Нові надходження книжкових видань
05 липня 2021 - 11 липня 2021

731473 R
   79

Цибанюк О. О. ^4220 уклад.
Організаційно-правові основи фізичної культури і спорту України [Текст] : навч. посіб. / уклад. : О. О. Цибанюк, Н. О. Гнесь ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; 2020 Чернівці : ЧНУ, . - 176 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 175-176.
731477 R
   53

Куценко Олексій Григорович
Застосування операційного методу в механіці [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Куценко, О. М. Харитонов ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; "Київ. ВПЦ, . - 112 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 92-94.
731476 R
   339

Чугаєв Олексій Анатолійович
Європейське бізнес-середовище [Текст] : навч. посіб. / О. А. Чугаєв ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; ун-т" "Київ. : ВПЦ, . - 183 c. Бiблiогр.: с. 159-168.
731475 R
   004

Дорошенко Анатолій Юхимович
Формальні методи специфікації програм [Текст] : навч. посіб. / [А. Ю. Дорошенко, К. А. Жереб, Є. В. Іванов та ін.] ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; ун-т" "Київ. : ВПЦ, . - 367 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 310-332.
731472 R
   658


Фінансовий аналіз [Текст] : нав. посібник / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; уклад. Н. Л. Марусяк; нац. Чернів. : 2020, . - 172 c. табл.,. 50 Бібліогр.: с. 45-48 .
731471 R
   658

Ковальчук Тетяна Миколаївна
Аналіз фінансового стану: теорія, методика, організація [Текст] : монографія / Т. М. Ковальчук, А. І. Вергун ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; 2020 Чернівці : ЧНУ, . - 176 c. табл.,. Бiблiогр.: с.157-171.
731470 R
   33

Григорків Василь Степанович
Моделі прийняття рішень в економіці: тестові завдання [Текст] : навч. посіб. / В. С. Григорків, М. В. Григорків ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Чернівці ЧНУ, . - 72 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 72.
731469 R
   339

Марченко Тетяна Володимирівна ^4220 уклад.
Європейські економічні комунікації. Тестові та ситуаційні завдання [Текст] : [метод. рекомендації] / [уклад.: Т. В. Марченко] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; 2021 Чернівці : ЧНУ, . - 80 c. табл.,.
731467 R
   34

Щербанюк Оксана Володимирівна
Правнича аргументація [Текст] : навч.-метод. посібник / уклад. Оксана Щербанюк ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернівец. : 2021, . - 72 c. Бiблiогр. наприкiнцi тем.
731466 R
   33

Григорків Василь Степанович
Моделі прийняття рішень в економіці [Текст] : навч. посіб. / В. С. Григорків, М. В. Григорків ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Ю. ім. : ЧНУ, . - 256 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 253-255.
731465 R
    8


Леся Українка і сучасний гуманітарний дискурс [Текст] : матеріали Всеукр. наук. інтернет-конф., присвяч. 150-річчю від дня народження Лесі Українки / [орг. ком.: Петришин Р. І. (голова), Бунчук Б. І., Шабат-Савка С. Т. та ін.] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Філологічний ф-т; 2021 Чернівці : ЧНУ, . - 116 c. фот.,. кол. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731464 R
   54

Борук Сергій Дмитрович
Хімія смаку, кольору та запаху [Текст] : навч. посібник / уклад. : С. Д. Борук, В. В. Дійчук, М. М. Воробець, О. В. Сема ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернівец. : 2020, . - 80 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 78.
731463 R
   37

Беженар Ірина Володимирівна
Організація перекладацької практики [Текст] : навч.-метод. посібник / уклад. : І. В. Беженар, О. М. Лесінська, І. М. Микитюк ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернівец. : 2021, . - 100 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 86-90.
731462 R
   54

Воробець Марія Михайлівна
Органолептичний аналіз харчових продуктів [Текст] : метод. рекомендації до лаб. робіт / [уклад. : М. М. Воробець, А. В. Сачко, О. В. Сема, С. Д. Борук] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 32 c. табл.,.
731458 R
   34

Устименко Володимир Анатолійович
Науково-експертний висновок до концепції оновлення Цивільного кодексу України [Текст] : [брошура] / [Устименко В. А., Бобкова А. Г., Щербина В. С. ; під заг. ред. В. А. Устименка] ; НАН України, ДУ "Ін-т економіко-правових досліджень ім. В. К. Мамутова НАН України", Координаційне бюро з проблем правових основ підприємницької діяльності, госп. та комерц. права, Від-ня екологіч., госп. та аграрного права НАПрНУкраїни; Київ України : НАН, . - 112 c. а-iл. Бiблiогр. у виносках.
731453 R
   34


