Нові надходження книжкових видань
15 березня 2021 - 21 березня 2021

728752 R
   34

Ортинський Володимир Львович
Кримінальний процес України [Текст] : навч. посібник / [Ортинський В. Л., Гумін О. М., Канцір В. С. та ін.] ; за ред. В. С. Канціра ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 444 c. табл.,. Бібліогр. в кінці тем.

Анотація: Навчальний посібник підготовлено згідно із Кримінальним процесуальним кодексом України з урахуванням поточних змін до відповідного законодавства. Роз'яснено норми абсолютної більшості інститутів кримінального процесу, зокрема завдань, засад, учасників провадження, заходів забезпечення кримінального провадження, досудового та судового провадження, а також особливих порядків судочинства та міжнародної співпраці під час кримінального провадження. Посібник відповідає програмі навчальної дисципліни "Кримінальний процес".
728901 B
    72

Таранушенко Стефан Андрійович
Знищені шедеври української дерев'яної сакральної архітектури [Текст] : книга з доповненою реальністю / Стефан Таранушенко ; В. В. Вечерський - передмова, О. Г. Чекаль - художнє оформлення, О. О. Савчук - упоряд.; Олександр Видавець : 2021, . - 224 c. іл.,. 125 Бібліогр. у виносках.

Анотація: У книзі зібрано розвідки Стефана Таранушенка, присвячені п'ятьом знищеним шедеврам української дерев'яної сакральної архітектури: Троїцькій церкві 1710 року в селі Пакуль на Чернігівщині, Покровській церкві 1759 року в місті Зіньків на Полтавщині, Вознесенській церкві 1759–1761 років в містечку Березна на Чернігівщині, Введенській церкві 1761 року в селі Артемівка на Харківщині, Миколаївській церкві 1760-х років в селі нові Млини на Чернігівщині. У 1920–30-і рр. автор встиг їх обміряти та зафотографувати перед процесом тотального нищення пам'яток сакрального мистецтва совєцькою владою. У виданні в кінці кожної розвідки розміщено qr-код, скануючи який, читач зможе ознайомитися із 3d-моделями знищених храмів і скласти вичерпне уявлення про шедеври української дерев'яної сакральної архітектури, які ми не зберегли.
728630 B
   37

Ісаєнко Володимир Миколайович
2 SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі освіти й науки і підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвенцій Ріо [Текст] : [Ісаєнко В. М.] ; GEF, UNDP, Проект ПРООН/ГЕФ "Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України"; Грінь [ФОП : 2016, . - 108 c. граф.,. рис.,. табл.,. 300 Бібліогр.: с. 104-106.

Анотація: З метою сприяння досягненню глобальних екологічних цілей і через них реалізації соціально-економічного розвитку України, Програма розвитку ООН та Глобальний екологічний фонд у 2014–2016 роках впроваджують в Україні проект "Інтеграція положень Конвенції Ріо у національну політику України". Цей проект допоможе Україні краще здійснювати дії на місцевому, регіональному та національному рівні для виконання зобов'язань в рамках Конвенцій Ріо. У рамках проекту здійснено аналіз нормативної бази у восьми галузях – енергетика, транспорт та інфраструктура, міський розвиток, економічний розвиток, управління природними ресурсами, соціальна політика, освіта та наука, аграрна політика – для оцінки стану виконання цілей Конвенцій Ріо. У кожному звіті наведено конкретні рекомендації щодо внесення змін у законодавчі акти. За результатами аналізу підготовлено звіти, окремо по кожній галузі. У цьому виданні Вашій увазі пропонується один із звітів серії.
728627 B
   33

Хлобистов Євген Володимирович
2 SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі економіки і підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвенцій Ріо [Текст] : [Хлобистов Є. В.] ; GEF, UNDP, Проект ПРООН/ГЕФ "Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України"; Грінь [ФОП : 2016, . - 98 c. граф.,. рис.,. табл.,. 300 Бібліогр.: с. 83-96.

Анотація: З метою сприяння досягненню глобальних екологічних цілей і через них реалізації соціально-економічного розвитку України, Програма розвитку ООН та Глобальний екологічний фонд у 2014–2016 роках впроваджують в Україні проект "Інтеграція положень Конвенції Ріо у національну політику України". Цей проект допоможе Україні краще здійснювати дії на місцевому, регіональному та національному рівні для виконання зобов'язань в рамках Конвенцій Ріо. У рамках проекту здійснено аналіз нормативної бази у восьми галузях – енергетика, транспорт та інфраструктура, міський розвиток, економічний розвиток, управління природними ресурсами, соціальна політика, освіта та наука, аграрна політика – для оцінки стану виконання цілей Конвенцій Ріо. У кожному звіті наведено конкретні рекомендації щодо внесення змін у законодавчі акти. За результатами аналізу підготовлено звіти, окремо по кожній галузі. У цьому виданні Вашій увазі пропонується один із звітів серії.
728628 B
   62

Бистрякова Юлія Ігорівна
2 SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі регіонального та місцевого розвитку і підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвенцій Ріо [Текст] : [Ю. І. Бистрякова] ; GEF, UNDP, Проект ПРООН/ГЕФ "Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України"; Грінь [ФОП : 2016, . - 106 c. граф.,. рис.,. табл.,. 300 Бібліогр.: с. 102-104.

