Нові надходження книжкових видань
14 груденя 2020 - 20 груденя 2020

727263 R
   9

Зінкевич Роман Дмитрович
Історія державності та культури України [Текст] : навч. посібник [для заочників] / Р. Д. Зінкевич, О. М. Ратушна, А. Я. Нагірняк ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 240 c. Бібліогр. в кінці тем.

Анотація: Розглянуто ґенезу українського державотворення та висвітлено культурні процеси на українських землях у контексті європейського культурного простору.
727262 R
   61

Швайка Олесь Павлович
Начала хімії гетеро-циклічних сполук [Текст] : навч. посібник / Олесь Швайка, Микола Короткіх ; НАН України, Ін-т фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Ін-т органічної хімії НАН України, Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса; Київ Академперіодика : 2020, . - 194 c. іл.,. Бібліогр.: с. 183. - Предм. покажч.: с. 185-191.

Анотація: У вперше створеному в Україні навчальному посібнику з хімії гетероциклічних сполук викладено основи хімії гетероциклічних сполук: найважливіші класи, методи синтезу, фізико-хімічні властивості та хімічні реакції. Вперше в посібнику з хімії гетероциклічних сполук окреслюється проблема циклічного стану хімічної речовини, окремі розділи присвячено йонним, радикальним та карбеновим станам цих речовин.
727261 R
    2

Буллок Кэтрин
Навый взгляд на мусульманок и хиджаб: Вызов историческим и современным стереотипам [Текст] : Кэтрин Буллок ; [пер. Татьяна Ястремская ; ред. Михаил Якубович] ; Международный Институт Исламской Мысли, Институт Интеграции Знаний; обереги] [Волинські : 2020, . - 344 c. Бібліогр. у виносках .

Анотація: Международный институт исламской мысли очень рад представить этот труд д-ра Кэтрин Буллок о мусульманской женщине и ее покрытии. Работа, впервые изданная в 2002 году, являет собой мощную критику западного взгляда на головной платок как символ угнетения мусульманок. Обращаясь ко многим социально-политическим проблемам, возникшим в связи с этой глобальной проблемой, автор рассматривает историческую одержимость Запада мусульманским платком, проводит оценку феминистского дискурса и в конце предлагает альтернативную теорию хиджаба. Особенностью книги является голос, который автор дала взглядам, мнениям, опыту и перспективам выборки мусульманских женщин, опрошенных в Канаде на тему хиджаба. Мало что изменилось за пять лет с тех пор, как впервые была опубликована эта книга, горячие споры вокруг ношения хиджаба / никаба лишь вступают в новую фазу сенсационности и разногласий. Как неизменная составляющая любого дискурса, посвященного исламу и мусульманам, он продолжает рассматриваться в качестве символа угнетения женщин. Поэтому неудивительно, что спрос на книгу доктора Буллок продолжает расти, и, учитывая это, Международный институт исламской мысли опубликовал это второе издание.
727260 R
   621.39


Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції "Інфокомунікації - сучасність та майбутнє", присвяченої сторіччю Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова, 16-19 листопада 2020 р., м. Одеса [Текст] : [тези доп.] / Одеська нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова; ім. ОНАЗ : 2020, . - 484 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727259 R
   62

Гурко Олександр Геннадійович
Сучасні методи моделювання та керування екскаваторами [Текст] : монографія / [О. Г. Гурко, І. Г. Кириченко, І. А. Аврунін, О. В. Ярижко] ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Харків ХНАДУ : 2020, . - 204 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 187-204.

Анотація: Монографія присвячена проблемі проектування та дослідження сучасних екскаваторів. Розглянуті тенденції розвитку екскаваторів та їх робочого обладнання, наведені моделі руху маніпулятора екскаватора, його гідроприводу. Проведено аналіз сучасних і перспективних методів керування екскаваторами, роботизованими екскаваторами. Наведено приклад моделювання екскаватора та розробки системи керування його маніпулятором.
727258 R
   656

Горбачов Петро Федорович
Час очікування в системі міського маршрутного транспорту [Текст] : монографія / П. Ф. Гобачов, О. В. Макарічев, В. М. Чижик ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Харків ХНАДУ : 2020, . - 112 c. граф.,. табл.,. рис.,. Бібліогр.: с. 100-108.

