Нові надходження книжкових видань
20 вересня 2020 - 26 вересня 2020

621/315/B 43-326575
   621/315

Benischke Gustav
Die Porzellan-Isolatoren [Текст] : научное издание / Benischke G.; von Verlag : 1923, . - c.
725711 R
   33

Дергалюк Богдан Володимирович
Капіталізація інтелектуального капіталу як детермінанта структурної модернізації регіональної економіки [Текст] : монографія / Дергалюк Б. В. ; ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний ун-т ім. академіка Юрія Бугая"; "ФОП [Вид-во : 2019, . - 446 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 344-377.

Анотація: У монографії досліджено теоретико-методичні засади капіталізації інтелектуального капіталу як детермінанти структурної модернізації регіональної економіки. Обґрунтовано теоретичні засади регулювання структурних зрушень в економіці, визначено методологічний базис регулювання структурних зрушень в регіональній економіці через капіталізацію інтелектуального потенціалу. Виявлено тенденції та динаміку структурних зрушень в економіці регіонів та вплив на ці процеси інтелектуальних ресурсів. Запропоновано концептуальні засади модернізації структурних перетворень в економіці регіонів України в контексті інтелектуалізації.
725696 R
   621.3

Планковський Сергій Ігоревич
Розроблення автоматизованого комплексу для прецизійного термоімпульсного оброблення детонувальними газовими сумішами: наукові матеріали [Текст] : монографія / [С. І. Планковський, О. В. Шипуль, Є. В. Цегельник та ін.]; за ред. С. І. Планковського ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 318 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 299-317.
t=3.1135101318359