Нові надходження книжкових видань
09 серпня 2021 - 15 серпня 2021

732095 R
   02


Медичні бібліотеки України: досвід, традиції, інновації [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. м. Харків, 20-21 травня 2020 р. / Національна наук. медична б-ка України, Наук. б-ка Харківського нац. мед. ун-ту, Наук. б-ка Нац. фармацевтичного ун-ту (м. Харків) [та ін.] ; [ред. кол. : Т. А. Остапенко, І. В. Киричок, Н. М. Бортник та ін.]; ХНМУ] [ННМБУ; : 2020, . - 168 c. граф.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
732094 R
   02

Солоіденко Галина Іванівна^YДА
Бібліотеки наукових установ Національної академії наук України [Текст] : довідник / [О. С. Онищенко, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова), Л. А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, Інформ.-бібл. рада, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; б-ка [Нац. : 2019, . - 312 c. 300 Бібліогр. в кінці ст., с. 284-311.
732094 R
   02

Солоіденко Галина Іванівна^YДА
Бібліотеки наукових установ Національної академії наук України [Текст] : довідник / [О. С. Онищенко, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова), Л. А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, Інформ.-бібл. рада, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; б-ка [Нац. : 2019, . - 312 c. 300 Бібліогр. в кінці ст., с. 284-311.
731828 R
   53

Дубовик Володимир Миколайович
Лекції з механіки [Текст] : навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей університетів / В. М. Дубовик, В. М. Сухов ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2019, . - 312 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 307-309.
731826 R
   52

Захожай Володимир Анатолійович
Основи елементарної астрономії [Текст] : навчальний посібник / В. А. Захожай, О. В. Захожай ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2021, . - 232 c. граф.,. фот.,. кол. Бiблiогр.: с. 226-230. - Показч. : с. 215-224.
731825 R
   664

Білецька Яна Олександрівна
Формування якості борошняних виробів спеціального дієтичного спрямування [Текст] : монографія / Я. О. Білецька ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2020, . - 116 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 107-111.
731824 R
   64

Сідоров Вадим Ігорович
Розробка технологій кондитерських виробів для готелів та ресторанів з лікувально-профілактичним спрямуванням [Текст] : монографія / [В. І. Сідоров, Я. О. Білецька, О. О. Соколовська та ін.] ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2019, . - 196 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 146-158.
731823 R
   624.1

Стріжельчик Геннадій Георгійович
Інженерна геологія [Текст] : навч. посіб. для студ. природознавчих, будівельних та екологічних спец. вищ. навч. закладів / [Г. Г. Стріжельчик, В. Ю. Єгупов, І. В. Храпатова, В. В. Сухов] ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський нац. ун-т буд-ва та архітектури; імені [ХНУ : 2018, . - 440 c. карти., рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 394-422.
731821 R
   621.3

Аркуша Юрій Васильович
Збірник задач з твердотілої електроніки [Текст] : навч. посібник / [Ю. В. Аркуша, М. І. Білецький, А. О. Мішньов, Е. Д. Прохоров] ; за ред. Ю. В. Аркуші ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2018, . - 132 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 131.
731820 R
   33


Економічна теорія [Текст] : навч. посібник / [Архієреєв С. І., Бабенко В. О., Воробйов Є. М. та ін.] ; за заг. ред. В. І. Сідорова, Є. М. Воробйова ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імени [ХНУ : 2019, . - 464 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с.439-443. - Глосарій: с.444-458.-Імен. показч. : с.459463.
731819 R
   53

Целуйко Олександр Федорович
Фокусування пучків заряджених частинок електростатичними та магнітними лінзами [Текст] : навч. посібник / О. Ф. Целуйко; за заг. ред. І. О. Гірки ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2020, . - 136 c. граф.,. рис.,. Предм. покажч.: с.133-134. - Бiблiогр.: с. 135.
t=2.1620759963989