Нові надходження книжкових видань
01 листопада 2020 - 07 листопада 2020

726050 R
   02


Світ медичних бібліотек: події, факти, цифри. Рік 2019 [Текст] : Інформ.-аналіт. огляд / Нац. наук. медична б-ка України ; уклад.: О. М. Кірішева, С. М. Науменко; Відп. ред. Т. А. Остапенко; Київ^XЛьвів : 2020, . - 78 c. табл.,. фот.,.
726009 B
   37


77-та студентська науково-технічна конференція. Секція "Права та психології" [Текст] : зб. тез доп., 15 жовтня - 8 листопада 2019 р. / відп. за вип. Р. Д. Бала ; Нац. ун-т "Львів. політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - c. Бібліогр. наприкінці ст..
726049 R
   02

Копанєва Вікторія Олександрівна
Бібліотека в середовищі цифрової науки: системно-інтеграційна взаємодія [Текст] : монографія / В. О. Копанєва; наук. ред. О. С. Онищенко ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв; Ліра-К Вид-во : 2020, . - 322 c. Бібліогр.: с. 286-321.
726035 B
   61


Актуальні питання техногенної та цивільної безпеки України [Текст] : ІI Всеукраїнська наук. конф., 18-19 вересня 2020 р. : матеріали конференції / Нац. ун-т кораблебудування ім. адм. Макарова, Управління з питань надзв. ситуацій Миколаївської облдержадмін., Південний наук. центр НАН України [та ін.]; Торубара Видавець : 2020, . - 218 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. наприкінці ст..
621.56/B 45-807588
   621.56


Bergedorfer Eisenwerke Bergedorf [Текст] : отчет / Report by Perry R. L. ; Bergedorfer Eisenwerke Bergerdorf; Intelligence Combined : 1945, . - 3^1pp c.
625.8/R 38-889130
   625.8

^3 Reiner W.
Handbuch der neuen Strabenbauweisen mit bitumen, Teer und Portlandzement als bindemitten [Текст] : научное издание / Reiner W.; von Verlag : 1929, . - 400^1s. c. 216 textabb.
625.8/R 38-889130
   625.8

^3 Reiner W.
Handbuch der neuen Strabenbauweisen mit bitumen, Teer und Portlandzement als bindemitten [Текст] : научное издание / Reiner W.; von Verlag : 1929, . - 400^1s. c. 216 textabb.
t=2.3882410526276