Нові надходження книжкових видань
15 лютого 2021 - 21 лютого 2021

728046 R
   54

Пивоваренко Василь Георгійович
Механізми органічних реакцій у розчинах [Текст] : навч. посібник / В. Г. Пивоваренко ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Київський ВПЦ : 2019, . - 304 c. іл.,. Бібліогр.: с. 290 та наприкінці тем. - Предм. покажч.: с. 291-298.

Анотація: Теорію взаємодії органічних сполук подано в адаптованому для бакалаврів стилі. В окремих розділах наведено механізми реакцій гетеролітичного, гомолітичного та перициклічного типів під впливом температури, ультразвуку, мікрохвиль і світла. Розглянуто актуальні механізми металокаталізу при утворенні С–С, С–N і С–О зв'язків, із достатньою кількістю прикладів практичного виконання синтезів.
728044 R
   53

Жданов Валерій Іванович
Вибрані питання космічної газодинаміки [Текст] : монографія / В. І. Жданов, Б. І. Гнатик, Р. Б. Гнатик ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Київський ВПЦ : 2020, . - 189 c. граф.,. Бібліогр.: с. 177-185.

Анотація: Викладено основні положення космічної газодинаміки та релятивістської гідродинаміки. Подано методи дослідження релятивістських рухів суцільного середовища, зокрема, гідродинамічних течій з ударними хвилями, які можуть бути застосовані в дослідженнях вибухових явищ навколо компактних астрофізичних об'єктів. Розглянуто гідродинамічні аспекти таких астрофізичних явищ, як динаміка космічної плазми у процесах з експериментальним енерговиділенням і генерацією ударних хвиль, розраховано спостережувані вияви ударно-хвильових процесів.
t=0.79159998893738