Нові надходження книжкових видань
21 червня 2021 - 27 червня 2021

731337 R
   657


Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації [Текст] : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф., з нагоди 205-ї річниці з часу заснування Львів. торг.-екон. ун-ту, Львів, 14-15 трав. 2021 р. / Ін-т модернізації змісту освіти, Львів. торг.-екон. ун-т, Полтавський ун-т економіки і торгівлі, Київський нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]; Львів. Вид-во : 2021, . - 539 c. рис.,. табл.,. 300 Бібліогр. в кінці ст..
t=1.9601590633392