Анотація: Представлені результати вирішення науково-прикладної задачі, яка полягає в розробці аналітичних залежностей розрахунку тривалості часу очікування пасажирами маршрутного транспорту в місті.
727257 R
   621.8

Єфименко Олександр Володимирович
Дослідження малогабаритних навантажувачів із використанням комп'ютерного моделювання [Текст] : монографія / О. В. Єфименко, Т. В. Плугіна ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Харків ХНАДУ : 2020, . - 136 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 129-132.

Анотація: У роботі узагальнено досвід і результати теоретичних і експериментальних досліджень в області функціонування модульних комунальних малогабаритних машин. Проведений аналіз методів агрегатування машин, розглянуті основні принципи моделювання та використання комп'ютерного моделювання будівельних машин. Розроблено і досліджено математичну модель малогабаритного навантажувача. У експериментальних дослідженнях підтверджено адекватність моделі. Показано приклади розробки комп'ютерних моделей для дослідження і вдосконалення машин малого класу.
727256 R
   37

Васильківська О. Д.
Анатолій Миколайович Туренко: шлях до успіху [Текст] : [інформаційно-довідкове вид.] / О. Д. Васильківська; Харків [ХНАДУ] : 2020, . - 72 c. фот.,. кол.

Анотація: У виданні висвітлюються основні етапи життя, науково-педагогічної, адміністративно-господарської та громадської діяльності ученого зі світовим ім'ям, провідного фахівця автомобільно-дорожньої галузі, мудрого керівника і організатора, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, академіка, віце-президента і керівника Північно-Східного наукового центру Транспортної академії України, ректора Харківського національного автомобільно-дорожнього університету А.М. Туренка.
727255 R
   62

Осадчук Василь Дмитрович
Енергетичні культури як модифікатори агроекосистем [Текст] : монографія / [Осадчук В. Д., Семенчук В. Г., Сандуляк Т. М. та ін.] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, НААН України, Буковинська держ. с.-г. дослідна станція; нац. Чернів. : 2019, . - 176 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 150-172.

Анотація: Монографія присвячена дослідженню впливу вирощування енергетичних культур на структурно-функціональні характеристики агроекосистем на базі Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України. Результати дослідження відображають специфіку енергетичних культур як модифікаторів агроекосистем. Монографія розкриває широкий спектр питань, спрямованих на підвищення ефективності агровиробництва та поліпшення якості навколишнього середовища.
727254 R
   16

Богдановський Ігор Валерійович
Логіка [Текст] : навч. посібник / І. В. Богдановський, О. Г. Льовкіна, І. М. Савицька ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФСУ] [Університет : 2020, . - 310 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 305-309.

Анотація: Навчальний посібник створений на основі тривалого досвіду викладання авторами курсу логіки у закладах вищої освіти. Містить теоретичний курс, тести, приклади розв'язування вправ і завдань, словник основних понять, що допоможе студентам підготуватися до проведення лекційних і семінарських занять з дисципліни "Логіка". При висвітленні основних тем курсу поряд із традиційними засобами автори використали методи сучасної логіки.
727253 R
   79

Довгань Надія Юріївна
Фітнес-технології фізичного виховання у закладах вищої освіти [Текст] : навч. посібник / Н. Ю. Довгань, С. О. Гаєва ; Університет Державної фіскальної служби України; Ірпінь [УДФСУ] : 2020, . - 358 c. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 303-325.

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються поняття та класифікація фітнес-технологій; фітнес-програми силової спрямованості з використанням оздоровчих видів гімнастики, комп'ютерні фітнес-програми; різновиди сучасних фітнес-технологій. Докладно описані техніка виконання вправ та програм з фітнесу, основні положення та вимоги щодо фізичної та психологічної підготовки з фітнесу.
727252 R
   79

