Нові надходження книжкових видань
04 жовтня 2021 - 10 жовтня 2021

732900 R
   55

Panasenko S.V.
Characteristics of traveling ionospheric disturbances from incoherent scatter data [Текст] : [monograph] / S. V. Panasenko, K. D. Aksonova, D. V. Kotov; Gulyaeva Publisher : 2021, . - 148 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с 131-145.

Анотація: This monograph describes the results of detection of traveling ionospheric disturbances and their parameters estimation based on long-term observations using Kharkiv incoherent scatter radar. For a couple of events, the data of other incoherent scatter radars were employed for comparative analysis. The book reports the results of traveling ionospheric disturbance observations during high energy natural and artificial sources.
732899 R
   55

Chernogor L. F.
Aperiodic and wave disturbances in the ionosphere: the results of vertical sounding [Текст] : O. V. Bogomaz, L. F. Chernogor, V. V. Barabash, S. V. Katsko ; Nat. Acad. of Sciences of Ukraine, In-t of Ionosphere; eLaunch [Primedia : 2021, . - 160^1с. c. Бiблiогр.: с. 143-159.

Анотація: The monograph presents the study results of aperiodic and quasi-periodic wave perturbations in the ionosphere during unique phenomena in geospace: partial solar eclipses, the fall of the Chelyabinsk cosmic body and during the operation of a powerful radio source - the heating stand «Sura». Experimental data obtained by the method of remote sensing are analyzed.
732900 R
   55

Panasenko S.V.
Characteristics of traveling ionospheric disturbances from incoherent scatter data [Текст] : [monograph] / S. V. Panasenko, K. D. Aksonova, D. V. Kotov; Gulyaeva Publisher : 2021, . - 148 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с 131-145.

Анотація: This monograph describes the results of detection of traveling ionospheric disturbances and their parameters estimation based on long-term observations using Kharkiv incoherent scatter radar. For a couple of events, the data of other incoherent scatter radars were employed for comparative analysis. The book reports the results of traveling ionospheric disturbance observations during high energy natural and artificial sources.
732899 R
   55

Chernogor L. F.
Aperiodic and wave disturbances in the ionosphere: the results of vertical sounding [Текст] : O. V. Bogomaz, L. F. Chernogor, V. V. Barabash, S. V. Katsko ; Nat. Acad. of Sciences of Ukraine, In-t of Ionosphere; eLaunch [Primedia : 2021, . - 160^1с. c. Бiблiогр.: с. 143-159.

Анотація: The monograph presents the study results of aperiodic and quasi-periodic wave perturbations in the ionosphere during unique phenomena in geospace: partial solar eclipses, the fall of the Chelyabinsk cosmic body and during the operation of a powerful radio source - the heating stand «Sura». Experimental data obtained by the method of remote sensing are analyzed.
732898 R
   34

Перепадя ВікторіяІванівна
Нормативно-правові акти з міжнародного гуманітарного права [Текст] : довідник / В. І. Перепадя, І. М. Волков, Р. О. Кайдалов, О. Г. Бондаренко ; Національна гвардія України, Національна академія Національної гвардії України; Харків [НАНГУ] : 2021, . - 184 c. Бiблiогр.: с. 180.

Анотація: Довідник розроблено з метою узагальнення основних багатосторонніх міжнародних договорів, звичаїв, законів та інших нормативно-правових актів щодо міжнародного гуманітарного права. Він має на меті сприяти підвищенню рівня знань та правової культури всіх категорій здобувачів вищої освіти, які проходять навчання в Академії.
732899 R
   55

Chernogor L. F.
Aperiodic and wave disturbances in the ionosphere: the results of vertical sounding [Текст] : O. V. Bogomaz, L. F. Chernogor, V. V. Barabash, S. V. Katsko ; Nat. Acad. of Sciences of Ukraine, In-t of Ionosphere; eLaunch [Primedia : 2021, . - 160^1с. c. Бiблiогр.: с. 143-159.

