Нові надходження книжкових видань
16 серпня 2021 - 22 серпня 2021

732155 R
   691

Шишкіна Олександра Олександрівна
Бетони нового покоління [Текст] : навч. посібник / Шишкіна О. О. ; Криворізький нац. ун-т; Чернявський Видавець : 2021, . - 95 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 93-94. - Предм. покажч.: с. 90-91. - Алф. покажч.: с. 92.

Анотація: Навчальний посібник включає сукупність визначення теоретичних і практичних проблем отримання бетонів нового покоління. Особливу увагу приділено сучасним методам отримання бетонів з модифікованою структурою, у тому числі сучасних методів модифікації води замішування. Використано нормативні документи, рекомендації та керівництва з будівельних теїхнологій.
732151 R
   34

Бондаренко Ольга Сергіївна
Концепція кримінально-правової протидії корупції в Україні [Текст] : монографія / Бондаренко О. С. ; Сумський державний університет; державний Сумський : 2021, . - 472 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 398-471.

Анотація: У монографії досліджено питання сутності й різновидів корупції та запропоновано науково і теоретично обґрунтовану концепцію кримінально-правової протидії корупції в Україні. Особливу увагу приділено корупційним кримінальним правопорушенням, їх різновидам, досліджено підстави та умови криміналізації окремих адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією. Акцентовано на суб’єктах протидії корупції та їх ролі в реалізації цього завдання. Окреслено та охарактеризовано причини й основні заходи, необхідні для протидії політичній, економічній, судовій, медичній, освітній, спортивній корупції та корупції щодо діяльності правоохоронних органів. Досліджено сутність і роль міжнародного співробітництва у протидії корупції. Узагальнено та систематизовано зарубіжний досвід у сфері протидії корупції.
t=0.80772686004639