Нові надходження книжкових видань
30 серпня 2020 - 05 вересня 2020

725202 R
   34

Падалка Андрій Миколайович
Теоретико-методологічні засади розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування [Текст] : монографія / А. М. Падалка ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС [Університет : 2020, . - 368 c. Бібліогр.: с. 347-367 та у виносках.
725206 R
   666


Международная научно-техническая конференция "Физико-химические проблемы в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов" [Текст] : тезисы докладов : [г. Харьков, 2020 г.] / Акционерное об-во "Украинский НИИ огнеупоров им. А. С. Бережного". Нац. технический ун-т "Харьковский политехнический ин-т"; плюс] [Діса : 2020, . - 88 c. граф.,. рис.,. табл.,.

Анотація: В сборник включены тезисы докладов, подготовленных для Международной научно-технической конференция "Физико-химические проблемы в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов"
725203 R
   336

Шевчук Олег Анатолійович
Державний фінансовий аудит: проблеми теорії і практики [Текст] : монографія / [Шевчук О. А., Лісовий А. В., Проскура К. П. та ін.] ; за заг. ред. О. А. Шевчука та А. В. Лісового; держ. [Ун-т : 2020, . - 390 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці тем.

Анотація: У монографії розглянуті такі питання, як уніфікація і вдосконалення понятійного та термінологічного апарату державного фінансового аудиту; процедури і методика державного фінансового аудиту у галузях бюджетного, податкового та митного контролю; шляхи гармонізації принципів, процедур і методики державного фінансового аудиту з різних напрямів фінансового контролю; перспективні напрями розвитку державного фінансового аудиту та державного фінансового контролю. Метою монографії є гармонізація принципів, процедур і методики державного фінансового аудиту в різних сферах фінансового контролю.
725206 R
   666


Международная научно-техническая конференция "Физико-химические проблемы в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов" [Текст] : тезисы докладов : [г. Харьков, 2020 г.] / Акционерное об-во "Украинский НИИ огнеупоров им. А. С. Бережного". Нац. технический ун-т "Харьковский политехнический ин-т"; плюс] [Діса : 2020, . - 88 c. граф.,. рис.,. табл.,.

Анотація: В сборник включены тезисы докладов, подготовленных для Международной научно-технической конференция "Физико-химические проблемы в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов"
725206 R
   666


Международная научно-техническая конференция "Физико-химические проблемы в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов" [Текст] : тезисы докладов : [г. Харьков, 2020 г.] / Акционерное об-во "Украинский НИИ огнеупоров им. А. С. Бережного". Нац. технический ун-т "Харьковский политехнический ин-т"; плюс] [Діса : 2020, . - 88 c. граф.,. рис.,. табл.,.

Анотація: В сборник включены тезисы докладов, подготовленных для Международной научно-технической конференция "Физико-химические проблемы в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов"
725150 B
   52

Симоненко Сергій Валентинович
Атлас гідрографії і океанрграфії Чорного та Азовського морів [Текст] : [С. В. Симоненко, О. Г. Марченко, Н. І. Кірілова та ін. ; пер. на англ. В. Ф. Баторшина, Л. В. Кипич] ; Державна служба морського транспорту України, ДУ "Держгідрографія"; "Держгідрографія" ДУ : 2020, . - 410 c. карти., d-м.карти Бібліогр.: с. 409.

Анотація: Атлас містить наукові статті та карти про стан водного середовища та основні особливості гідрографії й океанографії Чорного та Азовського морів, які з високим ступенем достовірності та деталізації на базі найповніших масивів даних наочно ілюструють гідрографічні й океанографічні характеристики морів України. З пізнавальною й інформативною метою поміщено в атласі розлогий нарис з історії картографування цих морів від античності до наших днів, подано схеми акваторій портів та зон відповідальності ДУ «Держгідрографія». У підготовці атласу брали участь науковці і фахівці державної установи ДУ «Держгідрографія». Атлас двомовний – українсько-англійський.
725144 B
   621

Garger Evgeni
Secondary radioactive contamination of the atmoshere in intermediate and late phases of a nuclear emergency [Текст] : Evgenii Garger, Anatolii Nosovskyi, Mykola Talerko ; National academy of sciences of Ukraine, Institute for safety problems of nuclear power plants of the NAS of Ukraine; Kyiv Akademperiodyka : 2020, . - 273 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр.: с. 250-267.

Анотація: Монографію присвячено дослідженню процесів вторинного підйому радіоактивного аерозолю в атмосферу із забруднених поверхонь у локальному та мезомасштабі (природний вітровий підйом (ресуспензія), сільськогосподарські роботи, лісові пожежі, пилові бурі, торнадо). Викладено експериментальний матеріал, отриманий під час оперативних заходів з мінімізації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, здійснених переважно у 30-кілометровій Чорнобильській зоні відчуження з травня 1986 р. донині. Результати отримано за допомогою радіаційного та метеорологічного моніторингу, польових експериментів, методів фізичного і математичного моделювання, статистичних методів обробки й аналізу даних. Систематизовано результати вимірювань інтегральних характеристик процесу ресуспензії радіоактивних частинок, їхні статистичні характеристики та параметри функції розподілу об’ємної активності за розміром частинок за різних метеорологічних умов у приземному шарі атмосфери. Надано результати вимірювань «гарячих» аерозольних частинок на проммайданчику ЧАЕС у післяаварійний період. Узагальнено дані щодо коефіцієнту й інтенсивності ресуспензії; верифіковано методи розрахунку її основних інтегральних параметрів. Розглянуто основні підходи до моделювання повторного надходження радіонуклідів в атмосферу й подальшого просторово-часового перерозподілу. Викладено результати верифікації моделей ресуспензії на основі результатів вимірювань у зоні відчуження.
725148 B
    5


Book of Abstracts International scientific-practical conference "Environmental Safety of the Carpathian Euroregion [Текст] : Uzhhorod, may 13-15 2020 / Uzhorod National University (Ukraine), University of Presov (Slovak Republic), Jan Dlugosz University in Czestochowa (Poland); Uzhorod [Hoverla] : 2020, . - 89 c. іл.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Екологічна безпека Карпатського Єврорегіону" включає матеріали пленарних доповідей, а також матеріали секційних усних і стендових доповідей у відповідних секціях: "Екологічна безпека та моніторинг об'єктів навколишнього природного середовища", "Екологічно безпечні технології, "зелена" хімія, матеріали і методи захисту довкілля", "Аспекти сталого розвитку Карпатського Єврорегіону" та сателітної секції ACCELERATE.
725145 B
   622

Pryadko N.S.
Acoustic monitoring of jet grinding [Текст] : N. S. Pryadko, K. V. Ternova ; NAS of Ukraine, Institute of technical Mechanics of NAS of Ukraine and SSA of Ukraine; Kyiv Akademperiodyka : 2020, . - 192 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр.: с. 183-189 (130 назв).

