Нові надходження книжкових видань
01 лютого 2021 - 07 лютого 2021

728165 B
   35

Фоменко Олександр Якович
Правила дорожнього руху України [Текст] : автошкола : коментар у малюнках / О. Я. Фоменко, Б. Л. Раціборинський, В. Є. Гусар ; Кабінет Міністрів України, Головний сервісний центр МВС України; Київ УКРСПЕЦВИДАВ : 2021, . - 112 c. кол.,. іл.

Анотація: Посібник містить детальні ілюстровані пояснення до чинних правил дорожнього руху України (зі змінами і доповненнями, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України), які допоможуть краще засвоїти матеріал і ефективно застосовувати його на практиці. Органічна єдність офіційного тексту ПДР і коментарів у малюнках полегшить вивчення ПДР, що своєю чергою дозволить водію краще орієнтуватися в реальних дорожніх ситуаціях, швидко і правильно приймати рішення. Видання доповнене необхідними для водіїв додатками: "Дорожні знаки", "Дорожня розмітка" (коментар у малюнках), "Сигнали регулювальника" (пояснення), "Дії водія при ДТП (алгоритм)", "Відповідальність за порушення та злочини у сфері безпеки дорожнього руху (нові штрафи)", "Основи автотранспортного права". Відеододаток "Дорожні знаки та розмітка" можна завантажити за QR-кодом на обкладинці. Використовуючи його, можна швидко та легко вивчити значення і застосування дорожніх знаків та розмітки.
728163 B
   656

Панарін Євгеній Володимирович
Підручник водія. Повний курс теоретичних знань відповідно до типової навчальної програми автошкіл [Текст] : навч. посібник / [Є. В. Панарін, О. Є. Панарін, Д. Є. Панарін А. Ю. Барінова]; Київ УКРСПЕЦВИДАВ : 2020, . - 144 c. іл.,. Бібліогр.: с. 144.

Анотація: У навчальному посібнику подано повний курс навчання відповідно до Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 229 від 02.03.2010. Розглянуто будову і технічне обслуговування транспортного засобу, основи керування та вимоги безпеки дорожнього руху. Також викладено порядок організації та надання домедичної допомоги потерпілим у ДТП, основи автотранспортного права, основи психофізіології та етики поведінки водія. Окремо наведено опис дій водія в разі ДТП. Містить безкоштовні електронні додатки.
728162 B
   004

Мартін Роберт Сесіл
Чистий код: створення і рефакторинг за допомогою Agile [Текст] : [науково-популярне вид.] / Роберт С. Мартін ; [перекл. з англ. Ігоря Бондаря-Терещенка]; "Ранок", Вид-во : 2021, . - 448 c. іл.,. Бібліогр. в кінці розд.. - Алф.-Предм. покажч.: с. 441-446.

Анотація: Роберт Мартін, також відомий як дядечко Боб, – знакова постать у світі розробки ПЗ, блискучий професіонал, міжнародний консультант, один із тих, хто створив у 2001 році всесвітньо відомий Agile-маніфест. "Чистий код" – мабуть, найвідоміша й найпопулярніша книжка цього автора. Навіть поганий програмний код може працювати. Однак якщо він не є "чистим", це заважатиме розвитку проєкту, відтягуючи значні ресурси на його підтримку та "приборкання". Книжка Р. Мартіна присвячена саме гарному програмуванню і насичена реальними прикладами коду. Із нею ви навчитеся відрізняти хороший код від поганого, дізнаєтеся, як писати гарний код і як перетворити поганий код на по-справжньому чистий. Автор наводить принципи, патерни і прийоми написання чистого коду, практичні сценарії зростаючої складності, перелік евристичних правил і "запахів коду". Загалом це першокласна база знань і прикладів, що описують хід нашої думки в процесі читання, написання та чищення коду.
728161 B
   53

Керролл Шон
Частинка на краю Всесвіту. Як полювання на Гіггсів бозон веде нас до початку Нового Світу [Текст] : [науково-популярне вид.] / Шон Керролл ; [пер. з англ. Святослава Михаця]; Фабула, Вид-во : 2019, . - 304 c. іл.,. Бібліогр.: с. 283-289. - Алф. покажч.: с. 292-303.

Анотація: Шон Керролл – фізик Каліфорнійського технологічного інституту й визнаний науковий письменник – розкриває таємниці ідей, пошуків та чудес, що підштовхнули до відкриття бозона Гіґґса. Це фундаментальна частинка, яку не можна спостерігати безпосередньо, але існування якої можна припустити завдяки непрямим свідченням у прискорювачі з високими енергіями. Книжка також описує бозон Гіґґса в контексті фізики елементарних частинок, яку Керролл прекрасно роз'яснює, вдаючись до багатьох метафор із повсякденного досвіду, щоб додати певної конкретності дуже абстрактним поняттям. Йото стилю притаманне почуття гумору й вміння зацікавити читача.
728010 R
   004


Міжнародна науково-технічна конференція "Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу" [Текст] : тези доп., 20-21 жовтня 2020 року / НАН України, Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібернетики, комп'ютерної та програмної інженерії ; [редкол.: Литвиненко О. Є., Ланде Д. В., Додонов О. Г.. Яценко В. О.]; Київ [НАУ] : 2020, . - 32 c. а-іл. Бібліогр. наприкінці ст..

