Нові надходження книжкових видань
08 листопада 2020 - 14 листопада 2020

666/R 44-090377
   666


Report of the Joint on Standart Specifications for Concretr and Reinforced Concrete Submitting Recommended Practice and Standard Specifications for Concrete and Reinforced Concret [Текст] : доклад, тезисы доклада / American Concrete Institute; Concrete American : 1944, . - c.
677/B 69-444211
   677

Bodenbender H. G.
Zellwolle Kunstspinnfasern. Vistra, Flox, Cuprama, Phrix, Merinova, Telusa etc. IhreHerstellung, Verarbeitung, verwendung und Wirstschaft [Текст] : научное издание / Bodenbender H. G.; Verlag Chemisch-technischer : 1939, . - 810^1s. c. mit abb.
726048 B
   75

Пилипчук Оксана Дмитриевна
Альбом художественных работ [Текст] : Оксана Пилипчук; "МІГП" ПВНЗ : 2020, . - 204 c. фот.,. цв. a-ил.
726044 B
   622


Гордимся своим прошлым! Уверены в будущем! [Текст] : [фотоальбом] / Акционерное о-во "Южный горно-обогатительный комбинат"; ФЛП Издатель : 2009, . - 152 c.
663/B 49-179618
   663

Bernhauer K.
Die oxydativen Garungen [Текст] : научное издание / Bernhauer K.; von Verlag : 1932, . - 196^1s. c.
726020 B
   51

Прохоренко Мирослава Володимирівна
Вища математика: функції декількох змінних, кратні та криволінійні інтеграли, диференціальні рівняння [Текст] : навч. посіб. для студентів геодез. спеціальностей / М. В. Прохоренко, Н. П. Ярема, С. В. Прохоренко, О. І. Кушлик-Дивульська ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 100 c. Бібліогр.: с. 97.

Анотація: Посібник складається з чотирьох розділів та охоплює такі теми: функції декількох змінних, кратні та криволінійні інтеграли, диференціальні рівняння. Кожен розділ посібника містить необхідний теоретичний матеріал, велику кількість детально пояснених прикладів, теоретичні запитання та приклади тестових завдань.
726014 B
   33

Шушкова Юлія Володимирівна
Технологічна модернізація економіки України: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / Ю. В. Шушкова ; Львівський національний університет імені Івана Франка; імені ЛНУ : 2020, . - 398 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 302-316.

Анотація: Досліджено теоретико-методологічні та прикладні засади реалізації державної політики технологічної модернізації економіки України. Визначено теоретико-методологічні положення дослідження технологічної модернізації економіки. Узагальнено фактори та особливості технологічної модернізації національного господарства. Проаналізовано стан і динаміку процесів технологічної модернізації економіки України. Обґрунтовано стратегічні пріоритети державної політики реіндустріалізації та технологічної модернізації національного господарства країни. Визначено напрями вдосконалення інституціонального базису, а також механізми та інструменти державної політики активізації процесів технологічної модернізації національної економіки.
726005 B
    6

Онисик Стефан Богданович
Моделювання об'єктів керування. Поняття. Тлумачення. Моделі. Дослідження [Текст] : навч. посіб. / Стефан Онисик ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 292 c. Бібліогр.: с. 288.

Анотація: У навчальному посібнику викладено основи побудови моделей об'єктів керування та застосування математичних методів для їх дослідження. Методологію моделювання проілюстровано на численних прикладах об'єктів різної фізичної природи.
726031 B
   51

Школьний Олександр Володимирович
Сучасна підготовка до ЗНО з математики [Текст] : [посібник] / Ю. О. Захарійченко, О. В. Школьний, Л. І. Захарійченко, О. В. Школьна; Кам'янець-Подільський Аксіома : 2020, . - 232 c. іл.,.

Анотація: Посібник призначений для підготовки до ЗНО з математики і містить усі необхідні для цього теоретичні відомості та тренувальні завдання різних рівнів складності. Весь матеріал розбитий на 10 розділів у відповідності до основних змістових ліній шкільного курсу математики. Тренувальні завдання подано за зростанням рівня складності і парами: завдання а) учень виконує разом з учителем, а завдання б) – самостійно. До кожного розділу подано тематичний тест, а наприкінці посібника наведено комбіновані тести у форматі ЗНО 2021 року. До всіх тренувальних завдань і завдань тестів подано відповіді, а для найбільш складних завдань – ще й вказівки для їх розв'язування.
726029 B
   669

Лялюк Віталий Павлович
Теорія і технологія доменної плавки [Текст] : навч. посіб. / В. П. Лялюк ; Нац. металургійна акад. України Криворізький металургійний ін-т (КМІ НМетАУ); ФО-П Видавець : 2020, . - 516 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 504-516.

Анотація: В навчальному посібнику викладені сучасні уявлення з питань теорії та технології доменної плавки. Наведені результати дослідно-промислових випробувань інноваційних технологічних рішень та їх освоєння на доменних печах великого об'єму комбінату "Криворіжсталь" та ПАО "АрселорМіттал Кривий Ріг". Виконано аналіз процесів, параметрів і показників плавки та сучасних досягнень доменного виробництва. В основу посібника покладені матеріали теоретичних розробок та практичних досліджень, викладених у наукових публікаціях і монографіях, виконаних як самостійно так і в співавторстві. Розглянуті перспективи технологій доменної плавки.
726027 B
   1

Леонов Вячеслав Павлович
Философия физики и науки. Избранные труды [Текст] : научное издание / В. П. Леонов; городская КП : 2020, . - 340 c. граф.,. табл.,. Библиогр. в конце разд..
t=5.3650870323181