Анотація: Розглянуто питання теорії та технології газоструминного подрібнення матеріалів на основі зв'язку технологічних і акустичних параметрів процесу. На основі теорії руйнування й особливостей застосування методу акустичної емісії для струминного млина установлено зв'язки технологічних і акустичних параметрів. Розроблено коміркову математичну модель процесу на основі ланцюгів Маркова і результатів акустичного моніторингу. Установлено акустичні параметри ефективності та критерій оптимальності роботи струминного млина. Показано можливість оптимізації струминного подрібнення мінеральної сировини на підставі результатів акустичного моніторингу процесу. Запропоновано методи візуалізації й оптимізації подрібнення з використанням інформаційних технологій. Розроблено й обґрунтовано акустичний контроль дисперсності продуктів подрібнення на основі залежності акустичних параметрів сигналів від крупності матеріалів. Укладено методику контролю якості продуктів подрібнення в режимі online, яка дає змогу вчасно виявити неприпустиму крупність подрібненого продукту та виключити надмірне подрібнення і перевитрату електричної енергії. Викладено основи нового методу автоматичного керування продуктивністю струминного млина за акустичними сигналами зони подрібнення, що полягає в контролі процесу завантаження камери за параметрами сигналів у ній. Це допомогло досягти необхідних технологічних показників зі зниженням енергоспоживання й за дотримання контрольної дисперсності.
725130 B
   9


Геннадій Мацука. У свті молекул і генів [Текст] : [наук. ред. Г. В. Єльська] ; НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики НАН України; Київ Академперіодика : 2020, . - 129 c. фот.,. кол.

Анотація: Книгу присвячено видатному вченому — молекулярному біологу, академіку НАН України Геннадію Харлампійовичу Мацуці. У ній уміщено спогади колег, учнів, друзів і рідних. Як кожний хлопчина, що зростав біля моря, він мріяв стати капітаном. Але до військово-морського училища етнічного грека не взяли через “п’яту графу”. Проте Геннадій Мацука став капітаном як перший директор нового у системі Національної академії наук України Інституту молекулярної біології і генетики. 30 років він упевнено вів свій корабель уперед попри будь-які бурі й негаразди.
725123 B
   004

Петров Вячеслав Васильович
Вибране [Текст] : [наук. статті] / В. В. Петров, [упоряд.: О. Г. Додонов, А. А. Крючин, С. М. Шанойло] ; НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації; проблем [Ін-т : 2020, . - 615 c. граф.,. рис.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Книгу присвячено 80-річчю від дня народження видатного вченого в галузі інформаційних технологій, засновника та незмінного директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН України академіка НАН України Вячеслава Васильовича Петрова. Видання містить вибрані статті, надруковані в 1966–2020 рр., в яких представлено результати наукових досліджень ученого, у тому числі створення методів і систем оптичної реєстрації і перетворення інформації, технології довгострокового зберігання цифрової інформації, систем масового розповсюдження комп'ютерної інформації, технологій мікрорельєфних структур для офтальмології, оптичних дифракційних елементів та інші. Наведено публікації у пресі про розробки, які виконано в Інституті проблем реєстрації інформації НАН України під керівництвом В.В. Петрова.
725122 B
   9

Симоненко Валентин Константинович
Одесский набат. Поиски обьединяющего созидания [Текст] : Валентин Симоненко; "Друкарня ООО : 2020, . - 280 c. фот.,. цв.

Анотація: Автор издания — известный государственный и общественный деятель, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, Герой Украины — размышляет о проблемах родного для него города-героя Одессы, переживающего ныне, как и вся страна, нелёгкие времена. Глубокое знание экономики, многолетний опыт руководства исполкомом Одесского горсовета, парламентской деятельности, работы в правительстве Украины и председателем Счётной палаты Украины придают размышлениям и рекомендациям автора особую убедительность и практическое значение.
725165 R
   39


Традиційна культура українців у дослідженнях відділу народного мистецтва (1992-2018рр) [Текст] : бібліографічний покажчик / НАН України, Ін-т народознавства НАН України ; [ред. : С. П. Павлюк, Л. М. Герус, О. С. Федорчук] ; [переклад. : Т. В. Куцир]; народознавства [Ін-т : 2019, . - 196 c. фот.,. іл.,. Іменний покажч.: с. 172.
725164 R
   8


Без мови немає нації [Текст] : Бібліографічний покажчик / Державна бібліотека України для юнацтва ; [уклад. В. Вовк] ; [ред.: С. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич]; бібліотека [Державна : 2019, . - 83 c. Іменний покажч.: с. 78-82.
725163 R
   9


Меценат та борець за самостійність України - Данило Апостол [Текст] : бібліографічний покажчик / Монмолодьспорт, Державна бібліотека України для юнацтва ; [уклад.: Ю. Круть] ; [ред. В. Кучерява, Н. Лінкевич]; бібліотека [Державна : 2019, . - 40 c. Іменний покажч.: с. 38-39.
725106 B
   63

Пясецький Андрій
Про побудування і біологічний розвиток ряду типів українського лісу [Текст] : репринт вид. 1942 року / [передмова: Андрій Дида, Платон Третяк, Григорій Криницький] ; Наук. т-во ім. Шевченка, Лісівнича акад. наук. України, Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 144 c. іл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 109-111.

Анотація: Одна з перших фундаментальних праць з лісової типології, опублікована 1942 року. Робота була написана на прикладі лісів Розточчя (західний лісостеп) та на основі класичних наукових концепцій лісової екології. Подано життєпис автора, охарактеризовано його науковий стиль, з'ясовано подальші перспективи лісотипологічної теорії та її прикладного впровадження.
725162 R
   01


Анатолій Петрович Ранський [Текст] : бібліографічний покажчик / Вінницький нац. техн. ун-т, Науково-технічна бібліотека ВНТУ ; [уклад.: О. М. Немчук]; Вінниця ВНТУ : 2020, . - 88 c. фот.,. іл.,. Іменний покажч.: с. 81-86.
725161 R
   016:61


Павло Миколайович Майструк. На сторожі раціонального харчування [Текст] : бібліографічний покажчик / Нац. наукова мед. бібліотека України ; [уклад.: Л. Є. Корнілова, Г. П. Майструк, О. О. Терлецька]; наук. [Нац. : 2019, . - 64 c. фот.,. Іменний покажч.: с. 62-63.
725160 R
   016:63

Вергунов Віктор Анатолійович
Історія аграрної науки, освіти і техніки в Україні [Текст] : ретроспективний науково-допоміжний бібліографічний покажчик авторефератів дисертацій, видань та публікацій, підготовлених у центрі історії аграрної науки ДНСГБ НААН (2001-2011 рр.) / В. А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наукова сільськогосподарська бібліотека; наукова [Держ. : 2011, . - 384 c. іл.,.
725159 R
   016:338