Малинський Ігор Йосипович
Теорія і методика викладання оздоровчого фітнесу [Текст] : навч. посібник / І. Й. Малинський, В. Ф. Бойко, В. П. Чаплигін ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС Університет : 2020, . - 222 c. табл.,. Бібліогр.: с. 214-221 та наприкінці тем.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто питання: теоретичні основи оздоровчого фітнесу; соціальні виміри фітнес-культури; фітнес як оздоровча технологія у сучасних соціально-економічних умовах; спосіб життя та життєдіяльність людини; фітнес-програми для студентів; структура занять оздоровчої спрямованості; види оздоровчого фітнесу; особливості побудови, методика проведення оздоровчо-тренувальних програм силового фітнесу; фізіологічні засади фітнес-технологій; фізіологічні прояви впливу рухової активності на організм людини; профілактика травматизму на заняттях з аеробіки і перша долікарська допомога; основні критерії побудови харчування студентів, які займаються фітнесом; програмування і педагогічний контроль занять оздоровчим фітнесом; характеристика та методика викладання фітнес-програм силової спрямованості; характеристика і оцінка функціональних систем організму; особливості методики проведення та побудови оздоровчих фітнес-програм для людей різних вікових груп і статі; активний відпочинок і здоровий спосіб життя студентів; активний відпочинок у стимулюванні розумової працездатності студентів і т. д.
727251 R
   61

Трахтенберг Ісаак Михайлович
Профілактична промислова токсикологія: наукові пріоритети, досвід, перспективи [Текст] : [наук. вид.] / І. М. Трахтенберг, Н. М. Дмитруха, О. Л. Апихтіна [та ін.] ; ДУ "Інститут медицини праці ім. Ю. І. Кундієва Нац. акад. мед. наук України; "Авіцена" ВД : 2019, . - 192 c. фот.,. Бібліогр.: с. 59-184.

Анотація: У виданні, яке присвячене 90-річчю від дня заснування ДУ "Інститут медицини праці НАМН України", наведено результати досліджень науковців лабораторії промислової токсикології і гігієни праці при використанні хімічних речовин за понад 45 років діяльності та перспективи подальших розробок. У книжці висвітлено принципові та конкретні аспекти проблем, що мають як фундаментальне, так і прикладне значення для гігієнічної науки в цілому й розвитку профілактичної токсикології зокрема. Надано хронологічний покажчик наукових праць, обґрунтовані та розроблені законодавчі регламенти та санітарні правила, гігієнічні стандарти, методичні вказівки та рекомендації.
727251 R
   61

Трахтенберг Ісаак Михайлович
Профілактична промислова токсикологія: наукові пріоритети, досвід, перспективи [Текст] : [наук. вид.] / І. М. Трахтенберг, Н. М. Дмитруха, О. Л. Апихтіна [та ін.] ; ДУ "Інститут медицини праці ім. Ю. І. Кундієва Нац. акад. мед. наук України; "Авіцена" ВД : 2019, . - 192 c. фот.,. Бібліогр.: с. 59-184.

Анотація: У виданні, яке присвячене 90-річчю від дня заснування ДУ "Інститут медицини праці НАМН України", наведено результати досліджень науковців лабораторії промислової токсикології і гігієни праці при використанні хімічних речовин за понад 45 років діяльності та перспективи подальших розробок. У книжці висвітлено принципові та конкретні аспекти проблем, що мають як фундаментальне, так і прикладне значення для гігієнічної науки в цілому й розвитку профілактичної токсикології зокрема. Надано хронологічний покажчик наукових праць, обґрунтовані та розроблені законодавчі регламенти та санітарні правила, гігієнічні стандарти, методичні вказівки та рекомендації.
727276 R
   339

Файвішенко Діана Сергіївна
Ринок мінеральної води: потенціал, Конкуренція, управління брендом [Текст] : монографія / Д. С. Файвішенко ; Київський національний торговельно-економічний університет; Харків [КНТЕУ] : 2020, . - 436 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд. та у виносках.

Анотація: У монографії висвітлено потенціал розвитку ринку мінеральної води, теоретичні і практичні аспекти управління брендом на ринку мінеральної води, визначено сутність та показано роль системи стратегічного управління брендом у сучасному бізнесі. Проаналізовано маркетингові комунікації у системі управління брендом, визначено факторні детермінанти споживчого вибору мінеральної води. Розроблено методологічні положення щодо системи позиціонування бренда на основі системного підходу, виокремлено напрями стратегічного розвитку ринку мінеральної води в Україні.
727406 R
   34

Бабіков Олександр Петрович
Кримінально-правова характеристика підкупу службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми: історичний, зарубіжний та вітчизняний досвід [Текст] : монографія / Бабіков Олександр Петрович, Олійник Олена Сергіївна ; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; "Видавництво [ТОВ : 2019, . - 226 c. Бібліогр.: с. 192-225.

