Нові надходження книжкових видань
08 березня 2021 - 14 березня 2021

728630 B
   37

Ісаєнко Володимир Миколайович
2 SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі освіти й науки і підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвенцій Ріо [Текст] : [Ісаєнко В. М.] ; GEF, UNDP, Проект ПРООН/ГЕФ "Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України"; Грінь [ФОП : 2016, . - 108 c. граф.,. рис.,. табл.,. 300 Бібліогр.: с. 104-106.

Анотація: З метою сприяння досягненню глобальних екологічних цілей і через них реалізації соціально-економічного розвитку України, Програма розвитку ООН та Глобальний екологічний фонд у 2014–2016 роках впроваджують в Україні проект "Інтеграція положень Конвенції Ріо у національну політику України". Цей проект допоможе Україні краще здійснювати дії на місцевому, регіональному та національному рівні для виконання зобов'язань в рамках Конвенцій Ріо. У рамках проекту здійснено аналіз нормативної бази у восьми галузях – енергетика, транспорт та інфраструктура, міський розвиток, економічний розвиток, управління природними ресурсами, соціальна політика, освіта та наука, аграрна політика – для оцінки стану виконання цілей Конвенцій Ріо. У кожному звіті наведено конкретні рекомендації щодо внесення змін у законодавчі акти. За результатами аналізу підготовлено звіти, окремо по кожній галузі. У цьому виданні Вашій увазі пропонується один із звітів серії.
728627 B
   33

Хлобистов Євген Володимирович
2 SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі економіки і підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвенцій Ріо [Текст] : [Хлобистов Є. В.] ; GEF, UNDP, Проект ПРООН/ГЕФ "Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України"; Грінь [ФОП : 2016, . - 98 c. граф.,. рис.,. табл.,. 300 Бібліогр.: с. 83-96.

Анотація: З метою сприяння досягненню глобальних екологічних цілей і через них реалізації соціально-економічного розвитку України, Програма розвитку ООН та Глобальний екологічний фонд у 2014–2016 роках впроваджують в Україні проект "Інтеграція положень Конвенції Ріо у національну політику України". Цей проект допоможе Україні краще здійснювати дії на місцевому, регіональному та національному рівні для виконання зобов'язань в рамках Конвенцій Ріо. У рамках проекту здійснено аналіз нормативної бази у восьми галузях – енергетика, транспорт та інфраструктура, міський розвиток, економічний розвиток, управління природними ресурсами, соціальна політика, освіта та наука, аграрна політика – для оцінки стану виконання цілей Конвенцій Ріо. У кожному звіті наведено конкретні рекомендації щодо внесення змін у законодавчі акти. За результатами аналізу підготовлено звіти, окремо по кожній галузі. У цьому виданні Вашій увазі пропонується один із звітів серії.
728628 B
   62

Бистрякова Юлія Ігорівна
2 SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі регіонального та місцевого розвитку і підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвенцій Ріо [Текст] : [Ю. І. Бистрякова] ; GEF, UNDP, Проект ПРООН/ГЕФ "Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України"; Грінь [ФОП : 2016, . - 106 c. граф.,. рис.,. табл.,. 300 Бібліогр.: с. 102-104.

Анотація: З метою сприяння досягненню глобальних екологічних цілей і через них реалізації соціально-економічного розвитку України, Програма розвитку ООН та Глобальний екологічний фонд у 2014–2016 роках впроваджують в Україні проект "Інтеграція положень Конвенції Ріо у національну політику України". Цей проект допоможе Україні краще здійснювати дії на місцевому, регіональному та національному рівні для виконання зобов'язань в рамках Конвенцій Ріо. У рамках проекту здійснено аналіз нормативної бази у восьми галузях – енергетика, транспорт та інфраструктура, міський розвиток, економічний розвиток, управління природними ресурсами, соціальна політика, освіта та наука, аграрна політика – для оцінки стану виконання цілей Конвенцій Ріо. У кожному звіті наведено конкретні рекомендації щодо внесення змін у законодавчі акти. За результатами аналізу підготовлено звіти, окремо по кожній галузі. У цьому виданні Вашій увазі пропонується один із звітів серії.
728629 B
   62

Каплун Віктор Володимирович
2 SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі енергетики і підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвенцій Ріо [Текст] : [В. В. Каплун] ; GEF, UNDP, Проект ПРООН/ГЕФ "Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України"; Грінь [ФОП : 2016, . - 98 c. граф.,. рис.,. табл.,. 300 Бібліогр.: с. 91-96.