Віктор Михайлович Нижник [Текст] : Біобібліографічний покажчик / [упоряд. Бичко О. М.] ; Хмельницький національний університет, Наукова бібліотека; [ХНУ] : 2020, . - 67 c. c-портр. Імен. покажч.: с. 63-65.
725158 R
   016:6


Микола Єгорович Скиба [Текст] : біобібліографічний покажчик / Хмельницький національний університет, Бібліотека ; [улад. О. М. Бичко ; авт. вступ. ст. Войнаренко М. П.]; [ХНУ] : 2019, . - 74 c. c-портр. Алф. покажч.: с. 70-73.
725157 R
   016:62


Михайло Дмитрович Матвійків [Текст] : біобібліографічний покажчик / Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [уклад.: О. В. Шишка, О. Б. Ніколюк]; Львівської Вид-во : 2019, . - 56 c. фот.,. кол. Імен. покажч.: с. 53-54.
725105 B
   9

Агеєнко Світлана
Криворізький історико-краєзнавчий музей- скарбниця пам'яті минулого [Текст] : путівник / [авт.-упоряд.: Світлана Агеєнко, Тетяна Войтовицька, Артур Дробот та ін.] ; Виконком Криворізької міської ради, Комунальний заклад культури "Міський історико-краєзнавчий музей" Криворізької муськради; ФОП Видавець : 2019, . - 66 c. фот.,. кол.
725146 B
   629.5

Nekrasov Valeriy
Conceptual designing of Ships [Текст] : monograph / Valeriy Nekrasov; [Kyiv]^X[Kherson] ОЛДІ-Плюс : 2019, . - 112 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр. наприкінці ч..

Анотація: В монографії викладені методи концептуального проектування, призначені для формування ефективності та надійності суден на ранніх етапах їх створення. Представлені методи розроблені на основі ймовірнісного підходу до вирішення задач функціонального призначення та функціонування суден у часові проміжки, рівні їх періодам життя. Залежно від типу функціональних операцій при створенні та експлуатації суден введені концепції продукт-орієнтованого та систем-орієнтованого проектування. На цій основі розглянуті методи побудови математичних моделей інженерних та навігаційних властивостей суден, формування та вирішення основних проблем їх функціонування, визначення показників ефективності та надійності, складання та вирішення задач оптимізації та визначення оптимальних основних розмірів суден. Представлення методів концептуального проектування супроводжується прикладами вирішення задач оптимізації параметрів окремих операцій та задач вибору оптимальних основних розмірів суден за умовами їх цільового використання.
725124 B
   35


Взаємозв'язки в системі продовольство, енергія та вода для сталого розвитку. Інтегроване моделювання та надійне управління [Текст] : [за ред. Загородного А. Г., Єрмольєва Ю. М., Богданова В. Л. та ін.] ; НАН України, Комітет із Системного аналізу при Президії НАН України - Нац. членська організація України в міжнародному інституті прикладного системного аналізу (IIASA), ДУ "Центр оцінювання діяльності наукових установ та наукового забезпечення розвитку регіонів України НАН України"; видавничого [Друкарня : 2020, . - 445 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр. наприкінці ст..

Анотація: Ця збірка статей узагальнює поточні результати досліджень, виконаних у рамках спільного проекту Національної академії наук України та Міжнародного інституту прикладного системного аналізу, м. Лаксенбург, Австрія. Основною метою даної збірки є аналіз складних проблем інтегрованого надійного управління взаємозалежними системами забезпечення продуктами харчування, енергетикою, водою в умовах сталого розвитку довкілля та соціуму, які неможливо розв’язати за допомогою наявних традиційних підходів. Проект спрямований на розробку багатомодельної стратегічно-адаптивної системи підтримки прийняття рішень, яка інтегрує не лише національні моделі, а й ті, що діють у глобальному масштабі, тим самим даючи розробникам змогу знайти компроміси та синергію різних політик, що дозволяє діалог між національними та міжнародними зацікавленими сторонами. Ця система включає в себе базу даних та панель інструментів негладких алгоритмів стохастичної оптимізації для зв’язування розподілених моделей з асиметричною інформацією, масштабні проблеми машинного навчання та штучного інтелекту, зокрема, глибокої штучної нейронної мережі.
725143 B
   37

Павелків Катерина
Іншомовна підготовка фахівців соціальної сфери в умовах університету: теорія і практика [Текст] : монографія / Катерина Павелків ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т; обереги Волинські : 2019, . - 328 c. табл.,. Бібліогр.: с. 262-301 (632 назви).
725136 B
    72

Якубовський В'ячеслав Броніславович
Основи проектування садибного житла [Текст] : навч. посібник / В. Б. Якубовський, І. В. Якубовський, О. О. Кайдановська ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 228 c. іл.,. рис.,. Бібліогр.: с. 224-225 (46 назв).

Анотація: Розглянуто теоретичні та методологічні основи проектування садибного житлового будинку з урахуванням системи факторів, що впливають на його функціонально-просторову організацію, на формування індивідуального образу. Розглянуто також питання методики навчального проектування об’єктів житлової тематики.
725115 B
   62

Дешко Валерій Іванович
Ексергетичний аналіз систем створення теплового комфорту у будівлях [Текст] : монографія / В. І. Дешко, В. А. Волощук, Н. А. Буяк ; Нац. техн. ун-т України "КПІ імені І. Сікорського"; імені КПІ : 2020, . - 168 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр.: с. 150-167 (317 назв).

Анотація: Присвячено розвитку та застосуванню методів ексергетичного аналізу для систем створення теплового комфорту у будівлях, аналізу енергетичних процесів у системі «джерело теплоти – людина – огороджувальні конструкції будівлі». Проаналізовано та обрано методи, критерії та параметри моделювання теплоенергетичних систем на основі ексергетичного підходу. Представлено сучасні тенденції техніко-технологічних рішень в сфері теплозабезпечення. Особливу увагу приділено моделям теплового комфорту людини. Для аналізу обрано енергетичну та ексергетичну модель. Проаналізовано вплив термомодернізації будівлі на зміну умов комфортності, параметрів мікроклімату та потреби на опалення будівлі. На основі чисельного моделювання отримано залежність комфортної температури у приміщенні від суб’єктивних та об’єктивних параметрів мікроклімату в приміщенні. Представлено оцінку впливу параметрів теплового комфорту на споживання первинного палива, виконано дослідження комплексного впливу погодно-кліматичних факторів та їхньої мінливості на потреби енергії та ексергії при створенні теплового комфорту у будинках з різними інженерно- архітектурними характеристиками. Проведено поглиблений ексергетичний аналіз теплонасосної установки у складі системи теплопостачання будинку. Із використанням методології ексергоекономічного аналізу, на прикладі централізованого теплозабезпечення міського району в погодно-кліматичних умовах м. Рівне, проводиться вибір джерел теплозабезпечення.
725131 B
   621.3

Чорний Олексій Петрович
Теорія електроприводу. Лабораторний практикум з віртуальними лабораторними стендами [Текст] : навч. посібник / [О. П. Чорний, Д. Й. Родькін, А. М. Артеменко та ін.]; П. [П. : 2020, . - 104 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр.: с. 101-102 (15 назв).

