Нові надходження книжкових видань
20 вересня 2021 - 26 вересня 2021

732606 R
   666


Міжнародна науково-технічна конференція "Технологія та застосування вогнетривів і технічної кераміки у промисловості" [Текст] : тези доповідей / Акціонерне тов. "Український науково-дослідний ін-т вогнетривів ім. А. С. Бережного"; ПЛЮС] [ДІСА : 2021, . - 48 c. граф.,. рис.,. табл.,.

Анотація: До збірника включено тези доповідей, які були підготовлені для Міжнародної науково-технічної конференції «Технологія та застосування вогнетривів і технічної кераміки у промисловості» (м. Харків, 2021 р.). Викладено результати досліджень з високоглиноземних, глиноземно-хромоксидних, хромоксидних, цирконійоксидних, цирконійоксидно-глиноземних, глиноземно-хромоксидно-цирконійоксидно-кремнеземних, корундошпінельних, карбідкремнієвих і шамотних вогнетривів, вогнетривких мас та бетонів, технічної кераміки. Наведено дані з розробки нормативної документації на вогнетриви та служби вогнетривів.
732605 R
   336

Коваленко Микола Миколайович
Гроші та кредит [Текст] : навч. посібник / М. М. Коваленко, О. С. Лєсная ; Національна академія державного управління при Президентові України, Харківський регіональний ін-т державного управління; Пабліш ТІм : 2021, . - 236 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 234-235.

Анотація: Навчальний посібник підготовлено відповідно до програм навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальностями 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування» і 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Посібник складається з дев’яти розділів. У першому висвітлюється сутність і функції грошей. У другому та третьому характеризується абстрактні та прикладні теорії грошей. Четвертий розділ присвячено висвітленню особливостей грошового обігу та грошового потоку. У п’ятому надано характерні риси грошової системи та грошового ринку. Шостий розділ розкриває питання інфляції та грошових реформ. У сьомому розкрито сутність та функції кредиту. Восьмий розділ деталізує види кредиту та принципи кредитування. І у дев’ятому розділі приділено увагу призначенню центрального банку та сутності грошово-кредитної політики держави.
732604 R
   54


XIX Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії [Текст] : Дніпро, 17-20 травня, 2021 р. / Дніпровський нац. ун-т імені О. Гончара, Інститут органічної хімії, НАН України; "Ліра [ПП : 2021, . - 97 c. граф.,. рис.,. табл.,. Алф. покажч.: с. 96.
732603 R
   629.7

Карамаш Сергій
Перший український космонавт Павло Попович в Україні, Києві, у 24-й школі м . києва [Текст] : (Історія створення 24-ї школи м. Києва, видатні діячі, пов'язані зі школою, спогади автора про зустріч з українським космонавтом і про школу, зв'язки П. Р. Поповича з Києвом і Україною, увічнення пам'яті космонавта) / Сергій Карамаш ; [Світлана Кудляк авт. передмови]; Пак] [Франко : 2021, . - 83 c. фот.,. фот.,. кол.

Анотація: Вперше подано факти з життя та діяльності Павла Поповича, пов’язані з Україною і Києвом, про два його героїчних польоти у Космос, які уславили нашу країну у світі. Книга поєднує документальне дослідження про історію школи, у зв’язку з родиною відомих меценатів Терещенків, діяльністю техніка-архітектора М.В. Клуга, інженера-архітектора П.І. Голландського, романом Михайла Булгакова «Біла гвардія», сином М.С. Хрущова Сергієм, знаним архітектором Й.Ю. Каракісом, іншими видатними особистостями зі спогадами автора про зустріч його у київській школі № 24 з першим українським космонавтом. Використані документи і джерела, окремі світлини друкуються вперше. Книга стане в пригоді освітянам, учням, їхнім батькам, шкільним працівникам, а також широкому колу читачів. Цією невеликою інформаційно насиченою книгою поповнюється і краєзнавча історія шкільної освіти столиці України.
732600 B
   55


An Atlas of the Geology and Mineral Deposits of Ukraine [Текст] : Scale 1 : 5 000 000 / editor-in-chief: L. S. Galets`kyi ; project manager: N. M. Cherniyeenko ; Authors`project UICPT "GEOS-XXI Cenury"; Toronto of : University, . - 168 c. а-кол. iл. Бiблiогр.: с. 166.
732585 R
   016:32


Олександр Петрович Дем'янчук [Текст] : біобібліографічний покажчик / Національний університет "Києво-Могилянська академія" ; [уклад.: Н. Г. Павлів, О. О. Копитова ; авт. вступ. ст. М. В. Яковлєв]; Київ НаУКМА : 2021, . - 38 c. c-портр.
t=2.7626450061798