Нові надходження книжкових видань
22 лютого 2021 - 28 лютого 2021

728562 R
   001

Костін Юрій Дмитрович
Теорія і методологія наукових досліджень [Текст] : навч. посібник для студ. (магістрів) усіх форм навчання / Ю. Д. Костін, Т. В. Полозова, І. А. Шейко, Д. Ю. Костін ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2021, . - 153 c. Бібліогр.: с. 152.

Анотація: Навчальний посібник присвячено проблемам методології наукового пізнання, в тому числі класифікації способів і методів, які є специфічними для науки. Докладно розглянуто методи аналізу існуючого знання й методи наукового дослідження в економіці.
728561 R
   34

Панченко Максим Вадимович
Теорія забезпечення гідної праці державних службовців України [Текст] : монографія / М. В. Панченко; Харків [ПромАрт] : 2019, . - 440 c. Бібліогр.: с. 382-439 та у виносках.

Анотація: Монографію присвячено формуванню теоретичних засад функціонування правового механізму забезпечення гідної праці державних службовців України у сучасних умовах. У науковій праці розроблено узагальнене наукове розуміння концепції гідної праці держслужбовців та критеріїв цієї праці, комплексно викладено концептуальну сутність правового механізму забезпечення гідної праці держслужбовців і особливостей його функціонування. Уточнено роль органів виконавчої влади, судових органів і системи соціального партнерства у вказаному правовому механізмі. Особлива увага приділена виявленню загальних актуальних проблем забезпечення гідної праці на державній службі та формуванню низки авторських пропозицій стосовно вирішення цих проблем у процесі триваючої реформи національного трудового законодавства.
728560 R
   51

Александров Евгений Евгеньевич
Основы современной теории управления [Текст] : учеб. пособие / Е. Е. Александров, Т. Е. Александрова, В. П. Северин ; Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"; Харьков ХНАДУ : 2019, . - 324 c. граф.,. рис.,. Библиогр.: с. 317-323.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто основні положення сучасної теорії керування складними технічними об'єктами, заснованої на побудові функції Ляпунова замкненої системи керування з подальшим її аналізом і оптимізацією.
728559 R
    665

Пиріг Ян Іванович
Методи оцінки адгезії та когезії бітумних в'яжучих [Текст] : монографія / Пиріг Я. І., Галкін А. В. ; за заг. ред. В. О. Золотарьова ; Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т; Харків [ХНАДУ] : 2019, . - 224 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 204-223 .

Анотація: В роботі приведено аналіз методів оцінювання фундаментальних властивостей бітумних в'яжучих – адгезії та когезії. Виконаний аналіз – як умов проведення випробувань, так і необхідного обладнання – дозволяє обирати найбільш придатний метод оцінювання необхідного показника якості в залежності від подальших експлуатаційних умов роботи в'яжучого. Авторами показано розвиток методів, як на прикладі вдосконалення існуючих методик, так і на прикладі розроблених кафедрою ТДБМ методів оцінювання в'яжучих.
728558 R
   51

Александров Євген Євгенійович
Підвищення технічних та ергономічних характеристик рухомих об'єктів військового призначення [Текст] : монографія / Є. Є. Александров, Т. Є. Александрова, Ю. С. Овчаренко ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Харків ХНАДУ : 2019, . - 175 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 161-171.

Анотація: Розглянута методика параметричного синтезу систем стабілізації об'єктів військового призначення – танкових гармат, космічних ступенів ракет-носіїв, напрямку руху армійських автомобілів. Не менш важливими є висновки авторів щодо необхідності науково-технічного супроводження ергономічної відповідності людино-машинних взаємозв'язків на робочих місцях рухомих об'єктів військового призначення в процесі вирішення поставлених задач.
728557 R
   61

Полянський О. С.
Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посібник / [О. С. Полянський, М. М. Кірієнко, В. І. Д'яконов та ін.] ; Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка; . - c. Бібліогр.: с.315-317 . - Термінол. словник.: с. 285-314.

