Нові надходження книжкових видань
10 травня 2021 - 16 травня 2021

730210 R
   338

Павлов Костянтин Володимирович
Регулювання діяльності регіональних газорозподільних підприємств України [Текст] : монографія / К. В. Павлов, О. М. Павлова, М. І. Коротя ; Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки; Гадяк [СПД : 2020, . - 256 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 164-193.
730209 R
   72

Дорофєєв Олександр Анатолійович
Типологія будівель і споруд [Текст] : навч. посібник / [Дорофєєв О. А., Шулик В. В., Негай Г. А. та ін.]; Хмельницкий [ХНУ] : 2021, . - 308 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 303.
730208 R
   63

Мартинюк Андрій Володимирович
Технічний сервіс та діагностика в агропромисловому комплексі [Текст] : навч. посібник / Мартинюк А. В., Стечишин М. С., Харжевський В. О.; [ХНУ] : 2021, . - 216 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 209.
730207 R
   36

Корецька Тетяна Костянтинівна
Державне регулювання соціального захисту населення регіону [Текст] : монографія / Т. К. Корецька ; Луцький національний технічний університет; Гадяк [ФОП : 2021, . - 212 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 148-162.
730204 R
   681

Тимків Дмитро Федорович
Архітектура комп'ютера [Текст] : навч. посібник / Д. Ф. Тимків, В. І. Шекета, О. С. Царева, М. Я. Бестильний ; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Івано-Франківськ [ІФДТУНГ] : 2021, . - 164 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 163-164.
730202 R
   666

Саввова Оксана Вікторівна
Високоміцні склокомпозиційні матеріали спеціального призначення: бронестійкі ситали [Текст] : навч. посібник / [Саввова О. В., Воронов Г. К., Фесенко О. І., Смирнова Ю. О.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2021, . - 162 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 160-161.
730201 R
   681

Павленко Тетяна Павлівна
Сучасні електромехатронні комплекси і системи [Текст] : підручник / Т. П. Павленко, В. М. Шавкун, О. С. Козлова ; Харківський нац. ун-т міського господарства ім. О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2021, . - 265 c. граф.,. табл.,. фот.,. Предм. покажч.: с. 259.-Бiблiогр.: с. 256-258.
t=3.5858821868896