Анотація: The monograph presents the study results of aperiodic and quasi-periodic wave perturbations in the ionosphere during unique phenomena in geospace: partial solar eclipses, the fall of the Chelyabinsk cosmic body and during the operation of a powerful radio source - the heating stand «Sura». Experimental data obtained by the method of remote sensing are analyzed.
732897 R
   623

Крюков Олександр Михайлович
Діагностування технічного стану каналів стволів та боєприпасів на основі ідентифікації характеристик балістичних елементів пострілу [Текст] : монографія / О. М. Крюков, О. І. Біленко, Р. С. Мельніков ; Національна гвардія України, Національна акад. Національної гвардії України; НГУ] [НА : 2021, . - 116 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 100-109.

Анотація: Викладено відомості про метод діагностування технічного стану каналів стволів та боєприпасів на основі ідентифікації характеристик балістичних елементів пострілу, принципи математичного моделювання процесу пострілу з урахуванням варійованих умов зарядження. Досліджено зв'язок балістичних елементів пострілу з технічним станом каналів стволів та боєприпасів до ствольних систем. Запропоновано практичні рекомендації з діагностування, наведено показники та критерії для ідентифікації технічного стану каналів стволів і боєприпасів, методики оброблення та подання інформації.
732896 R
   55

Чорногор Леонід Феоктистович
Рух плазми в іоносфері: дослідження методом некогерентного розсіяння [Текст] : монографія / Л. Я. Ємельянов, Л. Ф. Чорногор, М. В. Ляшенко [та ін.] ; НАН України, Ін-т іоносфери; Харків [Планета-Прінт] : 2021, . - 460 c. граф.,. рис.,. табл.,.

Анотація: У монографії розглянуто радіофізичну задачу вимірювання швидкості руху іоносферної плазми в діапазоні висот 120-1500 км. Розроблено нові та розвинуто існуючі методи аналізу некогерентно розсіяного сигналу, розроблено принципи побудови радіосистем для дослідження вертикального переносу плазми Е-області іоносфери. Розробки реалізовано на радарі некогерентного розсіяння Інституту іоносфери (м. Харків). Наведено результати дослідження динамічних процесів в іоносфері над Україною в періоди спокійного та збуреного станів іоносфери протягом майже трьох циклів сонячної активності. Отримані дані використовуються для уточнення регіональної моделі іоносфери, що необхідно для прогнозування космічної погоди та, як наслідок, для нормального функціонування космічних апаратів, засобів радіозв'язку, радіолокації тощо.
732895 R
   54

Афанасьєва Ольга Валентинівна
Хімія [Текст] : навч. посіб. / О. В. Афанасьєва, Є. П. Федоренко ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2021, . - 192 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 183-184.

Анотація: У навчальному посібнику подані основні хімічні закони, механізми протікання хімічних реакцій, вплив зовнішніх чинників на структуру та властивості матеріалів, що застосовуються в приладобудуванні. Увесь матеріал оснований на вченні про будову атома, на періодичному законі Д. Менделєєва, на вченні про хімічний зв’язок і будову речовини. З огляду на те, що знання хімії має забезпечувати підготовку до вивчення фахових дисциплін, у навчальному посібнику особлива увага приділяється питанням, які найбільше цікавлять майбутніх фахівців у галузі оптоінформаційних та лазерних систем: елементи хімічної термодинаміки, будова реальних кристалів, спеціальні питання електрохімії. Зміст навчального посібника відповідає програмі та курсу лекцій із дисциплін «Хімія».
732893 R
   53

Черняков Едуард Іванович
Фізика твердого тіла [Текст] : навч. посіб. / Е. І. Черняков, С. М. Кухтін ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2021, . - 340 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 339.

Анотація: У даному посібнику викладено матеріал, передбачений програмою "Фізика твердого тіла". В доступній формі розглянуто фізичні основи твердого тіла, що включають опис структурних, механічних, теплових, електричних, магнітних і оптичних властивостей твердих тіл, контактних, поверхневих, гальваномагнітних явищ і різноманітних резонансів у них.
732898 R
   34

Перепадя ВікторіяІванівна
Нормативно-правові акти з міжнародного гуманітарного права [Текст] : довідник / В. І. Перепадя, І. М. Волков, Р. О. Кайдалов, О. Г. Бондаренко ; Національна гвардія України, Національна академія Національної гвардії України; Харків [НАНГУ] : 2021, . - 184 c. Бiблiогр.: с. 180.

