Нові надходження книжкових видань
18 жовтня 2021 - 24 жовтня 2021

733385 R
   004

Вислоух Сергій Петрович
Комп'ютерне моделювання процесів та систем. Чисельні методи [Текст] : підручник для здоб. ступеня бакалавра за спец. "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / С. П. Вислоух, О. В. Волошко, Г. С. Тимчик, М. В. Філіппова ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2021, . - 228 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 221-225.
733375 R
   35

Гасюк Ігор Леонідович
Механізми управління соціально-економічним розвитком територіальних громад [Текст] : монографія / Ігор Гасюк, Микола Баюк ; Хмельницький регіональний центр підвищення кваліфікації; Мельник [ФОП : 2021, . - 260 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 250-259.
733373 R
   006


Качество, стандартизация, контроль: теория и практика [Текст] : материалы 12-й Междунар. науч.-практ. конф., (01-05 окт. 2012 г., Крым, г. Ялта) / Гос. ком. Украины по вопросам техн. регулирования и потребительской политики, Гос. ком. Беларуси по стандартизации, Ассоц. технологов-машиностроителей Украины [и др.]; Украины] [АТМ : 2012, . - 220 c. рис.,. табл.,. Библиогр. в конце ст..
733372 R
   006


Качество, стандартизация, контроль: теория и практика [Текст] : материалы 11-й Междунар. науч.-практ. конф., (26-29 сент. 2011 г., Крым, г. Ялта) / Гос. ком. Украины по вопросам техн. регулирования и потребительской политики, Гос. ком. Беларуси по стандартизации, Ассоц. технологов-машиностроителей Украины [и др.]; Украины] [АТМ : 2011, . - 200 c. рис.,. табл.,. Библиогр. в конце ст..
733371 R
   006


Качество, стандартизация, контроль: теория и практика [Текст] : материалы 9-й Междунар. науч.-практ. конф., (21-25 сентября 2009 г., Крым, г. Ялта) / Гос. комитет Украины по вопросам техн. регулирования и потребительской политики, Гос. комитет Беларуси по стандартизации, Ассоц. технологов-машиностроителей Украины [и др.]; Украины] [АТМ : 2009, . - 228 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
733370 R
   621


Инженерия поверхности и реновация изделий [Текст] : материалы 17-й Междунар. наук.-техн. конф., 29 мая-02 июня 2017 г., Одесса / Ассоц. технологов-машиностроителей Украины, Акад. технол. наук Украины, Ин-т сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины, Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т" [и др.]; Украины] [АТМ : 2017, . - 264 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
733369 R
   621


Инженерия поверхности и реновация изделий [Текст] : материалы 10-й Юбилейной Междунар. наук.-техн. конф., 24-28 мая 2010 г., Крым, г. Ялта / Ассоц. технологов-машиностроителей Украины, Акад. технол. наук Украины, Ин-т сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины, Нац. техн. ун-т Украины "Харьков. политехн. ин-т" [и др.]; Украины] [АТМ : 2010, . - 260 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
733368 R
   621.8


Инженерия поверхности и реновация изделий [Текст] : материалы 6-й Междунар. наук.-техн. конф., (30 мая - 1 июня 2006 г., г. Ялта) / Ассоц. технологов-машиностроителей Украины, Междунар. ассоц. технологов по производству и ремонту машин, Акад. технологических наук Украины [и др.]; Украины] [АТМ : 2006, . - 234 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
733374 R
    37

Задорожна-Княгницька Леніна Вікторівна
Історія педагогіки [Текст] : навч. посіб. : [для студентів закл. вищ. освіти] / Л. В. Задорожна-Княгницька ; Маріуп. держ. ун-т, Каф. педагогіки та освіти; Херсон ОЛДІ-плюс : 2020, . - 364 c. 300 Бібліогр.: с. 358-361.
733384 R
   621.5

