Нові надходження книжкових видань
15 листопада 2020 - 21 листопада 2020

726774 R
   1

Максюта Микола Єгорович
Філософія науки: гуманітарно-педагогічний синтез [Текст] : монографія / Микола Максюта, Олександра Соколова ; Національний університет біоресурсів і природокористування України; [Херсон] Олді-плюс : 2020, . - 309 c. Бібліогр.: с. 290-308.
726773 R
   621.3

Васілевський Олександр Миколайович
Оцінювання непевності результатів вимірювань, контролю та випробувань [Текст] : практикум / О. М. Васілевський, В. В. Присяжнюк ; Вінницький національний технічний університет; ВНТУ : 2020, . - 150 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 137-150.
726772 R
   621.39

Бортник Геннадій Григорович
Методи та засоби цифрового оброблення радіосигналів для систем безпеки та моніторингу [Текст] : монографія / Г. Г. Бортник, М. В. Васильківський, В. М. Кичак ; Вінницький національний технічний університет; ВНТУ : 2020, . - 126 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 115-125.
726771 R
   54

Волнянська Олена Вікторівна
Потенціометричне визначення катіонних поверхнево-активних речовин [Текст] : монографія / О. В. Волнянська, М. О. Мироняк, М. В. Манзюк [та ін.] ; ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"; УДХТУ] [ДВНЗ : 2020, . - 103 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 91-102.
726770 R
   53

Виноградов Борис Володимирович
Обробка експериментальних даних на прикладах лабораторних робіт з теоретичної механіки [Текст] : навч. посібник / Б. В. Виноградов ; ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"; УДХТУ] [ДВНЗ : 2020, . - 128 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 122.
726769 R
   66

Бєляновська Олена Анатоліївна
Захист навколишнього середовища при споживанні органічних палив [Текст] : навч. посібник / О. А. Бєляновська, В. В. Буличов, М. П. Сухий, О. М. Прокопенко ; ДНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"; УДХТУ] [ДВНЗ : 2020, . - 122 c. іл.,. Бібліогр.: с. 119-120.
726768 R
   621.8

Птіцин Сергій Георгійович
Обладнання для транспортування та дозування матеріалів [Текст] : навч. посібник / С. Г. Птіцин, О. В. Чехун, В. А. Карпенко ; ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"; УДХТУ] [ДВНЗ : 2020, . - 248 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 247.
726767 R
   34

Артеменко Олена Вікторівна
Правове забезпечення управлінського рішення [Текст] : навч. посібник / Артеменко О. В., Гбур Л. В., Стасюк Н. А. ; [Національний університет біоресурсів і природокористування України]; Киiв [Прінтеко] : 2020, . - 125 c. іл.,. Бібліогр.: с. 120-124.
726765 R
   663

Півоваров Олександр Андрійович
Сучасні методи інтенсифікації солодорощення [Текст] : монографія / О. А. Півоваров, О. С. Ковальова ; Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет"; УДХТУ] [ДВНЗ : 2020, . - 243 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 229-242.
726764 R
   69

Александров М. К.
Основи монтажних робіт на підприємствах хімічної промисловості [Текст] : [навч. посібник] / Александров М. К., Анісімов В. М. ; ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т"; УДХТУ] [ДВНЗ : 2019, . - 343 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 341-342.
726763 R
   34

Лежнєва Тетяна Миколаївна
Правознавство [Текст] : навч. посібник / [Лежнєва Т. М., Рубан О. В., Смєсова В. Л. та ін.] ; за заг. ред. Лежнєвої Т. М., Смєсової В. Л. ; ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний ун-т"; УДХТУ] [ДВНЗ : 2019, . - 168 c. Бібліогр. в кінці глав.
726762 R
   004

Коротка Лариса Іванівна
Обчислювальний інтелект: теорія нечітких множин [Текст] : навч. посібник / Коротка Л. І., Зеленкцов Д. Г., Науменко Н. Ю. [та ін.] ; ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний ун-т"; УДХТУ] [ДВНЗ : 2020, . - 162 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст.. - Предм. покажч.: с. 159-161.
726758 R
   61

Федорчук-Мороз Валентина Іванівна
Теорія та практика цивільної безпеки в Україні [Текст] : [колективна] монографія / [Федорчук-Мороз В. І., Андрощук І. В., Андрощук О. В. та ін. ; за наук. ред. Федорчук-Мороз В. І. ] ; Луцький національний технічний університет; Луцького [РВВ : 2020, . - 188 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. у виносках.
726757 R
   336

Левандівський Омелян Тарасович
Організаційно-економічні засади інвестиційної діяльності [Текст] : монографія / Левандівський О. Т. ; ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"; " ДВНЗ : 2020, . - 348 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 331-347.
726757 R
   336

Левандівський Омелян Тарасович
Організаційно-економічні засади інвестиційної діяльності [Текст] : монографія / Левандівський О. Т. ; ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"; " ДВНЗ : 2020, . - 348 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 331-347.
726754 R
   37


Актуальні проблеми природничої освіти: стратегії, технології та інновації [Текст] : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 14-24 жовтня 2019 р., м. Кропивницький / Центральноукраїнський державний педагогічний ун-т імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Ін-т педагогіки НАПН України, м. Київ, Комунальний заклад "Кіровоградський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. В. Сухомлинського, м. Кропивницький [та ін.]; [Харків] [Мачулін] : 2019, . - 76 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..
726637 B
   5

Леонов Валерий Евгеньевич
Современные методы исследований и обработки экспериментальных данных [Текст] : монография / В. Е. Леонов, В. В. Чернявский ; под ред. В. Е. Леонова ; Херсонская гос. морская акад.; Херсон ХГМА : 2020, . - 520 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 501-516.
t=3.1995930671692