Анотація: Навчальний посібник містить лабораторні роботи, що охоплюють вивчення всіх розділів навчальної дисципліни «Теорія електроприводу»: механіка електроприводу, електромеханічні властивості електроприводів постійного і змінного струму, перехідні процеси і регулювання електроприводів. Виконання лабораторної роботи не потребує наявності фізичного дослідного стенду, а здійснюється на його програмній реалізації – віртуальному лабораторному стенді. Характеристики об’єктів віртуального стенду є аналогічними фізичним об’єктом у штатних та аварійних режимах роботи.
725129 B
   57

Бондар Олександр Іванович
Поліхлоровані дифеніли: небезпечні властивості та екологічно обгрунтоване поводження [Текст] : монографія / О. І. Бондар, Н. О. Риженко, В. В. Четвериков [та ін.] ; М-во екології та риродних ресурсів України, Державна екологічна акад. післядипломної освіти та упр.; [Херсон] Олді-плюс : 2019, . - 182 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: У монографії наведено огляд законодавчої бази, яка стосується поводження ПХД у світі та в Україні. Проаналізовано небезпечні властивості поліхлорованих дифенілів, зокрема, токсичність для людини і біоти, біоакумуляцію, стійкість у навколишньому природному середовищі. Представлено засади ідентифікації та первинного обліку обладнання та відходів, які містять ПХД, принципи формування Національного реєстру ПХД, а також ідентифікації та обліку ділянок, забруднених ПХД.
725135 B
   34

Осика Сергій Григорович
Захист від неправомірного імпорту в міжнародному торговельно-економічному праві (антидемпінгові і антисубсидиційні заходи, заходи захисту від масованого імпорту) [Текст] : навч. посібник / С. Г. Осика, О. О. Бакалінська ; Київський торговельно-економічний ун-т; нац. [Київський : 2019, . - 544 c. Бібліогр.: с. 527-543 (246 назв).

Анотація: У широкому спектрі навчальної літератури, виданої в Україні з питань міжнародної економіки і торгівлі, торговельної політики і права, залишається прогалина, яку пропонують заповнювати автори навчального посібника. Це видання присвячено дослідженню всього спектра правил і принципів, на яких ґрунтується багатостороння система захисту від неправомірного імпорту в міжнародному торговельно-економічному праві (антидемпінгові і антисубсидиційні заходи, захисту від масового імпорту). У навчальному виданні послідовно, через розкриття комплексу універсальних договорів Світової організації торгівлі охарактеризовано принципи нового глобального порядку в галузі захисту від неправомірного імпорту в торговельних, інвестиційних та інших сферах міжнародних економічних відносин. Кожна глава навчального посібника містить такі важливі в освітньому процесі елементи, як ключові терміни з теми, запитання для контролю засвоєння вивченого матеріалу. Великий список літературних та інтернет-ресурсів дає можливість полегшити пошук додаткової інформації по всіх темах дисципліни.
725050 R
   51

Спекторський Ігор Якович
Формальні мови та автомати [Текст] : підручник для здобувачів ступеня бакалавра за спец. "Системний аналіз" / І. Я. Спекторський, В. М. Статкевич ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Ін-т прикладного системного аналізу, Каф. математичних методів системного аналізу; ім. КПІ : 2020, . - 168 c. іл.,. Бібліогр.: с.162-164 . - Алф.-Предм. покажч.: с. 165-167.

Анотація: Наведено основні теоретичні відомості із традиційних для дисципліни розділів: формальні мови та граматики, машина Тьюрінга, скінченні автомати та автомати з магазинною пам'яттю, лінійно обмежені машини Тьюрінга. Означення та конструкції подано у формальному вигляді, для теорем, лем і тверджень, доведення яких запропоновано як вправи, а також декілька тверджень, повне доведення яких суттєво виходить за межі цього підручника. Теоретичний матеріал ілюстровано численними прикладами. Для самостійного виконання запропоновано багато вправ, до яких за потреби надано вказівки.
725128 B
   35

Борщ Вікторія Ігорівна
Управління закладами охорони здоров'я [Текст] : монографія / В. І. Борщ; [Херсон] Олді-плюс : 2020, . - 392 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 325-348 (390 назв).
725048 R
   35


Сучасні проблеми управління: управління в умовах цифрових трансформацій [Текст] : X Міжнар. наук.-практ. конф., 21 листопада 2019 р., м. Київ ; зб. матеріалів / [уклад.: А. А. Мельниченко, О. А. Акімова, Д. В. Балашов, К. О. Семенова] ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Ф-т соціології і права; ім. КПІ : 2019, . - 228 c. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
725141 B
   332


Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку [Текст] : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України" ; [за ред. Кравціва в. С., Сторонянської І. З.]; регіональних [Ін-т : 2020, . - 532 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Визначено особливості проходження адміністративно-фінансової децентралізації в Україні в частині аналізу цілей реформи щодо різних рівнів публічного управління та стану законодавчого забезпечення децентралізації в Україні. Аргументовано застосування дуалістичного підходу до адміністративно-фінансової децентралізації в Україні, яким передбачено забезпечення спроможності адміністративно-територіальних одиниць базового рівня та утвердження державної регіональної політики, обґрунтовано можливі ризики та переваги фіскальної децентралізації на прикладі досвіду розвинених країн. Розроблено методичний підхід до оцінювання ефективності механізмів фінансової децентралізації на рівні регіонів, районів, міст, територіальних громад, який дозволяє оцінити. Запропоновано методику оцінювання впливу механізмів адміністративно-фінансової децентралізації на соціально-економічний розвиток регіонів, районів, міст, територіальних громад, практична імплементація якого дозволила виявити ефективність таких механізмів з позиції досягнення поставлених цілей реформи. Досліджено основні тенденції та визначено ризики формування об’єднаних територіальних громад Карпатського регіону. Проаналізовано сучасний інструментарій адміністративно-фінансової децентралізації в розрізі фіскальних інструментів формування доходів місцевих бюджетів, а також механізмів стимулювання економічної активності в територіальних громадах у таких сферах, як забезпечення зайнятості, ефективне управління власністю територіальних громад, просторове планування, використання природо-ресурсного потенціалу. Розглянуто проблеми організації функціонування соціальної сфери в територіальних громадах, зокрема загальної середньої та дошкільної освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення. Досліджено ризики функціонування сучасної системи фінансового вирівнювання, що пов’язані з впровадженням бюджетної децентралізації.
725125 B
   53

Гузь Александр Николаевич
Восемь неклассических проблем механики разрушения [Текст] : А. Н. Гузь ; НАН Украины, Институт механики имени С. П. Тимошенко; Киев Академпериодика : 2020, . - 400 c. рис.,. граф.,. Библиогр.: с. 364-393 (597 названий).