Юрій Леонідович
Розрахунок ступеня відцентрового наддувного компресора [Текст] : навч. посібник / Ю. Л. Мошенцев, О. А. Гогоренко ; Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; [Миколаїв] НУК : 2021, . - 160^1с. c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 155-156.
733383 R
   327

Ніколаєнко Наталія Олександрівна
Засоби масової комунікації як детермінанти гібридної війни [Текст] : монографія / Н. О. Ніколаєнко, О. О. Комарчук ; Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; 2021 Миколаїв : НУК, . - 220 c. Бiблiогр.: с. 186-218.
733381 R
   32

Бобіна Олег Валерійович
Основи науки про політику. Конспект лекцій [Текст] : навч. посіб. / О. В. Бобіна, І. В. Шаповалова ; Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Миколаїв НУК : 2021, . - 200 c. Бiблiогр. наприкiнцi тем. - та с. 171-180.
733380 R
   34

Яковлєв Андрій Анатолійович
Конституційний процес у сучасній Україні: теоретичні основи і правова практика [Текст] : монографія / А. А. Яковлєв; 2020 Харків : Право, . - 352 c. Бiблiогр.: с. 323-351.
733378 R
   34

Бойчук Наталія Романівна
Правовий механізм регулювання здійснення державних корпоративних інвестицій [Текст] : монографія / Н. Р. Бойчук ; Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України; 2021 Харків : Право, . - 176 c. Бiблiогр. у виносках.
733379 R
   34

Гуйван Петро Дмитрович
Регулювання інформаційних відносин у суспільстві з точки зору Європейської Спільноти та українські реалії (питання колізії між свободою доступу до публічної інформації та захистом приватності особи) [Текст] : монографія / П. Д. Гуйван; 2021 Харків : Право, . - 568 c. Бiблiогр.: с. 536-567 та у виносках.
733377 R
   34

Курашова Інна Миколаївна
Господарсько-правовий механізм саморегулювання будівельної галузі в Україні [Текст] : монографія / І. М. Курашова ; Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України; 2021 Харків : Право, . - 176 c. Бiблiогр. у виносках.
733376 R
   34

Лисаченко Сергій Леонідович
Засоби отримання відомостей від особи у досудовому кримінальному провадженні [Текст] : монографія / С. Л. Лисаченко; 2021 Харків : Право, . - 280 c. Бiблiогр.: с. 240-260 та у виносках.
733363 R
   61

Килівник В. С.
Курортологія: історичні, організаційні та клінічні аспекти [Текст] : монографія / [В. С. Килівник, О. В. Гладкий, А. О. Голяченко та ін. ; за ред. В. С. Килівника] ; МОЗ України, Вінницький нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова; учбової Центр : 2021, . - 232 c. граф.,. табл.,. фот.,. кол. Бiблiогр.: с. 215-230.
733362 R
   004

Lytvynov Vitalii
Computer nets attacks defense tools based on extended information about environment [Текст] : monograph / V. Lytvynov, N. Stoianov, I. Stetsenko [et al] ; Emerging Security Challenges Division, Science for and Security Programme, Cyber Rapid Analysis for Defense Awareness of Real-time Situation - CyRADARS; Politechnic [Chernihiv : 2021, . - 212 c. іл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: The monograph is devoted to such questions: architecture of defense systems against attacks on computer networks using the global information spaсe; analysis of network infrastructure and is behavior, defense policy and behavior of attackers; analysis of systems and methods of intrusion detection; synthesis of immune and neural network algorithms in system of detection of non-standard behavior of information networks; development and modification of algorithms for detecting non-standard behavior in global network space in conditions of uncertainty; simulation of the dissemination of cyber-attacks in a distributed information system; design the cybersecurity training center.
733361 R
   9

Kulykova Liliia Borisovna
World History. Ancient World [Текст] : Historical dictionary for students / Liliia B. Kulykova ; in Higher education L. B. Kulikova ; [KSMA]; . - c. Бiблiогр.: с. 752-768. - Алф. покажч.: с. 736-751.