Анотація: З метою сприяння досягненню глобальних екологічних цілей і через них реалізації соціально-економічного розвитку України, Програма розвитку ООН та Глобальний екологічний фонд у 2014–2016 роках впроваджують в Україні проект "Інтеграція положень Конвенції Ріо у національну політику України". Цей проект допоможе Україні краще здійснювати дії на місцевому, регіональному та національному рівні для виконання зобов'язань в рамках Конвенцій Ріо. У рамках проекту здійснено аналіз нормативної бази у восьми галузях – енергетика, транспорт та інфраструктура, міський розвиток, економічний розвиток, управління природними ресурсами, соціальна політика, освіта та наука, аграрна політика – для оцінки стану виконання цілей Конвенцій Ріо. У кожному звіті наведено конкретні рекомендації щодо внесення змін у законодавчі акти. За результатами аналізу підготовлено звіти, окремо по кожній галузі. У цьому виданні Вашій увазі пропонується один із звітів серії.
728629 B
   62

Каплун Віктор Володимирович
2 SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі енергетики і підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвенцій Ріо [Текст] : [В. В. Каплун] ; GEF, UNDP, Проект ПРООН/ГЕФ "Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України"; Грінь [ФОП : 2016, . - 98 c. граф.,. рис.,. табл.,. 300 Бібліогр.: с. 91-96.

Анотація: Це видання підготовлено в рамках реалізації проекту «Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України», який впроваджує Програма розвитку ООН в Україні (ПРООН) за підтримки Глобального екологічного фонду (ГЕФ). Думки, висновки чи рекомендації належать авторам чи упорядникам видання та не обов’язково відображають погляди ПРООН та ГЕФ.
728640 B
   5


Розроблення та реалізація регіональних Програм поводження з відходами: проблемні питання та кращі практики [Текст] : зб. матеріали Нац. форуму "Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології", 8-10 жовт. 2020 р., м. Івано-Франківськ / [Всеукр. екол. ліга, Центр екологічної освіти та інформації]; освіти екологічної : [Центр, . - 407 c. граф.,. табл.,. 300 Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Доповіді учасників стосуються широкого спектру питань, пов'язаних із розробленням та реалізацією регіональних Програм поводження з відходами, проблемами виникнення несанкціонованих звалищ, інформаційною політикою та розвитком освітніх програм, спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення щодо поводження з відходами. Також в доповідях обговорено екологічно-дружні технології перероблення відходів та рекультивації територій, порушених внаслідок розміщення побутових та промислових відходів; негативний вплив сміттєзвалищ на природні екосистеми та життєдіяльність людей; шляхи розв'язання проблем поводження з побутовими та промисловими відходами в Карпатському регіоні в умовах надзвичайних ситуацій. Значна частина матеріалів присвячена правовому регулюванню та законодавчим ініціативам поводження з побутовими та промисловими відходами в Україні, регіональним особливостям впровадження технологій їх переробки, участі громадськості у розв'язанні екологічних проблем. Особливо актуальними є доповіді, присвячені розробленню та впровадженню заходів щодо поводження з небезпечними відходами (з особливою увагою до медичних відходів в умовах коронавірусу), а також проблемам поводження з відходами сільського господарства тваринного походження та впровадження екологічно
728633 B
   34

Руденко Леонід Григорович
2 SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі екології та природних ресурсів і підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвенцій Ріо [Текст] : [Л. Г. Руденко] ; Проект ПРООН/ГЕФ "Інтеграція положень Конвенцій Ріо у нац. політику України"; Грінь [ФОП : 2016, . - 123 c. 300 а-рис. а-табл. Бібліогр.: с. 122-123.