Анотація: Довідник розроблено з метою узагальнення основних багатосторонніх міжнародних договорів, звичаїв, законів та інших нормативно-правових актів щодо міжнародного гуманітарного права. Він має на меті сприяти підвищенню рівня знань та правової культури всіх категорій здобувачів вищої освіти, які проходять навчання в Академії.
732897 R
   623

Крюков Олександр Михайлович
Діагностування технічного стану каналів стволів та боєприпасів на основі ідентифікації характеристик балістичних елементів пострілу [Текст] : монографія / О. М. Крюков, О. І. Біленко, Р. С. Мельніков ; Національна гвардія України, Національна акад. Національної гвардії України; НГУ] [НА : 2021, . - 116 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 100-109.

Анотація: Викладено відомості про метод діагностування технічного стану каналів стволів та боєприпасів на основі ідентифікації характеристик балістичних елементів пострілу, принципи математичного моделювання процесу пострілу з урахуванням варійованих умов зарядження. Досліджено зв'язок балістичних елементів пострілу з технічним станом каналів стволів та боєприпасів до ствольних систем. Запропоновано практичні рекомендації з діагностування, наведено показники та критерії для ідентифікації технічного стану каналів стволів і боєприпасів, методики оброблення та подання інформації.
732892 R
   34

Кузнецова Людмила
Особливості виникнення та розвитку основних інститутів трудового права України (XVIII - початок XXI століття) [Текст] : монографія / Л. Кузнецова; Ю. [Чабаненко : 2021, . - 230 c. Бiблiогр.: с. 201-229.

Анотація: У монографії на основі застосування концепції правового дуалізму надано комплексну наукову історико-правову характеристику та теоретико-правове обґрунтування переходу від звичаєвої до законодавчої регламентації основних інститутів трудового права в Україні та зазна¬чено, що недосконалість законодавства історично спричиняє нові зви¬чаєві правовідносини. Запропоновано авторське визначення звичаю як відпрацьованого в ході життєвих ситуацій неписаного правила, що має передусім морально-етичне підґрунтя, виокремлено етапи розвитку за-конодавства України у сфері регулювання трудових відносин. Автором з’ясовано особливості виникнення та розвитку основних інститутів тру¬дового права України у XVIII - на поч. XXI ст.; висвітлено ґенезу та тенден¬ції застосування правового звичаю як засобу регулювання трудових від¬носин, а також соціальних аспектів звичаєвого регулювання та оплати найманої праці.
732896 R
   55

Чорногор Леонід Феоктистович
Рух плазми в іоносфері: дослідження методом некогерентного розсіяння [Текст] : монографія / Л. Я. Ємельянов, Л. Ф. Чорногор, М. В. Ляшенко [та ін.] ; НАН України, Ін-т іоносфери; Харків [Планета-Прінт] : 2021, . - 460 c. граф.,. рис.,. табл.,.

Анотація: У монографії розглянуто радіофізичну задачу вимірювання швидкості руху іоносферної плазми в діапазоні висот 120-1500 км. Розроблено нові та розвинуто існуючі методи аналізу некогерентно розсіяного сигналу, розроблено принципи побудови радіосистем для дослідження вертикального переносу плазми Е-області іоносфери. Розробки реалізовано на радарі некогерентного розсіяння Інституту іоносфери (м. Харків). Наведено результати дослідження динамічних процесів в іоносфері над Україною в періоди спокійного та збуреного станів іоносфери протягом майже трьох циклів сонячної активності. Отримані дані використовуються для уточнення регіональної моделі іоносфери, що необхідно для прогнозування космічної погоди та, як наслідок, для нормального функціонування космічних апаратів, засобів радіозв'язку, радіолокації тощо.
732895 R
   54

Афанасьєва Ольга Валентинівна
Хімія [Текст] : навч. посіб. / О. В. Афанасьєва, Є. П. Федоренко ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2021, . - 192 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 183-184.

