Нові надходження книжкових видань
01 вересня 2022 - 31 вересня 2022

735335 R
   37

Гузій Іванна Степанівна
Професійна підготовка фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи: інтегративний підхід [Текст] : монографія / Іванна Гузій, Юрій Козловський, Наталія Мукан ; за ред. Юрія Козловського ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2021, . - 252 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 174-188 (230 назв).
735326 R
   62

Васильєв Георгій Степанович
Захист від корозії трубопроводів та обладнання комунальних систем гарячого водопостачання керованим формуванням осаду карбонату кальцію [Текст] : монографія / Г. С. Васильєв, С. В. Васильєв, Ю. С. Герасименко ; Нац. техн. ун-т України "КПІ імені І. Сікорського"; імені КПІ : 2022, . - 184 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 165-180 (159 назв).
735327 R
   621

Петрик Владислав Олександрович
Прикладна механіка [Текст] : навч. посібник для здобувачів ступеня бакалавра за технічними спеціальностями / В. О. Петрик, С. І. Трубачев, В. А. Колодежний ; МОН України, Нац. техн. ун-т України "КПІ імені І. Сікорського"; імені КПІ : 2022, . - 296 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 265-267 (22 назви).
t=0.12838411331177