Нові надходження книжкових видань
28 червня 2021 - 04 липня 2021

731458 R
   34

Устименко Володимир Анатолійович
Науково-експертний висновок до концепції оновлення Цивільного кодексу України [Текст] : [брошура] / [Устименко В. А., Бобкова А. Г., Щербина В. С. ; під заг. ред. В. А. Устименка] ; НАН України, ДУ "Ін-т економіко-правових досліджень ім. В. К. Мамутова НАН України", Координаційне бюро з проблем правових основ підприємницької діяльності, госп. та комерц. права, Від-ня екологіч., госп. та аграрного права НАПрНУкраїни; Київ України : НАН, . - 112 c. а-iл. Бiблiогр. у виносках.
731456 R
   34

Коверзнев Вадим Олександрович
Забезпечення права доступу до суду учасникам економічних відносин [Текст] : монографія / В. О. Коверзнев ; НАН України, ДУ "Ін-т економіко-правових досліджень ім. В. К. Мамутова НАН України"; "Десна Вид-во : 2021, . - 168 c. Бiблiогр.: с. 153-162.
731455 R
   34

Юринець Юлія Леонідівна
Проблеми правового регулювання відповідальності органів державної влади за порушення прав громадян [Текст] : кол. монографія / [Ю. Л. Юринець, М. П. Дибань, І. А. Толкачова та ін.] ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2021, . - 148 c. Бiблiогр. у виносках.
731454 R
   336

Нікіфоров П. О.
Фінанси, банківська справа та страхування. Менеджмент публічних фінансів [Текст] : підручник для магістрів / [Нікіфоров П. О., Гладчук О. М., Бак Н. А. та ін.] ; за ред. П. О. Нікіфорова, Н. А. Бак ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2021, . - 256 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд. та у виносках.
731453 R
   34


Вплив пандемії коронавірусу COVID-19 на права, свободи і безпеку людини в інформаційній сфері [Текст] : матеріали другої наук.-практ. студ. конференції, 18 листопада 2020 р., м. Київ / [упоряд.: В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв, О. А. Самчинська] ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", ННЦ інформ. права та правових питань інформ. технологій, Каф. інформ. права та права інтелект. власності, НДІ інформатики і права НАПрН України; ім. КПІ : 2020, . - 96 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Матеріали конференції присвячені розгляду впливу пандемії коронавірусу COVID-19 на права, свободи і безпеку людини в інформаційній сфері. Участь у конференції взяли виключно студенти, в основному Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського різних спеціальностей та спеціалізації.
731452 R
   004

Двірничук Костянтин Васильович
Мова програмування Java [Текст] : навч. посібник / К. В. Двірничук, Д. О. Вацек ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2021, . - 152 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 151.
731451 R
   34

Каланча Інга Георгіївна
Досудовий процес [Текст] : навч.-метод. посібник / Інга Каланча, Оксана Щербанюк ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2021, . - 200 c. Бiблiогр. наприкiнцi тем, с. 194-199 та у виносках.
731200 B
   35

Чудновець Олександр Миколайович
Дніпровські річкові монітори типу "Желєзняков" замовлення СБ-37. (Історія кораблів СБ-37, бойовий шлях та подальша доля 1936-2020 рр.) [Текст] : [науково-історичне дослідження] / Чудновець О. М., Кущенко Ю. А. ; Архів Київського військово-історичного товариства; Київ Фенікс : 2020, . - 336 c. карти., фот.,. фот.,. кол. Бiблiогр.: с. 323-328 та у виносках.

