Нові надходження книжкових видань
15 лютого 2021 - 21 лютого 2021

728354 R
   629.3

Криволапчук Володимир Олексійович
Випробування транспортних засобів: теоретичні основи, типові програма та методики [Текст] : монографія / [упоряд.: В. О. Криволапчук, М. Г. Вербенський, Д. В. Смерницький та ін.] ; МВС України, Державний науково-дослідний інститут; Людмила"] ["Видавництво : 2019, . - 270 c. граф.,. табл.,.

Анотація: У монографії проаналізовані та наведені традиційні підходи до розробки і постановки на виробництво транспортних засобів спеціального призначення, особливості механізму постачання і виготовлення продукції промисловими підприємствами України за державним оборонним замовленням, за власні кошти таких підприємств або кошти іноземної держави, а також військової техніки іноземного виробництва для сектору безпеки та оборони в умовах особливого періоду. Сформовані вимоги до системи випробувань та розроблені типова програма і методики проведення державних або приймальних випробувань новостворених чи модернізованих транспортних засобів спеціального призначення.
728351 R
   63

Гриник Ігор Володимирович
Методологічні аспекти оцінювання генотипів обліпихи крушиноподібної за еколого-адаптивними показниками для пріоритетних напрямів селекції [Текст] : монографія / І. В. Гринник, В. В. Москалець, Т. З. Москалець ; Нац. акад. аграрних наук України, Інститут садівництва; наука Аграрна : 2020, . - 176 c. граф.,. табл.,. фот.,. кол. Бібліогр.: с. 160-165.

Анотація: Розкрито методологічні аспекти з питань оцінювання генотипів обліпихи крушиноподібної за еколого-адаптивних генотипів та оцінювання селекційного матеріалу обліпихи крушиноподібної за стійкістю до несприятливих екологічних чинників довкілля. Наведено результати оцінювання нових форм обліпихи крушиноподібної Інституту садівництва НААН за господарсько-цінними показниками. Розглянуто елементи агротехнології вирощування, догляду та способи розмноження селекційного матеріалу обліпихи крушиноподібної.
728400 R
   63

Присяжнюк Л. М
Добір генотипів для мас-селекції кукурудзи на підвищений вміст каротиноїдів [Текст] : наук.-метод. рекомендації / Присяжнюк Л. М., Гончаров Ю. О., Максімова Л. Г. [та ін.] ; Мінекономрозвитку та сільського госп-ва, Український ін-т експертизи сортів рослин , ТОВ "НДІ аграрного бізнесу"; "ТВОРИ" ТОВ : 2020, . - 19 c. табл.,. Бібліогр.: с. 17-18.

Анотація: В методичних рекомендаціях представлено результати досліджень, проведених в Українському інституті експертизи сортів рослин спільно з ТОВ "Науково-дослідний інститут аграрного бізнесу". Авторами запропоновано функціональні маркери для визначення алельного стану ключових генів каротиногенезу у кукурудзи з метою їхньої ідентифікації та добору вихідного селекційного матеріалу для МАС-селекції на підвищений уміст каротиноїдів у зерні кукурудзи.
728188 B
   34


Юридичні науки [Текст] : зб. наук. пр. / голова РВР Наталія І. Чухрай; Львів. Вид-во : 2020, . - 300 c. Бібліогр. наприкінці ст..
728185 B
   51


Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна [Текст] : [зб. наук. пр.] / МОН України; імені [ХНУ : 2020, . - 50 c. граф.,. c-портр. табл.,. Бібліогр. наприкінці ст..

Анотація: До Віснику включено статті з математичного аналізу, математичної фізики, диференціальних рівнянь, математичної теорії керування та механіки, які містять нові теоретичні результати у зазначених галузях і мають прикладне значення.
t=1.1722648143768