Нові надходження книжкових видань
01 серпня 2022 - 31 серпня 2022

735330 R
   626

Биндеман Н. Н.
Методы определения водопроницаемости горных пород откачками, наливами и нагнетаниями [Текст] : Н. Н. Биндеман ; Всесоюзное научное инженерно-техническое горное общество, Гидрогеологическая секция; Москва УГЛЕТЕХИЗДАТ : 1951, . - 52 c. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 52 (11 названий).
735329 R
   622

Акутин Григорий Константинович
Проходка горных выработок способом уплотнения пород энергией взрыва [Текст] : Г. К. Акутин, Н. Н. Кухарчук ; М-во строительства предприятий угольной промышленности СССР, Техническое управление; Центральный институт технической информации; Москва УГЛЕТЕХИЗДАТ : 1956, . - 32 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 30 (13 назв).
735162 B
   53

Ratishvili Йосип Гаврилович
Effects of atomic ordering of interstitial hydrogen on the physical properties of host metals [Текст] : I. G. Ratishvili, V. A. Tatarenko ; National academy of sciences of Ukraine, G. V. Kurdyumov institute for metal physics, I. Javakhishvili Tbilisi state Universite, E. Andronikashvili insitute of phusics; Kyiv Akademperiodyka : 2021, . - 146 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 134-140.
735139 B
   8

Яремчук Сергій Михайлович
Природа і світ [Текст] : навч. посібник з української мови як іноземної для студентів технічних закладів вищої освіти, Рівень B1-B2 / Сергій Яремчук, Галина Бойко, Ірина Юзвяк-Пойраз, Олег Качала ; за ред. А. В. Моторного ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2022, . - 160 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 153-156 (57 назв).
735116 B
   71

Тюрменко Ірина
Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання [Текст] : монографія / [Тюрменко І., Дручкус Г., Ємельянова Т. та ін.] ; [від. ред. І. І. Тюрменко] ; НАУ, Факультет лінгвістики та соц, комунікацій, Кафедра історії та документознавства, Центральний держ. електронний архів (Литовська Республіка), Каунаський регіональний держ. архів (Литовська Республіка); Київ [НАУ] : 2021, . - 280 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
735149 B
   09

Купчинська Лариса Олегівна
Стефаникіана в експлібрисі [Текст] : науковий каталог / Лариса Купчинська ; [зв ред. Лідія Сніцарчук] ; Львівська нац. наукова бібліотека України імені В. Стефаника; Львів Простір-М : 2021, . - 76 c. іл.,. Бiблiогр. у виносках - Покажч.: с. 70-73.
735154 B
   52

Ваврух Маркіян Васильович
Ефект депресії у неперервному випромінюванні Сонця [Текст] : [монографія] / М. В. Ваврух, О. М. Стельмах ; Львівський нац. ун-т імені І. Франка; 7 Растр- : 2022, . - 244 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 226-238 (139 назв).
735153 B
    51

Костробій П. П.
Теорія ймовірностей, практикум [Текст] : [навч. посібник] / П. П. Костробій, О. В. Гайдучок, І. А. Рижа ; НАц. ун-т "Львівська політехніка"; 7 Растр- : 2021, . - 164 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 163 (8 назв).
735127 B
   004

Зубок Віталій Юрійович
Кібербезпека топології Internet [Текст] : [монографія] / В. Ю. Зубок, В. В. Мохор ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова; імені [ІПМЕ : 2022, . - 192 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 178-188 (171 назва).
735136 B
   31

Слюсаревський Микола Миколайович
Психологія груп [Текст] : навч. посібник / М. М. Слюсаревський, Н. В. Хазратова ; Нац. ун-т Львівська політехніка; Львівської Вид-во : 2022, . - 164 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
735132 B
   655

Назаркевич Марія Андріївна
Типографіка та редагування [Текст] : навч. посібник / М. А. Назаркевич, Н. Д. Лотошинська ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2022, . - 328 c. рис.,. табл.,. іл.,. Бiблiогр.: с. 323 (5 назв). - Предм. покажч.: с. 324-325.
735135 B
   338

Козик Василь Васильович
Вступ до фаху "Економіка" [Текст] : навч. посібник / В. В. Козик, О. Л. Мищишин ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2022, . - 176 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 173-174 (26 назв).
735138 B
   628

Мацієвська Оксана Олександрівна
Водопостачання і водовідведення [Текст] : навч. посібник / ОКсана Мацієвська ; Евц. ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2021, . - 144 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 137-140 (72 назви).
735137 B
   53