Анотація: Це видання підготовлено в рамках реалізації проекту «Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України», який впроваджує Програма розвитку ООН в Україні (ПРООН) за підтримки Глобального екологічного фонду (ГЕФ). Думки, висновки чи рекомендації належать авторам чи упорядникам видання та не обов’язково відображають погляди ПРООН та ГЕФ.
728640 B
   5


Розроблення та реалізація регіональних Програм поводження з відходами: проблемні питання та кращі практики [Текст] : зб. матеріали Нац. форуму "Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології", 8-10 жовт. 2020 р., м. Івано-Франківськ / [Всеукр. екол. ліга, Центр екологічної освіти та інформації]; освіти екологічної : [Центр, . - 407 c. граф.,. табл.,. 300 Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Доповіді учасників стосуються широкого спектру питань, пов'язаних із розробленням та реалізацією регіональних Програм поводження з відходами, проблемами виникнення несанкціонованих звалищ, інформаційною політикою та розвитком освітніх програм, спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення щодо поводження з відходами. Також в доповідях обговорено екологічно-дружні технології перероблення відходів та рекультивації територій, порушених внаслідок розміщення побутових та промислових відходів; негативний вплив сміттєзвалищ на природні екосистеми та життєдіяльність людей; шляхи розв'язання проблем поводження з побутовими та промисловими відходами в Карпатському регіоні в умовах надзвичайних ситуацій. Значна частина матеріалів присвячена правовому регулюванню та законодавчим ініціативам поводження з побутовими та промисловими відходами в Україні, регіональним особливостям впровадження технологій їх переробки, участі громадськості у розв'язанні екологічних проблем. Особливо актуальними є доповіді, присвячені розробленню та впровадженню заходів щодо поводження з небезпечними відходами (з особливою увагою до медичних відходів в умовах коронавірусу), а також проблемам поводження з відходами сільського господарства тваринного походження та впровадження екологічно
728633 B
   34

Руденко Леонід Григорович
2 SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі екології та природних ресурсів і підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвенцій Ріо [Текст] : [Л. Г. Руденко] ; Проект ПРООН/ГЕФ "Інтеграція положень Конвенцій Ріо у нац. політику України"; Грінь [ФОП : 2016, . - 123 c. 300 а-рис. а-табл. Бібліогр.: с. 122-123.

Анотація: З метою сприяння досягненню глобальних екологічних цілей і через них реалізації соціально-економічного розвитку України, Програма розвитку ООН та Глобальний екологічний фонд у 2014–2016 роках впроваджують в Україні проект "Інтеграція положень Конвенції Ріо у національну політику України". Цей проект допоможе Україні краще здійснювати дії на місцевому, регіональному та національному рівні для виконання зобов'язань в рамках Конвенцій Ріо. У рамках проекту здійснено аналіз нормативної бази у восьми галузях – енергетика, транспорт та інфраструктура, міський розвиток, економічний розвиток, управління природними ресурсами, соціальна політика, освіта та наука, аграрна політика – для оцінки стану виконання цілей Конвенцій Ріо. У кожному звіті наведено конкретні рекомендації щодо внесення змін у законодавчі акти. За результатами аналізу підготовлено звіти, окремо по кожній галузі. У цьому виданні Вашій увазі пропонується один із звітів серії.
728776 R
   31

Brenzovych K. S.
Human community: topical issues of the scientific researches [Текст] : collective monograph / [K. S. Brenzovych, N. R. Holubiak, M. M. Korol etc.]; Lviv^XToruń Liha-Pres : 2020, . - 108 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст. та у виносках.
728776 R
   31

Brenzovych K. S.
Human community: topical issues of the scientific researches [Текст] : collective monograph / [K. S. Brenzovych, N. R. Holubiak, M. M. Korol etc.]; Lviv^XToruń Liha-Pres : 2020, . - 108 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст. та у виносках.
728773 R
   37

Заярна Інна Сергіївна
Методика дистанційного навчання англійського аргументативного письма майбутніх правознавців [Текст] : монографія / І. С. Заярна ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка; Львів-Торунь Ліга-Прес : 2020, . - 264 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 224-255 та у виносках.