Анотація: У навчальному посібнику подані основні хімічні закони, механізми протікання хімічних реакцій, вплив зовнішніх чинників на структуру та властивості матеріалів, що застосовуються в приладобудуванні. Увесь матеріал оснований на вченні про будову атома, на періодичному законі Д. Менделєєва, на вченні про хімічний зв’язок і будову речовини. З огляду на те, що знання хімії має забезпечувати підготовку до вивчення фахових дисциплін, у навчальному посібнику особлива увага приділяється питанням, які найбільше цікавлять майбутніх фахівців у галузі оптоінформаційних та лазерних систем: елементи хімічної термодинаміки, будова реальних кристалів, спеціальні питання електрохімії. Зміст навчального посібника відповідає програмі та курсу лекцій із дисциплін «Хімія».
732893 R
   53

Черняков Едуард Іванович
Фізика твердого тіла [Текст] : навч. посіб. / Е. І. Черняков, С. М. Кухтін ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2021, . - 340 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 339.

Анотація: У даному посібнику викладено матеріал, передбачений програмою "Фізика твердого тіла". В доступній формі розглянуто фізичні основи твердого тіла, що включають опис структурних, механічних, теплових, електричних, магнітних і оптичних властивостей твердих тіл, контактних, поверхневих, гальваномагнітних явищ і різноманітних резонансів у них.
732886 R
   55

Агрікола Георгій
Про підземну діяльність [Текст] : [наук.-попул. вид.] в п'яти книгах : переклад із латин. мови / Георгій Агрікола ; перекл. Олександр Тимощук; Луцьк Терен : 2021, . - 164 c. а-iл.

Анотація: Запропоноване до уваги читача видання містить матеріали з фізичної геології XVI століття, знайомить із підходом до теорії формування рудних родовищ, представляє ідеї щодо процесів та явищ у гідросфері, атмосфері й літосфері. Ця праця допомогла сформувати світогляд багатьом діячам та вченим, окреслила численні поняття, що виникли на основі власного досвіду. А концепція походження підземних вод, викладена Аґріколою в книзі «Dе Огtu еt Саusis Subterraneorum», погано вивчена на сьогодні через відсутність перекладів із латині, та й наявність в іншомовних джерелах резюме ледве охоплює дві сторінки. У ній також можна познайомитися з думками античних мислите¬лів щодо явищ природи, тому праця буде цікавою та корисною широкому колу читачів.
732892 R
   34

Кузнецова Людмила
Особливості виникнення та розвитку основних інститутів трудового права України (XVIII - початок XXI століття) [Текст] : монографія / Л. Кузнецова; Ю. [Чабаненко : 2021, . - 230 c. Бiблiогр.: с. 201-229.

Анотація: У монографії на основі застосування концепції правового дуалізму надано комплексну наукову історико-правову характеристику та теоретико-правове обґрунтування переходу від звичаєвої до законодавчої регламентації основних інститутів трудового права в Україні та зазна¬чено, що недосконалість законодавства історично спричиняє нові зви¬чаєві правовідносини. Запропоновано авторське визначення звичаю як відпрацьованого в ході життєвих ситуацій неписаного правила, що має передусім морально-етичне підґрунтя, виокремлено етапи розвитку за-конодавства України у сфері регулювання трудових відносин. Автором з’ясовано особливості виникнення та розвитку основних інститутів тру¬дового права України у XVIII - на поч. XXI ст.; висвітлено ґенезу та тенден¬ції застосування правового звичаю як засобу регулювання трудових від¬носин, а також соціальних аспектів звичаєвого регулювання та оплати найманої праці.
732885 R
   001

Иванов Владимир Борисович
Познание, творчество, исследование [Текст] : научное обеспечение / Иванов В. Б.; "Днепр"] [МЧП : 2009, . - 300 c. a-ил. Алф.-Предм. покажч.: с. 299. - Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: Изложены основы научного знания, научное обеспечение и рекомендации для индивидуального и коллективного познания, творчества, исследования. Обобщаются основами интеллектуальной собственности (для любых специальностей).
732891 R
   621.39

Пуляєв Валерій Олександрович
Розрахунок статистичних характеристик сигналу некогерентного розсіяння [Текст] : монографія / В. О.Пуляєв, Є. В. Рогожкін, Л. Я. Ємельянов та ін. ; НАН України, Ін-т іоносфери, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"; Харків [Планета-Прінт] : 2021, . - 236 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: У монографії розглянуто процедури розрахунку висотно-часових залежностей статистичних характеристик сигналу, отриманого методом некогерентного розсіяння радіохвиль від іоносфери. Подано методики та алгоритми обчислювальних перетворень, які пов'язані з одержанням та аналізом його автокореляційних функцій та спектрів.
732884 R
   336

