Нові надходження книжкових видань
11 жовтня 2020 - 17 жовтня 2020

621.316/R 88-252279
   621.316

Rudenberg Reinhold
Die Relaisseteuerungen der modernen Starkstromtechnik [Текст] : научное издание / Rudenberg R.; von Verlag : 1930, . - 80^1s. c. 125 abb.
621.316/R 88-748383
   621.316

Rudenberg R.
Grounding Principles and Practice [Текст] : научное издание / Rudenberg R.; Institute American : 1945, . - 46^1pp c.
725768 R
   34

Боровик Андрій Володимирович
Застосування в Україні заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї до засуджених, позбавлених волі: правові підстави, теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / А. В. Боровик, О. Г. Колб, І. О. Колб та ін.; за заг. ред. О. Г. Колба ; Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т імені акад. Степана Дем'янчука; Луцьк ВолиньПоліграф : 2020, . - 640 c. Бібліогр.: с. 610-693 та у виносках.

Анотація: У навчальному посібнику з'ясовано зміст і сутність проблем теоретичного та практичного характеру, що виникають у процесі застосування в Україні до засуджених, позбавлених волі, заходів фізичної сили, спеціальних засобів і зброї, а також розроблено комплекс науково обґрунтованих пропозицій, спрямованих на удосконалення правового механізму з означеної тематики дослідження.
t=2.0329759120941