Нові надходження книжкових видань
01 січня 2023 - 31 січня 2023

736062 B
   55

Шеремет Евгений Михайлович
Новополтавское (Черниговское) карбонатитовое апатит-редкометальное месторождение Украинского щита (петролого-геохимическая характеристика, руды, комплексные критерии поисков, проблемы эксплуатации, инвестиционная привлекательность) [Текст] : [монография] / [Е. М. Шеремет, А. В. Дубина, С. Г. Кривдик и др.] ; под ред. А. Н. Пономаренко ; НАН Украины, Институт геохимии, минералогии и рудообразования имени Н. П. Семененко НАН Украины; Панов [ФОП : 2019, . - 199 c. табл.,. рис.,. Библиогр.: с. 181-194.
736054 B
   657

Загородній А. Г.
Облік і оподаткування: програми підготовки магістрів [Текст] : навч. посібник / [колектив авт.: А. Г. Загородній, О. І. Грицай, З. М. Скибінська та ін.] ; за заг. ред. А. Г. Загороднього, О. І. Грицай ; Національний ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2022, . - 208 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
736053 B
   33

Захарчин Галина Миронівна
Економіка та управління знаннями [Текст] : практикум / Г. М. Захарчин, Й. С. Ситник ; Національний ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2022, . - 96 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 87-92 (100 назв).
736055 B
   72

Черкес Богдан Степанович
Фердинанд Касслер. Архітектор галицького модернізму [Текст] : [монографія] / Богдан Черкес, Юлія Богданова; Львівської Вид-во : 2022, . - 236 c. фот.,. Бiблiогр.: с. 226-232.
736058 B
   9

Михальчук Роман Юрійович
Смерть і виживання під час Голокосту: терени сучасної Рівненщини [Текст] : монографія / Михальчук Роман Юрійович; обереги Волинські : 2022, . - 272 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
736059 B
   628

Ремез Н. С.
Стратегічні підходи до вирішення проблеми побутових відходів [Текст] : монографія / Н. С. Ремез, А. О. Дичко, С. Л. Шмарін [та ін.]; обереги Волинські : 2023, . - 460 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
736062 B
   55

Шеремет Евгений Михайлович
Новополтавское (Черниговское) карбонатитовое апатит-редкометальное месторождение Украинского щита (петролого-геохимическая характеристика, руды, комплексные критерии поисков, проблемы эксплуатации, инвестиционная привлекательность) [Текст] : [монография] / [Е. М. Шеремет, А. В. Дубина, С. Г. Кривдик и др.] ; под ред. А. Н. Пономаренко ; НАН Украины, Институт геохимии, минералогии и рудообразования имени Н. П. Семененко НАН Украины; Панов [ФОП : 2019, . - 199 c. табл.,. рис.,. Библиогр.: с. 181-194.
736054 B
   657

Загородній А. Г.
Облік і оподаткування: програми підготовки магістрів [Текст] : навч. посібник / [колектив авт.: А. Г. Загородній, О. І. Грицай, З. М. Скибінська та ін.] ; за заг. ред. А. Г. Загороднього, О. І. Грицай ; Національний ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2022, . - 208 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
736053 B
   33

Захарчин Галина Миронівна
Економіка та управління знаннями [Текст] : практикум / Г. М. Захарчин, Й. С. Ситник ; Національний ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2022, . - 96 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 87-92 (100 назв).
735931 R
   8

Denysenko Віталіна Миколаївна
English for chemists [Текст] : the educatuinal textbook for the students of chemical and biopharmaceutical technolofy faculty, course of study "English for specific purpose" / V. M. Denysenko, L. V. Royenko, S. P. Redko ; Kyiv National University of technologies and design; Kyiv [KNUTD] : 2022, . - 172 c. Бiблiогр.: с. 168 (10 names).
735932 R
   004

Палагін Олександр Васильович
Трансдисциплінарна інтелектуальна інформаційно-аналітична система супроводження процесів реабілітації при пандемії TISP [Текст] : колективна монографія / [Палагін О. В., Величко В. Ю., Петренко М. Г. та ін.] ; Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, НАН України, Національний фонд досліджень України; "Просвіта" Видавництво : 2021, . - 348 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 266-293 (302 назви).

