Нові надходження книжкових видань
04 жовтня 2021 - 10 жовтня 2021

732852 R
   004


Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2021 [Текст] : шістнадцята міжнар. наук.-практ. конф., 28 червня -01 липня 2021 р.,Україна, м. Чернігів : тези доп. / НАН України, Акад. технологічних наук України, ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Україна [та ін.]; Чернігів [ЧНТУ] : 2021, . - 148 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. наприкінці ст..

Анотація: У збірник включені тези доповідей, які були представлені на конференції «Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2020». В доповідях розглянуті наукові та методичні питання з напрямку моделювання складних екологічних, технічних, фізичних, економічних, виробничих, організаційних та інформаційних систем з використання математичних та імітаційних методів.
732851 R
   331

Левчук Катерина Олександрівна
Практикум з охорони праці в галузі та цивільного захисту [Текст] : навч. посібник / К. О. Левчук, О. А. Крюковська, Р. Я. Романюк ; Дніпровський державний технічний університет; Кам'янське ДДТУ : 2021, . - 200 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 196-199.
732901 B
   621.39

Костенко Павло Юрійович
2 Основи статистичної теорії інформаційно-вимірювальних радіотехнічних систем [Текст] : підручник / П. Ю. Костенко, С. Я. Фалькович ; Міноборони, Харківський нац. ун-т Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба; Харків [ХНУПС] : 2021, . - 612 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 603-607. - Предм. покажч.: с. 608-609.
732911 B
   629.3

Кривоконь Олександр Григорович
Невідомий ХТЗ [Текст] : історичний фотолітопис / О. Кривоконь, З. Забєлишинський; сторінки Золоті : 2021, . - 80 c. фот.,. кол.
732912 B
   621.22

Суботін Віктор Георгійович
Створення високоекономічних гідроагрегатів для ГЕС України [Текст] : [монографія] / В. Г. Суботін, С. Д. Осадчий, В. Л. Рассовський [та ін.]; Рубашкін [ФОП : 2021, . - 248 c. граф.,. рис.,. табл.,. а-кол. iл. Бiблiогр.: с.240-243.
732913 B
   621.3

Ларин Андрей Алексеевич
История электротехнки [Текст] : учеб. пособие для студ. электротехнич. спец. / А. А. Ларин, А. В. Кипенский ; Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"; Мадрид Типография : 2021, . - 264 c. фот.,. Бiблiогр.: с. 260-261.
732854 R
   355

Семенюк Юрій Володимирович
Розвідувальна діяльність і міжнародні відносини. Нові реалії та підходи [Текст] : монографія / Семенюк Ю. В., Мокляк С. П., Лисецький Ю. М. ; [за заг. ред. Ю. М. Лисецького]; К ЛАТ& : 2021, . - 160 c. а-кол. iл. Бiблiогр.: с.145-159.

Анотація: У монографії наведено особливості та тенденції розвитку сучасних міжнародних відносин та підходи до визначення поняття суспільно-політичної обстановки, виокремлено та обґрунтовано основні складові суспільно-політичної обстановки. Побудовано модель взаємозв’язку між суб’єктами суспільно-політичних відносин. Запропоновано: технологію аналізу, оцінювання та прогнозування суспільно-політичної обстановки в регіоні чи державі; технологію впливу розвідувальних органів на суспільно-політичну обстановку та алгоритм її реалізації. Розроблено: функціональну модель розвідувальних органів як складної організаційної системи; функціональну та кібернетичну моделі системи управління розвідувальними органами; модель впливу підрозділів спеціального призначення розвідувального органу на суспільно-політичну обстановку. А також розглянуто концептуальні засади застосування приватних військових компаній та методи проведення спеціальних операцій впливу.
t=0.36937212944031