Анотація: Монографія є одним із перших у вітчизняній науці методики викладання англійської мови для спеціальних цілей дослідженням, присвячених дистанційному навчанню англійського аргументативного письма майбутніх правознавців. У роботі системно висвітлені теоретичні засади дистанційного навчання англійського аргументативного письма майбутніх правознавців: вивчено стан досліджуваності проблеми; визначено жанри англійського аргументативного письма юристів та їх лінгвістичні особливості; досліджені теоретико-методичні аспекти дистанційного навчання англійського аргументативного письма студентів-юристів. Особливу увагу авторка приділяє методиці дистанційного формування умінь англійського аргументативного письма засобами LMS MOODLE. Сформульовано цілі та зміст навчання англійського аргументативного письма, теоретично обґрунтовано та розроблено підсистему вправ та завдань, створено дидактичну модель е-навчання англійського аргументативного письма майбутніх правознавців. У третьому розділі монографічного дослідження експериментально перевірено ефективність авторської методики та розроблено методичні рекомендації щодо е-навчання англійського аргументативного письма майбутніх правознавців засобами LMS MOODLE.
728772 R
    8

Мукан Наталія Василівна
Іноземна мова за професійним спрямуванням. Англійська мова для менеджерів [Текст] : підручник / [Н. В. Мукан, Л. П. Балацька, М. В. Гаврилюк та ін.] ; за ред. Н. В. Мукан ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 496 c. табл.,.

Анотація: Мета підручника – забезпечити вдосконалення навичок роботи з фаховою літературою та усного мовлення на теми, передбачені програмою Іноземна мова за професійним спрямуванням для студентів спеціальності "Менеджмент" закладів вищої освіти. Підручник складається з одинадцяти модулів, до складу яких входять тексти, аудіо- та відеоматеріали, тематичні словники, лексичні та лексико-граматичні вправи. Система лексико-граматичних вправ забезпечує швидке та ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахового усного та письмового спілкування, роботи з англомовною літературою.
728592 R
    9

Салата Оксана
Інформаційна конфронтація нацистської Німеччини та СРСР на окупованих територіях України (1941-1944) [Текст] : монографія / Оксана Салата; Львів-Торунь Ліга-Прес : 2020, . - 252 c. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Наукове дослідження присвячене розкриттю інформаційного протистояння нацистської Німеччини та СРСР на окупованих територіях України в роки Другої світової війни. Представлено інформаційну конфронтацію двох держав у вітчизняній та зарубіжній історіографії, розкрито основні принципи інформаційної політики нацистської Німеччини і Радянського Союзу; концепцію військово-політичної стратегії нацистської Німеччини щодо Східних окупованих територій. Автор показала найсучасніші, для того часу, механізми, засоби та методи поширення інформації серед населення, які були застосовані. Інформаційна політики держав стала важливим елементом міжнародної політики, тому її вивчення є актуальним і вкрай необхідним.
728596 R
   004


Сучасні тенденції розвитку системного програмування [Текст] : тези доп. наук.-практ. конф., 25-26 листоп. 2020 р. / [редкол.: Литвиненко О. Є., Кучеров Д. П., Артамонов Є. Б.] ; Національний авіаційний університет, Ф-т кібербезпеки, комп'ютерної та програмної інженерії; Київ [НАУ] : 2021, . - 56 c. іл.,.

Анотація: У доповідях розглянуті наукові, практичні та методичні питання системного програмування: розробка компонентних систем, систем штучного інтелекту, методи та алгоритми розподілу задач за рівнями реалізації та обчислювальними ресурсами, підвищення ефективності обміну інформацією та захисту даних в обчислювальних системах.
728594 R
   339

Мізюк Світлана Георгіївна
Міжнародні стратегії економічного розвитку [Текст] : навч. посібник / [С. Г. Мізюк, М. М. Андрієнко, Н. М. Грущинська та ін.] ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2021, . - 164 c. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Навчальний посібник укладений відповідно до навчальної та робочої навчальної програми з дисципліни «Міжнародні стратегії економічного розвитку». Видання містить основні теоретичні відомості, вказівки, до проведення практичних занять, питання для самоконтролю, тести, рекомендовану літературу.
728593 R
   63

Грановська Людмила Миколаївна
Наукові основи інституційного забезпечення розвитку зрошуваного землеробства [Текст] : монографія / [Л. М. Грановська, Р. А. Вожегова, О. М. Димов, Л. В. Бояркіна] ; НААН України, Інститут зрошуваного землеробства; [Херсон] Олді-плюс : 2020, . - 246 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 233-245.

