Нові надходження книжкових видань
18 січня 2021 - 24 січня 2021

727820 R
   004

Боярчук Артем Володимирович
Організація баз даних [Текст] : конспект лекцій / А. В. Боярчук, А. В. Шостак ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 160 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 158.

Анотація: Стисло викладено теоретичні питання, пов'язані з організацією і проектуванням баз даних. Подано опис лабораторних робіт з курсу "Організація баз даних", метою проведення яких є набуття практичних навичок з проектування й створення баз даних.
727819 R
   334

Малашевський Микола Андрійович
Теоретичні та практичні засади просторового впорядкування земель [Текст] : [монорафія] / Малашевський Микола Андрійович ; [Інт землекористування НААН України]; Київ [Компринт] : 2020, . - 250 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 228-249.
727818 R
   37


III Міжнародна конференція "Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід" [Текст] : матеріали, 12-14 листопада 2019 р., Амстердам / [уклад.: Т. С. Хохлова, Ю. О. Ступак] ; Національна металургійна акад. України, Ун-т UvA (Нідерланди), Технічний ун-т Варна (Болгарія) [та ін.]; Поле] [Дике : 2018, . - 484 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727817 R
   37


II Міжнародна конференція "Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід" [Текст] : матеріали, 12-15 листопада 2018 р., Гельсінкі / [уклад.: Т. С. Хохлова, Ю. О. Ступак] ; Національна металургійна акад. України, Ун-т Аалто Гельсінкі (Фінляндія, Технічний ун-т Варна (Болгарія) [та ін.]; Поле] [Дике : 2018, . - 484 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727815 R
   339


IX Міжнародна конференція молодих вчених "Молоді вчені 2018-від теорії до практики", 16 лютого 2018 р., м. Дніпро, Україна [Текст] : матеріали / [уклад.: Т. С. Хохлова, Ю. О. Ступак] ; Нац. металургійна акад. України, Фізико-технічний ін-т металів та сплавів НАН України,Технічний ун-т (Варна), Ін-т інтегрованих форм навч. НМетАУ [та ін.]; Поле] [Дике : 2018, . - 426 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727814 R
   001


XI Всеукраїнська конференція молодих вчених "Молоді вчені 2020-від теорії до практики", 12 березня 2020 р., м. Дніпро, Україна [Текст] : матеріали / [уклад.: Т. С. Хохлова, Ю. О. Ступак] ; Держ. наук. установа "Ін-т модернізації змісту освіти", Нац. металургійна акад. України, Фізико-технічний ін-т металів та сплавів НАН України [та ін.]; Поле] [Дике : 2020, . - 212 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727811 R
   339


VIII Міжнародна конференція молодих вчених "Молоді вчені 2017-від теорії до практики", 17 лютого 2017 р., м. Дніпро, Україна [Текст] : матеріали / [уклад.: Т. С. Хохлова, В. О. Хохлов, Т. В. Кімстач] ; Нац. металургійна акад. України, Технічний ун-т (Варна), Ін-т інтегрованих форм навч. НМетАУ [та ін.]; Поле] [Дике : 2017, . - 236 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727810 R
   621.5

Бондаренко Герман Андрійович
Основи сучасної методології наукових досліджень енергетичних машин [Текст] : навч. посібник / Г. А. Бондарен4о, В. М. Бага ; Сумський державний університет; держ. Сум. : 2020, . - 101 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 79.

Анотація: У навчальному посібнику наведені основні відомості про напрямки розвитку, організації, планування та виконання науково-дослідних робіт. Викладено методичні основи проведення експериментальних і теоретичних досліджень з урахуванням сучасних вимог. Викладення матеріалу посібника виконано згідно з вимогами галузі енергомашинобудування.
727809 R
   336

Петрушенко Юрій Миколайович
Фінансова політика місцевого розвитку [Текст] : монографія / Ю. М. Петрушенко, В. Т. Вецель, А. В. Височина ; Сумський державний університет; держ. Сум. : 2020, . - 380 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 305-323.

Анотація: У монографії досліджено характеристики фінансової політики на місцевому рівні та основні положення партисипативного управління фінансовими ресурсами соціально-економічного розвитку територіальних громад, проведено аналіз фінансових інструментів, що ґрунтуються на участі місцевих спільнот, а також запропоновано шляхи та можливості практичного застосування інструментів колективного фінансування у вітчизняних територіальних громадах; здійснено дослідження теоретико-методологічних засад управління фінансовим потенціалом регіону та аналіз впливу параметрів фінансової автономії органів місцевого самоврядування на макроекономічні показники; розглянуто підходи до визначення фінансової спроможності об'єднаних територіальних громад і проведено аналіз впливу реформи децентралізації на місцеву фінансову політику в Україні.
727808 R
   63

Ощипок Ігор Миколайович
Харчові виробництва. Формування технології первинної переробки забійних тварин на основі функціональних робочих модулів [Текст] : монографія / І. М. Ощипок ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львівський торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 276 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 264-275.
727807 R
    8

Kozhushko S. P.
Handbook on Effective Business English Exam Preparation [Текст] : S. Kozhushko,S. Medynska, H. Miasoid ; Alfred Nobel University; Nobel [Alfred : 2020, . - 184 c. іл.,. Бібліогр.: с. 183.

Анотація: The handbook has been developed in accordance with the requirements of the foreign language studying concept adopted at Alfred Nobel University and is aimed at purposeful high quality preparation of students for successful completion of the qualifying examination in Business English. The structure of the handbook corresponds to the tasks of the examination. It is meant for students specialized in International Economic Relations.
t=0.11523294448853