, В. С. Бондароенко; Лисенко Видавець : 2022, . - 368 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 366 (7 назв).
736115 R
   34

Левченко Вікторія Олексіївна
Адміністративно-правові передумови створення органів ювенальної юстиції в Україні [Текст] : [монографія] / Левченко Вікторія Олексіївна ; Центральноукр. інститут, Приватне акціонерне товариство "ВНЗ "Міжрегіональна акад. упр. персоналом"; Кропивницький КОД : 2022, . - 160 c. Бiблiогр.: с. 145-159 (177 назв).
t=0.67227602005005