Анотація: Монографія присвячена комплексному та системному розкриттю питань кримінально-правової характеристики підкупу службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Встановлено і всебічно досліджено історичні аспекти кримінальної відповідальності за підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (активний корупційний підкуп), а також здійснено аналіз зарубіжного законодавства у вказаній сфері. З урахуванням отриманих результатів вироблено низку пропозицій щодо вдосконалення норми, що передбачає відповідальність за підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.
726940 R
   3

Савченко Володимир Миколайович
Системний аналіз та математичне моделювання в GNU Octave [Текст] : навч. апосібник / В. М. Савченко, О. Б. Маций, О. В. Мнушка ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Харків ХНАДУ : 2020, . - 128 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 124-125.

Анотація: Розглянуто методологічні питання системного аналізу, розглядаються поняття і визначення складних систем і системного аналізу. Описано етапи і процедури проведення системних досліджень, сформульовані цілі та завдання системного аналізу. Розглянуто математичні моделі і методи системного аналізу. Розглянуто типові постановки задач. Приділена увага питанням побудови моделей складних систем. Проведено класифікацію моделей. Приділено увагу дослідженню практичного застосування теорії системного аналізу.
726938 R
   624.2

Більченко Анатолій Васильович
Проблеми розвитку та експлуатації транспортних споруд [Текст] : колективна монографія / [Більченко А. В., Бугаєвський С. О., Кожушко В. П. та ін.] ; під ред. Більченка А. В. ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Харків ХНАДУ : 2020, . - 344 c. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 308-341.

Анотація: Проаналізовані основні фактори, що впливають на розвиток і експлуатацію мостових споруд і тунелів метрополітенів. Розглянуті системи моделювання процесу експлуатації транспортних споруд що виходять із планування управлінням процесами, вибору перспективи на основі прийнятої стратегії експлуатації. При цьому схема витрат відповідає стратегії експлуатації і залежить від утримання окремих елементів споруди. Велика увага приділяється відновлюваним роботам.
726937 R
   51

Ємець Олег Олексійович
Лінійне програмування [Текст] : навч.-метод. посібник [для студ. напрямів підготов. 122 Комп`ютерні науки та 121 Інженерія програмного забезпечення] / [Ємець О. О., Пічугіна О. С., Маций О. Б., Коробчинський К. П.] ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Харків ХНАДУ : 2020, . - 106 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 102-103.

Анотація: Посібник містить необхідні теоретичні відомості, що стосуються лінійного програмування. Представлені основні методи лінійної оптимізації, засоби математичного моделювання відповідних задач, а також наведено приклади розв'язання модельних практичних задач з графічними ілюстраціями розв'язків задач невеликої вимірності.
726936 R
   51

Хіміч О. М.
Методи математичного моделювання та ідентифікації складних процесів і систем на основі високопродуктивних обчислень (нейро- та нанопористі кіберфізичні системи із зворотніми зв`язками, моделі з даними розрідженої структури, паралельні обчислення) [Текст] : [монографія] / Хіміч О. М., Петрик М. Р., Михайлик Д. М. [та ін.] ; НАН України, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова ; НАН [Вид-во : 2019, . - 176 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 169-175.

Анотація: В даній монографії висвітлені нові підходи до розробки високопродуктивних суперкомп'ютерних технологій моделювання та ідентифікації на основі паралельних обчислень складних кіберфізичних систем (нейро- та нанопористих систем) за наявності великої кількості зворотних зв'язків (feedback) та взаємодій, що контролюються значною кількістю розподілених і мережевих обчислювальних елементів. Проектування розглядуваних кіберфізичних систем ґрунтується на нових наукоємних технологіях опису об'єктів, нових обчислювальних рішеннях з урахуванням архітектури комп'ютерних систем та програмного забезпечення (паралельні алгоритми багатопараметричної ідентифікації).
726935 R
   658

Бондарєва Тетяна Іванівна
Кількісне оцінювання ризиків [Текст] : навч. посіб. до практичних занять / Т. І. Бондарєва, В. М. Красніков ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 48 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 46-47.
726933 R
   331

Кузнецова Наталія Володимирівна
Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. до лаб. практикуму / [Н. В. Кузнецова, В. В. Кручина, Г. В. Мигаль, В. Л. Клеєвська] ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 56 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 54.
726934 R
   37

