Нові надходження книжкових видань
21 червня 2021 - 27 червня 2021

730737 R
   005


Документаційне забезпечення управління. Тестові завдання для самоконтролю [Текст] : [навч. посібник] / [уклад. Герасимчук О. Б. ; авт. кол. :Л. Р. Качковська, В. В. Петрович, С. В. Чибирак та ін.] ; [Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки]; Луцьк [Волиньполіграф] : 2021, . - 244 c. Бiблiогр.: с. 202-215.

Анотація: Видання містить тестові завдання трьох рівнів складності для самоконтролю студентів. Вони складені за тематичним принципом і можуть бути використані для перевірки знань студентів із відповідних тем семінарських занять, під час модульного та підсумкового контролю.
730931 R
   69

Медвідь Іван Іванович
Основи залізобетонних конструкцій [Текст] : навч. посібник / Медвідь І. І. ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля; СНУ [Вид-во : 2021, . - 140 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 128.

Анотація: Навчальний посібник є одним із складових елементів навчально-методичного забезпечення з курсів залізобетонні та будівельні конструкції. У посібнику розглянуті питання загальної теорії розрахунку залізобетонних будівельних конструкцій, даються рекомендації з конструювання і проектування окремих елементів цивільних і промислових будівель, наведені довідкові матеріали для проектування і розрахунку, приклади розрахунку.
t=0.89901113510132