Нові надходження книжкових видань
12 липня 2021 - 18 липня 2021

731466 R
   33

Григорків Василь Степанович
Моделі прийняття рішень в економіці [Текст] : навч. посіб. / В. С. Григорків, М. В. Григорків ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Ю. ім. : ЧНУ, . - 256 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 253-255.
731465 R
    8


Леся Українка і сучасний гуманітарний дискурс [Текст] : матеріали Всеукр. наук. інтернет-конф., присвяч. 150-річчю від дня народження Лесі Українки / [орг. ком.: Петришин Р. І. (голова), Бунчук Б. І., Шабат-Савка С. Т. та ін.] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Філологічний ф-т; 2021 Чернівці : ЧНУ, . - 116 c. фот.,. кол. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731464 R
   54

Борук Сергій Дмитрович
Хімія смаку, кольору та запаху [Текст] : навч. посібник / уклад. : С. Д. Борук, В. В. Дійчук, М. М. Воробець, О. В. Сема ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернівец. : 2020, . - 80 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 78.
731463 R
   37

Беженар Ірина Володимирівна
Організація перекладацької практики [Текст] : навч.-метод. посібник / уклад. : І. В. Беженар, О. М. Лесінська, І. М. Микитюк ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернівец. : 2021, . - 100 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 86-90.
731462 R
   54

Воробець Марія Михайлівна
Органолептичний аналіз харчових продуктів [Текст] : метод. рекомендації до лаб. робіт / [уклад. : М. М. Воробець, А. В. Сачко, О. В. Сема, С. Д. Борук] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 32 c. табл.,.
731461 R
   622

Федорович Я. Т.
Нафтогазопромислові машини і комплекси [Текст] : навч. посібник / Я. Т. Федорович ; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Івано-Франківськ [ІФТУНГ] : 2020, . - 218 c. рис.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 217-218.
731458 R
   34

Устименко Володимир Анатолійович
Науково-експертний висновок до концепції оновлення Цивільного кодексу України [Текст] : [брошура] / [Устименко В. А., Бобкова А. Г., Щербина В. С. ; під заг. ред. В. А. Устименка] ; НАН України, ДУ "Ін-т економіко-правових досліджень ім. В. К. Мамутова НАН України", Координаційне бюро з проблем правових основ підприємницької діяльності, госп. та комерц. права, Від-ня екологіч., госп. та аграрного права НАПрНУкраїни; Київ України : НАН, . - 112 c. а-iл. Бiблiогр. у виносках.
731456 R
   34

Коверзнев Вадим Олександрович
Забезпечення права доступу до суду учасникам економічних відносин [Текст] : монографія / В. О. Коверзнев ; НАН України, ДУ "Ін-т економіко-правових досліджень ім. В. К. Мамутова НАН України"; "Десна Вид-во : 2021, . - 168 c. Бiблiогр.: с. 153-162.
731455 R
   34

Юринець Юлія Леонідівна
Проблеми правового регулювання відповідальності органів державної влади за порушення прав громадян [Текст] : кол. монографія / [Ю. Л. Юринець, М. П. Дибань, І. А. Толкачова та ін.] ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2021, . - 148 c. Бiблiогр. у виносках.
731454 R
   336

Нікіфоров П. О.
Фінанси, банківська справа та страхування. Менеджмент публічних фінансів [Текст] : підручник для магістрів / [Нікіфоров П. О., Гладчук О. М., Бак Н. А. та ін.] ; за ред. П. О. Нікіфорова, Н. А. Бак ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2021, . - 256 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд. та у виносках.
731453 R
   34


