Нові надходження книжкових видань
05 липня 2021 - 11 липня 2021

731626 B
   59


Червона книга Харківської області. Тваринний світ [Текст] : [науково-довідкове вид.] / [голов. ред В. А. Токарський, ред.: Г. О. Шандиков, Т. А. Атемасов] ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; ім. [ХНУ : 2019, . - 472 c. карти., табл.,. фот.,. кол. Бiблiогр. у виносках.
731620 B
   327


Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин [Текст] : [матеріали] Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 21-22 квіт. 2021 р. / [Голов. ред. Поплавський М. М., заст. голов. ред. Костиря І. А., Білецька О. О., Ластовський В. В. та ін.] ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв; центр [Вид. : 2021, . - 331 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731603 B
   37

Костюк Мелоді
Українська для всіх [Текст] : як навчати тих, для кого українська мова не є рідною / М. Костюк, І. Хворостяний, І. Унгурян; " ТОВ : 2021, . - 248 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 244-247.
731627 B
   004


Fourth International Scientific and Technical Conference "Computer and Information Systems and Technologies" [Текст] : April 22-23, 2020 / Kharkiv national university of radioelectronics, ISMA University, National Aviation University [et al]; Plus [Disa : 2020, . - 90 c. іл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731602 B
   629.7

Козярчук Леонід Леонідович
Українські та польські мотодельтаплани (1980-2015) [Текст] : фотоальбом / Леонід Козярчук; 2021, . - c.
731601 B
   629.7

Козярчук Леонід Леонідович
Автожири й гелікоптери Ігоря Бенсена [Текст] : Леонід Козярчук; 2018 Луцьк : Вежа-Друк, . - 152 c. 25 іл.,. фот.,.
731481 R
   336

Demydenko L. M.
Finance [Текст] : workshop / [Yu. L. Nakonechna, L. M. Demydenko, N. S. Miedviedkova, O. B. Iafinovych] ; Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv; Київський ВПЦ : 2021, . - 119 c. табл.,.
731480 R
    8

Danylchenko O. Yu.
On The Way To The University [Текст] : a course book for preparation of the foreign applicants for admission English examination / O. Yu. Danylchenko, M. Yu. Lastovets, O. P. Pryimak ; Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv; Київський ВПЦ : 2020, . - 136 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 119-121.
731479 R
   54

Davidenko Nicolay A.
Spin-dependent processes in information media based on photoconductive polymer composites [Текст] : monograph / Nicolay Davidenko, Irina Davidenko, Alexander Ishchenko ; Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv; Київський ВПЦ : 2020, . - 183 c. іл.,. Бiблiогр.: с. 85-101,172-180.
731498 R
   336

Лютий Ігор Олексійович
Внутрішні запозичення у формуванні державного бюджету України [Текст] : монографія / І. О. Лютий, К. К. Курищук ; [за заг. ред. І. О. Лютого] ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; [Тернопіль] [ЗУНУ] : 2021, . - 310 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 357-289.
731493 R
   623

Вербенський Михайло Георгійович
Відомчі загальні технічні вимоги та програма і методики випробувань патронів до ручної стрілецької зброї [Текст] : метод. посіб. / [М. Г. Вербенський, В. О. Криволапчук, Д. В. Смерницький та ін.] ; МВС України, Державний науково-дослідний інститут; Людмила] [Вид-во : 2020, . - 86 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 84.
731496 R
   34

Лузан Анатолій Олександрович
Державний суверенітет в умовах глобалізації [Текст] : монографія / [Лузан Анатолій Олександрович, Кваша Олександр Павлович, Болотіна Євгенія Валеріївна та ін.] ; Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА); 2021 Краматорськ : ДДМА, . - 80 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 70-79.
731495 R
   629.7


Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми створення та забезпечення життєвого циклу авіаційної техніки" [Текст] : тези доп. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2021, . - 63 c. а-рис. 30 Бібліогр. в кінці ст..
731499 R
   9

Левицький Володимир
Спомини [Текст] : Володимир Левицький ; [упоряд. Олег Петрук, наук. ред. Мар'яна Комариця], Наукове товариство імені Шевченка; Львів [Папуга] : 2021, . - 400 c. фот.,.
731500 R
   34

Євдокімова Марія Олегівна
Кримінологічна характеристика жіночої злочинності в сфері економіки [Текст] : монографія / М. О. Євдокімова ; за наук. ред. Р. В. Вереші ; Академія адвокатури України; "Чернігівська НУ : 2021, . - 232 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 161-188.
731497 R
   33