Анотація: У монографії розглянуто науково-технологічні засади розробки Трансдисциплінарної інформаційно-аналітичної системи супроводження процесів реабілітації при пандемії з використанням сучасних методів штучного інтелекту та інтелектуальних інформаційних технологій для підтримки фізичної та реабілітаційної медицини в Україні. Спираючись на законодавчі акти України та міжнародні довідники і класифікації розроблено методологічні засади супроводження реабілітаційних заходів та оцінку їх ефективності. Також розглянута практична складова на рівні відносин реабілітолог-пацієнт.
735909 R
   1

Пугачов Нік
Абетка світобудови [Текст] : Нік Пугачов; "ІАЕ"] [ННЦ : 2022, . - 80 c. табл.,. рис.,. а-iл.
735950 R
   8

Фаріон Ірина Дмитрівна
Мова - краса і сила: Суспільно-креативна роль української мови в XI - середині XIX ст. [Текст] : монографія / Ірина Фаріон ; Національний ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2021, . - 224 c. Бiблiогр.: с. 207-216 (193 назви). - Іменний покажч.: с. 217-221.
735897 R
   338

Савка Марія Володимирівна
Організаційно-економічні засади розвитку фермерських господарств в умовах трансформування аграрного сектору [Текст] : монографія / М. В. Савка, І. Ф. Баланюк ; Прикарпатський нац. ун-т імені В. Стефаника; нац. [Прикарпат. : 2022, . - 212 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 190-204 (154 назви).
735939 R
   331

Візняк Юрій Ярославович
Особливості функціонування ринку праці у прикордонних районах (за матеріалами Львівської області) [Текст] : монографія / Ю. Я. Візняк ; Заклад вищої освіти "Львівський ун-т бізнесу та права"; Львівської Вид-во : 2022, . - 208 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 194-207 (165 назв).
735948 R
   66

Федоров Сергій
Високотемпературна обробка вуглецевих матеріалів в електротермічному киплячому шарі [Текст] : монографія / Сергій Федоров ; НАН України, Ін-т чорної металургії імені З. І. Некрасова; рада [Науково-видавнича : 2022, . - 135 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 116-134 (206 назв).

Анотація: Розглянуто сучасні технологі ї термічної переробки вуглецевих матеріалів з метою отримання графітів високого ступеню чистоти. Висвітлена проблема напряму пов’язана з виробництвом батарейних марок графіту, переробкою відпрацьованого анодного матеріалу літієвих акумуляторів та синтезом карбюризаторів на основі вуглецевої сировини. Визначені конструктивні особливості електротермічних печей щільного та киплячого шару. Особливу увагу приділено теоретичним та прикладним аспектам математичного та фізичного моделювання електротермічної провідності вуглецевих матеріалів при переході шару у псевдозріджений стан при роботі відповідних апаратів в умовах високих температур до 3000°С.
735940 R
   34

Писарчук Іван Васильович
Протидія нецільовому використанню бюджетних коштів: організаційно-правові засади [Текст] : монографія / [авт. колектив: Писарчук І. В., Сопільник Р. Л., Канцір В. С. та ін.] ; Національний ун-т "Львівська політехніка", Заклад вищої освіти "Львівський ун-т бізнесу та права"; Львівської Вид-во : 2022, . - 248 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 214-232 (227 назв).
735923 R
   53

Лізунов Петро Петрович
Прогнозування та діагностика критичних станів у незвичайній віброударній системі з м'яким ударом [Текст] : П. П. Лізунов, О. С. Погорелова, Т. Г. Постнікова; "Каравела"] [Вид-во : 2022, . - 123 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 119-122 (57 назв).

Анотація: У книзі наведено результати числових досліджень динамічної поведінки віброударного майданчика, який застосовується у будівельній індустрії для ущільнення бетонних сумішей та формування великогабаритних бетонних виробів. Його математична модель — двомасова віброударна система з 2 ступнями вільності, сильно нелінійна негладка розривна система. Деякі зміни як параметрів самої системи, так й параметрів зовнішнього навантаження, які могли б підвищити ефективність роботи майданчика та покращити якість ущільнення бетону, призводять до виникнення небажаних, і, можливо, небезпечних станів, таких, як хаотичний рух, граничні та внутрішні кризи, перехідний хаос, переміжність, індукована кризою, співіснуючі режими в зонах гістерезису. Виявлені нелінійні явища дозволили визначити провісників критичних станів та окреслити діапазони параметрів, де вони можуть відбутися. Численні рисунки та таблиці наочно та переконливо демонструють результати числових досліджень.
735924 R
   53

Лук'янченко Ольга Олексіївна
Коливання параметрично збуджених пружних оболонок [Текст] : О. О. Лук'янченко, О. В. Костіна; "Каравела"] [Вид-во : 2022, . - 164 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 153-163 (113 назв).

