Нові надходження книжкових видань
22 березня 2021 - 28 березня 2021

729058 R
   656


Наукове забезпечення розвитку автомобільного транспорту та його інтеграції до європейської транспортної сиситеми [Текст] : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (онлайн) / [ДП "ДержавтотрансНДІпроект"]; "ДержавтотрансНДІпроект" ДП : 2020, . - 104 c. граф.,. рис.,. табл.,.
729057 R
   658

Клюс Юлія Ігорівна
Аналіз господарської діяльності [Текст] : навч. посібник / Ю. І. Клюс, М. А. Мельнік, Г. В. Пчелинська, І. В. Тацій ; Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля; СНУ [Вид-во : 2021, . - 440 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 409-417.

Анотація: У навчальному посібнику розкрито теоретичні основи аналізу господарської діяльності та особливості їх реалізації у практичній діяльності. досліджено сутність теорії і практики аналізу господарської діяльності, основні методи проведення аналізу використання виробничих ресурсів, виявлення резервів підвищення ефективності виробництва, розглянуто аналіз фінансового стану та інвестиційної діяльності підприємства. Визначені концептуальні засади системи комплексного економічного аналізу виробничого підприємства. До кожної теми додаються запитання та тести для самоконтролю, практичні завдання, які спрямовані на активізацію самостійної роботи студентів. Навчальний посібник має список рекомендованої літератури та перелік нормативно-правових документів, що регламентують відносини у сфері аналітичної діяльності суб'єктів господарювання.
728941 R
   5


Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми урбоекосистем" [Текст] : зб. матеріалів наук.-практ. конф., 1-2 жовтня 2020 р. / [редкол.: О. І. Любинський, О. М. Семерня, І. В. Федорчук та ін.] ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Університет ім. Адама Міцкевича, Ойцовський нац. парк [та ін.]; "Друкарня [ТОВ : 2020, . - 168 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiцi ст..

Анотація: Подано матеріали, присвячені сучасним проблемам охорони довкілля, моніторингу природних і штучних міських та сільських екосистем, збереженню та відтворенню флори і фауни населених пунктів, якості і безпеці життя в умовах урбанізованого середовища, екологічній культурі і освіті.
729054 R
   37

Гук Людмила Іванівна
Егертон Раєрсон: діалог зі сучасністю [Текст] : монографія / Л. Гук, М. Гврилюк, Н. Мукан ; за ред. Наталії Мукан ; Національний університет "Львівська політехніка"; Вид-во : 2020, . - 224 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 186-202.

Анотація: Висвітлено результати дослідження педагогічних поглядів та управлінської діяльності видатного канадського педагога, які суттєво вплинули на формування і розвиток сучасної системи освіти Канади та професійну підготовку педагогів. Проаналізовано специфіку проведення компаративних досліджень у контексті історико-педагогічного дискурсу; виокремлено суспільно-історичні та культурно-освітні чинники становлення й розвитку особистості Егертона Раєрсона; досліджено його педагогічну спадщину.
t=1.5422501564026