Нові надходження книжкових видань
01 січня 2023 - 31 січня 2023

736055 B
   72

Черкес Богдан Степанович
Фердинанд Касслер. Архітектор галицького модернізму [Текст] : [монографія] / Богдан Черкес, Юлія Богданова; Львівської Вид-во : 2022, . - 236 c. фот.,. Бiблiогр.: с. 226-232.
736058 B
   9

Михальчук Роман Юрійович
Смерть і виживання під час Голокосту: терени сучасної Рівненщини [Текст] : монографія / Михальчук Роман Юрійович; обереги Волинські : 2022, . - 272 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
736059 B
   628

Ремез Н. С.
Стратегічні підходи до вирішення проблеми побутових відходів [Текст] : монографія / Н. С. Ремез, А. О. Дичко, С. Л. Шмарін [та ін.]; обереги Волинські : 2023, . - 460 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: Наведено основні підходи до поводження з твердими побутовими відходами, утилізації та біохімічного очищення рідких побутових відходів, у тому числі енергоефективного, а також аналітичні та практичні аспекти прогнозування та оцінки можливості використання полігонів твердих побутових відходів в якості основи споруд. Розглянуто досвід України та світу поводження з відходами, результати експериментальних досліджень та математичного моделювання процесів.
736062 B
   55

Шеремет Евгений Михайлович
Новополтавское (Черниговское) карбонатитовое апатит-редкометальное месторождение Украинского щита (петролого-геохимическая характеристика, руды, комплексные критерии поисков, проблемы эксплуатации, инвестиционная привлекательность) [Текст] : [монография] / [Е. М. Шеремет, А. В. Дубина, С. Г. Кривдик и др.] ; под ред. А. Н. Пономаренко ; НАН Украины, Институт геохимии, минералогии и рудообразования имени Н. П. Семененко НАН Украины; Панов [ФОП : 2019, . - 199 c. табл.,. рис.,. Библиогр.: с. 181-194.
736054 B
   657

Загородній А. Г.
Облік і оподаткування: програми підготовки магістрів [Текст] : навч. посібник / [колектив авт.: А. Г. Загородній, О. І. Грицай, З. М. Скибінська та ін.] ; за заг. ред. А. Г. Загороднього, О. І. Грицай ; Національний ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2022, . - 208 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
736053 B
   33

Захарчин Галина Миронівна
Економіка та управління знаннями [Текст] : практикум / Г. М. Захарчин, Й. С. Ситник ; Національний ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2022, . - 96 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 87-92 (100 назв).
736062 B
   55

Шеремет Евгений Михайлович
Новополтавское (Черниговское) карбонатитовое апатит-редкометальное месторождение Украинского щита (петролого-геохимическая характеристика, руды, комплексные критерии поисков, проблемы эксплуатации, инвестиционная привлекательность) [Текст] : [монография] / [Е. М. Шеремет, А. В. Дубина, С. Г. Кривдик и др.] ; под ред. А. Н. Пономаренко ; НАН Украины, Институт геохимии, минералогии и рудообразования имени Н. П. Семененко НАН Украины; Панов [ФОП : 2019, . - 199 c. табл.,. рис.,. Библиогр.: с. 181-194.
736054 B
   657

Загородній А. Г.
Облік і оподаткування: програми підготовки магістрів [Текст] : навч. посібник / [колектив авт.: А. Г. Загородній, О. І. Грицай, З. М. Скибінська та ін.] ; за заг. ред. А. Г. Загороднього, О. І. Грицай ; Національний ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2022, . - 208 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
736053 B
   33

Захарчин Галина Миронівна
Економіка та управління знаннями [Текст] : практикум / Г. М. Захарчин, Й. С. Ситник ; Національний ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2022, . - 96 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 87-92 (100 назв).
735905 R
   621.3

Гай Олександр Валентинович
Перехідні процеси в системах електропостачання. Ч. 2. Спеціальні розділи [Текст] : навчальний посібник / Гай О. В., Приступа А. Л. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження, Кафедра електропостачання ім. проф. В. М. Синькова; Ямчинський [ФОП : 2022, . - 468 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 464-467 (31 назва).