Анотація: Збірник містить тези доповідей, які були представлені на конференції "Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу". В доповідях розглянуто дослідження аналізу, принципів комп'ютерних технологій лінгвістичного аналізу, принципів побудови інтелектуальних мовно-інформаційних та пошукових систем, методів формалізації та обробки знань, обмін досвідом їх застосування в науці та освіті.
728009 R
   629,7

Габріелова Тетяна Юріївна
Авіаційні вантажні перевезення [Текст] : методичні рекомендації до виконання курсового проєкту для студ. спец. 275 "Транспортні технології (на повітряному транспорті) / [уклад.: Т. Ю. Габріелова, В. Ю. Іваннікова, І. В. Борець, Д. В. Мединський] ; Національний авіаційний ун-т; Київ [НАУ] : 2020, . - 48 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 42.

Анотація: Містять завдання до курсового проєкту з дисципліни "Авіаційні вантажні перевезення", вимоги до оформлення та рекомендації до його виконання, а також список літератури.
728008 R
   339

Станіславик Олена В'ячеславівна
Теоретико-методологічні засади забезпечення конкурентоспроможності промислового комплексу національної економіки [Текст] : монографія / О. В. Станіславик ; Міжнародний наук.-техн. ун-т імені акад. Юрія Бугая; [Херсон] Олді-плюс : 2020, . - 376 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 337-359 .

Анотація: У монографії розглянуто: теоретико-методологічні засади процесу забезпечення конкурентоспроможності промислового комплексу національної економіки; аналітичне дослідження розвитку галузі та оцінка стану конкурентного середовища промислового комплексу; методичне забезпечення структурних перетворень у контексті конкурентоспроможності промислового комплексу; організаційно-методичний супровід процесів перетворень і забезпечення конкурентоспроможності промислового комплексу; концептуальна підтримка конкурентоспроможності промислового комплексу національної економіки.
728007 R
   008


Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 листоп. 2020 р.) / Мінкульт України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: В. М. Шейко, О. В. Гончар, Ю. І. Лошков та ін.]; Харків ХДАК : 2020, . - 439 c. граф.,. табл.,. 300
728006 R
   332

Новаковська Ірина Олексіївна
Екологобезпечне використання земель авіаційного транспорту [Текст] : монографія / І. О. Новаковська. Л. Р. Скрипник ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2020, . - 212 c. граф.,. рис.,. табл.,. фот.,.

Анотація: Досліджено методологічні засади еколого-економічної оцінки обмежень у використанні земель авіаційного транспорту в контексті взаємопов'язаного функціонування авіаційно-транспортної інфраструктури та положень Європейських проєктів з метою забезпечення збалансованості показників. Обґрунтовано напрями мінімізації небезпечного впливу на населення шляхом впровадження відповідних заходів територіального зонування навколо аеропортів, зокрема приаеродромних територій. Пропонуються економічні показники ефективності землекористування авіаційного транспорту з використанням методології ІСАО та основних складових частин характеристики земельних ділянок при проведенні нормативної грошової й експертної грошової оцінки землі. Планування та регулювання сумісноналагодженої системи ефективного землекористування розглядається з одночасним удосконаленням класифікації земель авіаційного транспорту, поділу їх на відповідні групи об'єктів і запровадженням резервування земельних ділянок для комплексного розвитку приаеродромної інфраструктури. Запропоновано нормативно-правове закріплення напрямів політики екологобезпечного використання земель авіаційного транспорту та удосконалення чинного законодавства.
728005 R
   15

Ковтун Олена Віталіївна
Англо-український українсько-англійський навчальний словник-мінімум психологічних термінів [Текст] : словник для студ. спец. 053 "Психологія" / [уклад.: О. В. Ковтун, Л. В. Помиткіна, Н. Ш. Хайдарі та ін.] ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2020, . - 132 c. табл.,. Бібліогр.: с. 130.

Анотація: Англо-український та українсько-англійський навчальний словник-мінімум психологічних термінів складений за тематикою навчальних дисциплін «Фахова іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)». Словник містить необхідний термінологічний базис англомовних професійних термінів психологічного спрямування та їх відповідники українською мовою.
728004 R
   339

Бояр А. О.
Європейський Союз [Текст] : навч. посібник / [А. О. Бояр (кер. авт. кол.), Н. П. Карпчук, Н. І. Романюк та ін. ; за ред. А. О. Бояра , С. В. Федонюка] ; Волинський національний університет імені Лесі Українки; України Освіта : 2020, . - 600 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 591 та у виносках.

Анотація: У посібнику розкрито передумови, чинники й етапи розвитку інтеграційного процесу в Європі. Розглянуто організаційні та правові основи функціонування головного і найуспішнішого європейського інтеграційного проекту – Європейського Союзу (ЄС). Проаналізовано цілі, завдання, механізми реалізації, досягнення та перспективні напрями основних секторальних і галузевих політик ЄС. Велика увага приділена історії, сучасному стану та пріоритетним напрямам відносин між Україною та Євросоюзом.
728003 R
    72

Олійник Олена Павлівна
Теорії та концепції дизайну [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. П. Олійник ; Національний авіаційний університет; [Херсон] Олді-плюс : 2020, . - 256 c. фот.,. кол. Бібліогр.: с. 245-248 .

Анотація: У посібнику викладено основні теоретичні концепції дизайну ХХ ст. та надано коротку історію формування стилів. Для оволодіння навичками концептуального проектування і ознайомлення із стилем кожного дизайнера студентам запропоновано розроблення стилізацій і проектних завдань, різних за складністю і призначенням. Посібник ілюстровано великою кількістю наочних прикладів.
t=4.3022079467773