Нові надходження книжкових видань
07 червня 2021 - 13 червня 2021

730737 R
   005


Документаційне забезпечення управління. Тестові завдання для самоконтролю [Текст] : [навч. посібник] / [уклад. Герасимчук О. Б. ; авт. кол. :Л. Р. Качковська, В. В. Петрович, С. В. Чибирак та ін.] ; [Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки]; Луцьк [Волиньполіграф] : 2021, . - 244 c. Бiблiогр.: с. 202-215.

Анотація: Видання містить тестові завдання трьох рівнів складності для самоконтролю студентів. Вони складені за тематичним принципом і можуть бути використані для перевірки знань студентів із відповідних тем семінарських занять, під час модульного та підсумкового контролю.
730632 B
   629.7

Balabuyev P. V.
Concept of Development of Up-to-date Jet Regional Passenger Aircraft [Текст] : monograph / [P. V. Balabuyev, V. A. Boguslayev, A. D. Donets ets.] ; State Concern "Ukroboronprom", Antonov Company, Motor Sich Joint-Stock Company Ministry of Education and Science of Ukraine, National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute"; Kharkiv KhAI : 2021, . - 250 c. граф.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 240-249.

Анотація: Подано концепцію та наукові основи створення сучасних реактивних регіональних пасажирських літаків, включаючи концепцію, принципи та методи інтегрованого проектування регіональних пасажирських літаків, концепцію створення силової установки, концепцію створення системи керування польотом регіональних пасажирських літаків. Наведено кілька розроблених нових конструктивно-технологічних рішень, які застосовано при створенні планера модифікацій літаків Ан-148-100/Ан-158, особливості забезпечення аеродинамічних характеристик регіонального пасажирського літака, результати виконаного комплексу робіт із забезпечення льотної придатності літаків модифікацій Ан-148-100/Ан-158, результати сертифікаційних робіт.
730597 R
   664

Євлаш Вікторія Владленівна
Повноцінне харчування: тренди енергоефективного виробництва, зберігання та маркетингу [Текст] : колект. монографія / [Євлаш В. В., Потапов В. О., Савицька Н. Л., Товма Л. Ф.] ; МВС України, Нац. акад. Нацйіональної гвардії України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі; НГУ НА : 2020, . - 636 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: У монографії з позиції інноваційного підходу розкрито ключові тренди енергоефективного виробництва, зберігання продуктів повноцінного харчування, а також маркетингових технологій формування та розвитку сучасного ринку. Окремо приділено увагу міждисциплінарним дослідженням за проектом "Наука для армії", реалізованим учасниками освітньо-науково-виробничого кластеру "Повноцінне харчування: інноваційні аспекти технологій, енергоефективної переробки та маркетингу", створеного на базі Харківського державного університету харчування та торгівлі.
t=2.8853960037231