Нові надходження книжкових видань
06 вересня 2020 - 12 вересня 2020

621.313/B 84-100075
   621.313

Bragstad O.S.
Teorie der Wechselstrommaschiinen [Текст] : научное издание / Bragstad O.S., Skanske R.S.; von Verlag : 1932, . - 382^1pp c. 431 abb.
725290 B
   629

Зінько Роман Володимирович
Основи конструктивного синтезу та динаміка спеціальних автомобілів і технологічних машин [Текст] : монографія / Р. В. Зінько, Л. В. Крайник, О. З. Горбай ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 344 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 329-336.

Анотація: Висвітлено наукові основи формування шасі спеціальних автомобілів і технологічних машин (САТМ). Науковою новизною є тріада взаємовпливів технологічних процесів функціонування САТМ, домінуючих та граничних умов їхнього використання і конструкції машин, насамперед шасі як основи, їхніх технологічних характеристик і конструктивних параметрів; використання принципу предиктивності (передбачуваності) із застосуванням методу почленної диз'юнкції у морфологічному середовищі. Запропоновано використовувати графи конструкції САТМ, які дають змогу виявити подібні конструкції для різних класів ТЗ.
725201 R
   61

Аврунін Олег Григорович
Комп'ютерне планування малоінвазивних втручань в офтальмології та нейрохірургії [Текст] : монографія / О. Г. Аврунін, Д. В. Кухаренко, В. О. П'ятикоп [та ін.] ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2020, . - 160 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 142-158.
725202 R
   34

Падалка Андрій Миколайович
Теоретико-методологічні засади розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування [Текст] : монографія / А. М. Падалка ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС [Університет : 2020, . - 368 c. Бібліогр.: с. 347-367 та у виносках.
725203 R
   336

Шевчук Олег Анатолійович
Державний фінансовий аудит: проблеми теорії і практики [Текст] : монографія / [Шевчук О. А., Лісовий А. В., Проскура К. П. та ін.] ; за заг. ред. О. А. Шевчука та А. В. Лісового; держ. [Ун-т : 2020, . - 390 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці тем.

Анотація: У монографії розглянуті такі питання, як уніфікація і вдосконалення понятійного та термінологічного апарату державного фінансового аудиту; процедури і методика державного фінансового аудиту у галузях бюджетного, податкового та митного контролю; шляхи гармонізації принципів, процедур і методики державного фінансового аудиту з різних напрямів фінансового контролю; перспективні напрями розвитку державного фінансового аудиту та державного фінансового контролю. Метою монографії є гармонізація принципів, процедур і методики державного фінансового аудиту в різних сферах фінансового контролю.
725204 R
   336

Шевчук Олег Анатолійович
Державний фінансовий контроль [Текст] : підручник / О. А. Шевчук ; Університет держ. фіскальної служби України; ДФС [Ун-т : 2020, . - 432 c. табл.,. Бібліогр.: с. 344-359.

Анотація: Підручник розроблено відповідно до програми дисципліни «Державний фінансовий контроль», вивчення якої ґрунтується на опануванні студентами, що навчаються за спеціальністю «Облік і оподаткування», блоку обліково-аналітичних і контрольних дисциплін. Висвітлено питання теоретико-методологічних засад здійснення державного фінансового контролю в Україні, розглянуто особливості методики державного фінансового контролю типових операцій бюджетних установ та суб’єктів господарювання, а також специфіку перевірки окремих галузей бюджетної сфери та національної економіки.
725203 R
   336

Шевчук Олег Анатолійович
Державний фінансовий аудит: проблеми теорії і практики [Текст] : монографія / [Шевчук О. А., Лісовий А. В., Проскура К. П. та ін.] ; за заг. ред. О. А. Шевчука та А. В. Лісового; держ. [Ун-т : 2020, . - 390 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці тем.

