Нові надходження книжкових видань
02 серпня 2021 - 08 серпня 2021

731818 R
   339


Сучасні перетворення міжнародного бізнесу [Текст] : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. (15 квіт. 2020 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та турист. бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. Архієреєва С. І., Дерід І. О.]; ім. [ХНУ : 2020, . - 185 c. рис.,. табл.,. 70 Бібліогр. в кінці ст..
731817 R
   327


Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу [Текст] : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 11 квітня 2019 р. / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. відносин, міжнар. інформації та безпеки [та ін.]; імені [ХНУ : 2019, . - 304 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731815 R
   004

Стрілець Вікторія Євгенівна
Методи машинного навчання у задачах системного аналізу і прийняття рішень [Текст] : монографя / [В. Є. Стрілець, С. І. Шматков, М. Л. Угрюмов та ін.] ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2020, . - 160 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 153-156.
731814 R
    31

Соболєв Володимир Михайлович
Міжнародна статистика [Текст] : навч. посібник / [В. М. Соболєв, Г. С. Корепанов, О. С. Корепанов та ін.] ; за ред.В. М. Соболєва, Т. Г. Чалої; імені [ХНУ : 2021, . - 444 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
731813 R
   53

Андрєєва Оксана Леонідівна
Гідродинамічна стійкість стратифікованих в'язких середовищ [Текст] : монографія / О. Л. Андрєєва, В. І. Ткаченко ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2020, . - 204 c. граф.,. рис.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 189-198.
731812 R
   338

Александров Володимир Вікторович
Соціально-економічний розвиток України: просторовий, організаційно- адміністративний та ціннісний виміри [Текст] : кол. монографія / [Александров В. В., Родченко В. Б., Третяк В. П. та ін.] ; за заг. ред. В. В. Александрова, В. Б. Родченка, В. П. Третяк ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; ім. [ХНУ : 2018, . - 368 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731809 R
    8

Валійова Світлана Миколаївна
Практикум з української мови [Текст] : навч.-метод. посібник для слухачів підготов. курсів / [уклад.: С. М. Валійова, Т. О. Валійова] ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; Харків [ХНУ] : 2021, . - 200 c. Бiблiогр.: с. 196.
731829 R
   339

Голіков Артур Павлович
Глобальні проблеми сучасності [Текст] : підручник / [В. С. Бакіров, А. П. Голіков, О. В. Азаренкова та ін.] ; за ред. В. С. Бакірова (голова), А. П. Голікова, О. А. Довгаль [та ін.] ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2020, . - 632с. c. граф.,. кол.,. іл. фот.,. кол. Бiблiогр. наприкiнцi тем та розд..

Анотація: Підручник спрямований на активне вивчення студентами дисципліни «Глобальні проблеми сучасності». У ньому в логічній послідовності розкриваються чинники та причини виникнення глобальних проблем сучасності, їх сутність. Розглядаються можливі шляхи подолання проблем. Показується роль у цьому міжнародних урядових і неурядових організацій, міжнародних угод та існуючих концепцій – сталого соціально-економічного розвитку, нового міжнародного економічного порядку тощо.
731828 R
   53

Дубовик Володимир Миколайович
Лекції з механіки [Текст] : навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей університетів / В. М. Дубовик, В. М. Сухов ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2019, . - 312 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 307-309.

Анотація: Навчальний посібник містить курс лекцій з механіки і контрольні питання для самостійної роботи студентів. Посібник рекомендується студентам фізичних фахів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Фізика та астрономія», «Прикладна фізика».
731827 R
   339

Ревякін Георгій Володимирович
Закономірності циклічного розвитку глобальної економічної системи [Текст] : монографія / Г. В. Ревякін ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2020, . - 140 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 116-129.

Анотація: У монографії автори дали своє бачення особливостей циклічного розвитку глобальної економічної системи та стабілізації економічного розвитку України. Основну увагу зосереджено на організаційно-економічних засадах підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності України в контексті її адаптації до нестабільного глобального економічного простору.
731826 R
   52

Захожай Володимир Анатолійович
Основи елементарної астрономії [Текст] : навчальний посібник / В. А. Захожай, О. В. Захожай ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2021, . - 232 c. граф.,. фот.,. кол. Бiблiогр.: с. 226-230. - Показч. : с. 215-224.

Анотація: Навчальний посібник містить основні загальні положення астрономії, розглянуті у контексті побудови сучасної астрономічної картини світу. Кожний розділ супроводжується тестовими завданнями та контрольними запитаннями, які допоможуть перевірити рівень оволодіння матеріалом. Посібник призначений для студентів, школярів, учителів та аматорів астрономії, які хотіли б поглибити свої знання з астрономії.
731825 R
   664

Білецька Яна Олександрівна
Формування якості борошняних виробів спеціального дієтичного спрямування [Текст] : монографія / Я. О. Білецька ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2020, . - 116 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 107-111.

Анотація: Сформовано якість борошняних виробів спеціального дієтичного спрямування за рахунок використання борошна пророщених бобових у розчинах мінеральних солей. Доведено можливість формування високих дієтичних та спеціальних властивостей хліба для осіб, які мають йод- та селен-дефіцитні стани і непереносимість глютену. Надано рекомендації з добового споживання розроблених продуктів з урахуванням вмісту збагачуючих інгредієнтів по завершенні строку реалізації.
731824 R
   64

Сідоров Вадим Ігорович
Розробка технологій кондитерських виробів для готелів та ресторанів з лікувально-профілактичним спрямуванням [Текст] : монографія / [В. І. Сідоров, Я. О. Білецька, О. О. Соколовська та ін.] ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2019, . - 196 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 146-158.