Зачек Ігор Романович
Фізика і будівництво [Текст] : підручник / І. Р. Зачек, Г. А. Ільчук, Р. Ю. Петрусь ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2022, . - 352 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 348-349 (42 назви).
735134 B
   621.3

Василів Карл Миколайович
Експлуатація електричних станцій [Текст] : навч. посібник / К. М. Василів ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2022, . - 236 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 233-234 (25 назв).
735117 B
   656

Кулик Микола Сергійович
Нагнітачі природного газу [Текст] : підручник / М. С. Кулик, К. І. Капітанчук, М. П. Андріїшин ; за ред. М. С. Кулика ; НАУ; Київ [НАУ] : 2022, . - 224 c. табл.,. рис.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 205-208 (40 назв).
735122 B
   63

Ощипок Ігор Миколайович
Технологія продукції закладів ресторанного господарства [Текст] : підручник / І. М. Ощипок, Н. З. Петришин, Р. О. Бліщ; Львівського Вид-во : 2022, . - 444 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 431-432 (29 назв).
735115 B
   621.4

Терещенко Юрій Матвійович
Теорія теплових двигунів. Двигуни силових установок безпілотних літальних апаратів [Текст] : навч. посібник / Ю. М. Терещенко, М. М. Мітрахович, В. О. Богуслаєв [та ін.] ; під ред. Ю. М. Терещенка; Київ [НАУ] : 2021, . - 208 c. граф.,. рис.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 206 (14 назв).
735133 B
   007

Кайдан Микола Володимирович
Напрямні системи телекомунікаційних мереж [Текст] : навч. посібник / М. В. Кайдан, М. М. Климаш, Б. М. Стрихалюк ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2021, . - 488 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 482-484.
735130 B
   33

Гриценко Андрій Андрійович
Формування інституційної архітектоніки інформаційно-мережевої економіки [Текст] : колективна монографія / [авт. колектив : Гриценко А. А., Білорус О. Г., Єфименко Т. І. та ін.] ; за ред. А. А. Гриценка ; НАН України, Державна установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", Державна навчально-наукова установа "Акад. фінансового упр."; "Інститут [ДУ : 2021, . - 736 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр. у виносках.
735151 B
   655

Качур Ірина Богданівна
Діяльність родини Шліхтинів (1755-1785) у контексті приватного книговидання Львова XVIII століття [Текст] : монографія-каталог / Ірина Качур ; [за ред. Г. І. Ковальчук] ; НАН України, Львівська нац. наукова бібліотека України імені В. Стефаника; "Простір-М"] [ТзОВ : 2021, . - 452 c. іл.,.
735140 B
    338


Проблеми економіки та управління [Текст] : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, Національний університет; Львів. Вид-во : 2022, . - 156 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. наприкінці ст..
735169 R
   15


Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин [Текст] : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції, 23 квітня 2022 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Кам'яенець-Подільський нац. ун-т імені І. Огієнка ; [за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої]; нац. [Кам'янець-Подільський : 2022, . - 274 c. Бібліогр. в кінці ст..
735190 R
   37

Небава Микола Іванович
Збірник тестових завдань для підготовки для вступу в магістратуру за спеціальністю 073 "Менеджмент" [Текст] : збірник завдань / [М. І. Небава, О. Й. Лесько, Д. П. Мельничук, О. Г. Ратушняк] ; Вінницький нац. техн. ун-т; Вінниця ВНТУ : 2022, . - 144 c. Бiблiогр.: с. 142-143 (16 назв).
735183 R
   54


Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології [Текст] : монографія / Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки; Іванюк [ФОП : 2022, . - 278 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с.. - Бiблiогр. наприкiнцi глав.
735181 R
   006

Володарський Євген Тимофійович
Методи калібрування засобів вимірювальної техніки в умовах експлуатації [Текст] : монографія / Є. Т. Володарський, Л. О. Кошева, І. О. Потоцький ; Нац. техн. ун-т України "КПІ імені І. Сікорського"; Барановська ФОП : 2022, . - 160 c. табл.,. рис.,. граф.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
735184 R
   31

Друзь Валерий Анатольевич
Единая теория самоорганизующихся систем [Текст] : монография / В. А. Друзь, В. Н. Самсонкин; Киев Талком : 2022, . - 118 c. рис.,. табл.,. граф.,. Библиогр.: с. 110-117 (101 название).
735187 R
   39


