Нові надходження книжкових видань
30 листопада 2020 - 06 груденя 2020

727259 R
   62

Гурко Олександр Геннадійович
Сучасні методи моделювання та керування екскаваторами [Текст] : монографія / [О. Г. Гурко, І. Г. Кириченко, І. А. Аврунін, О. В. Ярижко] ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Харків ХНАДУ : 2020, . - 204 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 187-204.

Анотація: Монографія присвячена проблемі проектування та дослідження сучасних екскаваторів. Розглянуті тенденції розвитку екскаваторів та їх робочого обладнання, наведені моделі руху маніпулятора екскаватора, його гідроприводу. Проведено аналіз сучасних і перспективних методів керування екскаваторами, роботизованими екскаваторами. Наведено приклад моделювання екскаватора та розробки системи керування його маніпулятором.
727258 R
   656

Горбачов Петро Федорович
Час очікування в системі міського маршрутного транспорту [Текст] : монографія / П. Ф. Гобачов, О. В. Макарічев, В. М. Чижик ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Харків ХНАДУ : 2020, . - 112 c. граф.,. табл.,. рис.,. Бібліогр.: с. 100-108.

Анотація: Представлені результати вирішення науково-прикладної задачі, яка полягає в розробці аналітичних залежностей розрахунку тривалості часу очікування пасажирами маршрутного транспорту в місті.
727257 R
   621.8

Єфименко Олександр Володимирович
Дослідження малогабаритних навантажувачів із використанням комп'ютерного моделювання [Текст] : монографія / О. В. Єфименко, Т. В. Плугіна ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Харків ХНАДУ : 2020, . - 136 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 129-132.

Анотація: У роботі узагальнено досвід і результати теоретичних і експериментальних досліджень в області функціонування модульних комунальних малогабаритних машин. Проведений аналіз методів агрегатування машин, розглянуті основні принципи моделювання та використання комп'ютерного моделювання будівельних машин. Розроблено і досліджено математичну модель малогабаритного навантажувача. У експериментальних дослідженнях підтверджено адекватність моделі. Показано приклади розробки комп'ютерних моделей для дослідження і вдосконалення машин малого класу.
727256 R
   37

Васильківська О. Д.
Анатолій Миколайович Туренко: шлях до успіху [Текст] : [інформаційно-довідкове вид.] / О. Д. Васильківська; Харків [ХНАДУ] : 2020, . - 72 c. фот.,. кол.

Анотація: У виданні висвітлюються основні етапи життя, науково-педагогічної, адміністративно-господарської та громадської діяльності ученого зі світовим ім'ям, провідного фахівця автомобільно-дорожньої галузі, мудрого керівника і організатора, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, академіка, віце-президента і керівника Північно-Східного наукового центру Транспортної академії України, ректора Харківського національного автомобільно-дорожнього університету А.М. Туренка.
727255 R
   62

Осадчук Василь Дмитрович
Енергетичні культури як модифікатори агроекосистем [Текст] : монографія / [Осадчук В. Д., Семенчук В. Г., Сандуляк Т. М. та ін.] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, НААН України, Буковинська держ. с.-г. дослідна станція; нац. Чернів. : 2019, . - 176 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 150-172.

Анотація: Монографія присвячена дослідженню впливу вирощування енергетичних культур на структурно-функціональні характеристики агроекосистем на базі Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України. Результати дослідження відображають специфіку енергетичних культур як модифікаторів агроекосистем. Монографія розкриває широкий спектр питань, спрямованих на підвищення ефективності агровиробництва та поліпшення якості навколишнього середовища.
727254 R
   16

Богдановський Ігор Валерійович
Логіка [Текст] : навч. посібник / І. В. Богдановський, О. Г. Льовкіна, І. М. Савицька ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФСУ] [Університет : 2020, . - 310 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 305-309.

Анотація: Навчальний посібник створений на основі тривалого досвіду викладання авторами курсу логіки у закладах вищої освіти. Містить теоретичний курс, тести, приклади розв'язування вправ і завдань, словник основних понять, що допоможе студентам підготуватися до проведення лекційних і семінарських занять з дисципліни "Логіка". При висвітленні основних тем курсу поряд із традиційними засобами автори використали методи сучасної логіки.
727253 R
   79

Довгань Надія Юріївна
Фітнес-технології фізичного виховання у закладах вищої освіти [Текст] : навч. посібник / Н. Ю. Довгань, С. О. Гаєва ; Університет Державної фіскальної служби України; Ірпінь [УДФСУ] : 2020, . - 358 c. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 303-325.