Вплив пандемії коронавірусу COVID-19 на права, свободи і безпеку людини в інформаційній сфері [Текст] : матеріали другої наук.-практ. студ. конференції, 18 листопада 2020 р., м. Київ / [упоряд.: В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв, О. А. Самчинська] ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", ННЦ інформ. права та правових питань інформ. технологій, Каф. інформ. права та права інтелект. власності, НДІ інформатики і права НАПрН України; ім. КПІ : 2020, . - 96 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Матеріали конференції присвячені розгляду впливу пандемії коронавірусу COVID-19 на права, свободи і безпеку людини в інформаційній сфері. Участь у конференції взяли виключно студенти, в основному Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського різних спеціальностей та спеціалізації.
731452 R
   004

Двірничук Костянтин Васильович
Мова програмування Java [Текст] : навч. посібник / К. В. Двірничук, Д. О. Вацек ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2021, . - 152 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 151.
731451 R
   34

Каланча Інга Георгіївна
Досудовий процес [Текст] : навч.-метод. посібник / Інга Каланча, Оксана Щербанюк ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2021, . - 200 c. Бiблiогр. наприкiнцi тем, с. 194-199 та у виносках.
731200 B
   35

Чудновець Олександр Миколайович
Дніпровські річкові монітори типу "Желєзняков" замовлення СБ-37. (Історія кораблів СБ-37, бойовий шлях та подальша доля 1936-2020 рр.) [Текст] : [науково-історичне дослідження] / Чудновець О. М., Кущенко Ю. А. ; Архів Київського військово-історичного товариства; Київ Фенікс : 2020, . - 336 c. карти., фот.,. фот.,. кол. Бiблiогр.: с. 323-328 та у виносках.

Анотація: Науково-історичне дослідження історії створення, будівництва, служби та долі дніпровських (київських) річкових моніторів типу "Желєзняков" замовлення СБ-37. Їх було шість, побудованих в Києві на заводі "Ленінська кузня". Монітори "Жемчужин", "Ростовцев", "Мартинов", а також монітори "Лєвачов" і "Флягін" зі складу Пінської військової флотилії героїчно загинули під час оборонних боїв за Україну в 1941 році. Залишився один монітор "Желєзняков" – легендарний корабель, "невловимий монітор". В роки Другої світової війни його екіпаж мужньо боровся з нацизмом, пройшов гіркий і складний шлях відступу від плесів Дунаю до Миколаєва, Херсона, Очакова, Керчі, гирла Дону, Тамані і Поті та переможно закінчив війну на Дунаї 8 травня 1945 року. Визнаючи їх вагомий внесок в загальну боротьбу за перемогу, на вічній стоянці в місті Києві, як і личить легендарним кораблям, встановлено на постаменті монітор "Желєзняков" – взірець доблесті і честі військових моряків.
731195 B
   55

Виноградов Геннадій Федорович
Російсько-український геологічний словник [Текст] : [наук. вид.] / [Г. Ф. Виноградов, Ю. Є. Добрянський, С. А. Мороз та ін.] ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка; Київ університет : Київський, . - 912 c.

Анотація: Словник охоплює найуживаніші геологічні терміни і номени, а також терміни з інших взаємопов’язаних і споріднених із геологією терміносистем.
731183 B
   327


Актуальні проблеми зовнішньої політики України [Текст] : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 18 грудня 2020 р., м. Чернівці / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Управління молоді та спорту Чернів. облдержадмін, Ф-т історії, політології та міжнар відносин, Каф. міжнар. відносин ; [редкол.: Лупул Т. Я. та ін.]; нац. Чернів. : 2020, . - 84^1с. c. іл.,. 155 Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: До збірника увійшли матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми зовнішньої політики України» (Чернівці, 18 грудня 2020 р.). Роботи опубліковано в авторській редакції. Оргкомітет не несе відповідальності за достовірність інформації, поданої в рукописах.
731180 B
    1


Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Одухотворений інтелект - рушійна сила розвитку суспільства, приуроченої до 80-річчя від дня народження професора Степана Гелея [Текст] : [збірник], Львів, 21 травня 2021 р. / [відповід. за випуск Семак Б. Б.] ; Всеукраїнська цнетральна спілка споживчих товариств, Львів. торг.-екон. ун-т, Наукове т-во ім. Шевченка; Львів. [Вид-во : 2021, . - 328 c. Бiблiогр. у виносках.

