Нові надходження книжкових видань
12 квітня 2021 - 18 квітня 2021

728936 B
   35

Сазонець Ігор Леонідович
Місцеве самоврядування [Текст] : понятійно-термінологічний словник / [Сазонець І. Л., Якимчук А. Ю., Зима І. Я. та ін.] ; за ред. І. Л. Сазонця ; Національний університет водного господарства та природокористування; Рівне [НУВГП] : 2020, . - 172 c. Алф. покажч.: с.146-163. - Бiблiогр.: с. 164-171.

Анотація: Авторським колективом, до якого увійшли висококваліфіковані фахівці у сфері державного управління підготовлено словник, що істотно поповнив інформаційний фонд сучасної української науки про державне управління та місцеве самоврядування, сприяючи поширенню та розвитку управлінської культури в системі державного управління та місцевого самоврядування. Словник створено в умовах проведення реформи децентралізації, що значно підвищує його актуальність.
t=0.66575121879578