Нові надходження книжкових видань
15 лютого 2021 - 21 лютого 2021

728173 B
   332

Жук П. В.
Оцінювання екологічної безпеки як складової якості життя в українсько-польському прикордонні: субрегіональний рівень [Текст] : наук. вид. / [Жук П. В., Куліш І. А., Мищишин І. Р. ; за ред. Кравціва В. С.] ; НАН України, ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України; регіональних [Ін-т : 2020, . - 31 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Узагальнено результати опрацювань наявних теоретико-аналітичних матеріалів щодо вимірювання якості життя та запропоновано адаптовані до системи офіційної статистики України та Польщі методичні прийоми з оцінювання екологічної безпеки як складової якості життя мешканців територіальних громад субрегіонів українсько-польського прикордоння. Наведено результати апробації методичних рекомендацій з висвітленням суб’єктивних й отриманих на основі кількісних показників об’єктивних оцінок екологічної складової якості життя у транскордонних субрегіонах.
t=0.54394292831421