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються поняття та класифікація фітнес-технологій; фітнес-програми силової спрямованості з використанням оздоровчих видів гімнастики, комп'ютерні фітнес-програми; різновиди сучасних фітнес-технологій. Докладно описані техніка виконання вправ та програм з фітнесу, основні положення та вимоги щодо фізичної та психологічної підготовки з фітнесу.
727252 R
   79

Малинський Ігор Йосипович
Теорія і методика викладання оздоровчого фітнесу [Текст] : навч. посібник / І. Й. Малинський, В. Ф. Бойко, В. П. Чаплигін ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС Університет : 2020, . - 222 c. табл.,. Бібліогр.: с. 214-221 та наприкінці тем.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто питання: теоретичні основи оздоровчого фітнесу; соціальні виміри фітнес-культури; фітнес як оздоровча технологія у сучасних соціально-економічних умовах; спосіб життя та життєдіяльність людини; фітнес-програми для студентів; структура занять оздоровчої спрямованості; види оздоровчого фітнесу; особливості побудови, методика проведення оздоровчо-тренувальних програм силового фітнесу; фізіологічні засади фітнес-технологій; фізіологічні прояви впливу рухової активності на організм людини; профілактика травматизму на заняттях з аеробіки і перша долікарська допомога; основні критерії побудови харчування студентів, які займаються фітнесом; програмування і педагогічний контроль занять оздоровчим фітнесом; характеристика та методика викладання фітнес-програм силової спрямованості; характеристика і оцінка функціональних систем організму; особливості методики проведення та побудови оздоровчих фітнес-програм для людей різних вікових груп і статі; активний відпочинок і здоровий спосіб життя студентів; активний відпочинок у стимулюванні розумової працездатності студентів і т. д.
727251 R
   61

Трахтенберг Ісаак Михайлович
Профілактична промислова токсикологія: наукові пріоритети, досвід, перспективи [Текст] : [наук. вид.] / І. М. Трахтенберг, Н. М. Дмитруха, О. Л. Апихтіна [та ін.] ; ДУ "Інститут медицини праці ім. Ю. І. Кундієва Нац. акад. мед. наук України; "Авіцена" ВД : 2019, . - 192 c. фот.,. Бібліогр.: с. 59-184.

Анотація: У виданні, яке присвячене 90-річчю від дня заснування ДУ "Інститут медицини праці НАМН України", наведено результати досліджень науковців лабораторії промислової токсикології і гігієни праці при використанні хімічних речовин за понад 45 років діяльності та перспективи подальших розробок. У книжці висвітлено принципові та конкретні аспекти проблем, що мають як фундаментальне, так і прикладне значення для гігієнічної науки в цілому й розвитку профілактичної токсикології зокрема. Надано хронологічний покажчик наукових праць, обґрунтовані та розроблені законодавчі регламенти та санітарні правила, гігієнічні стандарти, методичні вказівки та рекомендації.
726940 R
   3

Савченко Володимир Миколайович
Системний аналіз та математичне моделювання в GNU Octave [Текст] : навч. апосібник / В. М. Савченко, О. Б. Маций, О. В. Мнушка ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Харків ХНАДУ : 2020, . - 128 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 124-125.
726938 R
   624.2

Більченко Анатолій Васильович
Проблеми розвитку та експлуатації транспортних споруд [Текст] : колективна монографія / [Більченко А. В., Бугаєвський С. О., Кожушко В. П. та ін.] ; під ред. Більченка А. В. ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Харків ХНАДУ : 2020, . - 344 c. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 308-341.
726937 R
   51

Ємець Олег Олексійович
Лінійне програмування [Текст] : навч.-метод. посібник [для студ. напрямів підготов. 122 Комп`ютерні науки та 121 Інженерія програмного забезпечення] / [Ємець О. О., Пічугіна О. С., Маций О. Б., Коробчинський К. П.] ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Харків ХНАДУ : 2020, . - 106 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 102-103.
726936 R
   51

Хіміч О. М.
Методи математичного моделювання та ідентифікації складних процесів і систем на основі високопродуктивних обчислень (нейро- та нанопористі кіберфізичні системи із зворотніми зв`язками, моделі з даними розрідженої структури, паралельні обчислення) [Текст] : [монографія] / Хіміч О. М., Петрик М. Р., Михайлик Д. М. [та ін.] ; НАН України, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова ; НАН [Вид-во : 2019, . - 176 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 169-175.
726935 R
   658

Бондарєва Тетяна Іванівна
Кількісне оцінювання ризиків [Текст] : навч. посіб. до практичних занять / Т. І. Бондарєва, В. М. Красніков ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 48 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 46-47.
726933 R
   331