Анотація: The four volumes, historical dictionary is designed and compiled in English. It is an educational supplement for the teaching course in the World History that consists of such parts: "Ancient World", "Middle Ages", "Modern Times", "Modern World (XX-XXI centuries)". The idea of making up the dictionary' of that kind lies in the necessity to have in use a full educational complex in the World History taught at Kherson State Marine Academy, the discipline which includes the set of lectures and seminars, tasks for the seminars and students’ self-practice work. With the help of the dictionaries which are not only entertaining but informative, one can enlarge the knowledge in the world history, expand the fields of interest, develop the skills to understand and analyze the role and influence of different historical phenomena and events Working with the dictionaries, using them as one of the main sources of actual and approved information about the world history, historical events and personalities, aims to enhance the culture of speech, purview of the users and promote the development of logical thinking. I lie dictionaries contain the number of pieces of information from ancient history as well as from the modern one. The items of the dictionaries introduce important terms and concepts with their explanations. This edition is published for the students of secondary and higher educational institutions, teachers and all those who are interested in the world history for professional and self-education purpose.
733358 R
   004

Гузьова Ірина Олександрівна
Чисельне моделювання хіміко-технологічних процесів з використанням моделюючої програми ChemCad [Текст] : навч. посібник / І. О. Гузьова, А. О. Нагурський, В. М. Атаманюк ; Національний університет "Львівська політехніка"; Вид-во : 2021, . - 140 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 135-136.
733357 R
   8

Гриців Наталія Миколаївна
Перекладай з інтелектом [Текст] : навч. посібник / Наталія Гриців, Ольга Кулина ; Національний університет "Львівська політехніка"; Вид-во : 2021, . - 220 c. табл.,.
732950 B
   621.3

Сахно В. П.
Шарнірно-зчленовані автобуси. Маневреність та стійкість [Текст] : монографія / В. П. Сахно. В. М. Поляков, С. М. Шарай [та ін.] ; [Національний транспортний університет]; Луцького [ІВВ : 2021, . - 288 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 260-286.

Анотація: За останнє десятиріччя у багатьох розвинутих країнах світу новий вид пасажирських перевезень розвивається в системі Bus Rapid Transport (BRT), яка передбачає рух автобусів по спеціально виділеним смугам. Для підвищення пасажиромісткості в системі BRT використовують зчленовані або триланкові автобуси. Поряд з незаперечними перевагами таких транспортних засобів їм притаманні і недоліки – гірші маневреність і стійкість руху у порівнянні з двосекційними. Проведено аналіз конструкцій та експлуатаційних властивостей (маневреності та стійкості) автобусів особливо великого класу, включаючи дволанкових шарнірно-зчленованих. Окремо досліджено маневреність триланкового метробуса на жорстких та еластичних у бічному напрямку колесах. Розглянуто вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на критичну швидкість руху метробуса у тому числі і у неусталених режимах.
733364 R
   657


Облік, аналіз і контроль в управлінні суб'єктами економіки [Текст] : тези доп. VI Міжнар. студ. наук. конференції, Львів, 10 листопада 2020 р. / Національний університет "Львівська політехніка", Ін-т економіки і менеджменту, Каф. обліку та аналізу; Львів. Вид-во : 2020, . - 176 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
733366 R
   004

Крихівський М. В.
Дискретна математика [Текст] : навч. посіб. / М. В. Крихівський, Т. О. Ваврик ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. прикладної математики; Івано-Франківськ [ІФНТУНГ] : 2021, . - 136 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: Навчальний посібник з дисципліни "Дискретна математика" складено відповідно до нового навчального плану та освітньо-кваліфікаційної програми для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 131 "Прикладна механіка". Містить теоретичний матеріал, який висвітлює найважливішу інформацію для знань студентів; виконання робіт супроводжується підказками, роз'ясненнями та ілюстраціями; перелік питань для контролю та атестації знань студентів.
733360 R
   327

Завада Ярина Ігорівна
Іранська ядерна програма: безпековий вимір [Текст] : Ярина Завада, Ярина Турчин ; Національний університет "Львівська політехніка"; Вид-во : 2021, . - 200 c. а-кол. iл. табл.,. Бiблiогр.: с. 166-192.
733359 R
   327

Рослонь Домініка Томашівна
Східне партнерство в зовнішній політиці Польщі [Текст] : монографія / Рослонь Домініка Томашівна ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львівської Видавництво : 2021, . - 176 c. Бiблiогр.: с. 160-170 та у виносках.

