Нові надходження книжкових видань
03 травня 2021 - 09 травня 2021

729234 R
   621.3

Захарченко Віктор Панасович
Електричні системи та мережі [Текст] : навч. посібник / [В. П. Захарченко, С. В. Єнчев, В. В. Тихонов, Н. Д. Красношапка] ; Національний авіаційний ун-т; Київ [НАУ] : 2021, . - 340 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 328-329 (24 назви).
729366 B
    72

Вотінов Максим Алекович
Гуманізація транспортно-пішохідної інфраструктури крупнішого міста [Текст] : монографія / М. А. Вотінов, О. В. Смірнова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2020, . - 99 c. іл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 96-98 (42 назви).
728936 B
   35

Сазонець Ігор Леонідович
Місцеве самоврядування [Текст] : понятійно-термінологічний словник / [Сазонець І. Л., Якимчук А. Ю., Зима І. Я. та ін.] ; за ред. І. Л. Сазонця ; Національний університет водного господарства та природокористування; Рівне [НУВГП] : 2020, . - 172 c. Алф. покажч.: с.146-163. - Бiблiогр.: с. 164-171.

Анотація: Авторським колективом, до якого увійшли висококваліфіковані фахівці у сфері державного управління підготовлено словник, що істотно поповнив інформаційний фонд сучасної української науки про державне управління та місцеве самоврядування, сприяючи поширенню та розвитку управлінської культури в системі державного управління та місцевого самоврядування. Словник створено в умовах проведення реформи децентралізації, що значно підвищує його актуальність.
t=2.5981638431549