Кузнецова Наталія Володимирівна
Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. до лаб. практикуму / [Н. В. Кузнецова, В. В. Кручина, Г. В. Мигаль, В. Л. Клеєвська] ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 56 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 54.
726934 R
   37

Ліхоносова Ганна Сергіївна
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту дипломної роботи бакалавра за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" [Текст] : [метод. вид] / [уклад,: Г. С. Ліхоносова, О. В. Гребенікова, Т. В. Калінеску] ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ"; Харків ХАІ : 2020, . - 56 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 34-35.
726932 R
   37

Калінеску Тетяна Василівна
Програма виробничої практики бакалаврів за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" [Текст] : [метод. вид.] / [уклад.: Т. В. Калінеску, Г. С. Ліхоносова, О. В. Гребенікова] ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ"; Харків ХАІ : 2020, . - 60 c. табл.,. Бібліогр.: с. 46-49, 58-59.
726931 R
   37

Калінеску Тетяна Василівна
Методичні рекомендації щодо проходження практики та підготовки звіту магістрами за спеціальностями "Облік і оподаткування" і "Фінанси, банківська справа та страхування" [Текст] : [метод. вид.] / [уклад.: Т. В. Калінеску, Г. С. Ліхоносова, Г. В. Столярчук] ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ"; Харків ХАІ : 2020, . - 60 c. табл.,. Бібліогр.: с. 54-56.
726930 R
   33

Момот Валерій Михайлович
Управління інноваціями [Текст] : метод. рекомендації до практичних занять / [уклад.: В. М. Момот, А. В. Кононенко] ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ"; Харків ХАІ : 2020, . - 88 c. табл.,. Бібліогр.: с. 86.
726929 R
   37

Калінеску Тетяна Василівна
Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення і захисту магістерських робіт за спеціальностями "Облік і оподаткування" і "Фінанси, банківська справа і страхування" [Текст] : [метод. вид.] / [уклад.: Т. В. Калінеску, Г. С. Ліхоносова, Г. В. Столярчук] ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ"; Харків ХАІ : 2020, . - 44 c. табл.,. Бібліогр.: с. 25.
726931 R
   37

Калінеску Тетяна Василівна
Методичні рекомендації щодо проходження практики та підготовки звіту магістрами за спеціальностями "Облік і оподаткування" і "Фінанси, банківська справа та страхування" [Текст] : [метод. вид.] / [уклад.: Т. В. Калінеску, Г. С. Ліхоносова, Г. В. Столярчук] ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ"; Харків ХАІ : 2020, . - 60 c. табл.,. Бібліогр.: с. 54-56.
726930 R
   33

Момот Валерій Михайлович
Управління інноваціями [Текст] : метод. рекомендації до практичних занять / [уклад.: В. М. Момот, А. В. Кононенко] ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ"; Харків ХАІ : 2020, . - 88 c. табл.,. Бібліогр.: с. 86.

Анотація: Дисципліна «Управління інноваціями» – невід’ємна, логічно взаємопов’язана ланка в системі управлінських дисциплін, яка дає можливість з наукових позицій проводити дослідження і аналіз системи та механізму управління інноваціями, забезпечити використання комплексу управлінських функцій і прийомів ефективного впливу на організацію.
726928 R
   658

Федоренко Микола Михайлович
Логістичний менеджмент [Текст] : конспект лекцій / М. М. Федоренко, Ю. О. Романенков ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 208 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 203-204.
726927 R
   37

Созикіна Ганна Сергіївна
Соціальна відповідальність майбутніх інженерів автомобільно-дорожньої галузі: педагогічний аспект [Текст] : монографія / Созикіна Г. С., Попова О. В., Саєнко Н. В. ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Харків ХНАДУ : 2020, . - 156 c. Бібліогр.: с. 120-142.
726926 R
   34

Копотун Ігор Миколайович
Конкурентна розвідка [Текст] : навч. посібник / І. М. Копотун, А. М. Падалка, Є. В. Кузьмічова-Кисленко [та ін.] ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС [Університет : 2020, . - 188 c. табл.,.
726924 R
   37


Компетентнісні індикатори стратегії "Європа 2020": здобутки і перспективи педагогічної освіти [Текст] : монографія / [Г. В. Товканець, Нелля Ничкало, Лариса Лук'янова та ін. ; за ред. Товканець Г. В.] ; Мукачівський державний університет; МДУ] [РВЦ : [2020], . - 336 c. іл.,. табл.,. Бібліогр.: с. 315-333 та у виносках.
726923 R
   5