Новіков В. М.
Динаміка, структура та проблеми інвестування в соціальну інфраструктуру [Текст] : [кол. монографія] / В. М. Новіков, Ю. О. Карягін, А. Г. Гвелесіані ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи, Польська акад. наук, Ін-т українсько-польської співпраці, Вища школа туризму та іноземних мов у Варшаві; демографії [Ін-т : 2021, . - 100 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 95-98.

Анотація: Під інвестиціями в соціальну інфраструктурну розуміються всі види поточних бюджетних ресурсів (коштів), що спрямовані на покращення умов життєдіяльності громадян, а також ресурси на матеріальний та технологічний розвиток соціально важливих видів діяльності. Проаналізовані тенденції, динаміки та структури бюджетних видатків на охорону здоров’я, освіту, культуру та мистецтво. Обґрунтовується пропозиція щодо цільової планової діяльності у сфері державного бюджетного інвестування соціальної інфраструктури. Потрібна оновлена бюджетна політика, комплементарна до умов розвитку соціальної інфраструктури. Для якісної розробки місцевих бюджетів, їх збалансування потрібні інструменти бюджетного регулювання, засновані на програмних принципах, соціальних та професійних стандартах, погодженої фіскальної політики з економічним потенціалом регіонів.
732883 R
   37

Новіков Валерій М.
Дуальна освіта: інституціональні особливості реалізації в Україні [Текст] : колективна монографія / В. М. Новіков, Ю. О. Карягін, В. В. Черніченко ; [за наук. ред. В. Новікова, З. Сіройча, Г. Собчука] ; Ін-т демографії та соц. дослідж. імені М. В. Птухи, НАН України, Польська акад. наук, Ін-т українсько-польської співпраці, Вища школа туризму та іноземних мов у Варшаві; демографії [Ін-т : 2020, . - 79 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 77-79.

Анотація: Дуальна освіта повинна зайняти важливе місце в системі підготовки кадрів. У розвинутих країнах дуальне навчання застосовується переважно у високотехнологічних сегментах економіки. На демографічних та економіко-статистичних матеріалах обгрунтовано, що в Україні практика дуального навчання повинна розповсюджуватися в широкому сегменті економіки з метою створення економічних та інфраструктурних передумов відродження професійно-технічної освіти. Наведено засоби інституційного характеру розвитку дуальної освіти.
732881 R
   338


Гармонізація фінансово-економічного середовища України в комунікативному просторі [Текст] : колектив. монографія / за ред. Непочатенко О.О. ; Уманський національний університет садівництва. Факультет економіки і підприємництва; М. М. : Сочінський, . - 523 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр. у виносках.

Анотація: У монографії викладені результати досліджень сучасних проблем гармонійного розвитку економіки України. Висвітлені соціально-економічні аспекти гармонійного розвитку економіки. Розглянуто роль та місце фінансової та податкової політики у забезпеченні поступального розвитку економічної системи. Досліджено розвиток окремих галузей національної економіки. Значну увагу приділено теоретичним та практичним аспектам розвитку підприємницької діяльності як основи успішного функціонування економіки країни.
732921 B
   62

Чернявський Анатолій Володимирович
Тренінговий посібник [Текст] : для підготовки енергоаудиторів багатоквартирних житлових будівель у контексті Фонду енергоефективності України / А. Чернявський, В. Литвин, Д. Марусич [та ін.] ; Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Фонд Енергоефективності ; 2021 Київ : БВИ-Прінт, . - 400 c. граф.,. рис.,. фот.,. фот.,. кол.
732880 R
   629.7

Andryushenko V. M.
Design of Aircraft Elements. Examples of How to do the Laboratory Works [Текст] : guidelines / [compilers: V. M. Andryushchenko, M. S. Topal, V. S. Poliakov] ; National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute"; Kharkiv KhAI : 2021, . - 104 c. граф.,. іл.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 102-103.
732879 R
   629.7

Bezuglyi S.
Designing of Aircraft Gear Pums [Текст] : tutorial / S. Bezuglyi ; National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute"; Kharkiv KhAI : 2021, . - 44 c. іл.,. Бiблiогр.: с. 43.

