Нові надходження книжкових видань
15 лютого 2021 - 21 лютого 2021

728184 B
   004

Глибовець А. М.
Агентно-базовані програмні системи пошуку та аналізу інформації [Текст] : [монографія] / Глибовець А. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія"; дім Вид. : 2019, . - 284 c. іл.,. Бібліогр.: с. 262-274.

Анотація: У монографії висвітлено дослідження розв'язку проблеми підвищення якості пошукових систем шляхом розробки комплексного підходу до пошуку, аналізу та обробки інформації в мережі Інтернет, зокрема представленої української мовою в колекціях наукових матеріалів і судженнях (висловлюваннях) користувачів соціальних мереж (СМ), а також вибір моделей, архітектурних і технологічних рішень для реалізації ефективного програмного прототипу обробки великих обсягів інформації в реальному часі з акцентом на використання агентного підходу й удосконалення відповідного математичного забезпечення створенням багатофункціональної моделі інтелектуальної мультиагентної системи пошуку наукових матеріалів українською мовою із соціальним складником. Об'єктом дослідження є пошук та аналіз даних у Світовій павутині (WWW). Предметом дослідження є агентне моделювання, методи машинного навчання та статистичної обробки великих обсягів даних, методи онтологічного аналізу й моделі створення гнучких архітектур програмних систем, технології аналізу висловлювань користувачів соціальних мереж та програмний інструментарій обробки великих обсягів даних на базі агентного моделювання. Вибір методів дослідження зумовлений сучасним станом технологій інтелектуальної обробки текстової інформації великої розмірності. Ефективність запропонованих підходів продемонстровано на прикладах програмних систем.
728183 B
   52


Anomalous phenomena: methodology and practice of research [Текст] : issue of scientific articles / Bilyk A. S. (chief edit. et al ; Ministry of education and sciece of Ukraine, Knowledge society of Ukraine, Aerospace society of Ukraine, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic institute", Ukrainian scientific research center for fnflyses of anomalies "ZOND"; of Knowledge : 2020, . - 211 c. іл.,. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Збірник наукових праць "Аномальні явища: методологія і практика досліджень" є офіційним науковим виданням, що публікується УНДЦА "Зонд" раз на 5 років як підсумок діяльності та результатів вивчення феноменів в Україні та світі. У збірнику представлено наукові статті, що відображають сучасний стан вивчення та розуміння ролі аномальних явищ у формуванні існуючої картини Світу. Послідовно наведені теорія, методика та практичні аспекти досліджень аномальних явищ, що отримані у результаті 15-річної роботи Українського науково-дослідного Центру вивчення аномалій "Зонд", а також на основі провідного закордонного досвіду.
728165 B
   35

Фоменко Олександр Якович
Правила дорожнього руху України [Текст] : автошкола : коментар у малюнках / О. Я. Фоменко, Б. Л. Раціборинський, В. Є. Гусар ; Кабінет Міністрів України, Головний сервісний центр МВС України; Київ УКРСПЕЦВИДАВ : 2021, . - 112 c. кол.,. іл.

Анотація: Посібник містить детальні ілюстровані пояснення до чинних правил дорожнього руху України (зі змінами і доповненнями, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України), які допоможуть краще засвоїти матеріал і ефективно застосовувати його на практиці. Органічна єдність офіційного тексту ПДР і коментарів у малюнках полегшить вивчення ПДР, що своєю чергою дозволить водію краще орієнтуватися в реальних дорожніх ситуаціях, швидко і правильно приймати рішення. Видання доповнене необхідними для водіїв додатками: "Дорожні знаки", "Дорожня розмітка" (коментар у малюнках), "Сигнали регулювальника" (пояснення), "Дії водія при ДТП (алгоритм)", "Відповідальність за порушення та злочини у сфері безпеки дорожнього руху (нові штрафи)", "Основи автотранспортного права". Відеододаток "Дорожні знаки та розмітка" можна завантажити за QR-кодом на обкладинці. Використовуючи його, можна швидко та легко вивчити значення і застосування дорожніх знаків та розмітки.
728163 B
   656

Панарін Євгеній Володимирович
Підручник водія. Повний курс теоретичних знань відповідно до типової навчальної програми автошкіл [Текст] : навч. посібник / [Є. В. Панарін, О. Є. Панарін, Д. Є. Панарін А. Ю. Барінова]; Київ УКРСПЕЦВИДАВ : 2020, . - 144 c. іл.,. Бібліогр.: с. 144.

Анотація: У навчальному посібнику подано повний курс навчання відповідно до Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 229 від 02.03.2010. Розглянуто будову і технічне обслуговування транспортного засобу, основи керування та вимоги безпеки дорожнього руху. Також викладено порядок організації та надання домедичної допомоги потерпілим у ДТП, основи автотранспортного права, основи психофізіології та етики поведінки водія. Окремо наведено опис дій водія в разі ДТП. Містить безкоштовні електронні додатки.
728162 B
   004

Мартін Роберт Сесіл
Чистий код: створення і рефакторинг за допомогою Agile [Текст] : [науково-популярне вид.] / Роберт С. Мартін ; [перекл. з англ. Ігоря Бондаря-Терещенка]; "Ранок", Вид-во : 2021, . - 448 c. іл.,. Бібліогр. в кінці розд.. - Алф.-Предм. покажч.: с. 441-446.

