Нові надходження книжкових видань
15 лютого 2021 - 21 лютого 2021

730914 R
   32

Кармазіна Марія
Регіональні політичні еліти в Україні: особливості формування, цінності та ідентичності (кінець 1991-2019 рр.) [Текст] : монографія / Марія Кармазіна, Тетяна Бевз, Микола Горбатюк, Оксана Зорич ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса; імені [ІПіЕНД : 2020, . - 264 c. табл.,. Бiблiогр. у виносках.
t=0.09674596786499