Нові надходження книжкових видань
01 вересня 2022 - 31 вересня 2022

735324 R
   005


Соціально відповідальне ведення бізнесу - складова сталого розвитку [Текст] : збірник матеріалів за результатами Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених з нагоди 30-ї річниці Незалежності України / [за заг. ред. Устименка В. А., ред.-упоряд. Санченко А. Є., упоряд. Сошников А. О., Токунова А. В.]; ТОВ [Видавництво : 2022, . - 396 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
735323 R
    7

Колосніченко М. В.
Графічний дизайн в інформаційному та візуальному просторі [Текст] : монографія / [авт.: Колосныченко М. В., Гула Є. П., Пашкевич К. Л. та ін.] ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну; Київ [КНУТД] : 2022, . - 227 c. а-iл. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
735320 R
   54

Лапчук Іванна Василівна
Біоцидні поверхні: інженерія, механізм дії та застосування [Текст] : монографія / Іванна Лапчук, Олександр Шийчук, Тетяна Татарчук; "Прикарпат. ДВНЗ : 2021, . - 259 c. а-iл. рис.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 229-258 (267 назв).
735319 R
   54

Хацевич Ольга Мирославівна
Аналіз води [Текст] : навчально-методичний посібник / Хацевич О. М., Федорченко С. В. ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т імені В. Стефаника", Факультет природничих наук; "Прикарпатський ДВНЗ : 2022, . - 124 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 123 (8 назв).
735318 R
   37

Пономаренко Володимир Степанович
Актуальні питання забезпечення якості освіти в університеті: прикладні дослідження за 2018/2019 навчальний рік [Текст] : наукове видання / [авт. кол.: В. С. Пономаренко, Г. А. Полякова, Ю. С. Григор'єва та ін.] ; за заг. ред. В. С. Пономаренка ; Харківський нац. економічний ун-т імені Семена Кузнеця; імені ХНЕУ : 2022, . - 120 c. рис.,. табл.,.
735317 R
   33

Ягельська Катерина Юріївна
Стратегії економічного розвитку: маркетинговий і фінансовий інструментарій [Текст] : навч. посібник для здобувачів вищої освіти / К. Ю. Ягельська, Я. О. Ляшок, А. С. Марина ; ДВНЗ "Донецький нац. техн. ун-т"; "ДонНТУ" ДВНЗ : 2022, . - 168 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 157-165.
735315 R
   6


Біоетика: від теорії до практики [Текст] : [ред. О. О. Кришталь, М. О. Чащин, К. В. Скребцова]; "Авіцена" ВЦ : 2021, . - 144 c. Бiблiогр. наприкiнцi глав.
735314 R
   37

Григоренко Олег Михайлович
Шкільне харчування: система управління, державне регулювання, інновації [Текст] : монографія / О. М. Григоренко, Г. Т. П'ятницька; Київ Кондор : 2022, . - 216 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 200-215.
735313 B
   55

Хільчевський Валентин Кирилович
Гідрохімічний словник: А-Я [Текст] : науково-довідкове видання / В. К. Хільчевський ; КНУ імені Т. Шевченка, Географічний факультет; Київ ДІА : 2022, . - 208 c. Бiблiогр.: с. 190-195 (99 назв). - Предм. покажч.: с. 196-206.
735312 B
   55

Хільчевський Валентин Кирилович
Водні об'єкти України та рекреаційне оцінювання якості води [Текст] : навч. посібник / В. К. Хільчевський, В. В. Гребінь ; Київський нац. ун-т імені Т. Шевченка, Географічний факультет; Київ ДІА : 2022, . - 240 c. а-iл. табл.,. Бiблiогр.: с. 232-239 (117 назв).
t=0.099947214126587