Тютюнник Ганна Олексіївна
Концентрація екологічно безпечних сільськогосподарських земель: економіко-організаційне забезпечення [Текст] : монографія / Тютюнник Г. О., Купінець Л. Є. ; [заг. ред. Купінець Л. Є.] ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень; НАНУ] [ІПРЕЕД : 2020, . - 266 c. граф.,. карти., рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 227-254 та у виносках.
726922 R
   33

Пищуліна Ольга
Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти [Текст] : [доповідь], жовтень 2020 р. / [керівник проекту та автор доп. Ольга Пищуліна] ; Центр Разумкова; "Заповіт"] [Вид-во : 2020, . - 274 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. у виносках.
726921 R
   658

Рубінс Марина Володимирівна
Коучинг для вчителя. Практичне управління з вирощування лідера в собі [Текст] : [методичне вид.] / Марина Рубінс; обереги Волинські : 2020, . - 144 c. іл.,.
726920 R
   681

Борисова Наталя Володимирівна
Актуальные проблемы информационных систем и технологий [Текст] : монография / [Борисова Н., Васянин В., Волошин В. и др. под науч. ред. В. Вычужанина] ; Одесский национальный политехнический университет; "ОМА"] [НУ : 2020, . - 296 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр. в конце ст..
726918 R
   336

Рибак Сергій Олександрович
Механізм забезпечення бюджетної безпеки держави: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / С. О. Рибак ; Чернігівський нац. технологічний ун-т; Чернігів [ЧНТУ] : 2019, . - 306 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 285-305.
726917 R
   34

Єфтєні Наталія Миколаївна
Суспільство і держава [Текст] : навч. посібник / [Н. М. Єфтєні, І. І. Задоя, О. О. Ізбаш та ін.] ; Національний ун-т "Одеська морська академія"; "ОМА"] [НУ : 2020, . - 164 c. Бібліогр.: с. 157-163.
726916 R
   9

Матлай Любава Сергіївна
Дипломатія України [Текст] : навч. посібник / Любава Матлай ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 260 c. Бібліогр.: с. 248-253.
726915 R
   3

Никончук В. М.
Методологія забезпечення якості та розвитку інтелектуального капіталу в національній економіці [Текст] : монографія / Никончук В. М. ; Міжрегіональна академія управління персоналом; обереги Волинські : 2020, . - 224 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..
726914 R
   37

Данілавічютє Е. А.
Гуманізація освітнього простору спеціальної та інклюзивної освіти: теорія і практика [Текст] : монографія / [Данілавічутє Е. А., Дичківська І. М., Миронова С. П. та ін. ; за наук. ред. А. А. Колупаєвої, І. М. Дичківської] ; Рівненський державний гуманітарний університет; . - 364 c. табл.,. Бібліогр. в кінцеі глав..
726913 R
   37


Календар-Довідник. 2020-2021 навчальний рік [Текст] : [довідкове вид.] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; НаУКМА] [РВВ : 2020, . - 210 c. c-портр. фот.,.
726912 R
   331

Кравченко О. О.
Від різноманітності - до рівності [Текст] : наук.-метод. довідник / Кравченко О. О., Коляда Н. М., Поліщук О. Р. ; Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павлв Тичини; "Сочінський Видавець : 2020, . - 280 c. табл.,. Бібліогр.: с. 278-279.
726911 R
   332

Мельник М. А.
Еколого-агрохімічний стан сільськогосподарських земель Херсонської області, проблеми і шляхи їх вирішення [Текст] : монографія / [Мельник М. А.. Жужа В. В., Сидоренко О. І. та ін.] ; Мінекономрозвитку України, ДУ "Ін-т охорони грунтів України", Херсонська філія; [Херсон] Олді-плюс : 2020, . - 350 c. граф.,. карти., табл.,. Бібліогр.: с. 338-349.
726950 R
   004

Шкарупило Вадим Вікторович
Software defined networks and internet of Things [Текст] : practicum / V.V. Shkarupylo, R. K. Kudermetov, I. S. Skarga-Bandurova et. al. ; ed. R. K. Kudermetov ; Zaporizhzhia National Technical University Volodymyr Dahl East Ukrainian National University National Aerospace University " Kharkiv Aviation Institute"; ТОВ [Видавець : 2019, . - 128 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..
726949 R
   621.3

Батыгин Юрий Викторович
Индукционный нагрев и магнитно-импульсное притяжение для промышленных технологий современности [Текст] : монография / Ю. В. Батыгин, В. А. Стрельникова ; Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет; Харьков ЛИДЕР : 2019, . - 162 c. граф.,. рис.,. фот.,. Библиогр.: с. 144-157.
t=2.7284619808197