Анотація: Монографія підготовлена в рамках виконання ПНД НААН на 2016–2020 рр. № 40 "Аграрна економіка", завдання 40.02.00.06Ф "Інституціональне забезпечення розвитку зрошуваного землеробства". В монографії розкрито теоретичні засади інституційних перетворень у вітчизняному зрошуваному землеробстві з урахуванням зарубіжного досвіду. Узагальнено науково-методологічні засади інституційного механізму розвитку водогосподарського комплексу як складової ефективності функціонування і розвитку зрошуваного землеробства. Науково обґрунтовано доцільність застосування інституціонального підходу в дослідженні процесів природокористування у зрошуваному землеробстві та обґрунтовано напрями удосконалення інституційного забезпечення розвитку зрошуваного землеробства, що забезпечить консолідацію фінансових ресурсів держави, територіальних громад та бізнесу для реалізації інноваційно-інвестиційних проєктів у галузі.
728581 R
    5

Гаєвський Ігор Володимирович
Механізми формування та реалізації державної екологічної політики в умовах сталого розвитку [Текст] : монографія / Ігор Гаєвський ; Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України; Київ [ЦП"КОМПРИНТ"] : 2020, . - 205 c. табл.,. Бібліогр.: с. 185-204.

Анотація: У монографії розкрито теоретико-методологічні засади дослідження екологічної політики держави в умовах сталого розвитку, ідентифіковано сутність екології. Розроблено концепцію обґрунтування екологічної політики держави як засіб переходу до екологічно сталого розвитку як інструментальної матриці, яка забезпечує поступальний розвиток життєдіяльності суспільства. Досліджено екологізацію державної політики як структурно-функціональний атрибут переходу до сталого розвитку. Розроблено оптимізаційні пріоритети реалізації державної екологічної політики України в умовах переходу до умов сталого розвитку. Розроблено критерії, які визначають гностичну необхідність запровадження оптимізаційної практики забезпечення стратегічного екологічного розвитку України. Систематизовано нормативно-правове забезпечення державної екологічної політики України як оптимізаційний механізм її реалізації в умовах сталого розвитку.
728582 R
   35

Терещенко Микола Миколайович
Взаємодія державного та громадського контролю як інструмент реалізації публічного управління [Текст] : монографія / Микола Терещенко ; Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України; Київ [ЦП"КОМПРИНТ"] : 2020, . - 191 c. Бібліогр.: с. 167-190.

Анотація: У монографії розкрито теоретико-методологічні засади дослідження механізмів взаємодії громадського та державного контролю як інструменту реалізації публічного управління, сутність державного контролю як інструменту фіксування відповідності цілей прийнятих рішень дій; показано результативність впливу контролю на ресурсний потенціал стабільності й збалансованості функціонування системи публічного управління. Здійснено структурно-функціональний аналіз взаємодії державного та громадського контролю як інструменту реалізації публічного управління. Класифіковано основні ознаки громадського контролю. Досліджено функціональний вплив громадського контролю на реалізацію державного контролю як інструменту забезпечення відкритості органів публічної влади; запропоновано поліцентричну модель багатофункціонального контролю у сфері публічного управління. Артикульовано проблему подвійного контролю громадськості за реалізацією громадського контролю та держави за реалізацією державного контролю.
728583 R
   34

Постулін Олександр Сергійович
Механізми регулювання земельних відносин в умовах кризи [Текст] : монографія / Олександр Постулін ; Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України; "Компринт"] [ЦП : 2020, . - 184 c. Бібліогр.: с. 163-183.

Анотація: У монографії розкрито теоретико-методологічні засади дослідження механізмів регулювання земельних відносин в умовах кризи. Охарактеризовано державне регулювання земельних відносин як цілеспрямовану координацію й організуючий вплив на процеси формування земельних відносин. Розкрито функціональну роль держави у сфері регулювання земельних відносин в умовах кризи як структурну умову збалансування стабільності ринку землі. Систематизовано технологічні принципи її функціонування. Конкретизовано стратегічно-технологічну роль держави в процесах локалізації виникнення та поширення кризи. Охарактеризовано показники функціональної результативності державної політики регулювання земельних відносин в умовах кризи. Розроблено функціональну методологію реалізації управління кризовими ситуаціями.
t=3.5519759654999