Анотація: У монографії в короткій формі (як огляд) викладено опис і відповідний аналіз основних результатів з некласичних проблем механіки руйнування, одержаних автором монографії та його учнями за останні 50 років за тематикою відділу динаміки та стійкості суцільних середовищ Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України. Некласичні проблеми механіки руйнування визначено як такі, в яких підходи та критерії руйнування класичної механіки руйнування є непридатними. Викладені в монографії результати не мають аналогів у сучасній світовій науковій літературі з обговорюваних проблем.
725047 R
   070

Підлуцький Олекса Георгійович
Основи журналістики. Тематична спеціалізація журналіста [Текст] : текст лекцій / О. Г. Підлуцький ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики; ім. КПІ : 2020, . - 20 c. Бібліогр.: с. 19.
725046 R
   621.6

Подолян Олександр Олександрович
Контроль якості монтажу муфт на магістральний трубопровід [Текст] : монографія / О. О. Подолян, Г. С. Тимчик ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2020, . - 180 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 163-179.

Анотація: Наведено аналіз сучасного стану методів муфтового ремонту діючих трубопроводів, методів математичного опису напружено-деформованого стану трубопроводів, зміцнених муфтою з наповненням, методів контролю якості робіт під час муфтового ремонту трубопроводів і, зокрема, магістральних газопроводів високого тиску. Результати досліджень присвячено розробленню q обґрунтуванню способу контролю якості монтажу муфти на діючому трубопроводі за допомогою порівняння поточних значень інформаційних параметрів у процесі виконання робіт, які характеризують фактичний стан контрольованої системи із значеннями, що забезпечують максимальну ефективність муфтового ремонту. Удосконалено системи контролю якості монтажу муфти на діючому магістральному трубопроводі, розроблено рекомендації щодо вдосконалення способів ремонту магістральних трубопроводів, які відповідають вимогам з організації контролю і підвищення ефективності посилення труби.
725044 R
   005


Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи [Текст] : зб. тез доповідей I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23 квітня 2020 р. / Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. менеджменту; ім. КПІ : 2020, . - 230 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Подано результати науково-дослідницької роботи з теоретичних та прикладних засад розвитку бізнесу та менеджменту; менеджменту міжнародного бізнесу в умовах глобалізації; інновацій та підприємництва як основи економічного зростання країни; управління ланцюгами поставляння у стратегії розвитку підприємства.
725043 R
   53

Васильковська Інна Олегівна
Удосконалення методів проектування дифракційних лінз [Текст] : монографія / І. О. Васильковська, В. Г. Колобродов, Г. С. Тимчик ; Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2020, . - 157 c. граф.,. рис.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Наведено методи проектування дифракційних лінз та показано шляхи їх удосконалення. Обґрунтовано та розроблено нові методи проектування на основі використання багатопорядкових лінз для зменшення хроматичної аберації та покращення акомодаційної здатності. Встановлено, що використання багатопорядкових дифракційних лінз у комбінації з рефракційною частиною можна використовувати в офтальмології як штучний кришталик ока.
725042 R
   34


Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності [Текст] : III Всеукраїнська науково-практична конф., зб. матеріалів, Київ, 23 квітня 2020 р. / Мінекономрозвитку, Нац. технічний ун-т України "Київський політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", НДІ інтелектуальної власності НАПрН України; ім. КПІ : 2020, . - 164 c. табл.,.

Анотація: Опубліковано тези доповідей, у яких розглянуто актуальні питання створення, охорони, захисту та комерціалізації об’єктів інновацій. У конференції взяли участь провідні експерти та вчені наукових установ і вищих навчальних закладів, представники зацікавлених державних органів і громадських організацій.
725041 R
   61

Сирохман Іван Васильович
Безпечність і якість харчових продуктів (Проблеми сьогодення) [Текст] : підручник / Сирохман І. В., Гирка О. І., Калимон М.-М. В. ; Центральна спілка споживчих т-в України, Львівський торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2019, . - 395 c. табл.,. фот.,. кол. Бібліогр.: с. 394.

Анотація: У підручнику розглянуто загальні проблеми безпечності і якості харчових продуктів, шляхи їх розв'язання і регулювання в світовому співтоваристві, а також гарантування безпечності та якості харчових продуктів в Україні. Важливе місце займають питання забруднення продовольчої сировини та харчових продуктів азотвмісними сполуками, антибіотиками та гормональними препаратами, діоксинами, діоксиноподібними сполуками, поліхлорованими біфенілами та MCDP, поліциклічними ароматичними вуглеводнями і меламінами. Вагома частка цих контамінантів є наслідком порушення технологічних прийомів на стадії вирощування й обробітку багатьох груп продукції рослинництва і тваринництва, вимагає певних корекцій технологічних процесів, а також транспортування і зберігання, особливо в підприємствах торгівлі, громадського харчування.
725040 R
   001

Яремчук О. С.
Методологія та організація наукових досліджень у ветеринарній гігієні, санітарії і експертизі [Текст] : навч. посібник / О. С. Яремчук, Г. І. Льотка, Т. В. Поліщук ; Вінницький національний аграрний університет; [Вінниця] ВНАУ : 2020, . - 297 c. табл.,. Бібліогр.: с. 292-296.
725039 R
   37

Бахмат Н. В.
Підготовка вчителів початкової школи до використання інноваційних технологій: теорія та методика [Текст] : кол. монографія / [Бахмат Н. В., Голуб В. М., Волошина Г*. П. та ін.] ; за ред. О. П. Муковоза ; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; "Сочінський Видавець : 2020, . - 207 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..
725154 R
   01


Наукові праці науково-педагогічних працівників (2018 рік) [Текст] : бібліографічний покажчик / уклад.: Н. П. Фурман, С. Ж. Йовженко ; ред. С. Я. Цимбалюк; ДФС [Університет : 2019, . - 154 c. Алф. покажч.: с. 136-152.
725038 R
   37

Бойчук Юрій
Теоретико-методичні аспекти розвитку професійної компетентності фахівців пожежно-рятувальної служби у ситемі підвищення кваліфікації [Текст] : монографія / Юрій Бойчук, Юрій Таймасов ; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Бровін [ФОП : 2020, . - 122 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 91-104.
725037 R
   79

Пономарьов Віктор Олександрович
Активний захист від загроз фізичного впливу під час виконання оперативно-службових завдань [Текст] : навч.-метод. посібник / [уклад.: В. О. Пономарьов, Є. О. Меленті, Ю. М. Рябуха, О. Г. Андрєєв] ; Служба безпеки України, Ін-т підготовки юридичних кадрів для СБУ Нац. юридичного ун-ту ім. Ярослава Мудрого; Бровін [ФОП : 2020, . - 40 c. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 40.