Анотація: Наведено основні відомості щодо конструкції і розрахунків деяких шестеренних насосів, що застосовують в системах паливоживлення, змащення, ґідравлічних системах літальних апаратів із різними приводами: як від роторів двигуна, так і від електродвигуна. Розглянуто особливості конструктивного виконання, принципи роботи шестеренних насосів. Викладено основи їх розрахунку і проектування.
732878 R
   629.7


Точність балансування та визначення залишкових дисбалансів [Текст] : метод. реком. до виконання лаб. роботи / Нац. аерокосміч. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ" ; [уклад. Г. О. Шестаков] ; Харків ХАІ : 2021, . - 16 c. Бiблiогр.: с. 14.
732873 R
   624

Криксунов Едуард Зіновійович
Сучасні методи формування конструктивних схем методу скінченних елементів [Текст] : Е. З. Криксунов, П. П. Лізунов, М. О. Вабіщевич; Київ [Каравела] : 2020, . - 107 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 101-104.

Анотація: Книга присвячена огляду сучасних методів формування розрахункових моделей для розв'язку задач аналізу напружено-деформованого стану конструкції. Розглянуті особливості формування моделей для вирішення завдань з конструювання на основі діючих нормативних документів, окрім того висвітлені проблеми обміну даних розрахункових моделей з інформаційними моделями об'єктів будівництва (ВІМ). Останній розділ присвячений проблематиці впровадження сучасних підходів до формування скінченно-елементних моделей в навчальні дисципліни, пов'язані із вивченням САПР в будівництві.
732868 R
   53

Баженов В. А.
Хаос та сценарії переходу до хаосу у віброударній системі [Текст] : [наук. вид.] / В. А. Баженов, О. С. Погорелова, Т. Г. Постнікова; Київ [Каравела] : 2019, . - 147 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 137-146.

Анотація: У книзі приведені результати чисельних досліджень динамічної поведінки віброударної системи, яка є сильно нелінійною негладкою розривною динамічною системою. Надані результати спостережень багатьох цікавих явищ, зокрема таких, які є унікальними для негладких систем. Знайдені зони стійкого та нестійкого рухів із застосуванням методу продовження розв'язку за параметром та мультиплікаторів Флоке. Описані: розривні біфуркації, ефект гістерезису, сценарії квазіперіодичного переходу до хаосу та переходу до хаосу через переміжність, перехідний хаос, гранична криза, рідкісний атрактор, перехідні режими. При дослідженнях використовувалися зображення фазових траєкторій, перерізи Пуанкаре, спектри Фур‘є, значення старшого показника Ляпунова, фрактальні структури перерізів Пуанкаре, вейвлет-перетворення. Виконаний порівняльний аналіз методів моделювання удару у віброударних системах з твердим (жорстким) та м'яким ударами. Проаналізовані різні методи оцінки старшого показника Ляпунова для негладких розривних систем.
732861 R
    8


3 Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації" [Текст] : матеріали конф. / Ун-т ім. Альфреда Нобеля ; [орг. ком.: Б. І. Холод та ін.]; Нобеля] Альфреда : [Ун-т, . - 204 c. 190 Бібліогр. в кінці ст..
732877 R
   

Іванов Є. І.
Теорія технічних систем [Текст] : навч. посіб. / Є. І. Іванов, І. Є. Іванов ; 2021 Маріуполь : ПДТУ, . - 187 c.
732876 R
   

Пелещак Р.
Роль електрон-деформаційної взаємодії в формуванні нанокластерів при лазерному опроміненні GaAs, CdTe [Текст] : монографія / Р. Пелещак, О. Кузик; ДДПУ відділ : Редакційно-видавничий, . - 210 c.
732875 R
   

Михайловський Д. В.
Складний напружений стан у вузлах та елементах конструкцій з цільної та клеєної деревини [Текст] : монографія / Д. В. Михайловський; 2021 Київ : Каравела, . - 170 c.
732874 R
   

