Нові надходження книжкових видань
13 вересня 2021 - 19 вересня 2021

732576 B
   669

Ткаченко Володимир Григорович
Дислокаційні механізми та методи зміцнення металевих кристалів [Текст] : [наук. вид.] / В. Г. Ткаченко ; НАн України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України; Київ Академперіодика : 2021, . - 298 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 278-297.

Анотація: Проаналізовано та узагальнено світові досягнення у галузі фізики міцності, фізичної металургії та матеріалознавства з основною метою вивчення потенціалу різних механізмів дислокаційного зміцнення рідкісних, кольорових, реактивних і надлегких металів (Be, Mg, Zr, Ti, Al, Mo, Cr), їх упорядкованих сплавів, нанофазних матеріалів з вмістом самозібраних кластерів та особливо важливих нанокомпозиційних матеріалів на основі металевих матриць. Книга охоплює всю тему – від тривимірних кристалів до напівфабрикатів, від наукових явищ до інженерних програм і від теоретичних міркувань до їх використання на практиці. Крім того, монографія має на меті забезпечити обмін та поширення основних ідей у цій галузі. Увагу акцентовано на оригінальних аналітичних і експериментальних дослідженнях, які постійно цікавлять науковців і інженерів-дослідників для активної роботи у відповідних галузях знань.
732575 B
   338

Вишневський Валентин Павлович
Цифровізація економіки України: як підвищити конкурентоспроможність країни [Текст] : [наук. вид.] / [Вишневський В. П., Гаркушенко О. М., Князєв С. І. та ін.] ; за ред. В. П. Вишневського, С. І. Князєва ; НАН України, Ін-т економіки промисловості НАн України; Київ Академперіодика : 2021, . - 168 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 161-166.

Анотація: Досліджено особливості процесів цифровізації економіки і цифрових інформаційно-комунікаційних технологій, визначено чинники впливу процесів цифровізації на результати економічної діяльності, проаналізовано методичні підходи до моніторингу й оцінки ефективності цифровізації, побудовано функції залежності цифрових витрат і реальних результатів економічної діяльності, оцінено трансформаційний потенціал цифровізації національних економік й обґрунтовано рекомендації з підвищення їхньої конкурентоспроможності.
732574 B
   66

Петрова Жанна Олександрівна
Енергоощадні теплотехнології отримання рослинних порошків на основі сої [Текст] : монографія / Ж. О. Петрова, Ю. Ф. Снєжкін, К. С. Слободянюк ; НАН України, Ін-т технічної теплофізики НАН України; Київ Академперіодика : 2021, . - 96^1с. c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 86-95.

Анотація: Монографія присвячена вирішенню проблеми енергозбереження та розробки ресурсоощадної теплотехнології переробки соєвих бобів та їх сумішей з каротиновмісною сировиною на функціональні фітоестрогенні харчові порошки. Розглянуто сучасні дослідження та способи переробки фітоестрогенної сировини. Представлено дослідження тепломасообмінних процесів під час конвективного сушіння та дослідження теплофізичних і фізико-хімічних властивостей фітоестрогенної сировини та її білково-каротинових сумішей. Розроблено інноваційну теплотехнологію отримання фітоестрогенних порошків на основі сої, що рекомендовано до використання у фармацевтичній, молочній та харчовій промисловостях.
t=0.43689012527466