Анотація: У посібнику розглядається система правового забезпечення життєдіяльності людини, система "людина – техніка – середовище", у ній висвітлено наукові основи безпеки життєдіяльності, питання забезпечення безпечної життєдіяльності, долікарської допомоги, проаналізовано причини небезпек та шляхи їх уникнення, акцентовано увагу на одній з найнебезпечніших суспільно-політичних проблем сьогодення – тероризмі. Посібник містить багато корисних порад при виникненні різного роду надзвичайних ситуацій як у природних умовах так і у побуті, також представлено пакет тестів з питань безпеки життєдіяльності.
728556 R
   627

Абдулгазіс Азіз Умерович
Динаміка колеса автомобіля [Текст] : монографія / [А У. Абдулгазіс, Д. В. Абрамов, М. П. Артьомов та ін.] ; за ред. Подригало М. А., Полянського О. С. ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Харків [ХНАДУ] : 2019, . - 200 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 191-199.

Анотація: У монографії представлено матеріали досліджень, пов'язаних з динамікою колеса автомобіля. Запропоновано методи оцінки динамічного та кінематичного радіусів колеса. Розглянуто різні режими навантаження колеса. Створено просторову модель напруженого стану шини.
728555 R
   624

Гезенцвей Ефим Исаакович
Современные методы расчёта зданий и сооружений металлургического и горнообогатительного производства с интенсивными источниками тепла [Текст] : [монография] / Гезенцвей Е. И., Олевский В. И., Олевский А. В. ; ГВУЗ "Украинский гос. химико-технологический ун-т"; Киев Сталь : 2020, . - 131 c. граф.,. a-цв. ил. табл.,. Библиогр.: с. 129-130.

Анотація: Розглянуто особливості застосування математичних методів при моделюванні міцності, малоциклової втоми, зносостійкості металургійних споруд, а також складного вихрового руху повітряних мас і тепломасообміну при аерації приміщень ливарного двору і обжигового цеху з урахуванням інтенсивного теплового впливу металургійних машин. Методи включають як нові підходи (сітковий метод, спеціалізовані програмні системи), так і традиційні, прийняті в промисловому будівництві. Побудовані моделі істотно підвищують якість розрахунку розглянутих споруд, що дозволяє визначити найбільш прийнятні і найбільш несприятливі поєднання їх параметрів.
728554 R
   338

Савенко Ігор Іванович
Продовольча безпека як пріоритет агропромислової політики України [Текст] : монографія / [І. І. Савенко, І. О. Седікова, О. Д. Бренер та ін.] ; Одеська національна академія харчових технологій; Харків ПромАрт : 2019, . - 264 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: У монографії висвітлено теоретичні, методологічні та практичні питання продовольчої безпеки як пріоритетного напряму агропромислової політики України. Наведено дані про стан внутрішніх і зовнішніх загроз продовольчої безпеки багатьох країн світу, в тому числі України. Приділено увагу методам дослідження і критеріям оцінки продовольчої безпеки, надано рекомендації щодо вирішення цієї проблеми.
728553 R
   34

Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна
Корпоративні спори: правові позиції Верховного Суду та коментарі науковців [Текст] : [І. В. Спасибо-Фатєєва, Г. О. Вронська, О. В. Печений та ін.] ; за заг. ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої ; Національний юридичний університет України імені Ярослава Мудрого; Харків [ЕКУС] : 2019, . - 280 c. Бібліогр. у виносках.

Анотація: У цьому виданні зібрані приклади проблемних корпоративних спорів, які розв'язували суди в 2018–2019 роках, з наданням інформації про відповідні кейси. Це видання є продовженням аналізу судової практики з корпоративних спорів, виданого в 2018 р. "Корпоративні спори: комент. суд. практики / [І. В. Спасибо-Фатєєва, В. І. Крат, Н. Ю. Філатова та ін.] ; за заг. ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків : Право, 2018. 288 с.". Судова практика зібрана та проаналізована суддями Верховного Суду з висловленням принципових позицій з різних питань. Завдяки ним та їх коментарям, наданим науковцями, читач може зробити власні висновки щодо аргументації та застосовуваних підходів, які склалися в судовій практиці при вирішенні справ з корпоративних спорів.
t=3.4760339260101