Нові надходження книжкових видань
26 квітня 2021 - 02 травня 2021

728935 B
    72

Чень Леся Ярославівна
Архітектура монастирів Чину святого Василія Великого в Україні XVII- XX ст. [Текст] : монографія / Леся Чень ; Національний університет "Львівська політехніка"; Вид-во : 2020, . - 308 c. фот.,. Бiблiогр.: с. 298-306.
728934 B
   37

Марушкевич Алла Адамівна
Педагогіка [Текст] : підручник / А. А. Марушкевич, Є. С. Спіцин ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; "Київський ВПЦ : 2019, . - 384 c. а-iл. Бiблiогр. наприкiнцi тем.
728923 B
   621

Булавін Леонід Анатолійович
Нейтронні та рентгенівські дослідження ліпідних мембран [Текст] : монографія / Л. А. Булавін, О. І. Куклін, А. В. Носовський, Д. В. Соловйов ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електрстанцій; проблем [Ін-т : 2021, . - 160 c. граф.,. кол. іл. Бiблiогр. напркiнцi глав.

Анотація: Розглянуто результати досліджень структурних та динамічних властивостей багатокомпонентних ліпідних рідинних систем методами розсіяння нейтронів та рентгенівського випромінення. Особливу увагу приділено вивченню процесів утворення доменів у багатокомпонентних ліпідних мембранах, а також дослідженню структури таких доменів. Проведено опис методів розсіяння нейтронів та рентгенівського випромінення у структурній діагностиці ліпідних мембран, зазначено особливості проведення експериментів із непружного розсіяння рентгенівського випромінення на орієнтованих ліпідних мембранах. Описано структурні та термодинамічні параметри ліпідних систем залежно від їхнього компонентного складу. Висвітлено переваги застосування ядерних методів дослідження в поєднанні з іншими комплементарними методами при дослідженні водних ліпідних систем.
t=2.3878588676453