Анотація: З метою сприяння досягненню глобальних екологічних цілей і через них реалізації соціально-економічного розвитку України, Програма розвитку ООН та Глобальний екологічний фонд у 2014–2016 роках впроваджують в Україні проект "Інтеграція положень Конвенції Ріо у національну політику України". Цей проект допоможе Україні краще здійснювати дії на місцевому, регіональному та національному рівні для виконання зобов'язань в рамках Конвенцій Ріо. У рамках проекту здійснено аналіз нормативної бази у восьми галузях – енергетика, транспорт та інфраструктура, міський розвиток, економічний розвиток, управління природними ресурсами, соціальна політика, освіта та наука, аграрна політика – для оцінки стану виконання цілей Конвенцій Ріо. У кожному звіті наведено конкретні рекомендації щодо внесення змін у законодавчі акти. За результатами аналізу підготовлено звіти, окремо по кожній галузі. У цьому виданні Вашій увазі пропонується один із звітів серії.
728776 R
   31

Brenzovych K. S.
Human community: topical issues of the scientific researches [Текст] : collective monograph / [K. S. Brenzovych, N. R. Holubiak, M. M. Korol etc.]; Lviv^XToruń Liha-Pres : 2020, . - 108 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст. та у виносках.
728776 R
   31

Brenzovych K. S.
Human community: topical issues of the scientific researches [Текст] : collective monograph / [K. S. Brenzovych, N. R. Holubiak, M. M. Korol etc.]; Lviv^XToruń Liha-Pres : 2020, . - 108 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст. та у виносках.
729062 R
   33

Войт Сергей Николаевич
Единство производительных сил и производственных отношений [Текст] : монография / С. Н. Войт, К. В. Завгородний ; под общ. и науч. ред.Ткаченко Владимира Андреевича ; Международная акад. биоэнерготехнологий, Производственное обьединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова; Днепр Монолит : 2020, . - 196 c. a-ил. Библиогр.: с. 192-195.

Анотація: В монографии представлены материалы теоретических исследований и концептуальные обоснования некоторых аспектов организационного управления сложными самоуправляемыми социально-экономическими системами с использованием некоторых контекстов совокупного интеллектуального потенциала субъектов. Концептуально изложены некоторые подходы новой экономической парадигмы концентрации совокупного интеллектуального потенциала при проектировании критериев адаптивного творческого управления. Монография может рассматриваться как пособие для изучения русского, украинского и английского языков.
728774 R
    8

Рудешко Євгенія Василівна
Англійська мова сфери фінансів та бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / Є. В. Рудешко ; Київський національний торговельно-економічний університет; Київ [КНТЕУ] : 2018, . - 280 c. табл.,. Бібліогр.: с. 277.

Анотація: Метою підручника є забезпечення цілісного й послідовного засвоєння лексики і термінології сфери фінансової справи та бухгалтерського обліку, формування вмінь та навичок роботи з фаховою літературою, а також розширення знань студентів у цих галузях.
728773 R
   37

Заярна Інна Сергіївна
Методика дистанційного навчання англійського аргументативного письма майбутніх правознавців [Текст] : монографія / І. С. Заярна ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка; Львів-Торунь Ліга-Прес : 2020, . - 264 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 224-255 та у виносках.

Анотація: Монографія є одним із перших у вітчизняній науці методики викладання англійської мови для спеціальних цілей дослідженням, присвячених дистанційному навчанню англійського аргументативного письма майбутніх правознавців. У роботі системно висвітлені теоретичні засади дистанційного навчання англійського аргументативного письма майбутніх правознавців: вивчено стан досліджуваності проблеми; визначено жанри англійського аргументативного письма юристів та їх лінгвістичні особливості; досліджені теоретико-методичні аспекти дистанційного навчання англійського аргументативного письма студентів-юристів. Особливу увагу авторка приділяє методиці дистанційного формування умінь англійського аргументативного письма засобами LMS MOODLE. Сформульовано цілі та зміст навчання англійського аргументативного письма, теоретично обґрунтовано та розроблено підсистему вправ та завдань, створено дидактичну модель е-навчання англійського аргументативного письма майбутніх правознавців. У третьому розділі монографічного дослідження експериментально перевірено ефективність авторської методики та розроблено методичні рекомендації щодо е-навчання англійського аргументативного письма майбутніх правознавців засобами LMS MOODLE.
728772 R
    8

Мукан Наталія Василівна
Іноземна мова за професійним спрямуванням. Англійська мова для менеджерів [Текст] : підручник / [Н. В. Мукан, Л. П. Балацька, М. В. Гаврилюк та ін.] ; за ред. Н. В. Мукан ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 496 c. табл.,.

Анотація: Мета підручника – забезпечити вдосконалення навичок роботи з фаховою літературою та усного мовлення на теми, передбачені програмою Іноземна мова за професійним спрямуванням для студентів спеціальності "Менеджмент" закладів вищої освіти. Підручник складається з одинадцяти модулів, до складу яких входять тексти, аудіо- та відеоматеріали, тематичні словники, лексичні та лексико-граматичні вправи. Система лексико-граматичних вправ забезпечує швидке та ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахового усного та письмового спілкування, роботи з англомовною літературою.
t=3.4740471839905