Анотація: В книзі розглянута актуальна задача будівельної механіки, яка пов’язана з дослідженням коливань параметрично збуджених пружних оболонок та їх динамічної стійкості. За допомогою асимптотичного, чисельного та функціонального підходів сформовано розрахункові моделі параметричних коливань оболонок різної форми. Оцінено вплив сталої складової параметричних збурень на статичну стійкість, частоти і форми власних коливань оболонок із застосуванням процедур обчислювального комплексу скінченноелементного аналізу. Основна увага приділена результатам чисельних досліджень стохастичних параметричних коливань пружних оболонок та їх стійкості. Виконано аналіз динамічної поведінки оболонок від випадкових збурень різного виду. Визначено критичні значення стохастичного збурення та границі областей нестійкості оболонок. Оцінено вплив параметру затухання на динамічну поведінку оболонок.
735926 R
   53

Лізунов Петро Петрович
Коливання пружних елементів конструкцій, що обертаються, з урахуванням гіроскопічних навантажень [Текст] : П. П. Лізунов, В. О. Недін; Київ [Каравела] : 2022, . - 152 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 145-151 (98 назв).

Анотація: Книга присвячена дослідженню коливань пружних валів та стержнів при обертанні з урахуванням гіроскопічних навантажень. Виконано математичне моделювання динаміки пружних стержнів, що обертаються, з урахуванням інерційних, поздовжніх зовнішніх і гравітаційних навантажень. На основі розробленої методики комп’ютерного моделювання коливального руху проведено дослідження поперечних коливань елементів конструкцій у наведеній постановці.
735925 R
   624

Перельмутер Анатолій Вікторович
Вибрані проблеми розрахунку та оптимального проєктування сталевих конструкцій із холодногнутих профілів [Текст] : Перельмутер А. В., Юрченко В. В.; Київ [Каравела] : 2022, . - 206 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi глав.

Анотація: Книга присвячена оцінці несучої здатності стержневих елементів конструкцій із холодногнутих профілів, зокрема з врахуванням їх закритичної роботи, що характеризується здатністю чинити опір зовнішнім навантаженням і після виникнення явища місцевої втрати стійкості та/або втрати стійкості форми перерізу. Значна увага приділена висвітленню проблеми статичного аналізу стержневих систем, складених із тонкостінних стержнів відкритого профілю. Сформульована та вирішена проблема пошуку оптимальних проектних рішень каркасів будівель, виготовлених із тонкостінних холодногнутих профілів.
735918 R
   336

Чуб Антон Володимирович
Методологія формування регуляторної політики в АПК Національної економіки України [Текст] : монографія / Чуб Антон Володимирович ; Міжнародний науково-технічний ун-т імені акад. Юрія Бугая; інноваційний [Науково-освітній : 2022, . - 224 c. табл.,. рис.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 197-211 (239 назв).
735898 R
   34

Канарик Юлія Сергіївна
Правове забезпечення виробництва та реалізації молока і молочної сировини з дотриманням вимог харчової безпеки [Текст] : монографія / Ю. С. Канарик ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України; України] [НУБіП : 2022, . - 206 c. Бiблiогр.: с. 178-205 (299 назв).
735930 R
   001


Мехатронні системи: інновації та інжиніринг [Текст] : тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2022 р., Київ / Київський нац. ун-т технологій та дизайну; Kиїв [КНУТД] : 2022, . - 196 c. табл.,. рис.,. фот.,. Бібліогр. наприкінці ст..

Анотація: У виданні зібрано тези доповідей конференції, що присвячені проблемам в галузі мехатронних систем: інновацій і інжинірингу.
735927 R
   687

Корнєєва Ірина Олександрівна
Англо-український термінологічний словник з індустрії моди [Текст] : словник для студентів 3-4 курсів Київського національного університету технологій та дизайну / І. О. Корнєєва, І. І. Бороліс ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну; Kиїв [КНУТД] : 2022, . - 204 c.