Анотація: Науково-історичне дослідження історії створення, будівництва, служби та долі дніпровських (київських) річкових моніторів типу "Желєзняков" замовлення СБ-37. Їх було шість, побудованих в Києві на заводі "Ленінська кузня". Монітори "Жемчужин", "Ростовцев", "Мартинов", а також монітори "Лєвачов" і "Флягін" зі складу Пінської військової флотилії героїчно загинули під час оборонних боїв за Україну в 1941 році. Залишився один монітор "Желєзняков" – легендарний корабель, "невловимий монітор". В роки Другої світової війни його екіпаж мужньо боровся з нацизмом, пройшов гіркий і складний шлях відступу від плесів Дунаю до Миколаєва, Херсона, Очакова, Керчі, гирла Дону, Тамані і Поті та переможно закінчив війну на Дунаї 8 травня 1945 року. Визнаючи їх вагомий внесок в загальну боротьбу за перемогу, на вічній стоянці в місті Києві, як і личить легендарним кораблям, встановлено на постаменті монітор "Желєзняков" – взірець доблесті і честі військових моряків.
731195 B
   55

Виноградов Геннадій Федорович
Російсько-український геологічний словник [Текст] : [наук. вид.] / [Г. Ф. Виноградов, Ю. Є. Добрянський, С. А. Мороз та ін.] ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка; Київ університет : Київський, . - 912 c.

Анотація: Словник охоплює найуживаніші геологічні терміни і номени, а також терміни з інших взаємопов’язаних і споріднених із геологією терміносистем.
731183 B
   327


Актуальні проблеми зовнішньої політики України [Текст] : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 18 грудня 2020 р., м. Чернівці / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Управління молоді та спорту Чернів. облдержадмін, Ф-т історії, політології та міжнар відносин, Каф. міжнар. відносин ; [редкол.: Лупул Т. Я. та ін.]; нац. Чернів. : 2020, . - 84^1с. c. іл.,. 155 Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: До збірника увійшли матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми зовнішньої політики України» (Чернівці, 18 грудня 2020 р.). Роботи опубліковано в авторській редакції. Оргкомітет не несе відповідальності за достовірність інформації, поданої в рукописах.
731180 B
    1


Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Одухотворений інтелект - рушійна сила розвитку суспільства, приуроченої до 80-річчя від дня народження професора Степана Гелея [Текст] : [збірник], Львів, 21 травня 2021 р. / [відповід. за випуск Семак Б. Б.] ; Всеукраїнська цнетральна спілка споживчих товариств, Львів. торг.-екон. ун-т, Наукове т-во ім. Шевченка; Львів. [Вид-во : 2021, . - 328 c. Бiблiогр. у виносках.

Анотація: У збірнику представлені доповіді та виступи, які оприлюднені на Всеукраїнській науковій конференції "Одухотворений інтелект – рушійна сила розвитку суспільства", приуроченій до 80-річчя від народження професора Степана Гелея, яка відбулася у Львівському торговельно-економічному університеті 21 травня 2021 року.
731175 B
   005

Маханець Любов Леонідівна
Управління проектами на базі MS Project [Текст] : метод. вказівки до лабораторних робіт / [уклад. : Л. Л. Маханець, Р. Р. Білоскурський, А. В. Верстяк] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 68.00 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 68.

Анотація: У методичних вказівках наведені завдання до лабораторних робіт, їх теоретичне обґрунтування та рекомендації до їх виконання. Запропонований теоретичний матеріал і прикладний інструментарій спрямований на формування знань зі створення та управління проектами в системі MS Project.
731174 B
   004

Ільїн Микола Іванович
Зворотна розробка та аналіз шкідливого програмного забезпечення [Текст] : лабораторний практикум / М. І. Ільїн, Д. І. Якобчук ; Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2020, . - 118 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 108-117.

Анотація: Курс присвячено аналізу коду прикладного та системного програмного забезпечення, шкiдливого програмного забезпечення з вихiдними кодами та без них (reverse engineering; malware analysis, research and development). Метою є отримання навичок технiчного аналiзу iнцидентiв комп’ютерної безпеки із застосуванням шкiдливого програмного забезпечення (incident response to malware attacks), аналiзу шкiдливого програмного забезпечення направлених атак (targeted malware analysis), дослiдження засобiв вторгнення, легального прехоплення та вiддаленого керування для правоохоронних органiв (intrusion software, lawful interception, computer surveillance tools R&D for LEA).
731173 B
   54

Mazur Владислав Іустинович
Phase equilibria and phase transformations [Текст] : Textbook / V. I. Mazur; [translation N. S. Nikitina] ; Ministry of education and science of Ukraine; Sikorsky Igor : 2020, . - 212 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 206.