Анотація: У навчально-методичному посібнику з урахуванням вимог фахових компетентностей випускника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого надані теоретичні відомості, апробовані практично, щодо набуття за порівняно короткий проміжок часу навичок рукопашного бою для протидії визначеному переліку загроз фізичного впливу, які можуть виникати під час виконання оперативно-службових завдань.
725132 B
    35


Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності [Текст] : за матеріалами XV Міжнарод. спец. виставки "Зброя та безпека - 2018" та XXIII Міжнарод. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2018": зб. тез, [м. Київ, 23-26 жовт. 2018 р.] / [упор.: , Проценко Т. О.. Користін О. Є., Опришко І. В., Смерницький Д. В.] ; МВС України, Державний науково-дослідний ін-т; МВС [ДНДІ : 2019, . - 304 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..
725036 R
   697

Пономарчук Ігор Анатолійович
Опалення. Практикум [Текст] : навч. посібник / І. А. Пономарчук, К. В. Анохіна ; Вінницький національний технічний університет; ВНТУ : 2020, . - 61 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 49.

Анотація: Посібник містить одинадцять розділів із описанням специфіки розрахунку системи опалення. В посібнику наведено основи теплотехнічного розрахунку будівель із застосуванням сучасних нормативних документів. Роз'яснено конструкцію системи опалення та описано послідовність та особливості гідравлічного розрахунку системи опалення. Наведено специфіку підбору та розрахунку таких елементів системи опалення, як радіатори, балансувальні клапани, циркуляційний насос, розширювальний бак та ін.
725152 R
   629.3

Кривоконь Олександр Григорович
Тракторобудування в Україні: короткий нарис історії [Текст] : навч. посібник для студентів ВНЗ / О. Г. Кривоконь ; Нац. техн. ун-т "ХПІ"; Іванченка Вид-во : 2019, . - 281 c. Бібліогр.: с. 251-260 (139 назв) та наприкінці розділів.

Анотація: У навчальному посібнику висвітлюються питання, що стосуються концептуальних засад виникнення та розвитку вітчизняного тракторобудування, науково-технічних тракторобудівних шкіл, висвітлюються біографії видатних конструкторів, інженерів, управлінців, науковців, котрі доклали зусилля для становлення тракторобудування як важливої галузі сільськогосподарського машинобудування. Окреме місце посідає висвітлення історії основних тракторобудівних підприємств, що функціонували на території теперішньої України.
725112 B
   001


Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність [Текст] : зб. наукових пр. XVI (XXVIII) Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 березня 2020 р. / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т імені Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2020, . - 238 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Збірник наукових праць XVI Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність» (12-13 березня 2020 року, м. Київ) охоплює широке коло питань, присвячених актуальним проблемам інженерно-економічного забезпечення сталого розвитку країни та світу, ролі держави у розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва, проблемам формування національної інноваційної системи в межах Індустрії 4.0, аналізу тенденцій розвитку фінансових інструментів міжнародного науково-технічного співробітництва, а також підвищенню конкурентоспроможності промисловості України.
725034 R
    72

Смоляк Володимир Вікторович
Практикум з попередньої оцінки та розрахунку освітлення інженерних споруд, виробничих будівель [Текст] : [практикум] / [В. В. Смоляк, М. С. Лемешев, О. В. Березюк, В. П. Ковальський] ; Вінницький національний технічний університет; ВНТУ : 2020, . - 81 c. граф.,. карти., табл.,. Бібліогр.: с. 79-80.

Анотація: У практикумі розглянуто питання вибору норм освітлення приміщень будівель виробничих підприємств, визначення еквівалентного розміру протяжних об’єктів розрізнення, визначення зони яскравості тунелю в денному режимі освітлення. Наведено порядок розрахунку річних експлуатаційних витрат освітлювальних установок проїзної частини та розрахунку природного освітлення на стадії ескізного проектування.
725030 R
   51


Збірник доповідей IX Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Прикладна геометрія, дизайн, об'єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених", 29 квітня 2020 р., Україна, м. Київ [Текст] : [уклад. Колосова О. П.] ; Національний технічний ун-т України "Київський Політехнічний Інститут ім. І. Сікорського", Фіз.-мат. ф-т, (Каф. нарисної геометрії, інж. та комп. графіки) [та ін.]; "Політехніка", [Вид-во : 2020, . - 155 c. граф.,. рис.,. фот.,. Алф. покажч.: с. 154.-Бібліогр. в кінці ст..
725029 R
    9


Україна: історія, культура, пам'ять [Текст] : реф., виголошені на XXII студент. наук.-практ. конф., 6-10 груд. 2018 р. / Нац. техн. ун-т України "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Держ. політехн. музей, Наук.-техн. б-ка ім. Г. І. Денисенка, Ф-т соціології і права, Каф. історії ; ; ім. КПІ : 2020, . - 90 c. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Подано студентські наукові реферати, присвячені історичній минувшині України. Розглянуто актуальні проблеми етнічного й етнополітичного розвитку суспільства, досвід державотворення та правотворення, життєвий і творчий шлях видатних особистостей, повсякдення, культурне життя українського народу, питання історії науки і техніки.
725028 R
   621.9

Шиліна Олена Павлівна
Технологія конструкційних матеріалів. Організація самостійної та практичної роботи [Текст] : навч. посібник / [О. П. Шиліна, В. І. Савуляк, В. Й Шенфельд, О. Б. Янченко] ; Вінницький національний технічний університет; ВНТУ : 2020, . - 109 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 108-109.

Анотація: Посібник призначено для виконання самостійної роботи та практичних занять з курсу Технології конструкційних матеріалів. Мета посібника – навчити студентів самостійно вирішувати практичні задачі: отримувати заготовки литтям, тиском, електрохімічними, фізичними методами, зварюванням металів та обробленням матеріалів різанням. Практична підготовка та проведення розрахунків для розробки оптимальних конструкцій машин і технологічних процесів обробки, правильного вибору матеріалів деталей машин та виду заготовок, призначення матеріалу для виготовлення конкретних деталей машин. Наведено теоретичний матеріал, приклади виконання контрольних питань і завдань.
725026 R
   37

Сафін О. Д.
2 Збереження психічного здоров'я у фахівців інклюзивно-ресурсних центрів [Текст] : монографія / Сафін О. Д., Кравченко О. О., Міщенко М. С. ; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; "Сочінський Видавець : 2020, . - 214 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 120-125.
725025 R
   51

Коломієць Альона Анатоліївна
Практикум з вищої математики: обчислення границь [Текст] : практикум / А. А. Коломієць, В. І. Клочко, В. О. Краєвський ; Вінницький національний технічний університет; ВНТУ : 2020, . - 56 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 55.