Анотація: Пропоноване видання допоможе уважному читачеві, студентам 3-4курсів, аспірантам ознайомитися з лексикою з технологій, обладнання та економіки швейної, взуттєвої, трикотажної промисловості, принципами та особливостями індустрії моди; оволодіти певним запасом слів та фразеологічних зворотів. Словник може бути використаний для подальшого вдосконалення знань, для навичок оволодіння англомовною комунікативною компетентністю. Видання містить лексику за основними напрямами індустрії моди: історія та дизайн костюма та взуття, зачіски та макіяжу, швейне виробництво, взуттєве виробництво, трикотажне виробництво, лимарство.
735942 R
   621.39

Кравченко Володимир Іванович
Радіоелектронні засоби боротьби, придушення та силового ураження [Текст] : монографія / Кравченко В. І., Серков О. А. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т", Науково-дослідний та проектно-конструкторський ін-т "Молнія"; Мадрид] [Друкарня : 2022, . - 422 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 412-421 (107 назв).

Анотація: Розглянуто комплекс питань щодо радіоелектронної та контррадіоелектронної боротьби, її структури, мети, задачах, місця і ролі у сучасній війні. Міститься матеріал по визначенню параметрів і номенклатури зовнішніх факторів, які чинять вражаючі та дестабілізуючі дії на функціонування засобів радіоелектронної боротьби. На грунті аналізу відкритих джерел зроблено аналітичний огляд сучасних світових досягнень в області створення і застосування електромагнітної зброї як системи функціонального ураження радіоелектронних засобів. Розглянуто теоретичні основи силових методів радіоелектронної боротьби. Викладено принципи побудови та наведено приклади створення пристроїв силового ураження, що функціонують у складних електромагнітних середовищах. Зроблено аналіз характеристик сучасних і перспективних засобів радіоелектронної боротьби наземного, авіаційного та морського базування, а також основних тенденцій і перспектив їх розвитку. Розглянуто моделі і методи забезпечення електромагнітної стійкості мобільних радіотехнічних засобів та викладено методи проведення випробувань засобів радіоелектронної боротьби на сприйнятливість до зовнішніх електромагнітних факторів.
735941 R
   070

Кузнецова Олена Дмитрівна
Журналістські публіцистичні жанри преси [Текст] : навч. посібник / О. Д. Кузнецова ; НАц. ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2022, . - 328 c.
735938 R
   658

Щебель Андрій Іванович
Менеджмент потенціалу підприємства у рамках парадигми сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Щебель ; Заклад вищої освіти "Львівський ун-т бізнесу та права"; Львівської Вид-во : 2022, . - 192 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 176-191 (189 назв).
735937 R
   34

Сопільник Ростислав Любомирович
Основи римського приватного права [Текст] : навч. посібник / Р. Л. Сопільник, Г. І. Трофанчук ; Заклад вищої освіти "Львівський ун-т бізнесу та права"; Львівської Вид-во : 2023, . - 280 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 278-279 (29 назв).
735935 R
   52

Четверіков Борис Володимирович
Методика застосування даних дистанційного зондування землі в оцінці наслідків надзвичайних ситуацій [Текст] : монографія / Б. В. Четверіков, І. В. Калинич ; Ужгородський нац. ун-т; Львівської Вид-во : 2022, . - 120 c. рис.,. а-iл. Бiблiогр.: с. 112-118 (67 назв).

Анотація: Подано результати досліджень наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених ураганами, землетрусами, пожежами та розливанням нафти, за космічними знімками. Розглянуто методики оцінювання руйнацій за різночасовими космічними знімками в програмному пакеті Erdaslmagine за допомогою інструментарію модуля DeltaCue, класифікації та онлайн-сервісів, а також за допомогою бібліотеки комп’ютерного зору OpenCV.
735934 R
   339

Крикавський Євген Васильович
Маркетингова політика комунікацій [Текст] : навчальний посібник / Є. В. Крикавський, Л. А. Мороз, К. С. Калинець ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2022, . - 136 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 125-127 (34 назви).
735933 R
   338

Крикавський Євген Васильович
Маркетингова товарна політика [Текст] : підручник / Євген Крикавський, Інна Дейнега, Олександр Дейнега, Наталія Косар ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2022, . - 376 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. наприкінці розд. - Предметний покажчик: 372-374.
735945 R
   66

Березюк Г. Г.
Розрахунки у системах газопостачання природним газом [Текст] : навч. посібник / Г. Г. Березюк, В. В. Ткачова, Л. В. Солод [та ін.]; "Феніст"] [ТОВ : 2022, . - 124 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 122-124 (23 назви).