Грицюк Петро Михайлович
Основи теорії систем і управління [Текст] : навч. посіб. / П. М. Грицюк, О. І. Джоші, О. М. Гладка ; Національний університет водного господарства та природокористування; Рівне [НУВГП] : 2021, . - 273 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 270-272.
731494 R
   623

Вербенський Михайло Георгійович
Відомчі загальні технічні вимоги та програма і методики випробувань снайперських комплексів [Текст] : метод. посіб. / [упоряд.: М. Г. Вербенський, В. О. Криволапчук, Д. В. Смерницький та ін.] ; МВС України, Державний науково-дослідний інститут; Людмила] [Вид-во : 2020, . - 78 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 76.
731492 R
   623

Вербенський Михайло Георгійович
Відомчі загальні технічні вимоги та програма і методики випробувань штурмових гвинтівок [Текст] : метод. посіб. / [М. Г. Вербенський, В. О. Криволапчук, Д. В. Смерницький та ін.] ; МВС України, Державний науково-дослідний інститут; Людмила] [Вид-во : 2020, . - 72 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 69.
731491 R
   623

Вербенський Михайло Георгійович
Відомчі загальні технічні вимоги та програма і методики випробувань пістолетів [Текст] : методич. посіб. / [упоряд.: М. Г. Вербенський, В. О. Криволапчук, Д. В. Смерницький та ін.] ; МВС України, Державний науково-дослідний інститут; Людмила] [Вид-во : 2020, . - 70 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 67.
731490 R
   621.39

Вербенський Михайло Георгійович ^4упоряд.
Техніка придушення радіокерованих вибухових пристроїв [Текст] : наук.-практ. посіб. / [упроряд. : М. Г. Вербенський, В. О. Криволапчук, Д. В. Смерницький та ін.] ; МВС України, Дердавний науково-дослідний інститут; Людмила Вид-во : 2021, . - 164 c. граф.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 130-132 та у виносках.
731489 R
   332

Кифяк Олександр Васильович
Теоретико-методологічний базис формування туристичних дестинацій у західноукраїнських прикордонних регіонах [Текст] : монографія / О. В. Кифяк ; Західноукраїнський національний ун-т; 2021 [Тернопіль] : [ЗУНУ], . - 332 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
731488 R
   34

Куркова Ксенія Миколаївна
Адміністративно-правове забезпечення науково-технологічного розвитку в Україні: теоретико-правовий аспект [Текст] : монографія / К. М. Куркова ; [за заг. ред. В. І. Курила] ; Науково-дослідний інститут публічного права; Людмила Вид-во : 2020, . - 500 c. Бiблiогр.: с.454-499 та у виносках.
731485 R
   37

Задорожний Зеновій-Михайло Васильович
Методика виконання дисертаційної роботи [Текст] : навч. посіб. / З. -М. Задорожний, І. Я. Омецінська ; Західноукраїнський національний ун-т; 2020 Тернопіль : ЗУНУ, . - 130 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 115-118.
731484 R
   32

Гончарук-Чолач Тетяна Вікторівна
Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації [Текст] : монографія / [Гончарук-Чолач Т. В., Рудакевич О. М.. Рудакевич М. І. та ін. ; за ред. О. М. Рудакевича] ; Західноукраїнський нац. ун-т; думка" "Університетська : ВПЦ, . - 338 c. а-iл. Бiблiогр.: с.311-337 та наприкiнцi ст..
731483 R
   54

Петренко Ольга Василівна
Зелена хімія [Текст] : навч. посіб. / О. В. Петренко, Е. С. Яновська, К. В. Теребіленко, Н.В. Стусь ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; "Київ. ВПЦ, . - 240 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 213-239.
731482 R
   33

Маслов Анатолій Олександрович
Інформаційно-знаннєва економіка [Текст] : підручник / А. О. Маслов ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка; Київський ВПЦ : 2021, . - 559 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 527-555 та наприкінці тем .
731478 R
   37

Сидоренко Наталія Миколаївна
Вступ до університетських студій [Текст] : навч. посібник / Н. М. Сидоренко, Ю. В. Латиш ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; "Київський ВПЦ : 2020, . - 367 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi тем. - Бiблiогр.: с. 346-349.
731474 R
   53

Висоцький Михайло Володимирович
Атомна, ядерна фізика та елементи квантової механіки [Текст] : текст лекцій / М. В. Висоцький ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Київський ВПЦ : 2020, . - 190 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 188.
731473 R
   79