Анотація: Монографія присвячена ґрунтовному та всебічному вивченню ініціативи ЄС – «Східне партнерство» як важливого виміру імплементації східної політики Республіки Польща з урахуванням актуальних трендів трансформації міжнародного середовища в Центральній та Східній Європі. Актуальність теми обумовлена потребою дослідження перспектив польсько-шведської політики як в рамках ЄС, так і можливостей офіційної Варшави за умов її реалізації. Актуалізує дослідження і той факт, що вимогою часу є переосмислення сучасної польської східної політики й окреслення потенційних сценаріїв її втілення. Наголошено на тому, що в інтересах Польщі – обмежити російське домінування та зміцнити власні східні кордони через демократизацію й європеїзацію правових, суспільних та економічних сфер держав СП.
733356 R
   31

Карівець Ігор Володимирович
Актуальні проблеми філософії XX-XXI століть [Текст] : навч. посіб. / [І. В. Карівець, В. Л. Петрушенко, С. М. Повторева та ін.] ; за заг. ред. І. В. Карівця ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів політехніка : Львівська, . - 240 c. а-кол. iл. Бiблiогр. наприкiнцi тем та у виносках. - Алф. покажч.: с. 233-237.
733354 R
   004

Коробейнікова Тетяна Іванівна
Технології захисту локальних мереж на основі обладнання CISCO [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Коробейнікова, С. М. Захарченко ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів політехніка : Львівська, . - 232 c. а-кол. iл. Бiблiогр.: с. 160.
733352 R
   665

Пиш'єв Сергій Вікторович
Оксидаційне очищення дистилятних нафтових фракцій [Текст] : монографія / Сергій Пиш'єв, Юрій Присяжний ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів політехніка : Львівська, . - 172 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
733351 R
   338

Данилович-Кропивницька Марта Львівна
Бізнес-економіка [Текст] : навч. посіб. / М. Л. Данилович-Кропивницька, І. А. Канцір ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів політехніка : Львівська, . - 248 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi тем та с. 229-234.
733354 R
   004

Коробейнікова Тетяна Іванівна
Технології захисту локальних мереж на основі обладнання CISCO [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Коробейнікова, С. М. Захарченко ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів політехніка : Львівська, . - 232 c. а-кол. iл. Бiблiогр.: с. 160.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто технології захисту локальних комп’ютерних мереж різних типів на основі використання обладнання компанії Cisco. Він складається з чотирьох розділів та двох додатків, які містять тестові та практичні завдання. Матеріал розташовано в логічній послідовності та із зазначенням необхідних команд для налаштування обладнання компанії “Cisco”.
733351 R
   338

Данилович-Кропивницька Марта Львівна
Бізнес-економіка [Текст] : навч. посіб. / М. Л. Данилович-Кропивницька, І. А. Канцір ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів політехніка : Львівська, . - 248 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi тем та с. 229-234.

Анотація: Навчальний посібник складено відповідно до анотації дисципліни “Бізнес-економіка” освітньо-професійної програми підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти технічних та економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. Він забезпечує використання всіх основних методів навчання: вербально-візуального, інтерактивного та пізнавально-прикладного. Навчальний посібник містить: передмову, розділи з теоретичним матеріалом, питаннями для самоконтролю, тестовими завданнями, кейсами, задачами для самостійної роботи.
732947 B
   629.5


Сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних споруд [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. з міжнар. участю, 26-27 травня 2021 року / Нац. ун-т кораблебудування імені адмірала Макарова, Шаньдунський наук.-техн. ун-т, Морське інженерне бюро, НАН України, [та ін.]; Миколаїв [НУК] : 2021, . - 360 c. граф.,. рис.,. фот.,. Бібліогр. наприкінці ст..