Анотація: Розроблено технологію виробництва кондитерських виробів для готелів та ресторанів з лікувально-профілактичним спрямуванням. Доведено можливість формування високих споживних, лікувально-профілактичних властивостей таких кондитерських виробів, як бісквіт, пастила, зефір, завдяки комплексному використанню в їх складі еламіну, стевіозиду та ягідних пюре, які виявляють стабілізуючі та структуроутворюючі властивості, що позитивно впливає на структуру кондитерських виробів, та збагачують розроблену продукцію йодом, вітамінами та зменшують кількість цукру білого.
731823 R
   624.1

Стріжельчик Геннадій Георгійович
Інженерна геологія [Текст] : навч. посіб. для студ. природознавчих, будівельних та екологічних спец. вищ. навч. закладів / [Г. Г. Стріжельчик, В. Ю. Єгупов, І. В. Храпатова, В. В. Сухов] ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський нац. ун-т буд-ва та архітектури; імені [ХНУ : 2018, . - 440 c. карти., рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 394-422.

Анотація: У навчальному посібнику докладно розглянуті основні розділи інженерної геології: ґрунтознавство, динамічна і регіональна інженерна геологія. Наведені приклади природних і антропогенних геологічних процесів, їх впливу на будівельні об’єкти та довкілля, а також способи захисту від негативних впливів із використанням сучасної бази нормативних документів. Викладено методику прогнозування й оцінки ризику в умовах антропогенних геологічних процесів і явищ у складі інженерних вишукувань для будівництва.
731824 R
   64

Сідоров Вадим Ігорович
Розробка технологій кондитерських виробів для готелів та ресторанів з лікувально-профілактичним спрямуванням [Текст] : монографія / [В. І. Сідоров, Я. О. Білецька, О. О. Соколовська та ін.] ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2019, . - 196 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 146-158.

Анотація: Розроблено технологію виробництва кондитерських виробів для готелів та ресторанів з лікувально-профілактичним спрямуванням. Доведено можливість формування високих споживних, лікувально-профілактичних властивостей таких кондитерських виробів, як бісквіт, пастила, зефір, завдяки комплексному використанню в їх складі еламіну, стевіозиду та ягідних пюре, які виявляють стабілізуючі та структуроутворюючі властивості, що позитивно впливає на структуру кондитерських виробів, та збагачують розроблену продукцію йодом, вітамінами та зменшують кількість цукру білого.
731823 R
   624.1

Стріжельчик Геннадій Георгійович
Інженерна геологія [Текст] : навч. посіб. для студ. природознавчих, будівельних та екологічних спец. вищ. навч. закладів / [Г. Г. Стріжельчик, В. Ю. Єгупов, І. В. Храпатова, В. В. Сухов] ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський нац. ун-т буд-ва та архітектури; імені [ХНУ : 2018, . - 440 c. карти., рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 394-422.

Анотація: У навчальному посібнику докладно розглянуті основні розділи інженерної геології: ґрунтознавство, динамічна і регіональна інженерна геологія. Наведені приклади природних і антропогенних геологічних процесів, їх впливу на будівельні об’єкти та довкілля, а також способи захисту від негативних впливів із використанням сучасної бази нормативних документів. Викладено методику прогнозування й оцінки ризику в умовах антропогенних геологічних процесів і явищ у складі інженерних вишукувань для будівництва.
731808 R
   338

Дорошенко Ганна Олександрівна
Державне управління розвитком інноваційного потенціалу України в сучасних умовах [Текст] : монографія / [Г. О. Дорошенко, В. Ю. Прокопенко, В. Ф. Пуртов та ін.] ; за заг. ред. Г. О. Дорошенко ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; ім. [ХНУ : 2019, . - 208 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 170-188.
731807 R
   004

Куклин Владимир Михайлович
Представление знаний и операции над ними [Текст] : учеб. пособие / В. М. Куклин ; Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина; им. [ХНУ : 2019, . - 180 c. a-ил. Бiблiогр.: с. 135-137.
731806 R
   004

Куклін Володимир Михайлович
Подання знань і операції над ними [Текст] : навч. посібник / В. М. Куклін ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2019, . - 164 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 121-123.
731805 R
   51

Ямпольський Олександр Леонідович
Аналітична геометрія. Вектори, прямі і площини [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. математ. ф-тів ун-тів / О. Л. Ямпольський ; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2020, . - 116 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 113. - Показч. : с. 114-115.
731804 R
   001

Тимошенков Ігор Владиславович
Основи наукових досліджень: методологія і практика [Текст] : навч. посібник для студ. екон. спец. / І. В. Тимошенков, В. І. Сідоров, О. М. Нащекіна ; за заг. ред. І. В. Тимошенкова ; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2019, . - 252 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi тем.
731803 R
   54

Рошаль Александр Давидович
Фотоника. Электронная абсорбционная спектроскопия [Текст] : [монография] / А. Д. Рошаль ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина; им. [ХНУ : 2019, . - 240 c. граф.,. a-ил. рис.,. Бiблiогр.: с. 234-235.
731802 R
   55

Лур'є Анатолій Йонович
Історія та методологія гідрогеології [Текст] : навч.-метод посібник / А. Й. Лур'є, І. В. Удалов, А. В. Кононенко ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2020, . - 104 c. Бiблiогр.: с. 102-103.
731801 R
   005

Дорошенко Ганна Олександрівна
Менеджмент: простір варіантів [Текст] : навч. посібник / [Дорошенко Г. О., Пуртов В. Ф., Бабич С. М. та ін.] ; за заг. ред. Г. О. Дорошенко ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна; імені [ХНУ : 2020, . - 520 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
t=5.4894571304321