Нові надходження книжкових видань
05 квітня 2021 - 11 квітня 2021

728798 R
   004

Юрчишин Володимир Миколайович
Основи програмної інженерії [Текст] : навч. посібник / В. М. Юрчишин, В. І. Шекета, Л. М. Гобир, М. Я. Бестильний ; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Івано-Франківськ [ІФТУНГ] : 2021, . - 180 c. іл.,. Бібліогр.: с. 180.

Анотація: У навчальному посібнику відображено основні методи і засоби програмної інженерії (software engineering), що дозволяють створювати ефективне програмне забезпечення. Розглянуто увесь спектр процесів, що приводять до створення програмного забезпечення. Цей курс містить поглиблені відомості з основних розділів програмної інженерії та соціально-професійних питань програмування згідно з освітньо-професійною програмою. Крім того, навчальний посібник ознайомлює студентів із соціальними та професійними питаннями програмування, зокрема з професійною та етичною відповідальністю фахівця з інженерії програмного забезпечення. У кінці кожного розділу є контрольні запитання для закріплення вивченого матеріалу.
728797 R
   355

Маслій О. М.
Оформлення і ведення бойових документів логістичного забезпечення (по службах тилу) військової частини (підрозділу) [Текст] : навч. посібник / Маслій О. М., Іванченко Є. А., Кривогуз Г. І. [та ін.] ; Міноборони України, Військова академія (м. Одеса); академія] [Військова : 2020, . - 190 c. табл.,. рис.,. Бібліогр.: с. 126-127. - Предм. покажч.: с. 128-130.

Анотація: У навчальному посібнику наведено класифікацію документів управлінської діяльності у сфері національної економіки і логістичного забезпечення Збройних Сил України, викладено основні вимоги до оформлення та ведення текстуальних і графічних бойових документів логістичного забезпечення (по службах тилу) військової частини (підрозділу), а також погляди авторів щодо побудови на підставі стандартів НАТО умовних знаків логістичного забезпечення, які відсутні в деяких нормативних документах.
728796 R
   69

Уваров Павло Євгенович
Розробка кошторисно-договірної документації [Текст] : навч.-метод. посібник / [уклад.: Уваров П. Є., Шпарбер М. С.] ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Каф. будівництва, урбаністики та просторового планування; СНУ [Вид-во : 2020, . - 136 c. табл.,. Бібліогр.: с. 88-89.

Анотація: У навчально-методичному посібнику висвітлено теоретичні та практичні аспекти ціноутворення у будівництві з врахуванням особливостей укладання та опрацювання проектно-кошторисної документації; наведено сучасні методики складання кошторисної і договірної документації. Посібник містить приклади розрахунку кошторисної і договірної документації, розробленої у відповідності з "Правилами визначення вартості будівництва" ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (з доповненнями та змінами). До складу посібника включені укрупнені показники визначення вартості будівництва на стадії інвесторської кошторисної документації.
728795 R
    72

Піддубний Сергій Васильович
Водопостачання і водовідведення житлових будівель [Текст] : навч. посібник / [С. В. Піддубний, С. І. Симонов, В. М. Соколенко, М. В. Філатьєв] ; Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля; СНУ [Вид-во : 2021, . - 140 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 96-97.

Анотація: Розглянуто основні теоретичні положення проектування систем водопостачання і водовідведення, наведено методику розрахунку системи водопостачання, водовідведення та гідравлічного розрахунку цієї системи. Дано приклади розрахунку та необхідні довідкові дані. Матеріали довідкового характеру наведені в обсязі, необхідному для виконання семестрового завдання та контрольної роботи з санітарно-технічного обладнання будівлі.
t=0.59337115287781