Анотація: Навчальний посібник присвячений важливій профілюючій дисципліні в розрізі спеціальної (фахової) підготовки студента та формуванню фахівця, що розуміє основні короткі замикання на стороні трикутника понижувального трансформатора з одночасним обривом фаз на лінії з одностороннім живленням, неповнофазні режими без та з урахуванням ємності ліній, короткі замикання з одночасним обривом фаз на лініях з одностороннім живленням, подвійні замикання на землю, короткі замикання на стороні низької напруги трансформатора, струмовий захист нульової послідовності від замикань на землю ліній 110 - 550 кВ, вибір параметрів спрацьовування захистів одиночних ліній 110 - 500 кВ із двостороннім живленням без відгалужень.
735902 R
   32

Ольшанська О. В.
Інтелектуалізація соціально-економічного розвитку України в перспективі післявоєнного відновлення [Текст] : монографія / [авт. кол.: Ольшанська О. В., Будякова О. Ю., Олешко А. А. та ін.] ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну; Київ [КНУТД] : 2022, . - 340 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 313-338 (303 назви) та у виносках.

Анотація: У монографії представлено результати дослідження процесів інтелектуалізації соціально-економічного розвитку на основі smart-конценції. Запропоновано напрями формування інтелектуально-економічної платформи післявоєнного відновлення, відтворення людського капіталу та рееміграції населення України, впровадження ефективної урбаністичної політики та розбудови smart-міст.
735901 R
   63

Радько Іван Петрович
Автоматизовані системи контролю і обліку енергоносіїв [Текст] : навчальний посібник / Радько І. П., Лут М. Т., Наливайко В. А. [та ін.]; Ямчинський [ФОП : 2022, . - 579 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 576-578 (53 назви).

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються питання автоматизованого обліку енергоносіїв, автоматизованих систем комерційного та технічного обліку електроенергії із застосування сучасних технологій, приладів, устаткування та новітніх програмних продуктів.
735905 R
   621.3

Гай Олександр Валентинович
Перехідні процеси в системах електропостачання. Ч. 2. Спеціальні розділи [Текст] : навчальний посібник / Гай О. В., Приступа А. Л. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження, Кафедра електропостачання ім. проф. В. М. Синькова; Ямчинський [ФОП : 2022, . - 468 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 464-467 (31 назва).

Анотація: Навчальний посібник присвячений важливій профілюючій дисципліні в розрізі спеціальної (фахової) підготовки студента та формуванню фахівця, що розуміє основні короткі замикання на стороні трикутника понижувального трансформатора з одночасним обривом фаз на лінії з одностороннім живленням, неповнофазні режими без та з урахуванням ємності ліній, короткі замикання з одночасним обривом фаз на лініях з одностороннім живленням, подвійні замикання на землю, короткі замикання на стороні низької напруги трансформатора, струмовий захист нульової послідовності від замикань на землю ліній 110 - 550 кВ, вибір параметрів спрацьовування захистів одиночних ліній 110 - 500 кВ із двостороннім живленням без відгалужень.
735902 R
   32

Ольшанська О. В.
Інтелектуалізація соціально-економічного розвитку України в перспективі післявоєнного відновлення [Текст] : монографія / [авт. кол.: Ольшанська О. В., Будякова О. Ю., Олешко А. А. та ін.] ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну; Київ [КНУТД] : 2022, . - 340 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 313-338 (303 назви) та у виносках.

Анотація: У монографії представлено результати дослідження процесів інтелектуалізації соціально-економічного розвитку на основі smart-конценції. Запропоновано напрями формування інтелектуально-економічної платформи післявоєнного відновлення, відтворення людського капіталу та рееміграції населення України, впровадження ефективної урбаністичної політики та розбудови smart-міст.
735901 R
   63

Радько Іван Петрович
Автоматизовані системи контролю і обліку енергоносіїв [Текст] : навчальний посібник / Радько І. П., Лут М. Т., Наливайко В. А. [та ін.]; Ямчинський [ФОП : 2022, . - 579 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 576-578 (53 назви).

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються питання автоматизованого обліку енергоносіїв, автоматизованих систем комерційного та технічного обліку електроенергії із застосування сучасних технологій, приладів, устаткування та новітніх програмних продуктів.
735905 R
   621.3

Гай Олександр Валентинович
Перехідні процеси в системах електропостачання. Ч. 2. Спеціальні розділи [Текст] : навчальний посібник / Гай О. В., Приступа А. Л. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження, Кафедра електропостачання ім. проф. В. М. Синькова; Ямчинський [ФОП : 2022, . - 468 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 464-467 (31 назва).