Анотація: У монографії розглянуті такі питання, як уніфікація і вдосконалення понятійного та термінологічного апарату державного фінансового аудиту; процедури і методика державного фінансового аудиту у галузях бюджетного, податкового та митного контролю; шляхи гармонізації принципів, процедур і методики державного фінансового аудиту з різних напрямів фінансового контролю; перспективні напрями розвитку державного фінансового аудиту та державного фінансового контролю. Метою монографії є гармонізація принципів, процедур і методики державного фінансового аудиту в різних сферах фінансового контролю.
725206 R
   666


Международная научно-техническая конференция "Физико-химические проблемы в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов" [Текст] : тезисы докладов : [г. Харьков, 2020 г.] / Акционерное об-во "Украинский НИИ огнеупоров им. А. С. Бережного". Нац. технический ун-т "Харьковский политехнический ин-т"; плюс] [Діса : 2020, . - 88 c. граф.,. рис.,. табл.,.

Анотація: В сборник включены тезисы докладов, подготовленных для Международной научно-технической конференция "Физико-химические проблемы в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов"
621/315/B 92-286250
   621/315

Buchhold Th.
Die elektrischen Ausrustungen der Gleichstrombahnen,einschlieblich der Fahrieitungen [Текст] : научное издание / Buchhold Th. Trawnik f.; von Verlag : 1931, . - 312^1pp c. abb..
725290 B
   629

Зінько Роман Володимирович
Основи конструктивного синтезу та динаміка спеціальних автомобілів і технологічних машин [Текст] : монографія / Р. В. Зінько, Л. В. Крайник, О. З. Горбай ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 344 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 329-336.

Анотація: Висвітлено наукові основи формування шасі спеціальних автомобілів і технологічних машин (САТМ). Науковою новизною є тріада взаємовпливів технологічних процесів функціонування САТМ, домінуючих та граничних умов їхнього використання і конструкції машин, насамперед шасі як основи, їхніх технологічних характеристик і конструктивних параметрів; використання принципу предиктивності (передбачуваності) із застосуванням методу почленної диз'юнкції у морфологічному середовищі. Запропоновано використовувати графи конструкції САТМ, які дають змогу виявити подібні конструкції для різних класів ТЗ.
725276 B
   34


Другі наукові читання пам'яті академіка В. К. Мамутова [Текст] : [тези доп.] : м. Київ, 3 липня 2020 року / [наук. ред. В. А. Устименко] ; НАН України, Від-ня економіки, ДУ "Ін-т економіко-правових досліджень ім. В. К. Мамутова НАН України, Каф. госп. права та госп. процесу Ін-ту права Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; "ІЕПД [ДУ : 2020, . - 336 c. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
725201 R
   61

Аврунін Олег Григорович
Комп'ютерне планування малоінвазивних втручань в офтальмології та нейрохірургії [Текст] : монографія / О. Г. Аврунін, Д. В. Кухаренко, В. О. П'ятикоп [та ін.] ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2020, . - 160 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 142-158.
725202 R
   34

Падалка Андрій Миколайович
Теоретико-методологічні засади розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування [Текст] : монографія / А. М. Падалка ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС [Університет : 2020, . - 368 c. Бібліогр.: с. 347-367 та у виносках.
725203 R
   336

Шевчук Олег Анатолійович
Державний фінансовий аудит: проблеми теорії і практики [Текст] : монографія / [Шевчук О. А., Лісовий А. В., Проскура К. П. та ін.] ; за заг. ред. О. А. Шевчука та А. В. Лісового; держ. [Ун-т : 2020, . - 390 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці тем.

Анотація: У монографії розглянуті такі питання, як уніфікація і вдосконалення понятійного та термінологічного апарату державного фінансового аудиту; процедури і методика державного фінансового аудиту у галузях бюджетного, податкового та митного контролю; шляхи гармонізації принципів, процедур і методики державного фінансового аудиту з різних напрямів фінансового контролю; перспективні напрями розвитку державного фінансового аудиту та державного фінансового контролю. Метою монографії є гармонізація принципів, процедур і методики державного фінансового аудиту в різних сферах фінансового контролю.
t=3.4860279560089