Нові надходження книжкових видань
28 груденя 2020 - 03 січня 2021

727399 R
   336

Нікіфоров П. О.
Фіскальна та монетарна політика економічного розвитку України [Текст] : монографія / [Нікіфоров П. О., Бак Н. А., Марусяк Н. Л. та ін. ; за заг. ред. П. О. Нікіфорова, І. Я. Ткачук] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 256 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 241-255 та у виносках.

Анотація: У монографії висвітлено податково-бюджетні інструменти регулювання економічного розвитку України; розкрито вплив монетарно-фіскальних важелів на розвиток реальної економіки та фінансових ринків України, а також досліджено інституціональну координацію та шляхи посилення взаємозв'язку фіскальної та монетарної політики в економічному розвитку України.
727165 B
   51

Бойчук Мирослав Васильович
Стохастичне моделювання й оптимізація однопродуктової макроекономіки зростання з урахуванням екологічного фактора при управлінні трудовими ресурсами [Текст] : монографія / Мирослав Бойчук, Василь Лазорик ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 296 c. Бібліогр.: с. 293-295 .
t=0.077445030212402