Ліхоносова Ганна Сергіївна
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту дипломної роботи бакалавра за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" [Текст] : [метод. вид] / [уклад,: Г. С. Ліхоносова, О. В. Гребенікова, Т. В. Калінеску] ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ"; Харків ХАІ : 2020, . - 56 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 34-35.
726928 R
   658

Федоренко Микола Михайлович
Логістичний менеджмент [Текст] : конспект лекцій / М. М. Федоренко, Ю. О. Романенков ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 208 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 203-204.
726927 R
   37

Созикіна Ганна Сергіївна
Соціальна відповідальність майбутніх інженерів автомобільно-дорожньої галузі: педагогічний аспект [Текст] : монографія / Созикіна Г. С., Попова О. В., Саєнко Н. В. ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Харків ХНАДУ : 2020, . - 156 c. Бібліогр.: с. 120-142.

Анотація: У монографії на основі широкої джерельної бази проаналізовано суть поняття "соціальна відповідальність" інженера автомобільно-дорожньої галузі; визначено зміст структурних компонентів соціальної відповідальності майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі; обґрунтовано педагогічні умови формування соціальної відповідальності майбутніх інженерів автомобільно-дорожньої галузі в процесі професійної підготовки.
726926 R
   34

Копотун Ігор Миколайович
Конкурентна розвідка [Текст] : навч. посібник / І. М. Копотун, А. М. Падалка, Є. В. Кузьмічова-Кисленко [та ін.] ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС [Університет : 2020, . - 188 c. табл.,.

Анотація: У навчальному посібнику на основі сучасних наукових підходів зроблено спробу узагальнити та розкрити теоретичні основи конкурентної розвідки та її історію становлення. Розкрито завдання та призначення конкурентної розвідки, визначено місце конкурентної розвідки в інформаційній діяльності підприємств. Сформульовано ряд нових концептуальних положень, висновків і рекомендацій, що мають важливе теоретичне та практичне значення.
726924 R
   37


Компетентнісні індикатори стратегії "Європа 2020": здобутки і перспективи педагогічної освіти [Текст] : монографія / [Г. В. Товканець, Нелля Ничкало, Лариса Лук'янова та ін. ; за ред. Товканець Г. В.] ; Мукачівський державний університет; МДУ] [РВЦ : [2020], . - 336 c. іл.,. табл.,. Бібліогр.: с. 315-333 та у виносках.
726923 R
   5

Тютюнник Ганна Олексіївна
Концентрація екологічно безпечних сільськогосподарських земель: економіко-організаційне забезпечення [Текст] : монографія / Тютюнник Г. О., Купінець Л. Є. ; [заг. ред. Купінець Л. Є.] ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень; НАНУ] [ІПРЕЕД : 2020, . - 266 c. граф.,. карти., рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 227-254 та у виносках.

Анотація: В монографії проаналізовано сучасні економіко-екологічні проблеми аграрного землекористування, тенденції світової динаміки розвитку екологічно безпечних земель, визначити системні ефекти від їхнього використання. Розкрито поняття, сутнісні ознаки, економічний зміст, вимоги та нормативно-правове визначення екологічно чистих та безпечних земельних масивів як базису забезпечення якості та екологічної безпеки сільськогосподарської продукції. Досліджено сучасні аграрні відносини в землекористуванні та їх вплив на процеси екологізації економіки користування земельними ресурсами. В роботі сформовано концептуальне бачення економічної сутності процесу створення екологічно стійких земельних масивів. Обґрунтовано методичний підхід до еколого-економічної оцінки якості сільськогосподарських земель та запропоновано алгоритм визначення грошової оцінки сільськогосподарських земель з врахуванням екологічної складової. Визначено організаційно-економічні заходи щодо переводу сільськогосподарських земель в категорію екологічно безпечних по всій вертикалі екологічного управління сільськогосподарським землекористуванням (внутрішньогосподарський, регіональний та національний рівні). Розроблено організаційно-економічний механізм стимулювання землевласників та землекористувачів до переводу земель в статус екологічно безпечних.
726922 R
   33

Пищуліна Ольга
Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти [Текст] : [доповідь], жовтень 2020 р. / [керівник проекту та автор доп. Ольга Пищуліна] ; Центр Разумкова; "Заповіт"] [Вид-во : 2020, . - 274 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Видання присвячене дослідженню сучасного стану світового економічного та соціального розвитку, що характеризується істотним впливом цифровізації. Завданням доповіді було дослідити головні детермінанти та підстави розвитку цифрової економіки в Україні, а також готовності України до запровадження та використання цифрових технологій (як з позиції постачальників, так і з позиції споживачів цифрових послуг). Крім того в доповіді проаналізовані потенційні ризики та загрози цифровізації в Україні та світі.
726921 R
   658