Усна народна творчість слов'ян. Курс лекцій [Текст] : навч. посібник / [упорядник С. Д. Адрамович] ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені І. Огієнка; нац. [Кам'янець-Подільський : 2021, . - 128 c. іл.,. Бiблiогр. на початку лекцій.
735186 R
   070

Абрамович Семен Дмитрович
Наукова журналістика [Текст] : навч. посібник / Семен Абрамович, Олександр Волковинський ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені І. Огієнка; нац. [Кам'янець-Подільський : 2021, . - 156 c. а-iл. рис.,. Бiблiогр. на початку тем.
735213 R
   71

Осетрін Микола Миколайович
Інженерне облаштування міських вулиць та доріг [Текст] : навч. посібник для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія", які навчаються за ОПП "Міське будівництво та господарство" / [М. М. Осетрін, Т. О. Шилова, П. П, Чередніченко, Г. Ю. Васильєва] ; Київський нац. ун-т буд-ва і архіт.; Київ [КНУБА] : 2021, . - 220 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 209-212 (42 назви).
735210 R
   678

Скорохода Володимир Йосипович
Хімія та технологія полімерів у прикладах і задачах [Текст] : навч. посібник / [В. Й. Скорохода, Н. Б. Семенюк, Ю. Я. Мельник, М. М. Братичак] ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2022, . - 200 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 193 (16 назв).
735211 R
   69

Гойко Анатолій Францович
Планування інвестицій [Текст] : навчально-методичний посібник / А. Ф. Гойко, Л. В. Сорокіна ; Київський нац. ун-т буд-ва і архіт.; Київ [КНУБА] : 2021, . - 156 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 153-154 (23 назви).
735209 R
   69

Гладишев Геннадій Миколайович
Механіка грунтів, основи та фундаменти [Текст] : навч. посібник / [Гладишев Г. М., Данкевич І. П., Шуляр Р. А., Сурмай М. І.] ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2021, . - 104 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 83-84 (15 назв).
735208 R
   37

Сікорський Петро Іванович
Нова педагогіка [Текст] : підручник / П. І. Сікорський ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2021, . - 540 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 531-534 (75 назв).
735207 R
   37


Короткий словник педагогічних термінів [Текст] : [довідкове видання] / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; [уклад. Ігор Колодій]; Львівської Вид-во : 2021, . - 96 c. Бiблiогр.: с. 93-94 (27 назв).
735206 R
   66

Знак Зеновій Орестович
Загальна хімічна технологія (окремі розділи) [Текст] : навч. посібник / З. О. Знак ; Національний ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2021, . - 144 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 139 (14 назв).
735204 R
   57

Юкало Володимир Глібович
Біологічна активність протеїнів і пептидів молока [Текст] : монографія / Юкало В. Г. ; Тернопільський нац. техн. ун-т імені І. Пулюя; імені [ТНТУ : 2021, . - 372 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 268-334 (595 назв).
735212 R
    52

Карпінський Юрій Олександрович
Основи ГІС. Стандартизація географічної інформації [Текст] : навч. посібник для студентыв спецыальносты 193 "Геодезыя та землеустрій" / Ю. О. Карпінський, А. А. Лященко, Н. Ю. Лазоренко-Гевель ; Київський нац. ун-т буд-ва і архіт.; Київ [КНУБА] : 2021, . - 152 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 130-131 (17 назв).
735165 R
   004

Миронюк Тетяна Василівна
Захист інформації на основі операцій перестановок, керованих інформацією [Текст] : монографія / [авт. кол.: Т. В. Миронюк, С. В. Сисоєнко, В. Г. Бабенко та ін.] ; Черкаський держ. технол. ун-т; держ. [Черкаський : 2021, . - 220 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 155-163 (82 назви).
735171 R
   004

Фауре Еміль Віталійович
Основи теорії нероздільного факторіального кодування даних [Текст] : монографія / [авт. кол.: Фауре Е. В., Швидкий В. В., Щерба А. І. та ін.] ; Черкаський держ. технол. ун-т; НТМ [СГ : 2021, . - 168 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 161-167 (87 назв).
735166 R
   621.39


Теорія інформації, сигнали та процеси в телекомунікаціях та радіотехніці [Текст] : лабораторний практикум для здобувачів вищої освіти ОС "Бакалавр" спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" / НАУ ; [укладачі: М. Ю. Заліський, І. В. Остроумов, А. О. Осіпчук, Г. Є. Соколов]; Київ [НАУ] : 2022, . - 64 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 61 (6 назв).
t=1.2673058509827