Нові надходження книжкових видань
16 серпня 2021 - 22 серпня 2021

732095 R
   02


Медичні бібліотеки України: досвід, традиції, інновації [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. м. Харків, 20-21 травня 2020 р. / Національна наук. медична б-ка України, Наук. б-ка Харківського нац. мед. ун-ту, Наук. б-ка Нац. фармацевтичного ун-ту (м. Харків) [та ін.] ; [ред. кол. : Т. А. Остапенко, І. В. Киричок, Н. М. Бортник та ін.]; ХНМУ] [ННМБУ; : 2020, . - 168 c. граф.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
732094 R
   02

Солоіденко Галина Іванівна^YДА
Бібліотеки наукових установ Національної академії наук України [Текст] : довідник / [О. С. Онищенко, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова), Л. А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, Інформ.-бібл. рада, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; б-ка [Нац. : 2019, . - 312 c. 300 Бібліогр. в кінці ст., с. 284-311.
732094 R
   02

Солоіденко Галина Іванівна^YДА
Бібліотеки наукових установ Національної академії наук України [Текст] : довідник / [О. С. Онищенко, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова), Л. А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, Інформ.-бібл. рада, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; б-ка [Нац. : 2019, . - 312 c. 300 Бібліогр. в кінці ст., с. 284-311.
t=0.15892100334167