Анотація: У практикумі наведено приклади розв'язання основних типів границь, які найчастіше зустрічають студенти в типових розрахунках, а також у подальшому при дослідженні на збіжність рядів та невласних інтегралів. Відповідно вміння обчислювати границі функцій є фундаментальним і обов'язковим вмінням для студентів. Мета практикуму – надати студентам можливість більш детально розібратися у методах обчислення границь функцій, у методах розкриття основних невизначеностей, що зустрічаються при обчисленні границь, а також поглибити знання теоретичного матеріалу.
725024 R
    5

Дубчак Олена Вікторівна
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Екологічна безпека" для студентів спеціальностей: 101 - "Екологія", 183 - "Технології захисту навколишнього середовища" [Текст] : [уклад.: О. В. Дубчак, Н. М. Кравець, І. А. Трач] ; Вінницький національний технічний університет; ВНТУ : 2020, . - 46 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с.45 .
725023 R
   37

Сікорський Петро Іванович
Педагогічний практикум керівника школи [Текст] : навч. посібник / П. І. Сікорський ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 472 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 468-469.
725022 R
   338


Матеріали X Міжнародної науково-практичної молодіжної інтернет-конференції (у заочній формі) "Стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій", 10 жовтня 2019 р. [Текст] : [редкол.: Ю. О. Лупенко, М. М. Кропивко, М. І. Пугачов та ін.] ; НААН України, Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки", Київська міська профспілка працівників АПК; "ІАЕ"] [ННЦ : 2019, . - 204 c. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
725021 R
   57

Соловйов Сергій Олександрович
Математичні моделі та методи у фармакоекономічному аналізі технологій етіологічної діагностики вірусних інфекцій [Текст] : монографія / [С. О. Соловйов, В. В. Мальчиков, О. В. Ковалюк, І. В. Дзюблик] ; Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2019, . - c. Бібліогр.: с. 104-111.
725020 R
   53

Немировський Анатолій Володимирович
Фізико-технічний лабораторний практикум [Текст] : навч. посібник для здобувачів ступеня бакалавра за фізико-математичними та технічними спец. / [А. В. Немировський, М. Г. Лисенко, О. В. Козленко, В. В. Гаврилюк] ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2020, . - 130 c. іл.,. Бібліогр. в кінці тем.

Анотація: Запропоновано 15 лабораторних робіт з фізики низьких температур та магнітооптики, в яких, крім фізичних закономірностей, детально сформульовано технічні особливості виконання експериментів, вимірювання фізичних величин та способів обробки отриманих даних. Подано детальний опис технічних особливостей достатньо складних лабораторних установок, з якими студенти не могли ознайомитись у курсі загальної фізики. Результати вимірювань вимагають опрацювання за допомогою складних комп'ютерних програм обробки даних вимірювання. Наведено важливі роботи, пов'язані з вивченням високотемпературних надпровідників та їх характеристик, як температура переходу до надпровідного стану, критичні магнітні поля та критичні струми.
725019 R
   621.39


Радіоелектроніка в XXI столітті [Текст] : матеріали II Всеукраїнської наук.-техн. конф. студентів та асп. "Радіоелектроніка в XXI столітті", 14-16 травня 2019, Київ, Україна / Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського", Радіотехнічний ф-т; "КПІ"] [НТУУ : 2019, . - 96 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Радіоелектроніка в ХХІ столітті» містять результати наукових досліджень студентської молоді в галузі проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.
725018 R
   34


Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження [Текст] : матеріали III науково-практичної , м. Київ / упоряд.: В. М. Фурашев, С. О. Дорогих ; Ком. ВР України з питань цифрової трансформації, НДІ інформатики і права Нац. акад. правових наук України, НТУ України"Київський політех. ін-т ім. Ігоря Сікорського, Ф-т соціології і права]; ім. КПІ : 2019, . - 179 c. Бібліогр. в кінці ст..
725017 R
   622

Бондаренко Володимир Ілліч
Вугільна шахта [Текст] : підручник для освіт.-проф. програми підготовки бакалаврів і магістрів галузі знань 18 "Виробництво та технології" спец. 184 "Гірництво" / В. І. Бондаренко, В. Ю. Медяник, М. К. Руденко, І. А. Ковалевська ; Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка"; Дніпро ЛізуновПрес : 2020, . - 358 c. іл.,. Бібліогр.: с.345-349 . - Алф.-Предм. покажч.: с. 350-351.

Анотація: У підручнику наведено базові уявлення про вугільні шахти. Розглянуто загальні відомості про пластові корисні копалини, поняття про шахту та технологічні комплекси поверхні. Викладено питання щодо проведення гірничих виробок, розкриття і підготовки шахтних полів. Особливу увагу приділено технології виймання і засобів механізації в очисному вибої. Розглянуто також питання провітрювання, водовідливу, маркшейдерії, збагачення, електропостачання та структури управління гірничим підприємством.
725016 R
   59

Щербак Володимир Іванович
Сучасний екологічний стан і біорізноманіття Дніпровсько-Бузької естуарної системи у зв'язку з промисловою іхтіофауною [Текст] : наук. монографія / В. І. Щербак, І. М. Шерман, П. С. Кутіщев [та ін.] ; за ред. І. М. Шермана; Вишемирський ФОП : 2020, . - 200 c. табл.,. Бібліогр.: с. 188-199.

Анотація: Запропонована читачам колективна монографія присвячена динаміці і сучасному стану абіотичних і біотичних параметрів середовища, факторам визначающих сучасний стан і перспективи трансформації антропогенного походження у зарегульованих природних гідроекосистемах, біопродукційному потенціалу і раціональному його використанню, спираючись на вирішення проблеми продовольчої безпеки України.
725015 R
   37

Лещій Наталія Петрівна
Теоретико-методичні основи фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми зі складними порушеннями розвитку в умовах освітньо-реабілітаційного центру [Текст] : монографія / Наталія Лещій ; ДЗ "Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"; Вадим Букаєв : 2020, . - 304 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 243-273.
725014 R
   629

Смерницький Дем'ян Вікторович
Типові вимоги до спеціалізованих транспортних засобів Національної поліції України [Текст] : наук.-практ. посібник / [упоряд.: Д. В. Смерницький, М. П. Будзинський, О. В. Дикий та ін.] ; МВС України, Державний науково-дослідний ін-т; МВС ДНДІ : 2019, . - 206 c. рис.,. табл.,.

Анотація: У науково-практичному посібнику наведено вимоги до спеціального та спеціалізованого автомобільного транспорту Національної поліції України: технічні характеристики, кольорографічне оформлення кузова, оснащення спеціальним обладнанням та приладами, а також вимоги до базового шасі.
725011 R
   621.8

Дударев Ігор Іванович
Підйомно-транспортні машини в АПК [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ / І. І. Дударев, С. М. Уминський, М. В. Королькова, С. Ю. Дмитрієва ; Одес. держ. аграр. ун-т; Одеса ТЕС : 2020, . - 153 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 151-152.

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються типи підйомно-транспортного обладнання, класифікація машин, принципи роботи обладнання, обчислення технологічних та силових характеристик, області використання техніки та інших показників, які дозволять застосовувати знання в практичних умовах виробництв пов'язаних з дією підйомно-транспортного устаткування. В посібнику викладено конспекти лекції з курсу " Підйомно-транспортні машини в АПК".
725010 R
   006

Кордзая Натела Ревазівна
Продовольча безпека. Якість та безпечність харчової продукції [Текст] : монографія / Кордзая Н. Р., Єгоров Б. В.; [Херсон] Олді-плюс : 2019, . - 157 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 139-156.