Анотація: У навчальному посібнику розглянуті методи та порядок розрахунків у системах газопостачання, наведено приклади визначення витрат газу, підбору обладнання газорегуляторних пунктів та вузлів обліку. Особлива увага приділена виконанню гідравлічних розрахунків зовнішніх та внутрішніх систем газопостачання об’єктів різного призначення.
735928 R
   334

Вербівська Людмила Василівна
Стратегічний розвиток електронного бізнесу в системі національної економіки України: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / Л. В. Вербівська ; Заклад вищої освіти "Міжнародний науково-технічний ун-т імені акад. Юрія Бугая"; "Міжнародний [ЗВО : 2021, . - 320 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 270-310 (332 назви).
735943 R
   52

Войтенко С. П.
Інженерна геодезія [Текст] : підручник для студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" закладів вищої освіти України / С. П. Войтенко, Р. В. Шульц, О. М. Самойленко [та ін.] ; за ред. С. П. Войтенка ; Національний ун-т "Чернігівська політехніка"; "Чернігівська [НУ : 2022, . - 700 c. табл.,. рис.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 685-697 (128 назв).
735949 R
   51


Прикладна математика та комп'ютинг. ПМК 2021 [Текст] : Чотирнадцята наукова конф. магістрантів та аспірантів, Київ, 17-19 листопада 2021 р. : зб. тез доп. / Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т прикладної математики; Київ Просвіта : 2021, . - 468 c. іл.,. табл.,. Бібліогр. наприкінці ст..

Анотація: У збірнику опубліковано тези доповідей на конференції з таких напрямів: прикладна математика та прикладні рішення; прикладна математика в ІТ-технологіях; системна інженерів проектів інформатизації організаційних систем; моделювання складних систем; апаратно-програмні засоби комп'ютеризованих і комп'ютерних систем та мереж; компоненти та пристрої обчислювальної техніки і систем керування; комп'ютеризовані технологічні процеси та інформаційно-вимірювальні системи; паралельні та розподілені обчислювальні системи і мережі; технічна діагностика, тестування, надійність і відмовостійкість у комп'ютерних технологіях; кодування та ущільнення даних; захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах; фізико-технологічні, алгоритмічні, логічні та мовно-програмні основи проектування технічних та програмних засобів; бази даних та знань, інтелектуальний аналіз та обробка інформації; інформаційні сховища та інформаційні колектори; системний аналіз та системне програмування, технології проектування програмного забезпечення комп'ютеризованих систем; компоненти штучного інтелекту в технічних системах; мультимедійні комп'ютерні засоби; веб-технології, комп'ютерна графіка.
735903 R
   621.9

Залюбовський Марк Геннадійович
Основи проєктування машин зі складним рухом робочих ємкостей для фінішної обробки дрібних деталей [Текст] : монографія / Залюбовський М. Г., Панасюк І. В. ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну; Kиїв [КНУТД] : 2022, . - 352 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 334-351 (217 назв).

Анотація: Розглянуто аспекти виконання фінішних галтувальних технологічних операцій у машинах зі складним рухом робочих ємкостей в галузевому машинобудуванні. Наведені принципи та закономірності раціонального проектування такого обладнання.
735899 R
    35

Скрипник Галина Олексіївна
Публічні закупівлі [Текст] : навчальний посібник / Скрипник Галина Олексіївна, Подик Софія Олексіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України; Ямчинський [ФОП : 2022, . - 331 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 279-284 (65 назв).
735913 R
   629.1

Подригало Михайло Абович
Теоретичні основи побудови військової колісної техніки з комбінованим електромеханічним приводом коліс [Текст] : монографія / [М. А. Подригало, Р. О. Кайдалов, А. І. Нікорчук та ін.] ; за ред. М. А. Подригала ; Національна гвардія України, Нац. акад. Національної гвардії України; НГУ] [НА : 2022, . - 184 c. Бiблiогр.: с. 170-175 (81 назва).