Вплив пандемії коронавірусу COVID-19 на права, свободи і безпеку людини в інформаційній сфері [Текст] : матеріали другої наук.-практ. студ. конференції, 18 листопада 2020 р., м. Київ / [упоряд.: В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв, О. А. Самчинська] ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", ННЦ інформ. права та правових питань інформ. технологій, Каф. інформ. права та права інтелект. власності, НДІ інформатики і права НАПрН України; ім. КПІ : 2020, . - 96 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Матеріали конференції присвячені розгляду впливу пандемії коронавірусу COVID-19 на права, свободи і безпеку людини в інформаційній сфері. Участь у конференції взяли виключно студенти, в основному Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського різних спеціальностей та спеціалізації.
731452 R
   004

Двірничук Костянтин Васильович
Мова програмування Java [Текст] : навч. посібник / К. В. Двірничук, Д. О. Вацек ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2021, . - 152 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 151.
731451 R
   34

Каланча Інга Георгіївна
Досудовий процес [Текст] : навч.-метод. посібник / Інга Каланча, Оксана Щербанюк ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2021, . - 200 c. Бiблiогр. наприкiнцi тем, с. 194-199 та у виносках.
731200 B
   35

Чудновець Олександр Миколайович
Дніпровські річкові монітори типу "Желєзняков" замовлення СБ-37. (Історія кораблів СБ-37, бойовий шлях та подальша доля 1936-2020 рр.) [Текст] : [науково-історичне дослідження] / Чудновець О. М., Кущенко Ю. А. ; Архів Київського військово-історичного товариства; Київ Фенікс : 2020, . - 336 c. карти., фот.,. фот.,. кол. Бiблiогр.: с. 323-328 та у виносках.

Анотація: Науково-історичне дослідження історії створення, будівництва, служби та долі дніпровських (київських) річкових моніторів типу "Желєзняков" замовлення СБ-37. Їх було шість, побудованих в Києві на заводі "Ленінська кузня". Монітори "Жемчужин", "Ростовцев", "Мартинов", а також монітори "Лєвачов" і "Флягін" зі складу Пінської військової флотилії героїчно загинули під час оборонних боїв за Україну в 1941 році. Залишився один монітор "Желєзняков" – легендарний корабель, "невловимий монітор". В роки Другої світової війни його екіпаж мужньо боровся з нацизмом, пройшов гіркий і складний шлях відступу від плесів Дунаю до Миколаєва, Херсона, Очакова, Керчі, гирла Дону, Тамані і Поті та переможно закінчив війну на Дунаї 8 травня 1945 року. Визнаючи їх вагомий внесок в загальну боротьбу за перемогу, на вічній стоянці в місті Києві, як і личить легендарним кораблям, встановлено на постаменті монітор "Желєзняков" – взірець доблесті і честі військових моряків.
731183 B
   327


Актуальні проблеми зовнішньої політики України [Текст] : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 18 грудня 2020 р., м. Чернівці / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Управління молоді та спорту Чернів. облдержадмін, Ф-т історії, політології та міжнар відносин, Каф. міжнар. відносин ; [редкол.: Лупул Т. Я. та ін.]; нац. Чернів. : 2020, . - 84^1с. c. іл.,. 155 Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: До збірника увійшли матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми зовнішньої політики України» (Чернівці, 18 грудня 2020 р.). Роботи опубліковано в авторській редакції. Оргкомітет не несе відповідальності за достовірність інформації, поданої в рукописах.
731180 B
    1


Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Одухотворений інтелект - рушійна сила розвитку суспільства, приуроченої до 80-річчя від дня народження професора Степана Гелея [Текст] : [збірник], Львів, 21 травня 2021 р. / [відповід. за випуск Семак Б. Б.] ; Всеукраїнська цнетральна спілка споживчих товариств, Львів. торг.-екон. ун-т, Наукове т-во ім. Шевченка; Львів. [Вид-во : 2021, . - 328 c. Бiблiогр. у виносках.

Анотація: У збірнику представлені доповіді та виступи, які оприлюднені на Всеукраїнській науковій конференції "Одухотворений інтелект – рушійна сила розвитку суспільства", приуроченій до 80-річчя від народження професора Степана Гелея, яка відбулася у Львівському торговельно-економічному університеті 21 травня 2021 року.
t=2.9775288105011