Нові надходження книжкових видань
10 травня 2021 - 16 травня 2021

729364 B
   622


II Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція "Новітні технології в освіті, науці та виробництві" [Текст] : зб. матеріалів конференції, 16 квітня 2020 р. / Навчально-науковий індустріальний ін-т ДВНЗ "Донецьбкий нац. техн. ун-т", Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка", ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т", Навчально-наковий професійно-педагогічний ін-т укр. інженерно-педагогічної акад.; "ДонТУ" ДВНЗ : 2020, . - 282 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
t=3.639976978302