Анотація: За теорією термодинамічних потенціалів Дж. Гіббса розглянуто основні положення термодинаміки рівноважного стану, описано основні типи діаграм фазових рівноваг одно- та двокомпонентних систем. Термодинамічні стимули та рушійні сили фазових перетворень проаналізовано на основі термодинаміки незворотних процесів. Викладено методику аналізу фазових перетворень за допомогою діаграм фазових рівноваг. Наведено приклади мікроструктурного аналізу сплавів з основними типами структурних складових.
731172 B
   53

Lutsenko V. I.
Remote sensing of the environment using the radiation of existing ground and space radio systems [Текст] : V. I. Lutsenko, I. V. Lutsenko, D. O. Popov, I. V. Popov / V. I. Lutsenko [et al.]. ; Nat. acad. of sciences of Ukraine, O. Ya. Usikov Institute for Radiophysics and Electronics of the NAS of Ukraine; Kyiv Academperiodyka : 2020, . - 346 c. граф.,. рис.,. табл.,.

Анотація: Розглянуті можливості використання радіосистем наземного (телевізійні центри, віщальні мовні станції) і космічного (глобальні навігаційні супутникові системи) базування для вирішення проблеми дистанційного зондування та моніторингу навколишнього середовища і об'єктів у ньому. Запропоновано методи діагностики тропосфери, опису коефіцієнта заломлення з використанням напівмарківських процесів та атомарних функцій Кравченка – Рвачова. Вивчено сезонні і висотні залежності радіометеорологічних параметрів, радіокліматичні особливості України. Створено технології визначення ефективного градієнта коефіцієнта заломлених за множником послаблення ультракороткохвильових сигналів телевізійних центрів на заобрійних трасах у зоні ближньої геометричної тіні, за кутами радіозаходів і сходів штучних супутників Землі, виявлення зон опадів за флуктаціями псевдовідстаней і змінами оцінок координат, характеристик поверхні суші за флуктаціями сигналів глобальної навігаційної супутникової системи.
731171 B
   51

Shchedryk Volodymyr P.
Arithmetic of matrices over rings [Текст] : [наук. вид.] / Volodymyr Shchedryk ; [PIdstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the NAS of Ukraine]; Kyiv Akademperiodyka : 2021, . - 278 c. іл.,. Бiблiогр.: с. 272-277.

Анотація: Монографія присвячена дослідженню арифметики кілець матриць над певними класами комутативних областей скінченно породжених головних ідеалів. Основну увагу зосереджено на побудові теорії розкладності матриць на множники. Висвітлюється тісний зв'язок факторизовності матриць із певними властивостями підгруп повної лінійної групи та спеціальною нормальною формою матриць стосовно односторонньої еквівалентності. Ґрунтовно вивчаються властивості матриць над кільцями стабільного рангу 1,5.
731166 B
   57

Гандзюра Володимир Петрович
Біосистеми в токсичному середовищі [Текст] : монографія / В. П. Гандзюра, М. О. Клименко, О. О. Бєдункова ; Національний ун-т водного госп-ва та природокористування, Каф. екології; Рівне [НУВГП] : 2021, . - 261 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 222-261.

Анотація: У монографії представлено результати досліджень взаємозв'язку між рівнем забруднення водного середовища та реакціями біосистем різного рівня організації (організмів, популяцій, біоценозів). Розроблено підходи до якісної та кількісної оцінки прояву токсичності водного середовища за реакціями живих організмів.
t=3.4603130817413