Анотація: У монографії проаналізовано особливості експлуатації броньованих колісних машин НГУ. Запропоновано схеми комбінованого електромеханічного приводу ведучих коліс автомобілів. Оцінено енергетичну ефективність військової колісної техніки з комбінованим електромеханічним приводом ведучих коліс та наведено результати її теоретико-експериментальних досліджень. Запропоновано варіанти модульно-трансформеного способу побудови військової колісної техніки.
735907 R
   33

Савельєва Ірина Владиславівна
Теоретичні та практичні засади організації морського бізнесу [Текст] : колективна монографія / [І. В. Савельєва, О. М. Котлубай, Ю. О. Наврозова та ін.] ; Одеський морський ун-т; Одеса [ОНМУ] : 2022, . - 405 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 389-404 (179 назв).

Анотація: У монографії досліджується широке коло питань, що стосуються управління якістю продукції та послуг підприємств морського транспорту, особливостей психології ділових відносин у морському бізнесі, оптимізації виробничо-транспортних систем за критерієм інтенсивності прибутку, оцінки потенціалу портових підприємств у системі експорту зернових культур, фрахтових тарифів, витрат на морський транспорт та їхній вплив на кінцеву ціну товарів, оцінки фінансово-економічної безпеки підприємств портового бізнесу, тенденції розвитку інноваційної діяльності в морському бізнесі напрямів мотивації та стимулювання працівників логістичної компанії.
735910 R
   004

Швиденко Михайло Зіновійович
Інформаційні технології [Текст] : навч. посібник / Швиденко М. З., Касаткіна О. М., Швиденко О. М.; Ямчинський [ФОП : 2022, . - 528 c. рис.,.

Анотація: Навчальний посібник призначений для підготовки здобувачів вищої освіти ступеню «Бакалавр» за спеціальністями «Публічне управління», «Готельно-ресторанний бізнес» та «Туризм» з дисциплін «Інформаційні системи і технології» та «Інформатика». Посібник містить необхідний теоретичний та практичний матеріал, який надає можливість студентам сформувати відповідні компетентності у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.
735904 R
   622

Середюк М. Д.
Проєктування та експлуатація газових мереж [Текст] : навч. посібник / М. Д. Середюк ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу; Івано-Франківськ [ІФНТУНГ] : 2022, . - 144 c. табл.,. рис.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 143 (20 назв).

Анотація: У навчальному посібнику викладено методи проектних та експлуатаційних газодинамічних розрахунків газових мереж населених пунктів. Розглянуті особливості розрахунку сталевих і поліетиленових газових мереж низького, середнього і високого тиску кільцевої та розгалуженої структури. Висвітлено особливості газодинамічних режимів експлуатації зовнішніх та внутрішніх газових мереж за застосування замість природного газу газоводневих сумішей з різною концентрацією водню. Наведено правила прокладання та експлуатації газових мереж відповідно до вимог чинних нормативних документів Дані рекомендації щодо розроблення індивідуального та використання стандартизованого програмного забезпечення газодинамічних розрахунків газових мереж складної конфігурації.
735908 R
   665

Ткачук Валентина Віталіївна
Механізми підвищення екологічності моторних палив [Текст] : монографія / В. В. Ткачук, О. Ю. Повстяной ; Луцький нац. техн. ун-т; НТУ Луцький : 2022, . - 220 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: В монографії надано характеристику асортименту біокомпонентів, що використовуються під час виробництва палив. Окреслено роль основних факторів формування якості моторних палив. Значну увагу приділено обгрунтуванню способів одержання моторних палив із покращеними експлуатаційними властивостями. Визначено перспективні напрями удосконалення якості моторних палив. Проведено комплексні дослідження впливу сировинних матеріалів, видів добавок, їх співвідношення на октанове (цетанове) число, фракційний склад, вміст сірки, ароматичних вуглеводнів палив. Визначено підходи до вибору матеріалів і речовин, необхідних для отримання моторних палив із підвищеними експлуатаційними та екологічними властивостями. Встановлено фізичні основи проходження моторних палив та мастил через пористий матеріал. Доведено, що вони керують рухом в’язких рідин в звичайних вільних каналах, і виражаються рівнянням класичної гідродинаміки Стокс-Нав’є. Для забезпечення мінімальних втрат перепаду тисків у фільтрованому середовищі проникливість ППМ повинна бути максимально можливою за заданої тонкості фільтрування мастил та палив.
735912 R
   15

Байда Максим Степанович
Інформаційно-психологічна модель роботи психолога військової частини Національної гвардії України [Текст] : монографія / [Байда М. С., Побережний А. А., Шендра Т. О. та ін.] ; Національна гвардія України, Нац. акад. Національної гвардії України; НГУ] [НА : 2022, . - 112 c. рис.,. Бiблiогр.: с. 99-108 (133 назви).

