Нові надходження книжкових видань
21 червня 2021 - 27 червня 2021

731337 R
   657


Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації [Текст] : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф., з нагоди 205-ї річниці з часу заснування Львів. торг.-екон. ун-ту, Львів, 14-15 трав. 2021 р. / Ін-т модернізації змісту освіти, Львів. торг.-екон. ун-т, Полтавський ун-т економіки і торгівлі, Київський нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]; Львів. Вид-во : 2021, . - 539 c. рис.,. табл.,. 300 Бібліогр. в кінці ст..
730737 R
   005


Документаційне забезпечення управління. Тестові завдання для самоконтролю [Текст] : [навч. посібник] / [уклад. Герасимчук О. Б. ; авт. кол. :Л. Р. Качковська, В. В. Петрович, С. В. Чибирак та ін.] ; [Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки]; Луцьк [Волиньполіграф] : 2021, . - 244 c. Бiблiогр.: с. 202-215.

Анотація: Видання містить тестові завдання трьох рівнів складності для самоконтролю студентів. Вони складені за тематичним принципом і можуть бути використані для перевірки знань студентів із відповідних тем семінарських занять, під час модульного та підсумкового контролю.
730931 R
   69

Медвідь Іван Іванович
Основи залізобетонних конструкцій [Текст] : навч. посібник / Медвідь І. І. ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля; СНУ [Вид-во : 2021, . - 140 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 128.

Анотація: Навчальний посібник є одним із складових елементів навчально-методичного забезпечення з курсів залізобетонні та будівельні конструкції. У посібнику розглянуті питання загальної теорії розрахунку залізобетонних будівельних конструкцій, даються рекомендації з конструювання і проектування окремих елементів цивільних і промислових будівель, наведені довідкові матеріали для проектування і розрахунку, приклади розрахунку.
730636 B
   621.8

Шейн Валерий Алексеевич
Проектирование грузоподьемных приспособлений [Текст] : метод. пособие / Шейн В. А., Какарека Д. Л. ; под общ. ред. А. Д. Чепурного; Мариуполь : [2021], . - 248 c. граф.,. рис.,. табл.,.

Анотація: В книге обобщен и систематизирован многолетний опыт и практические наработки главного конструкторско-технологического института "Ждановского завода тяжелого машиностроения" и в последующем Концерна "Азовмаш" по технологии проектирования грузоподъемных приспособлений и их оснастки, приведены конструкторские решения для каждой конкретной задачи подъема и транспортировки груза с расчетными формулами и чертежами изделий. До сих пор не существовало единой базы технической документации в этой области проектирования, и для решения производственных задач было необходимо собирать и обобщать информацию из разрозненных источников. Эта книга позволит правильно и быстро изготовить грузовую оснастку даже в условиях небольшого предприятия с ограниченным техническим персоналом без специальных навыков в данной области проектирования. Уникальные технические решения и расчеты могут быть использованы для любых производств, а так же в обучении студентов технических ВУЗов.
730632 B
   629.7

Balabuyev P. V.
Concept of Development of Up-to-date Jet Regional Passenger Aircraft [Текст] : monograph / [P. V. Balabuyev, V. A. Boguslayev, A. D. Donets ets.] ; State Concern "Ukroboronprom", Antonov Company, Motor Sich Joint-Stock Company Ministry of Education and Science of Ukraine, National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute"; Kharkiv KhAI : 2021, . - 250 c. граф.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 240-249.

Анотація: Подано концепцію та наукові основи створення сучасних реактивних регіональних пасажирських літаків, включаючи концепцію, принципи та методи інтегрованого проектування регіональних пасажирських літаків, концепцію створення силової установки, концепцію створення системи керування польотом регіональних пасажирських літаків. Наведено кілька розроблених нових конструктивно-технологічних рішень, які застосовано при створенні планера модифікацій літаків Ан-148-100/Ан-158, особливості забезпечення аеродинамічних характеристик регіонального пасажирського літака, результати виконаного комплексу робіт із забезпечення льотної придатності літаків модифікацій Ан-148-100/Ан-158, результати сертифікаційних робіт.
t=2.5954728126526