Нові надходження книжкових видань
15 березня 2021 - 21 березня 2021

728926 B
   33

Райнерт Ерік С.
Як багаті країни стали багатими ... і чому бідні країни залишаються бідними [Текст] : [наук. - попкл. вид.] / Ерік С. Райнерт ; пер. з англ. Яніс Сінайко ; наук. ред. Віктор Галасюк ; [ГО "Українська асоціація Римського клубу"]; [Київ] Саміт-Книга : 2021, . - 416 c. іл.,.
728925 B
   35

Лихач Юлія
Політична освіта публічних службовців в Україні [Текст] : [Юлія Лихач, Лариса Комаха, Олег Зубчик та ін. ; за заг. ред. Наталії Алюшиної] ; НАДС (Національне Агентство України з питань державної служби); адаптації Центр : 2020, . - 199 c. Бiблiогр.: с.. - Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: У книзі висвітлено ключові аспекти політичної культури та політичної освіти публічних службовців: від концептуальних засад демократії до впровадження сучасних практик у діяльність органів державної влади; розглянуто державний устрій України, функції, повноваження і обов'язки державних органів і органів місцевого самоврядування, судову систему і способи захисту прав громадян та інформаційно-комунікативний супровід діяльності органів державної влади.
728924 B
   001

Капіца Юрій Михайлович
Винахідницька діяльність у наукових установах [Текст] : [наук.-практ. вид.] / [Ю. М. Капіца, Т. Г. Косско, Д. С. Махновський та ін. ; за ред. Ю. М. Капіци] ; Ін-т досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України; Київ Логос : 2021, . - 456 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 294-320 та у виносках.

Анотація: Розглядаються проблематика розвитку винахідницької діяльності в наукових установах в Україні та основні бар'єри цієї діяльності. Аналізуються механізми сприяння генерації та використання об'єктів права інтелектуальної власності, інноваційної діяльності, притаманні державам-членам ЄС, питання відповідності законодавства України та ЄС з охорони прав на винаходи і корисні моделі. Досліджуються показники розвитку винахідницької діяльності в наукових установах України, питання методичного забезпечення винахідницької діяльності; управління цією діяльністю, досвід організації винахідницької діяльності в наукових установах НАН України. Обґрунтовуються пропозиції з удосконалення законодавчого врегулювання та управління винахідницькою діяльністю на рівні органів державної влади і наукових установ. Наведено рекомендації з окремих питань винахідницької діяльності.
728923 B
   621

Булавін Леонід Анатолійович
Нейтронні та рентгенівські дослідження ліпідних мембран [Текст] : монографія / Л. А. Булавін, О. І. Куклін, А. В. Носовський, Д. В. Соловйов ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електрстанцій; проблем [Ін-т : 2021, . - 160 c. граф.,. кол. іл. Бiблiогр. напркiнцi глав.

Анотація: Розглянуто результати досліджень структурних та динамічних властивостей багатокомпонентних ліпідних рідинних систем методами розсіяння нейтронів та рентгенівського випромінення. Особливу увагу приділено вивченню процесів утворення доменів у багатокомпонентних ліпідних мембранах, а також дослідженню структури таких доменів. Проведено опис методів розсіяння нейтронів та рентгенівського випромінення у структурній діагностиці ліпідних мембран, зазначено особливості проведення експериментів із непружного розсіяння рентгенівського випромінення на орієнтованих ліпідних мембранах. Описано структурні та термодинамічні параметри ліпідних систем залежно від їхнього компонентного складу. Висвітлено переваги застосування ядерних методів дослідження в поєднанні з іншими комплементарними методами при дослідженні водних ліпідних систем.
t=2.7184300422668