Рубінс Марина Володимирівна
Коучинг для вчителя. Практичне управління з вирощування лідера в собі [Текст] : [методичне вид.] / Марина Рубінс; обереги Волинські : 2020, . - 144 c. іл.,.
726920 R
   681

Борисова Наталя Володимирівна
Актуальные проблемы информационных систем и технологий [Текст] : монография / [Борисова Н., Васянин В., Волошин В. и др. под науч. ред. В. Вычужанина] ; Одесский национальный политехнический университет; "ОМА"] [НУ : 2020, . - 296 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр. в конце ст..

Анотація: В монографии отражены результаты научных исследований в области информационных систем управления, интеллектуальных систем и анализа данных, моделирования и разработки программ.
726918 R
   336

Рибак Сергій Олександрович
Механізм забезпечення бюджетної безпеки держави: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / С. О. Рибак ; Чернігівський нац. технологічний ун-т; Чернігів [ЧНТУ] : 2019, . - 306 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 285-305.

Анотація: Монографія присвячена дослідженню теоретико-методологічних та прикладних задач забезпечення бюджетної безпеки держави в умовах трансформації фінансових відносин. Процес забезпечення бюджетної безпеки держави розглядається як базова умова функціонування національної економіки та життєдіяльності суспільства, що дозволило сформувати теоретико-методологічне підґрунтя забезпечення бюджетної безпеки держави та гарантування належного її рівня з позиції системно-синергетичного підходу. Значна увага приділена механізму забезпечення бюджетної безпеки держави в умовах трансформації фінансових відносин як цілісної впорядкованої сукупності підсистем, взаємопов'язаних методів і інструментів економічного, науково-технічного та організаційного характеру, спрямованого на формування умов стійкого розвитку національної економіки. Здійснена оцінка сучасного стану національної економіки, досліджено ефективність бюджетної політики держави, проведено моніторинг впливу рівня бюджетної безпеки на можливості забезпечення нею соціально-економічного розвитку національної економіки. Узагальнено закордонний досвід забезпечення бюджетної безпеки держави та обґрунтовано можливості його адаптації в сучасних умовах.
726917 R
   34

Єфтєні Наталія Миколаївна
Суспільство і держава [Текст] : навч. посібник / [Н. М. Єфтєні, І. І. Задоя, О. О. Ізбаш та ін.] ; Національний ун-т "Одеська морська академія"; "ОМА"] [НУ : 2020, . - 164 c. Бібліогр.: с. 157-163.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто базові засади суспільства і держави, а також механізми регулювання суспільних відносин у державі. Розглядається суспільство як соціальна система, особливості його розвитку і функціонування, держава в політичній системі суспільства, політичні режими. Досліджується право як основний регулятор суспільних відносин. Викладено та охарактеризовано законодавчо встановлені правила співжиття людей у суспільстві та державі, а також види відповідальності за їх порушення.
726916 R
   9

Матлай Любава Сергіївна
Дипломатія України [Текст] : навч. посібник / Любава Матлай ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 260 c. Бібліогр.: с. 248-253.
726915 R
   3

Никончук В. М.
Методологія забезпечення якості та розвитку інтелектуального капіталу в національній економіці [Текст] : монографія / Никончук В. М. ; Міжрегіональна академія управління персоналом; обереги Волинські : 2020, . - 224 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: В поданій монографії розглянуто методології дослідження процесів інтелектуалізації в сучасній економіці, механізми забезпечення інтелектуального розвитку сучасної економіки, розроблено методичні підходи до оцінки результативності інституційного забезпечення процесів розвитку конкурентоспроможної освіти в національній економіці, проаналізовано динаміку та особливості захисту прав інтелектуальної власності в аспекті розвитку сучасних технологій.
726914 R
   37

Данілавічютє Е. А.
Гуманізація освітнього простору спеціальної та інклюзивної освіти: теорія і практика [Текст] : монографія / [Данілавічутє Е. А., Дичківська І. М., Миронова С. П. та ін. ; за наук. ред. А. А. Колупаєвої, І. М. Дичківської] ; Рівненський державний гуманітарний університет; . - 364 c. табл.,. Бібліогр. в кінцеі глав..
726913 R
   37


