Нові надходження книжкових видань
06 вересня 2020 - 12 вересня 2020

621/315/B 92-286250
   621/315

Buchhold Th.
Die elektrischen Ausrustungen der Gleichstrombahnen,einschlieblich der Fahrieitungen [Текст] : научное издание / Buchhold Th. Trawnik f.; von Verlag : 1931, . - 312^1pp c. abb..
621.313/B 84-100075
   621.313

Bragstad O.S.
Teorie der Wechselstrommaschiinen [Текст] : научное издание / Bragstad O.S., Skanske R.S.; von Verlag : 1932, . - 382^1pp c. 431 abb.
725290 B
   629

Зінько Роман Володимирович
Основи конструктивного синтезу та динаміка спеціальних автомобілів і технологічних машин [Текст] : монографія / Р. В. Зінько, Л. В. Крайник, О. З. Горбай ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 344 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 329-336.

Анотація: Висвітлено наукові основи формування шасі спеціальних автомобілів і технологічних машин (САТМ). Науковою новизною є тріада взаємовпливів технологічних процесів функціонування САТМ, домінуючих та граничних умов їхнього використання і конструкції машин, насамперед шасі як основи, їхніх технологічних характеристик і конструктивних параметрів; використання принципу предиктивності (передбачуваності) із застосуванням методу почленної диз'юнкції у морфологічному середовищі. Запропоновано використовувати графи конструкції САТМ, які дають змогу виявити подібні конструкції для різних класів ТЗ.
725289 B
   004

Басюк Тарас Михайлович
Мови опису онтологій [Текст] : навч. посібник / Т. М. Басюк, В. В. Литвин ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 276 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 267-273.

Анотація: У навчальному посібнику наведено огляд основних понять у галузі представлення знань, приклади відомих систем, побудованих на онтологіях і тезаурусах, описано завдання, які вирішуються з їхньою допомогою, та проаналізовано інструментальні засоби проектування і подання онтологій та інформаційно-пошукових тезаурусів. Крім того, в посібнику розглянуто технології інформаційного пошуку з використанням традиційних методів (за ключовими словами ранжованого пошуку) та підходи до покращення якості пошуку за допомогою тезаурусів і онтологій. Посібник містить достатній матеріал для того, щоб усвідомити можливості, обмеження та мови опису онтологій, навчитися проектувати й оцінювати створювані з їхньою допомогою програмні рішення, знаходити джерела інформації для подальшого професійного розвитку в цій галузі.
725276 B
   34


Другі наукові читання пам'яті академіка В. К. Мамутова [Текст] : [тези доп.] : м. Київ, 3 липня 2020 року / [наук. ред. В. А. Устименко] ; НАН України, Від-ня економіки, ДУ "Ін-т економіко-правових досліджень ім. В. К. Мамутова НАН України, Каф. госп. права та госп. процесу Ін-ту права Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; "ІЕПД [ДУ : 2020, . - 336 c. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
t=4.5128579139709