Нові надходження книжкових видань
02 серпня 2021 - 08 серпня 2021

731828 R
   53

Дубовик Володимир Миколайович
Лекції з механіки [Текст] : навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей університетів / В. М. Дубовик, В. М. Сухов ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2019, . - 312 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 307-309.
731827 R
   339

Ревякін Георгій Володимирович
Закономірності циклічного розвитку глобальної економічної системи [Текст] : монографія / Г. В. Ревякін ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2020, . - 140 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 116-129.
731826 R
   52

Захожай Володимир Анатолійович
Основи елементарної астрономії [Текст] : навчальний посібник / В. А. Захожай, О. В. Захожай ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2021, . - 232 c. граф.,. фот.,. кол. Бiблiогр.: с. 226-230. - Показч. : с. 215-224.
731825 R
   664

Білецька Яна Олександрівна
Формування якості борошняних виробів спеціального дієтичного спрямування [Текст] : монографія / Я. О. Білецька ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2020, . - 116 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 107-111.
731824 R
   64

Сідоров Вадим Ігорович
Розробка технологій кондитерських виробів для готелів та ресторанів з лікувально-профілактичним спрямуванням [Текст] : монографія / [В. І. Сідоров, Я. О. Білецька, О. О. Соколовська та ін.] ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2019, . - 196 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 146-158.
731823 R
   624.1

Стріжельчик Геннадій Георгійович
Інженерна геологія [Текст] : навч. посіб. для студ. природознавчих, будівельних та екологічних спец. вищ. навч. закладів / [Г. Г. Стріжельчик, В. Ю. Єгупов, І. В. Храпатова, В. В. Сухов] ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський нац. ун-т буд-ва та архітектури; імені [ХНУ : 2018, . - 440 c. карти., рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 394-422.
731821 R
   621.3

Аркуша Юрій Васильович
Збірник задач з твердотілої електроніки [Текст] : навч. посібник / [Ю. В. Аркуша, М. І. Білецький, А. О. Мішньов, Е. Д. Прохоров] ; за ред. Ю. В. Аркуші ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2018, . - 132 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 131.
731820 R
   33


Економічна теорія [Текст] : навч. посібник / [Архієреєв С. І., Бабенко В. О., Воробйов Є. М. та ін.] ; за заг. ред. В. І. Сідорова, Є. М. Воробйова ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імени [ХНУ : 2019, . - 464 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с.439-443. - Глосарій: с.444-458.-Імен. показч. : с.459463.
731819 R
   53

Целуйко Олександр Федорович
Фокусування пучків заряджених частинок електростатичними та магнітними лінзами [Текст] : навч. посібник / О. Ф. Целуйко; за заг. ред. І. О. Гірки ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2020, . - 136 c. граф.,. рис.,. Предм. покажч.: с.133-134. - Бiблiогр.: с. 135.
731818 R
   339


Сучасні перетворення міжнародного бізнесу [Текст] : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. (15 квіт. 2020 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та турист. бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. Архієреєва С. І., Дерід І. О.]; ім. [ХНУ : 2020, . - 185 c. рис.,. табл.,. 70 Бібліогр. в кінці ст..
731817 R
   327


Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу [Текст] : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 11 квітня 2019 р. / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. відносин, міжнар. інформації та безпеки [та ін.]; імені [ХНУ : 2019, . - 304 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731815 R
   004

Стрілець Вікторія Євгенівна
Методи машинного навчання у задачах системного аналізу і прийняття рішень [Текст] : монографя / [В. Є. Стрілець, С. І. Шматков, М. Л. Угрюмов та ін.] ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2020, . - 160 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 153-156.
731814 R
    31

Соболєв Володимир Михайлович
Міжнародна статистика [Текст] : навч. посібник / [В. М. Соболєв, Г. С. Корепанов, О. С. Корепанов та ін.] ; за ред.В. М. Соболєва, Т. Г. Чалої; імені [ХНУ : 2021, . - 444 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
731813 R
   53

Андрєєва Оксана Леонідівна
Гідродинамічна стійкість стратифікованих в'язких середовищ [Текст] : монографія / О. Л. Андрєєва, В. І. Ткаченко ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2020, . - 204 c. граф.,. рис.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 189-198.
731811 R
   53

Дукаров Сергій Валентинович
Температурна стійкість переохолодженої рідкої фази в конденсованих плівках [Текст] : монографія / [С. В. Дукаров, С. І. Петрушенко, С. І. Богатиренко, В. М. Сухов] ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2019, . - 212 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 195-211.
731810 R
   339

Архієреєв Сергій Ігорович
Актуальні проблеми міжнар бізнесу [Текст] : кол. монографія / [С. І. Архієреєв, В. О. Бабенко, Є. М. Воробйов та ін.] ; за наук. ред. С. І. Архієреєва, В. І. Сідорова ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2019, . - 264 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731809 R
    8

Валійова Світлана Миколаївна
Практикум з української мови [Текст] : навч.-метод. посібник для слухачів підготов. курсів / [уклад.: С. М. Валійова, Т. О. Валійова] ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; Харків [ХНУ] : 2021, . - 200 c. Бiблiогр.: с. 196.
t=5.1263649463654