Календар-Довідник. 2020-2021 навчальний рік [Текст] : [довідкове вид.] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; НаУКМА] [РВВ : 2020, . - 210 c. c-портр. фот.,.
726912 R
   331

Кравченко О. О.
Від різноманітності - до рівності [Текст] : наук.-метод. довідник / Кравченко О. О., Коляда Н. М., Поліщук О. Р. ; Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павлв Тичини; "Сочінський Видавець : 2020, . - 280 c. табл.,. Бібліогр.: с. 278-279.
726911 R
   332

Мельник М. А.
Еколого-агрохімічний стан сільськогосподарських земель Херсонської області, проблеми і шляхи їх вирішення [Текст] : монографія / [Мельник М. А.. Жужа В. В., Сидоренко О. І. та ін.] ; Мінекономрозвитку України, ДУ "Ін-т охорони грунтів України", Херсонська філія; [Херсон] Олді-плюс : 2020, . - 350 c. граф.,. карти., табл.,. Бібліогр.: с. 338-349.

Анотація: Узагальнено результати державного еколого-агрохімічного моніторингу земель сільськогосподарського призначення Херсонської області за період 1965–2015 рр. Висвітлено проблемні аспекти землеробства регіону, обумовлені тривалим використанням ґрунтів в сільськогосподарському товарному виробництві та запропоновано шляхи їх вирішення.
726950 R
   004

Шкарупило Вадим Вікторович
Software defined networks and internet of Things [Текст] : practicum / V.V. Shkarupylo, R. K. Kudermetov, I. S. Skarga-Bandurova et. al. ; ed. R. K. Kudermetov ; Zaporizhzhia National Technical University Volodymyr Dahl East Ukrainian National University National Aerospace University " Kharkiv Aviation Institute"; ТОВ [Видавець : 2019, . - 128 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Викладено матеріали практичної частини курсу РС4 «Програмно-конфігуровані мережі та IoT », підготовленого в рамках проекту ERASMUS+ ALIOT "Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications" (573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP). Матеріали для практикуму повинні використовуватись докторантами у галузі комп’ютерних мереж, інженерії програмного забезпечення тощо та спрямовані на надання необхідних знань та практичних навичок на тему використання емулятора Mininet для вирішення типових інженерних завдань, що охоплюють, зокрема, аспекти програмування – для вирішення завдань автоматизації. Крім того, практикум присвячено дослідженням, розробці, впровадженню та тестуванню IoT-рішень на основі SDN, а також впровадженню DevOps методології в контексті ІоТ і великих даних.
727261 R
    2

Буллок Кэтрин
Навый взгляд на мусульманок и хиджаб: Вызов историческим и современным стереотипам [Текст] : Кэтрин Буллок ; [пер. Татьяна Ястремская ; ред. Михаил Якубович] ; Международный Институт Исламской Мысли, Институт Интеграции Знаний; обереги] [Волинські : 2020, . - 344 c. Бібліогр. у виносках .

Анотація: Международный институт исламской мысли очень рад представить этот труд д-ра Кэтрин Буллок о мусульманской женщине и ее покрытии. Работа, впервые изданная в 2002 году, являет собой мощную критику западного взгляда на головной платок как символ угнетения мусульманок. Обращаясь ко многим социально-политическим проблемам, возникшим в связи с этой глобальной проблемой, автор рассматривает историческую одержимость Запада мусульманским платком, проводит оценку феминистского дискурса и в конце предлагает альтернативную теорию хиджаба. Особенностью книги является голос, который автор дала взглядам, мнениям, опыту и перспективам выборки мусульманских женщин, опрошенных в Канаде на тему хиджаба. Мало что изменилось за пять лет с тех пор, как впервые была опубликована эта книга, горячие споры вокруг ношения хиджаба / никаба лишь вступают в новую фазу сенсационности и разногласий. Как неизменная составляющая любого дискурса, посвященного исламу и мусульманам, он продолжает рассматриваться в качестве символа угнетения женщин. Поэтому неудивительно, что спрос на книгу доктора Буллок продолжает расти, и, учитывая это, Международный институт исламской мысли опубликовал это второе издание.
726949 R
   621.3

Батыгин Юрий Викторович
Индукционный нагрев и магнитно-импульсное притяжение для промышленных технологий современности [Текст] : монография / Ю. В. Батыгин, В. А. Стрельникова ; Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет; Харьков ЛИДЕР : 2019, . - 162 c. граф.,. рис.,. фот.,. Библиогр.: с. 144-157.

