Нові надходження книжкових видань
15 лютого 2021 - 21 лютого 2021

728184 B
   004

Глибовець А. М.
Агентно-базовані програмні системи пошуку та аналізу інформації [Текст] : [монографія] / Глибовець А. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія"; дім Вид. : 2019, . - 284 c. іл.,. Бібліогр.: с. 262-274.

Анотація: У монографії висвітлено дослідження розв'язку проблеми підвищення якості пошукових систем шляхом розробки комплексного підходу до пошуку, аналізу та обробки інформації в мережі Інтернет, зокрема представленої української мовою в колекціях наукових матеріалів і судженнях (висловлюваннях) користувачів соціальних мереж (СМ), а також вибір моделей, архітектурних і технологічних рішень для реалізації ефективного програмного прототипу обробки великих обсягів інформації в реальному часі з акцентом на використання агентного підходу й удосконалення відповідного математичного забезпечення створенням багатофункціональної моделі інтелектуальної мультиагентної системи пошуку наукових матеріалів українською мовою із соціальним складником. Об'єктом дослідження є пошук та аналіз даних у Світовій павутині (WWW). Предметом дослідження є агентне моделювання, методи машинного навчання та статистичної обробки великих обсягів даних, методи онтологічного аналізу й моделі створення гнучких архітектур програмних систем, технології аналізу висловлювань користувачів соціальних мереж та програмний інструментарій обробки великих обсягів даних на базі агентного моделювання. Вибір методів дослідження зумовлений сучасним станом технологій інтелектуальної обробки текстової інформації великої розмірності. Ефективність запропонованих підходів продемонстровано на прикладах програмних систем.
728183 B
   52


Anomalous phenomena: methodology and practice of research [Текст] : issue of scientific articles / Bilyk A. S. (chief edit. et al ; Ministry of education and sciece of Ukraine, Knowledge society of Ukraine, Aerospace society of Ukraine, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic institute", Ukrainian scientific research center for fnflyses of anomalies "ZOND"; of Knowledge : 2020, . - 211 c. іл.,. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Збірник наукових праць "Аномальні явища: методологія і практика досліджень" є офіційним науковим виданням, що публікується УНДЦА "Зонд" раз на 5 років як підсумок діяльності та результатів вивчення феноменів в Україні та світі. У збірнику представлено наукові статті, що відображають сучасний стан вивчення та розуміння ролі аномальних явищ у формуванні існуючої картини Світу. Послідовно наведені теорія, методика та практичні аспекти досліджень аномальних явищ, що отримані у результаті 15-річної роботи Українського науково-дослідного Центру вивчення аномалій "Зонд", а також на основі провідного закордонного досвіду.
t=0.6730649471283