Анотація: Роберт Мартін, також відомий як дядечко Боб, – знакова постать у світі розробки ПЗ, блискучий професіонал, міжнародний консультант, один із тих, хто створив у 2001 році всесвітньо відомий Agile-маніфест. "Чистий код" – мабуть, найвідоміша й найпопулярніша книжка цього автора. Навіть поганий програмний код може працювати. Однак якщо він не є "чистим", це заважатиме розвитку проєкту, відтягуючи значні ресурси на його підтримку та "приборкання". Книжка Р. Мартіна присвячена саме гарному програмуванню і насичена реальними прикладами коду. Із нею ви навчитеся відрізняти хороший код від поганого, дізнаєтеся, як писати гарний код і як перетворити поганий код на по-справжньому чистий. Автор наводить принципи, патерни і прийоми написання чистого коду, практичні сценарії зростаючої складності, перелік евристичних правил і "запахів коду". Загалом це першокласна база знань і прикладів, що описують хід нашої думки в процесі читання, написання та чищення коду.
728161 B
   53

Керролл Шон
Частинка на краю Всесвіту. Як полювання на Гіггсів бозон веде нас до початку Нового Світу [Текст] : [науково-популярне вид.] / Шон Керролл ; [пер. з англ. Святослава Михаця]; Фабула, Вид-во : 2019, . - 304 c. іл.,. Бібліогр.: с. 283-289. - Алф. покажч.: с. 292-303.

Анотація: Шон Керролл – фізик Каліфорнійського технологічного інституту й визнаний науковий письменник – розкриває таємниці ідей, пошуків та чудес, що підштовхнули до відкриття бозона Гіґґса. Це фундаментальна частинка, яку не можна спостерігати безпосередньо, але існування якої можна припустити завдяки непрямим свідченням у прискорювачі з високими енергіями. Книжка також описує бозон Гіґґса в контексті фізики елементарних частинок, яку Керролл прекрасно роз'яснює, вдаючись до багатьох метафор із повсякденного досвіду, щоб додати певної конкретності дуже абстрактним поняттям. Йото стилю притаманне почуття гумору й вміння зацікавити читача.
728046 R
   54

Пивоваренко Василь Георгійович
Механізми органічних реакцій у розчинах [Текст] : навч. посібник / В. Г. Пивоваренко ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Київський ВПЦ : 2019, . - 304 c. іл.,. Бібліогр.: с. 290 та наприкінці тем. - Предм. покажч.: с. 291-298.

Анотація: Теорію взаємодії органічних сполук подано в адаптованому для бакалаврів стилі. В окремих розділах наведено механізми реакцій гетеролітичного, гомолітичного та перициклічного типів під впливом температури, ультразвуку, мікрохвиль і світла. Розглянуто актуальні механізми металокаталізу при утворенні С–С, С–N і С–О зв'язків, із достатньою кількістю прикладів практичного виконання синтезів.
728044 R
   53

Жданов Валерій Іванович
Вибрані питання космічної газодинаміки [Текст] : монографія / В. І. Жданов, Б. І. Гнатик, Р. Б. Гнатик ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Київський ВПЦ : 2020, . - 189 c. граф.,. Бібліогр.: с. 177-185.

Анотація: Викладено основні положення космічної газодинаміки та релятивістської гідродинаміки. Подано методи дослідження релятивістських рухів суцільного середовища, зокрема, гідродинамічних течій з ударними хвилями, які можуть бути застосовані в дослідженнях вибухових явищ навколо компактних астрофізичних об'єктів. Розглянуто гідродинамічні аспекти таких астрофізичних явищ, як динаміка космічної плазми у процесах з експериментальним енерговиділенням і генерацією ударних хвиль, розраховано спостережувані вияви ударно-хвильових процесів.
728173 B
   332

Жук П. В.
Оцінювання екологічної безпеки як складової якості життя в українсько-польському прикордонні: субрегіональний рівень [Текст] : наук. вид. / [Жук П. В., Куліш І. А., Мищишин І. Р. ; за ред. Кравціва В. С.] ; НАН України, ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України; регіональних [Ін-т : 2020, . - 31 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Узагальнено результати опрацювань наявних теоретико-аналітичних матеріалів щодо вимірювання якості життя та запропоновано адаптовані до системи офіційної статистики України та Польщі методичні прийоми з оцінювання екологічної безпеки як складової якості життя мешканців територіальних громад субрегіонів українсько-польського прикордоння. Наведено результати апробації методичних рекомендацій з висвітленням суб’єктивних й отриманих на основі кількісних показників об’єктивних оцінок екологічної складової якості життя у транскордонних субрегіонах.
t=3.4648640155792