Анотація: У монографії обґрунтовано ефективність систем індукційного нагріву індукторами із феромагнітними осердями, а також інструментів електромагнітного впливу із «прямим пропусканням струму» крізь об’єкт оброблення. Отримано аналітичні вирази та чисельні оцінки електромагнітних процесів у описаних системах. Приведено практичні результати експериментальних досліджень.
726947 R
   51

Сарана Олександр Анатолійович
Вступ до теорії субгармонічних функцій [Текст] : навч. посібник [для студ. математичних спец. вищ. навч. закладів] / О. А. Сарана; ЖДУ Вид-во : 2019, . - 79 c. Бібліогр.: с. 77.

Анотація: Посібник складається з чотирьох частин. В частині I розглядається клас півнеперервних зверху функцій. В частині II розглядається клас опуклих функцій, доводяться дискретна та інтегральна нерівності Єнсена. В частині III розглядається клас гармонічних функцій. В частині IV вводиться клас субгармонічних функцій та встановлюються деякі їх властивості.
726946 R
   621.3

Солован Михайло Миколайович
Тонкоплівкова електроніка [Текст] : метод. рек. до лаб. робіт / [уклад. : М. М. Солован, А. І. Мостовий] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2019, . - 64 c. іл.,. Бібліогр.: с. 63.
727258 R
   656

Горбачов Петро Федорович
Час очікування в системі міського маршрутного транспорту [Текст] : монографія / П. Ф. Гобачов, О. В. Макарічев, В. М. Чижик ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Харків ХНАДУ : 2020, . - 112 c. граф.,. табл.,. рис.,. Бібліогр.: с. 100-108.

Анотація: Представлені результати вирішення науково-прикладної задачі, яка полягає в розробці аналітичних залежностей розрахунку тривалості часу очікування пасажирами маршрутного транспорту в місті.
727257 R
   621.8

Єфименко Олександр Володимирович
Дослідження малогабаритних навантажувачів із використанням комп'ютерного моделювання [Текст] : монографія / О. В. Єфименко, Т. В. Плугіна ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Харків ХНАДУ : 2020, . - 136 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 129-132.

Анотація: У роботі узагальнено досвід і результати теоретичних і експериментальних досліджень в області функціонування модульних комунальних малогабаритних машин. Проведений аналіз методів агрегатування машин, розглянуті основні принципи моделювання та використання комп'ютерного моделювання будівельних машин. Розроблено і досліджено математичну модель малогабаритного навантажувача. У експериментальних дослідженнях підтверджено адекватність моделі. Показано приклади розробки комп'ютерних моделей для дослідження і вдосконалення машин малого класу.
727252 R
   79

Малинський Ігор Йосипович
Теорія і методика викладання оздоровчого фітнесу [Текст] : навч. посібник / І. Й. Малинський, В. Ф. Бойко, В. П. Чаплигін ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС Університет : 2020, . - 222 c. табл.,. Бібліогр.: с. 214-221 та наприкінці тем.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто питання: теоретичні основи оздоровчого фітнесу; соціальні виміри фітнес-культури; фітнес як оздоровча технологія у сучасних соціально-економічних умовах; спосіб життя та життєдіяльність людини; фітнес-програми для студентів; структура занять оздоровчої спрямованості; види оздоровчого фітнесу; особливості побудови, методика проведення оздоровчо-тренувальних програм силового фітнесу; фізіологічні засади фітнес-технологій; фізіологічні прояви впливу рухової активності на організм людини; профілактика травматизму на заняттях з аеробіки і перша долікарська допомога; основні критерії побудови харчування студентів, які займаються фітнесом; програмування і педагогічний контроль занять оздоровчим фітнесом; характеристика та методика викладання фітнес-програм силової спрямованості; характеристика і оцінка функціональних систем організму; особливості методики проведення та побудови оздоровчих фітнес-програм для людей різних вікових груп і статі; активний відпочинок і здоровий спосіб життя студентів; активний відпочинок у стимулюванні розумової працездатності студентів і т. д.
t=0.15497493743896