Нові надходження книжкових видань
08 листопада 2020 - 14 листопада 2020

726645 R
   016:070


Газети Галичини (1944-1990) у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника [Текст] : бібліографічний покажчик / [уклад.:Ю. О. Романишин, О. Вей] ; НАН України, ЛННБ України ім. В Стефаника, ВПВ ім. Мар'яна та Іванни Коців; імені [ЛННБ : 2019, . - 71 c. Алф. покажч.: с. 57-65 . - Географ. покажч.: с. 66-69.
726644 R
   016:34

Батиргареєва Владислава Станіславівна
Володимир Васильович Голіна [Текст] : [біобібліографія] / [упоряд.: В. С. Батиргареєва, С. С. Шрамко] ; Національна академія правовиї наук; Харьков Право : 2020, . - 92 c. c-портр.
726643 R
   016:51


Дорога в науку [Текст] : библиографический указатель / [под ред. Погорелова С. В.] ; МОЗ Украины, Национальный фармацевтический ун-т; Бровин [ФЛП : 2020, . - 113 c. табл.,. фот.,. фот.,. цв. Библиогр.: с. 44-95.
726579 R
   37

Федоренко О. І.
Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посібник / [О. І. Федоренко, В. О. Тюріна, С. П. Гіренко та ін. ; за заг. ред. О. І. Федоренко] ; МВС України, Харківський нац. ун-т внутрішніх справ; Бровін [ФОП : 2020, . - 240 c. табл.,. Бібліогр.: с. 224-227 .
726582 R
   621.3

Варламов Геннадий Борисович
Объекты ядерной энергетики [Текст] : учебник для студ. ВУЗов и асп. по техническому и экологическому направлениям, а также рек. для специалистов-теплоэнергетиков и экологов / Г. Б. Варламоа, Б. Г. Шабалин, А. В. Гриценко, Е. А. Романова; Бровин [ФЛП : 2020, . - 275 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 271-274.
726583 R
   621.3

Самойленко І. О.
Енергетичний менеджмент та енергоефективність [Текст] : [підручник для студ. зі спец. електроенергетика, електротехніка та електромеханіка] / [І. О. Самойленко, О. Г. Гриб, А. О. Запорожець та ін.]; Бровін [ФОП : 2020, . - 348 c. іл.,. Бібліогр. в кінці тем.
726584 R
   621.3

Сокол Євгеній Іванович
Проектування електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв. Релейний захист [Текст] : [навч. посібник для студ. зі спец. електроенергетика, електротехніка та електромеханіка] / [Є. І. Сокол, О. Г. Гриб, В. М. Баженов та ін.]; Бровін [ФОП : 2020, . - 126 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 119-120.
726569 R
   71

Черкес Богдан
Андрій Рудницький: архітектурний портрет на фоні епохи [Текст] : монографія / [Б. Черкес, І. Дида, М. Габрель та ін.] ; за ред. Богдана Черкеса, Ірини Диди ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 132 c. граф.,. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр. в кінці ст..
726459 R
   34

Бутирський Андрій Анатолійович
Господарське право [Текст] : навч. посібник / [уклад. А. А. Бутирський] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 144 c. табл.,. Бібліогр.: с. 123-143.
726458 R
   338

Клавдія Йосифівна
Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва: просторова організація та рекреаційно-туристична оцінка (на прикладі території Чернівецької області) [Текст] : монографія / Клавдія Кілінська, Наталя Андрусяк ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 176 c. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 112-118 .
726457 R
   005

Підгірна В. Н.
Менеджмент: тренінговий курс [Текст] : навч. практикум / В. Н. Підгірна ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2019, . - 159 c. табл.,. Бібліогр.: с. 152-154.
726456 R
   53

Зенкова Клавдія Юріївна
Вступ до прикладної оптики [Текст] : навч.-метод. посібник / [уклад. К. Ю. Зенкова] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 148 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 148.

Анотація: Розглянуто основи габаритного, енергетичного і абераційного розрахунків для базових типів оптичних приладів. Наведено геометричну теорію оптичних систем. Викладено підходи до реалізації теоретичних основ кожного з наведених типів розрахунків.
726455 R
   34

Гетманцев Олександр Валентиновч
Цивільне процесуальне право [Текст] : тестові завдання : навч.-метод. посібник / [Гетманцев Олександр Валентинович, Кондрат'єва Людмила Анатоліївна, Остафійук Людмила Аурелівна та ін.] ; за заг. ред. Оксани Щербанюк ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Юридичний ф-т, Каф. процесуального права; нац. Чернів. : 2019, . - 448 c.
726454 R
   336

Гуменюк Мар'яна Мирославівна
Практикум із фінансів підприємств [Текст] : навч. посібник / М. М. Гуменюк ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 168 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 127-133.
726453 R
   34

Войцеховський Нікола Вінцентійович
Екологічне та земельне право України [Текст] : тестові завдання : навч.-метод. посібник / [Войцеховський Нікола Вінцентійович, Гаврилюк Руслана Олександрівна, Ковбас Ігор Васильович та ін.] : за заг. ред. Руслани Гаврилюк ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. публічного права; нац. Чернівец. : 2020, . - 280 c.
726452 R
   37

Крамар В. М.
2 Педагогічний менеджмент [Текст] : навч. посібник / уклад. В. М. Крамар ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 116 c. табл.,. Бібліогр.: с. 114-115.
726451 R
   8

Кійко Світлана Василівна
2 Німецько-український інженерно-технічний словник [Текст] : близько 20 000 термінів і терміносполук / С. В. Кійко ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернівецький : 2020, . - 468 c.

Анотація: Словник містить близько 20 тисяч німецьких інженерно-технічних термінів і терміносполук з їх українськими відповідниками.
t=3.2941980361938