Анотація: Навчальний посібник присвячений важливій профілюючій дисципліні в розрізі спеціальної (фахової) підготовки студента та формуванню фахівця, що розуміє основні короткі замикання на стороні трикутника понижувального трансформатора з одночасним обривом фаз на лінії з одностороннім живленням, неповнофазні режими без та з урахуванням ємності ліній, короткі замикання з одночасним обривом фаз на лініях з одностороннім живленням, подвійні замикання на землю, короткі замикання на стороні низької напруги трансформатора, струмовий захист нульової послідовності від замикань на землю ліній 110 - 550 кВ, вибір параметрів спрацьовування захистів одиночних ліній 110 - 500 кВ із двостороннім живленням без відгалужень.
735902 R
   32

Ольшанська О. В.
Інтелектуалізація соціально-економічного розвитку України в перспективі післявоєнного відновлення [Текст] : монографія / [авт. кол.: Ольшанська О. В., Будякова О. Ю., Олешко А. А. та ін.] ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну; Київ [КНУТД] : 2022, . - 340 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 313-338 (303 назви) та у виносках.

Анотація: У монографії представлено результати дослідження процесів інтелектуалізації соціально-економічного розвитку на основі smart-конценції. Запропоновано напрями формування інтелектуально-економічної платформи післявоєнного відновлення, відтворення людського капіталу та рееміграції населення України, впровадження ефективної урбаністичної політики та розбудови smart-міст.
735901 R
   63

Радько Іван Петрович
Автоматизовані системи контролю і обліку енергоносіїв [Текст] : навчальний посібник / Радько І. П., Лут М. Т., Наливайко В. А. [та ін.]; Ямчинський [ФОП : 2022, . - 579 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 576-578 (53 назви).

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються питання автоматизованого обліку енергоносіїв, автоматизованих систем комерційного та технічного обліку електроенергії із застосування сучасних технологій, приладів, устаткування та новітніх програмних продуктів.
735905 R
   621.3

Гай Олександр Валентинович
Перехідні процеси в системах електропостачання. Ч. 2. Спеціальні розділи [Текст] : навчальний посібник / Гай О. В., Приступа А. Л. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження, Кафедра електропостачання ім. проф. В. М. Синькова; Ямчинський [ФОП : 2022, . - 468 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 464-467 (31 назва).

Анотація: Навчальний посібник присвячений важливій профілюючій дисципліні в розрізі спеціальної (фахової) підготовки студента та формуванню фахівця, що розуміє основні короткі замикання на стороні трикутника понижувального трансформатора з одночасним обривом фаз на лінії з одностороннім живленням, неповнофазні режими без та з урахуванням ємності ліній, короткі замикання з одночасним обривом фаз на лініях з одностороннім живленням, подвійні замикання на землю, короткі замикання на стороні низької напруги трансформатора, струмовий захист нульової послідовності від замикань на землю ліній 110 - 550 кВ, вибір параметрів спрацьовування захистів одиночних ліній 110 - 500 кВ із двостороннім живленням без відгалужень.
735902 R
   32

Ольшанська О. В.
Інтелектуалізація соціально-економічного розвитку України в перспективі післявоєнного відновлення [Текст] : монографія / [авт. кол.: Ольшанська О. В., Будякова О. Ю., Олешко А. А. та ін.] ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну; Київ [КНУТД] : 2022, . - 340 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 313-338 (303 назви) та у виносках.

Анотація: У монографії представлено результати дослідження процесів інтелектуалізації соціально-економічного розвитку на основі smart-конценції. Запропоновано напрями формування інтелектуально-економічної платформи післявоєнного відновлення, відтворення людського капіталу та рееміграції населення України, впровадження ефективної урбаністичної політики та розбудови smart-міст.
735901 R
   63

Радько Іван Петрович
Автоматизовані системи контролю і обліку енергоносіїв [Текст] : навчальний посібник / Радько І. П., Лут М. Т., Наливайко В. А. [та ін.]; Ямчинський [ФОП : 2022, . - 579 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 576-578 (53 назви).

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються питання автоматизованого обліку енергоносіїв, автоматизованих систем комерційного та технічного обліку електроенергії із застосування сучасних технологій, приладів, устаткування та новітніх програмних продуктів.
t=3.162043094635