Анотація: У збірнику представлені доповіді та виступи, які оприлюднені на Всеукраїнській науковій конференції "Одухотворений інтелект – рушійна сила розвитку суспільства", приуроченій до 80-річчя від народження професора Степана Гелея, яка відбулася у Львівському торговельно-економічному університеті 21 травня 2021 року.
731175 B
   005

Маханець Любов Леонідівна
Управління проектами на базі MS Project [Текст] : метод. вказівки до лабораторних робіт / [уклад. : Л. Л. Маханець, Р. Р. Білоскурський, А. В. Верстяк] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 68.00 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 68.

Анотація: У методичних вказівках наведені завдання до лабораторних робіт, їх теоретичне обґрунтування та рекомендації до їх виконання. Запропонований теоретичний матеріал і прикладний інструментарій спрямований на формування знань зі створення та управління проектами в системі MS Project.
731174 B
   004

Ільїн Микола Іванович
Зворотна розробка та аналіз шкідливого програмного забезпечення [Текст] : лабораторний практикум / М. І. Ільїн, Д. І. Якобчук ; Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2020, . - 118 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 108-117.

Анотація: Курс присвячено аналізу коду прикладного та системного програмного забезпечення, шкiдливого програмного забезпечення з вихiдними кодами та без них (reverse engineering; malware analysis, research and development). Метою є отримання навичок технiчного аналiзу iнцидентiв комп’ютерної безпеки із застосуванням шкiдливого програмного забезпечення (incident response to malware attacks), аналiзу шкiдливого програмного забезпечення направлених атак (targeted malware analysis), дослiдження засобiв вторгнення, легального прехоплення та вiддаленого керування для правоохоронних органiв (intrusion software, lawful interception, computer surveillance tools R&D for LEA).
731173 B
   54

Mazur Владислав Іустинович
Phase equilibria and phase transformations [Текст] : Textbook / V. I. Mazur; [translation N. S. Nikitina] ; Ministry of education and science of Ukraine; Sikorsky Igor : 2020, . - 212 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 206.

Анотація: За теорією термодинамічних потенціалів Дж. Гіббса розглянуто основні положення термодинаміки рівноважного стану, описано основні типи діаграм фазових рівноваг одно- та двокомпонентних систем. Термодинамічні стимули та рушійні сили фазових перетворень проаналізовано на основі термодинаміки незворотних процесів. Викладено методику аналізу фазових перетворень за допомогою діаграм фазових рівноваг. Наведено приклади мікроструктурного аналізу сплавів з основними типами структурних складових.
731172 B
   53

Lutsenko V. I.
Remote sensing of the environment using the radiation of existing ground and space radio systems [Текст] : V. I. Lutsenko, I. V. Lutsenko, D. O. Popov, I. V. Popov / V. I. Lutsenko [et al.]. ; Nat. acad. of sciences of Ukraine, O. Ya. Usikov Institute for Radiophysics and Electronics of the NAS of Ukraine; Kyiv Academperiodyka : 2020, . - 346 c. граф.,. рис.,. табл.,.

Анотація: Розглянуті можливості використання радіосистем наземного (телевізійні центри, віщальні мовні станції) і космічного (глобальні навігаційні супутникові системи) базування для вирішення проблеми дистанційного зондування та моніторингу навколишнього середовища і об'єктів у ньому. Запропоновано методи діагностики тропосфери, опису коефіцієнта заломлення з використанням напівмарківських процесів та атомарних функцій Кравченка – Рвачова. Вивчено сезонні і висотні залежності радіометеорологічних параметрів, радіокліматичні особливості України. Створено технології визначення ефективного градієнта коефіцієнта заломлених за множником послаблення ультракороткохвильових сигналів телевізійних центрів на заобрійних трасах у зоні ближньої геометричної тіні, за кутами радіозаходів і сходів штучних супутників Землі, виявлення зон опадів за флуктаціями псевдовідстаней і змінами оцінок координат, характеристик поверхні суші за флуктаціями сигналів глобальної навігаційної супутникової системи.
t=3.6435630321503