Нові надходження книжкових видань
13 вересня 2021 - 19 вересня 2021

732589 B
   016:8

Мовна Маріанна
Ірина Вільде (1907-1982) [Текст] : біобібліографічний покажчик / Маріанна Мовна, Марія Вальо ; Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника НАН України; ЛННБ] [НАНУ, : 2020, . - 624 c. фот.,. Алф. покажч.: с. 582-621. - Бiблiогр.: с. 570-580.
732590 B
   655

Юркевич Олександра
Видавнича і суспільно-політична діяльність Юрія Тищенка-Сірого (1880-1953): історико-книгознавче дослідження [Текст] : Олександра Юркевич ; Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника НАН України; нац. [Львів. : 2020, . - 528 c. Бiблiогр. наприкiнцi розд.. - Алф. покажч.: с. 500-524.
732587 R
    8

Пилипчук Дмитро Пилипович
2 Словники української мови: 1596-2018 [Текст] : бібліогр. покажч. / Дмитро Пилипчук [упоряд., передм.]; 2020 Київ : Просвіта, . - 1072 c. 1000 Бібліогр.: с. 39-40.

Анотація: Це перший бібліографічний покажчик про паперові публікації словників української мови, укладений за принципом максимальної повноти. Охоплено видання за період з 1596 до 2018 року включно. Загалом у покажчику 9244 бібліографічні нотатки. В розділі I «Книжкові видання в Україні: 1627-2018» описано 8036 словників, розділі II «Книжкові видання в інших країнах світу: 1596-2018» – 556 словників, а в розділі III «Окремі публікації в періодичних і продовжуваних виданнях та прикнижкові словники: 1793 – 2018» зафіксовано 652 публікації. Бібліографічні записи систематизовано за хронологією, а в розділі II –ще й за країнами видання.
732586 R
   016:001


Праці викладачів та професорів Національного університету "Києво-Могилянська академія" 2017-2019 рр. [Текст] : бібліографічний покажчик / "Києво-Могилянська академія", національний університет ; уклад.: О. О. Копитова, Н. Г. Павлів; Київ [НаУКМА] : 2021, . - 530 c. Алф. покажч.: с. 483-525.
732584 R
   016:31

Павлів Н. Г.
Андрій Миколайович Гірник [Текст] : біобібліографічний покажчик / [уклад.: Н. Г. Павлів, О. О. Копитова ; авт. вступ. ст. А. Я. Боднар, С. В. Ільницький, Ю. І. Сватко та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Наукова бібліотека; 2021 Київ : НаУКМА, . - 104 c. Алф. покажч.: с. 95-100.
732583 R
   016:004


Володимир Андрійович Лужецький [Текст] : біобібліогр. покажч. / Вінницький національний технічний університет, НТБ ВНТУ ; [уклад. Л. В. Квятківська ; відп. за вип. Т. Є. Притуляк]; 2021 Вінниця : ВНТУ, . - 80 c. фот.,. фот.,. кол. Алф. покажч.: с. 74-78.
732582 R
   016:66

Власенко Н. В.
Василь Михайлович Власенко [Текст] : біобібліографія / [авт. та уклад. Н. В. Власенко] ; НАН України, Ін-т сорбції та проблем ендоекології НАН України; НАН ["Академперіодика" : 2021, . - 156 c. фот.,. Бiблiогр.: с. 150-152.
732581 R
   016:37

Гресь Виктория Сергеевна
Профессор Симбирский Дмитрий Федорович [Текст] : биобиблиогр. указатель / [сост.: В. С. Гресь, И. В. Олейник, Н. М. Ткаченко] ; Нац. аэрокосм. ун-т имени Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т"; ун-т аэрокосм. : Нац., . - 72 c. c-портр. Алф. покажч.: с. 64-68.
732552 B
   72

Сівко Віктор А.
2 Архітектура в начерках [Текст] : В. А. Сівко; Київ Сіті : [2018], . - 239 c. а-iл.
732569 B
    9

Єфіменко Геннадій
Україна й українці в постімперську добу (1917-1939) [Текст] : [наук. вид.] / [Геннадій Єфіменко, Станіслав Кульчицький, Руслан Пиріг та ін.] ; відп. ред. Валерій Смолій ; НАН України, Ін-т історії України НАН України; 2021 Київ : Академперіодика, . - 620+124 c. фот.,. кол. фот.,. рис.,. карти., Показч. : с. 597-616. - Бiблiогр. у виносках.

Анотація: Вузлові проблеми націє- і державотворення розкрито в концепті хронотопу українського «довгого ХХ сторіччя», що є гібридною проєкцією «довгого ХІХ сторіччя». Сутнісною ознакою цього етапу в історії України та українців є реалізація інтенцій соціально-економічної, етнокультурної та політичної емансипації — власне, завершення Української революції, яка розпочалася в контексті Першої світової війни та започаткування руйнації колоніальної системи. Феномен Української революції, причини і обставини перемоги комунобільшовизму, трагедія найбільшої розділеної нації Східної Європи в епоху становлення і зміцнення тоталітаризму є вузловими сюжетами книги. Міжвоєнний період розглянуто як час культивування і критичного загострення внутрішніх проблем української нації під дією асиміляційних і репресивних практик контрoверсійних державних організмів.
732570 B
   09

Антонюк Тетяна Дмитрівна
З історії книжкової культури України [Текст] : дослідження ретроспективних книжкових, образотворчих, музичних видань та історичних колекцій з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / [авт.: Антонюк Т. Д., Бондар Н. П., Заболотна Н. В. та ін. ; наук. ред. Г. І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства; 2021 Київ : Академперіодика, . - 400 c. а-iл. Алф. покажч.: с. 379-394. - Бiблiогр. у виносках.

Анотація: Колективна монографія є підсумком наукових досліджень з історії книжкової культури України, що проводилися науковцями Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського впродовж 2016–2018 років на базі фондів відділів стародруків та рідкісних видань, образотворчих мистецтв, музичних фондів, зарубіжної україніки, бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ. Історія книжкової культури України XVI–XX ст., що постає зі сторінок цього видання, має різноаспектний, але абсолютно достовірний характер, оскільки ґрунтується на конкретних джерелах.
732560 B
   9

Лазебник Валентина Іванівна
Міський голова: від Катеринослава до Дніпра. 1787 - 2020 [Текст] : [наук.-попул. вид.] / Валентина Лазебник ; [Малієнко Ю. М., Розмериця Д. В., Маменко П. П.]; Дніпро АРТ-ПРЕС : 2021, . - 96 c. а-кол. iл.

Анотація: Книга присвячена табуйованій за радянських часів темі – історії міського самоврядування та його діячів. Видання повертає в історію міста незаслужено забуті імена та діяння. Автор вперше надає максимально повний список міських голів і голів міської ради Катеринослава – Дніпропетровська – Дніпра на тлі історичних подій, що відбувалися в місті завдяки й їхньої праці від 1787 року до сьогодення. Це реальні люди, які творили історію нашого міста та заслуговують на повернення пам'яті про них.
t=0.74464106559753