Анотація: В монографії зроблена спроба узагальнення знань щодо управління якістю та безпечністю харчової продукції в Україні та світі. Розглянуто особливості функціонування міжнародної та вітчизняної систем стандартизації. Проведено аналіз структури бази державних стандартів на харчову продукцію, сировину та напої. Встановлено, що сьогодні Україна потребує розробки комплексного підходу до формування системи нормативної документації на продовольство. Адже визначення якісних показників стандартизованими методами є гарантією контрольованої якості та високої конкурентоспроможності вітчизняної харчової продукції та як наслідок підвищення рівня продовольчої безпеки України.
725009 R
   37

Моргай Лілія Анатоліївна
Григоріїв Никифор Якович (1883-1953 рр.): нариси з педагогічної та науково-просвітницької діяльності [Текст] : монографія / Л. А. Моргай ; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; "Сочінський Видавець : 2020, . - 227 c. фот.,. Бібліогр.: с. 172-201.
725008 R
   57

Терещенко Микола Федорович
Біофізика [Текст] : лабораторний практикум: навч. посібник для здобувачів ступеня бакалавра спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / М. Ф. Терещенко, Г. С. Тимчик, І. О. Яковенко ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського; ім. КПІ : 2019, . - 174 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 158-163.

Анотація: Подано лабораторні роботи з дисципліни «Біофізика», короткі відомості, формули та рівняння з фізичних, фізико-хімічних, фізіологічних процесів, що протікають в біологічному середовищі, а також контрольні запитання для вивчення та засвоєння основних розділів курсу, самоконтролю та самостійної роботи. Наведено довідковий матеріал до виконання лабораторних робіт та розуміння фізичних процесів у живому організмі й систематизовані матеріали з реакції біологічного об’єкта на фізичні поля та сигнали. Розглянуто структурні та принципові схеми апаратів і приладів та методик вимірювання, послідовність виконання роботи та математичне опрацювання отриманих результатів й їхні похибки.
725007 R
   37

Нікітін Олександр Костянтинович
Дипломний проект бакалавра: організація, вимоги до структури, змісту та оформлення [Текст] : навч. посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою "Коип'ютерно-інтегровані технології проектування приладів" / О. К. Нікітін, В. М. Зайцев ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2020, . - 172 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 90-91.

Анотація: Наведено положення, пов'язані з основними етапами діяльності студента-дипломника, починаючи з вибору теми дипломного проекту й закінчуючи розглядом послідовності захисту дипломного проекту на засіданні екзаменаційної комісії. Вказано структуру, зміст та обсяг як дипломного проекту в цілому, так і окремих його структурних складових. Прописано основні правила оформлення текстового, графічного і презентаційних матеріалів. Наголошено на необхідності реалізації проектно-конструкторської спрямованості дипломного проекту відповідно до вимог освітньо-професійної програми.
725006 R
   63

Григор'єв Олексій Якович
Довідник з годівлі диких тварин в умовах штучного створення середовища [Текст] : Григор'єв Олексій Якович, Гноєвий Ігор Вікторович ; [Харківська держ. зооветеринарна акад., Комунальна орг. "Харківський зоологічний парк"]; Бровін [ФОП : 2020, . - 212 c. табл.,. фот.,. кол.

Анотація: У довіднику узагальнені раціони екзотичних тварин, що утримуються в умовах штучно створеного середовища, складені на основі рекомендацій Європейської Асоціації Зоопарків та Акваріумів, Української Асоціації Зоопарків та Акваріумів, Євразійської Регіональної Асоціації зоопарків та Акваріумів, Європейського центру по розробці раціонів для зоопарків, практичного досвіду Зоопарку у цьому питанні. Деякі раціони складені з врахуванням природно-кліматичних умов утримання диких тварин.
725005 R
   37

Кузьма-Качур Марія Іванівна
Проектна діяльність в освітньому процесі початкової школи [Текст] : метод. рекомендації / [Кузьма-Качур М. І., Лавренова М. В., Лалак Н. В. та ін. ; за заг. ред. Товканець Г. В. ; упоряд. Майборода І. О.] ; Мукачівський державний університет, Каф. иеорії та методики початкової освіти; МДУ] [РВЦ : 2020, . - c. Бібліогр.: с. 87-90.

Анотація: У методичних рекомендаціях обґрунтовано теоретичні та практичні аспекти впровадження проектної технології з різних навчальних дисциплін початкової освіти.
725004 R
   63

Вишневська Леся Василівна
Родючість грунту і продуктивність буряку цукрового [Текст] : [монографія] / [Л. В. Вишневська, Г. М. Господаренко, С. П. Полторецький та ін.]; за ред. Г. М. Господаренка та С. П. Полторецького ; Уманський національний університет садівництва; "Сочінський" Видавець : 2020, . - 178 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 160-177.
725003 R
   63

Накльока Ольга Петрівна
Агроекологічні основи вирощування перцю солодкого [Текст] : [монографія] / Накльока О. П.; М. Сочінський : 2020, . - 189 c. граф.,. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 138-152.
725002 R
   36

Кравченко О. О.
Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами: інноваційні технології природотерапії [Текст] : монографія / [Кравченко О. О., Міщенко М. С., Левченко Н. В. та ін.] ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павлв Тичини; "Сочінський Видавець : 2020, . - 145 c. фот.,. Бібліогр.: с. 137-144.
725000 R
   15

Бойко-Бузиль Юлія Юріївна
Психологія професійного та особистісного становлення керівників системи МВС України [Текст] : монографія / Бойко-Бузиль Юлія Юріївна ; Харківський національний університет внутрішніх справ, МВС України; О. Бровін : 2020^I[ФОП, . - 500 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 373-441.
724999 R
   331

Дмитрієв Ілля Андрійович
Управління трудовим потенціалом на засадах рейтингування [Текст] : монографія / Дмитрієв І. А., Шевченко І. Ю., Максимюк Г. М. ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Бровін [ФОП : 2020, . - 232 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 197--215.
724998 R
   34

Котуха Олександр Степанович
2 Цивільне право України. Особлива частина [Текст] : метод. вазівки та завдання до практ. занять, самост. роботи і тести поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 081 "Право" / [Котуха О. С., Чабан О. М.] ; Центральна спілка товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2019, . - 188 c. Бібліогр.: с. 181-187.
724997 R
   658

Міщук І.П.
Торговельна логістика [Текст] : метод. вказівки та завдання для практичних і семінаських занять, самост. роботи, поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спец. 076 "Підприємнитво, торгівля та біржова діяльність"(освітньо-професійна програма "Товарознавство та торговельне підприємництво" / [уклад.:Міщук І. П., Мулярчук В. М., Оле5син І. І., Шалева О. І.] ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львівський торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2019, . - 108 c. табл.,. Бібліогр.: с. 104-108.
t=4.1701431274414