Цибанюк О. О. ^4220 уклад.
Організаційно-правові основи фізичної культури і спорту України [Текст] : навч. посіб. / уклад. : О. О. Цибанюк, Н. О. Гнесь ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; 2020 Чернівці : ЧНУ, . - 176 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 175-176.
731477 R
   53

Куценко Олексій Григорович
Застосування операційного методу в механіці [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Куценко, О. М. Харитонов ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; "Київ. ВПЦ, . - 112 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 92-94.
731476 R
   339

Чугаєв Олексій Анатолійович
Європейське бізнес-середовище [Текст] : навч. посіб. / О. А. Чугаєв ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; ун-т" "Київ. : ВПЦ, . - 183 c. Бiблiогр.: с. 159-168.
731475 R
   004

Дорошенко Анатолій Юхимович
Формальні методи специфікації програм [Текст] : навч. посіб. / [А. Ю. Дорошенко, К. А. Жереб, Є. В. Іванов та ін.] ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; ун-т" "Київ. : ВПЦ, . - 367 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 310-332.
731472 R
   658


Фінансовий аналіз [Текст] : нав. посібник / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; уклад. Н. Л. Марусяк; нац. Чернів. : 2020, . - 172 c. табл.,. 50 Бібліогр.: с. 45-48 .
731471 R
   658

Ковальчук Тетяна Миколаївна
Аналіз фінансового стану: теорія, методика, організація [Текст] : монографія / Т. М. Ковальчук, А. І. Вергун ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; 2020 Чернівці : ЧНУ, . - 176 c. табл.,. Бiблiогр.: с.157-171.
731470 R
   33

Григорків Василь Степанович
Моделі прийняття рішень в економіці: тестові завдання [Текст] : навч. посіб. / В. С. Григорків, М. В. Григорків ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Чернівці ЧНУ, . - 72 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 72.
731469 R
   339

Марченко Тетяна Володимирівна ^4220 уклад.
Європейські економічні комунікації. Тестові та ситуаційні завдання [Текст] : [метод. рекомендації] / [уклад.: Т. В. Марченко] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; 2021 Чернівці : ЧНУ, . - 80 c. табл.,.
731468 R
   91

Сухий Петро Олексійович
Земельні ресурси Українського Передкарпаття [Текст] : монографія / П. О. Сухий, М.-Т. Атаманюк ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2021, . - 256 c. граф.,. карти., табл.,. Бiблiогр.: с. 168-185.
731467 R
   34

Щербанюк Оксана Володимирівна
Правнича аргументація [Текст] : навч.-метод. посібник / уклад. Оксана Щербанюк ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернівец. : 2021, . - 72 c. Бiблiогр. наприкiнцi тем.
731466 R
   33

Григорків Василь Степанович
Моделі прийняття рішень в економіці [Текст] : навч. посіб. / В. С. Григорків, М. В. Григорків ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Ю. ім. : ЧНУ, . - 256 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 253-255.
731465 R
    8


Леся Українка і сучасний гуманітарний дискурс [Текст] : матеріали Всеукр. наук. інтернет-конф., присвяч. 150-річчю від дня народження Лесі Українки / [орг. ком.: Петришин Р. І. (голова), Бунчук Б. І., Шабат-Савка С. Т. та ін.] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Філологічний ф-т; 2021 Чернівці : ЧНУ, . - 116 c. фот.,. кол. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731464 R
   54

Борук Сергій Дмитрович
Хімія смаку, кольору та запаху [Текст] : навч. посібник / уклад. : С. Д. Борук, В. В. Дійчук, М. М. Воробець, О. В. Сема ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернівец. : 2020, . - 80 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 78.
731463 R
   37

Беженар Ірина Володимирівна
Організація перекладацької практики [Текст] : навч.-метод. посібник / уклад. : І. В. Беженар, О. М. Лесінська, І. М. Микитюк ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернівец. : 2021, . - 100 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 86-90.
731462 R
   54

Воробець Марія Михайлівна
Органолептичний аналіз харчових продуктів [Текст] : метод. рекомендації до лаб. робіт / [уклад. : М. М. Воробець, А. В. Сачко, О. В. Сема, С. Д. Борук] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 32 c. табл.,.
731461 R
   622

Федорович Я. Т.
Нафтогазопромислові машини і комплекси [Текст] : навч. посібник / Я. Т. Федорович ; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Івано-Франківськ [ІФТУНГ] : 2020, . - 218 c. рис.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 217-218.
t=3.1292080879211