Анотація: У збірнику подані матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю "Сучасні технології проєктування, побудови, експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних споруд". Розглянуті питання побудови, проєктування та експлуатації суден, морських технічних засобів і інженерних споруд, морських технологій та океанотехніки, а також інформаційні технології в інженерії.
625.2/B 99-276820
   625.2

Buttner Max
Die Beleuchtung von Eisenbahn-Personenwagen. Mit besonderer Berucksichtigung der elektrischen Beleuchtung [Текст] : научное издание / Dr. phil. Max Buttner; von Verlag : 1930, . - 195^1s. c.
625/B 90-271382
   625

Bruce Arthur G.
Highway Location, Design, and Estimates [Текст] : Highway locationand design, highway beautification and other features / Arthur G. Bruce; Textbook International : 1939, . - 86^1p. c.
628/R 31-897231
   628


Recommended Practice of Office Lighting [Текст] : научное издание / illuminating Engineering Society; on Committhe : 1942, . - 47^1p. c.
732943 B
   621.3

Артеменко Михайло Юхимович
Теорія активної фільтрації багатофазних систем електроживлення, спрямована на мінімізацію потужності втрат в лінії передачі [Текст] : [монографія] / М. Ю. Артеменко, В. М. Михальський, І. А. Шаповал ; НАН України, Ін-т електродинаміки; електродинаміки [Ін-т : 2021, . - 236 c. 300 рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 214-231.

Анотація: У монографії розглянуті теорії активної фільтрації систем електроживлення та побудови технічних засобів поліпшення якості електроенергії. Отримали подальший розвиток теорії миттєвої та інтегральної потужностей багатофазних систем електроживлення шляхом обґрунтування нових формул визначення активного струму, повної потужності та коефіцієнта виграшу за потужністю втрат, що враховують залежність від співвідношення опорів лінії передачі. Розглянуто потенційну можливість збільшення ККД системи живлення шляхом підвищення коефіцієнта потужності навантаження завдяки застосуванню паралельного активного фільтра. Запропоновано методики розрахунку реактивних компенсаторів в складі гібридного активного фільтра для несиметричних синусоїдних режимів роботи трифазних трипровідних та чотирипровідних систем. Представлено приклади розрахунку коефіцієнтів потужності найуживаніших трифазних навантажень з використанням запропонованої формули повної потужності, що дає змогу оцінити потужність втрат та ККД системи живлення на ранніх стадіях її проектування.
628/R 31-097081
   628


Recommeded Practices for Sand Casting of Non-Ferrous Alloys [Текст] : научное издание / American Foundrymen's Association; Foundrymen's American : 1944, . - 159^1p. c.
732942 B
   001


Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку [Текст] : монографія / [редкол.: О. В. Петришин (голова редкол.), В. А. Журавель, Н. С. Кузнєцов та ін.] ; НАН Ураїни; 2021 Харків : Право, . - 680 c. Бiблiогр. у виносках.

Анотація: Монографію присвячено 30-річчю незалежності України та 25-річчю Конституції України. У роботі розглянуто ґенезу та сучасний стан правової науки України, виклики, перспективи подальшого розвитку та еволюції наукових досліджень у галузі держави і права в контексті сучасних світових тенденцій та євроінтеграційних процесів. Окреслено проблеми формування державності та правової системи України, пріоритетні напрями розвитку українського конституціоналізму, забезпечення національної безпеки, адміністративно-правових перетворень, розроблення сучасних вітчизняних цивілістичної, екологічної та кримінально-правової доктрини.
t=3.4257788658142