Лук'янченко О. О.
Розв'язання проблеми надійності і безпеки оболонкових структур з недосконалостями форми методами обчислювальної механіки [Текст] : О. О. Лук'янченко; 2019 Київ : Каравела, . - 197 c.
732872 R
   

Іванченко Г. М.
Чисельне дослідження поширення хвиль у пружних середовищах [Текст] : Г. М. Іванченко, Ю. В. Ворона; 2019 Київ : Каравела, . - 150 c.
732871 R
   


Будівельна механіка і теорія споруд. Напрями розвитк [Текст] : Будівельна механіка і теорія споруд. Напрями розвитку; 2020 Київ : Каравела, . - 538 c.
732870 R
   


Чисельні дослідження нелінійного деформування просторових тіл з урахуванням розвитку тріщин при статичних та динамічних навантаження [Текст] : Чисельні дослідження нелінійного деформування просторових тіл з урахуванням розвитку тріщин при статичних та динамічних навантаженнях; 2019 Київ : Каравела, . - 240 c.
732869 R
   


Чисельне моделювання процесів нелінійного деформування тіл з урахуванням великих пластичних деформаці [Текст] : Чисельне моделювання процесів нелінійного деформування тіл з урахуванням великих пластичних деформацій; 2019 Київ : Каравела, . - 224 c.
732867 R
   

Баженов В. А.
Стійкість і коливання пружних неоднорідних оболонок при термосилових навантаженнях [Текст] : В. А. Баженов, О. П. Кривенко; 2020 Київ : Каравела, . - 187 c.
732866 R-487220
   732866 R

Юрченко В. В.
Несуча здатність стержневих елементів конструкцій із холодногнутих профілів [Текст] : В. В. Юрченко, А. В. Перельмутер; 2020 Київ : Каравела, . - 310 c.
732864 R
   33


Збірник тез доповідей IV Міжнародного форуму з економічних та гуманітарних питань (до 90-річчя ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"), 3-4 листопада 2020 року [Текст] : [редкол. : Чуприна Н. М. (голова редкол.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Український держ. хіміко- технол. ун-т"; Дніпро УДХТУ : ДВНЗ, . - 287 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
732865 R
   


Тези доповідей X Українсько-польської наукової конференції "Полімери спеціального призначення" Львів, 21-24 вересня 20 [Текст] : Тези доповідей X Українсько-польської наукової конференції "Полімери спеціального призначення" Львів, 21-24 вересня 2020; 2020 : Львів, . - 165 c.
732863 R
   004

Кузяєв Іван Михайлович
Основи комп'ютерного моделювання технічних систем [Текст] : навч. посіб. / І. М. Кузяєв, В. І. Ситар ; ДВНЗ "Український держ. хіміко-технологічний ун-т"; УДХТУ] [ДВНЗ : 2020, . - 392 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 389-391.
732860 R
   008


Міжнародна інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених "Україна - світ: діалог культур" [Текст] : [зб. тез доп.] : 19 травня 2021 р., Дніпро / ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т"; від. [Ред.-вид. : 2021, . - 123 c. а-іл. 300 Бібліогр. в кінці ст..
732859 R
   658

Гаврись Олександр Миколайович
Розвиток методів економічної оцінки технічних рішень і якості промислових виробів [Текст] : монографія / Гаврись О. М., Гаврись М. О.. Гаврись О. О. ; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" ; Харків [Планета-Прінт] : 2021, . - 164 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 138-152.
732858 R
   37

Сагач Оксана Михайлівна
Модернізаційні процеси в українській освіті [Текст] : навч.-метод. посібник / О. М. Сагач ; Управління освіти і науки Чернігівської обл. держ. адмін., Чернігівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. К. Д. Ушинського; Чернігів : 2020^ICRIPTORIUM, . - 64 c. Бiблiогр.: с. 60-63.
732854 R
   355

Семенюк Юрій Володимирович
Розвідувальна діяльність і міжнародні відносини. Нові реалії та підходи [Текст] : монографія / Семенюк Ю. В., Мокляк С. П., Лисецький Ю. М. ; [за заг. ред. Ю. М. Лисецького]; К ЛАТ& : 2021, . - 160 c. а-кол. iл. Бiблiогр.: с.145-159.
732853 R
   001


Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2020). [Текст] : I міжнар. науково-практична конференція (м. Чернігів, 17 грудня 2020 р.) : тези доп. / [Орг. ком. О. Новомлинець (голова), М. Конопацький, В. Білогура та ін.] ; ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти", Нац. ун-т "Чернігівська політехніка", Бакинський слов'янський ун-т [та ін.]; "Чернігівська [НУ : 2020, . - 228 c. рис.,. табл.,. 200 Бібліогр. в кінці ст..
732852 R
   004


Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2021 [Текст] : шістнадцята міжнар. наук.-практ. конф., 28 червня -01 липня 2021 р.,Україна, м. Чернігів : тези доп. / НАН України, Акад. технологічних наук України, ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Україна [та ін.]; Чернігів [ЧНТУ] : 2021, . - 148 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. наприкінці ст..

Анотація: У збірник включені тези доповідей, які були представлені на конференції «Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2020». В доповідях розглянуті наукові та методичні питання з напрямку моделювання складних екологічних, технічних, фізичних, економічних, виробничих, організаційних та інформаційних систем з використання математичних та імітаційних методів.
732851 R
   331

Левчук Катерина Олександрівна
Практикум з охорони праці в галузі та цивільного захисту [Текст] : навч. посібник / К. О. Левчук, О. А. Крюковська, Р. Я. Романюк ; Дніпровський державний технічний університет; Кам'янське ДДТУ : 2021, . - 200 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 196-199.
732901 B
   621.39

Костенко Павло Юрійович
2 Основи статистичної теорії інформаційно-вимірювальних радіотехнічних систем [Текст] : підручник / П. Ю. Костенко, С. Я. Фалькович ; Міноборони, Харківський нац. ун-т Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба; Харків [ХНУПС] : 2021, . - 612 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 603-607. - Предм. покажч.: с. 608-609.
732911 B
   629.3

Кривоконь Олександр Григорович
Невідомий ХТЗ [Текст] : історичний фотолітопис / О. Кривоконь, З. Забєлишинський; сторінки Золоті : 2021, . - 80 c. фот.,. кол.
732912 B
   621.22

Суботін Віктор Георгійович
Створення високоекономічних гідроагрегатів для ГЕС України [Текст] : [монографія] / В. Г. Суботін, С. Д. Осадчий, В. Л. Рассовський [та ін.]; Рубашкін [ФОП : 2021, . - 248 c. граф.,. рис.,. табл.,. а-кол. iл. Бiблiогр.: с.240-243.
732913 B
   621.3

Ларин Андрей Алексеевич
История электротехнки [Текст] : учеб. пособие для студ. электротехнич. спец. / А. А. Ларин, А. В. Кипенский ; Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"; Мадрид Типография : 2021, . - 264 c. фот.,. Бiблiогр.: с. 260-261.
732854 R
   355

Семенюк Юрій Володимирович
Розвідувальна діяльність і міжнародні відносини. Нові реалії та підходи [Текст] : монографія / Семенюк Ю. В., Мокляк С. П., Лисецький Ю. М. ; [за заг. ред. Ю. М. Лисецького]; К ЛАТ& : 2021, . - 160 c. а-кол. iл. Бiблiогр.: с.145-159.

Анотація: У монографії наведено особливості та тенденції розвитку сучасних міжнародних відносин та підходи до визначення поняття суспільно-політичної обстановки, виокремлено та обґрунтовано основні складові суспільно-політичної обстановки. Побудовано модель взаємозв’язку між суб’єктами суспільно-політичних відносин. Запропоновано: технологію аналізу, оцінювання та прогнозування суспільно-політичної обстановки в регіоні чи державі; технологію впливу розвідувальних органів на суспільно-політичну обстановку та алгоритм її реалізації. Розроблено: функціональну модель розвідувальних органів як складної організаційної системи; функціональну та кібернетичну моделі системи управління розвідувальними органами; модель впливу підрозділів спеціального призначення розвідувального органу на суспільно-політичну обстановку. А також розглянуто концептуальні засади застосування приватних військових компаній та методи проведення спеціальних операцій впливу.
t=2.8932781219482