Анотація: Подано аналіз існуючих підходів та моделей організації та реалізації психологічної роботи у професійній діяльності екстремального профілю. Представлена концепція і загальна структура автоматизації робочого місця психолога Національної гвардії України. Надані практичні рекомендації використання автоматизації робочого місця психолога військової частини Національної гвардії України.
735911 R
   623

Дробаха Григорій Андрійович
Використання геоінформаційних технологій та експертних систем для вирішення службово-бойових завдань Національної гвардії України [Текст] : монографія / Г. А. Дробаха, В. Е. Лісіцин, Л. В. Сафошкіна ; Національна гвардія України, Нац. кад. національної гвардії України; НГУ] [НА : 2022, . - 136 c. рис.,. Бiблiогр.: с. 90-91 (30 назв).

Анотація: У монографії запропоновано метод побудови буферних зон та автоматизацію створення даних для електронних карт. В експертній системі реалізовані імітаційні моделі побудови зон видимості на електронній карті та проектування трас під час розвідувального польоту БПЛА. Наведено: використання базових алгоритмів геоінформаційних технологій для ефективного планування на електронній карті дій підрозділів НГУ; механізми створення сценаріїв планування, проведення та аналізу спеціальних операцій НГУ.
735915 R
   52

Тревого Ігор Севірович
Геодезичний контроль деформацій споруд магістральних газопроводів [Текст] : монографія / І. С. Тревого, Є. Ю. Ільків, Д. В. Кухтар, К. О. Нікітенко ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу; Івано-Франківськ [ІФТУНГ] : 2022, . - 352 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 324-351 (187 назв).

Анотація: Запропоновані підходи щодо геодезичного контролю осідань споруд газокомпресорних станцій, деформацій надземних переходів магістральних газопроводів та лінійної частини магістральних газопроводів на зсувонебезпечних ділянках. Розглянуті питання вдосконалення методики контролю осідань фундаментів об’єктів газокомпресорних станцій, обгрунтування точності спостережень за зміщеннями надземних переходів магістральних газопроводів, створення геодезичної основи для моніторингу просторового положення надземних переходів магістральних газопроводів, виконано обгрунтування точності спотережень та розміщення характерних точок для визначення і аналізу напружено-деформованого стану газопроводу. Запропоновані підходи для вирішення науково-прикладних завдань щодо моделювання точності геодезичних спостережень при проведенні геодезичного моніторингу окремих дільниць системи магістральних газопроводів на стадії експлуатації.
735914 R
   53

Богуслаев Вячеслав Александрович
Обобщенный вариационный метод решения статических и динамических аналитических краевых задач макро-, микро-, наносистем [Текст] : монография / Богуслаев В. А., Борисевич В. В., Борисевич В. К. [и др.]; "Мотор [АТ : 2022, . - 246 c. рис.,. Библиогр.: с. 233-243 (117 названий).

Анотація: В монографії викладено узагальнений варіаційний метод рішення краєвих задач, отриманий поєднанням структурно-варіаційного методу В.П. Рвачева (методу R-функций) і варіаційного методу М. М. Філоненко-Бородіча. Завдяки цьому створюється можливість обчислювати фізико-механічні поля як статичного, так і динамічного характеру, впливаючих на об'єкти будь-якої геометрії. Наведені алгоритми знайдуть застосування при розрахунку і аналізі полів різної природи.
735905 R
   621.3

Гай Олександр Валентинович
Перехідні процеси в системах електропостачання. Ч. 2. Спеціальні розділи [Текст] : навчальний посібник / Гай О. В., Приступа А. Л. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження, Кафедра електропостачання ім. проф. В. М. Синькова; Ямчинський [ФОП : 2022, . - 468 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 464-467 (31 назва).

Анотація: Навчальний посібник присвячений важливій профілюючій дисципліні в розрізі спеціальної (фахової) підготовки студента та формуванню фахівця, що розуміє основні короткі замикання на стороні трикутника понижувального трансформатора з одночасним обривом фаз на лінії з одностороннім живленням, неповнофазні режими без та з урахуванням ємності ліній, короткі замикання з одночасним обривом фаз на лініях з одностороннім живленням, подвійні замикання на землю, короткі замикання на стороні низької напруги трансформатора, струмовий захист нульової послідовності від замикань на землю ліній 110 - 550 кВ, вибір параметрів спрацьовування захистів одиночних ліній 110 - 500 кВ із двостороннім живленням без відгалужень.
735902 R
   32

Ольшанська О. В.
Інтелектуалізація соціально-економічного розвитку України в перспективі післявоєнного відновлення [Текст] : монографія / [авт. кол.: Ольшанська О. В., Будякова О. Ю., Олешко А. А. та ін.] ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну; Київ [КНУТД] : 2022, . - 340 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 313-338 (303 назви) та у виносках.

Анотація: У монографії представлено результати дослідження процесів інтелектуалізації соціально-економічного розвитку на основі smart-конценції. Запропоновано напрями формування інтелектуально-економічної платформи післявоєнного відновлення, відтворення людського капіталу та рееміграції населення України, впровадження ефективної урбаністичної політики та розбудови smart-міст.
735901 R
   63

Радько Іван Петрович
Автоматизовані системи контролю і обліку енергоносіїв [Текст] : навчальний посібник / Радько І. П., Лут М. Т., Наливайко В. А. [та ін.]; Ямчинський [ФОП : 2022, . - 579 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 576-578 (53 назви).

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються питання автоматизованого обліку енергоносіїв, автоматизованих систем комерційного та технічного обліку електроенергії із застосування сучасних технологій, приладів, устаткування та новітніх програмних продуктів.
735905 R
   621.3

Гай Олександр Валентинович
Перехідні процеси в системах електропостачання. Ч. 2. Спеціальні розділи [Текст] : навчальний посібник / Гай О. В., Приступа А. Л. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження, Кафедра електропостачання ім. проф. В. М. Синькова; Ямчинський [ФОП : 2022, . - 468 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 464-467 (31 назва).

Анотація: Навчальний посібник присвячений важливій профілюючій дисципліні в розрізі спеціальної (фахової) підготовки студента та формуванню фахівця, що розуміє основні короткі замикання на стороні трикутника понижувального трансформатора з одночасним обривом фаз на лінії з одностороннім живленням, неповнофазні режими без та з урахуванням ємності ліній, короткі замикання з одночасним обривом фаз на лініях з одностороннім живленням, подвійні замикання на землю, короткі замикання на стороні низької напруги трансформатора, струмовий захист нульової послідовності від замикань на землю ліній 110 - 550 кВ, вибір параметрів спрацьовування захистів одиночних ліній 110 - 500 кВ із двостороннім живленням без відгалужень.
735902 R
   32

Ольшанська О. В.
Інтелектуалізація соціально-економічного розвитку України в перспективі післявоєнного відновлення [Текст] : монографія / [авт. кол.: Ольшанська О. В., Будякова О. Ю., Олешко А. А. та ін.] ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну; Київ [КНУТД] : 2022, . - 340 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 313-338 (303 назви) та у виносках.

Анотація: У монографії представлено результати дослідження процесів інтелектуалізації соціально-економічного розвитку на основі smart-конценції. Запропоновано напрями формування інтелектуально-економічної платформи післявоєнного відновлення, відтворення людського капіталу та рееміграції населення України, впровадження ефективної урбаністичної політики та розбудови smart-міст.
735901 R
   63

Радько Іван Петрович
Автоматизовані системи контролю і обліку енергоносіїв [Текст] : навчальний посібник / Радько І. П., Лут М. Т., Наливайко В. А. [та ін.]; Ямчинський [ФОП : 2022, . - 579 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 576-578 (53 назви).

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються питання автоматизованого обліку енергоносіїв, автоматизованих систем комерційного та технічного обліку електроенергії із застосування сучасних технологій, приладів, устаткування та новітніх програмних продуктів.
t=4.0642418861389